10 Jaar verder — een terugblik (2004-2014)

Bij het 40-jarig jubileum van voorbereiding voor Maitreya, de Wereldleraar, blikt Share International terug op de afgelopen 10 jaar om te laten zien hoe de ontwikkelingen steeds sneller gaan. Er is zoveel gebeurd: de buitengewone wonderen, waaronder Maitreya’s ‘ster’ die wereldwijd gezien wordt; Maitreya’s tv-interviews die het begin van Zijn openlijke verschijning zijn; toenemende UFO-waarnemingen en tegelijkertijd het langverwachte ontwaken van de mensheid en de niet te stuiten opkomst van de macht van het volk. Hier volgt een overzicht van hoogtepunten uit Share International van de afgelopen tien jaar.

Het ontwaken van de mensheid
De vredesdemonstraties in 2003 brachten wereldwijd 12,5 miljoen mensen, van wie vele voor de eerste keer, ertoe om te protesteren tegen de oorlog in Irak. Maitreya Zelf werd gefilmd bij de vredesdemonstratie op 15 februari 2003 in Londen waar Hij zei: “Eindelijk worden we wakker, eindelijk! De wereld hoort toe aan de mensheid, broeder… Ik ben heel blij! We worden wakker!” (SI april 2003)

In het decennium dat volgde is de stem van het volk in kracht en aantal toegenomen, en in 2011 eisten de ‘Arabische Lente’ en de ‘Occupy’-beweging vrijheid, rechtvaardigheid en een betere wereld voor iedereen.
Benjamin Creme’s Meester wijst geregeld op dit groeiende verlangen naar verandering, met name onder de jongeren, wat het zich ontwikkelende bewustzijn van de mensheid laat zien:
“De gebeurtenissen van de Arabische Lente zijn een teken dat de jongeren reageren op Maitreya’s Oproep. Eerder dan hun ouderen zijn ze zich bewust geworden van de nieuwe energieën van Waterman en de belofte van het nieuwe leven dat die brengen. Ze hebben al hun angst afgeschud en offeren zich gaarne op voor een nieuwgevonden vrijheid en waardigheid. Een nieuwe grootsheid ontspruit onder de jongeren.” (‘De Grote Beslissing’, SI jan./feb. 2012)
“Ten langen, langen leste kan een nieuw licht in de aura van het mensenras worden waargenomen, dat goeds voorspelt voor de toekomst van het mensenras. Waar komt dit nieuwe licht vandaan? Het is natuurlijk het gevolg van vele gebeurtenissen en zegeningen, maar bovenal is dit het teken dat de mens zichzelf in een nieuw licht begint te zien, zichzelf begint te zien als althans in aanleg goddelijk, zeker waardevoller en van groter betekenis dan hij gedacht had, en in staat een wereld te scheppen waar hij trots op kan zijn.” (‘Een nieuw licht in de mensheid’, SI sep. 2010)

FOTO’s:

Maitreya als ‘Engel in het wit’ die een jeugdig slachtoffer van het geweld in Syrië redt. (SI juli/aug. 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitreya gefilmd als doorschijnende figuur in het wit, die op een wit paard door de menigte rijdt tijdens de bezetting van het Tahrir-plein in Caïro, februari 2011. (SI maart 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stervormige Venusiaanse graancirkel, op 3 juli 2010 gemaakt in een tarweveld in Wiltshire (VK; SI sep. 2010)

 

Maitreya’s ‘ster’, Boston (VS), 11 april 2010

 

 

 

 

 

Een wonderbaarlijk stralende figuur van Maitreya (de Imam Mahdi voor moslims) verscheen dansend op een video-opname van de Ashura-ceremonie in Karbala (Irak), 6 januari 2008. (SI april 2009)

 

Dit ruimteschip verscheen in maart 2006 boven Mount Fuji (Japan).Volgens Benjamin Creme was dit een middelmaat moederschip. De diameter van de bergtop meet ruim één kilometer. (Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een ruimteschip van Venus was.) 

 

Goudkleurige energie stroomt de zaal in Amsterdam binnen terwijl Benjamin Creme wordt overschaduwd door Maitreya, 20 september 2006. (SI nov. 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enorme ‘engel’ bij de zon gefilmd door NASA, 15 oktober 2012. (SI april 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De luchthaven van Hangzhou in oost-China was in juli 2010 een uur lang gesloten. Het voorwerp was een ruimteschip van Mars.

 

 

 

 

 

Antieke iconen op wonderbaarlijke wijze opnieuw verguld in kerk in Macedonië, rond Pasen 2012 en daarna. (SI mei 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kruis van licht in Krasnodar (Rusland), augustus 2012. (SI dec. 2012)

 

Menigten zien hindoe-beelden melk en water ‘drinken’ in tempel in Guyana, Zuid-Amerika, maart 2013 (SI juni 2013) 

 

 

 

 

 

Heilige symbolen verschijnen op gezicht van moslim-meisje in Kabul (Afghanistan) in 2012. (SI okt. 2012) 

 

 

 

 

 

In een christelijke familie in Lagos (Nigeria) werd een jongetje geboren met een miniatuurversie van de heilige Koran in zijn hand geklemd, mei 2012. (SI nov. 2013)

 

De bundeling van de Krachten van Licht 

In Zijn artikel ‘De bundeling van de Krachten van Licht’ (SI maart 2007) onthulde Benjamin Creme’s Meester dat Maitreya’s naar buiten treden vergezeld zou gaan van veel tekenen en wonderen, zoals “waarnemingen, in ongekende aantallen, van ruimtevaartuigen van onze naburige planeten, voornamelijk van Mars en Venus”. Hij vervolgde: “Deze verhoogde activiteit boven uitgestrekte gebieden van de Aarde zal alles te boven gaan wat ooit gezien is. Wonderbaarlijke gebeurtenissen van allerlei aard zullen zich blijven voordoen en in aantal en verscheidenheid toenemen. Het denken van mensen zal verbijsterd en verbaasd zijn door deze wonderen, en dit zal hen tot diep nadenken stemmen. In deze wonder-volle, verwonderde wereld zal Maitreya stil binnentreden en Zijn openlijke werk beginnen…Zie dan uit naar de tekenen van Maitreya’s binnentreden, maak dit bekend en verhef de hoop van je broeders.”
Sinds 2007 is er over de hele wereld een indrukwekkende stijging in ufo-waarnemingen geweest, waaronder grote formaties ruimtevaartuigen, vooral in Zuid-Amerika. Benjamin Creme’s boek De bundeling van de Krachten van Licht — UFO’s en hun geestelijke missie (2010), bevat unieke informatie over de Ruimtebroeders en hun ware missie op Aarde – om de mensheid door onze wereldcrisis te helpen.
Sinds 2007 zijn door de media en het publiek veel meer ufo-waarnemingen gemeld, en video’s op YouTube, foto’s, ooggetuigenverklaringen, de vrijgave van voorheen geheime documenten vormen bij elkaar een grote hoeveelheid bewijs dat ufo’s echt bestaan.
In de afgelopen 10 jaar heeft Share International een toenemend aantal foto’s van bevestigde ruimtevaartuigen gepubliceerd. Benjamin Creme heeft gezegd dat naarmate we dichter bij Verklaringsdag komen de Ruimtebroeders steeds openlijker zullen werken.

Nieuwe Boodschappen van Maitreya, de Wereldleraar

In de afgelopen tien jaar heeft Share International nieuwe Boodschappen van Maitreya, de Wereldleraar, gepubliceerd. Het zijn bezielende Boodschappen van hoop en bemoediging, die door middel van mentale telepathie via Benjamin Creme worden ontvangen tijdens een Zegening van Maitreya. Hier volgt een selectie.

Boodschap van Maitreya, 6 april 2006

Mijn vrienden, Ik ben dichter bij jullie dan je wellicht denkt. Mijn hart klopt gelijk met dat van jullie. Mijn hart huilt om het lijden van zo velen. Toch weet Ik dat het hart van hen die Mij nu horen open is en bereid om te helpen. Vrees niet, Mijn vrienden. Geef moedig en bereidwillig om allen in nood te helpen. Wanneer jullie dit doen, betreden jullie dat gebied van goddelijkheid van waar jullie komen. Dit is de werking van goddelijkheid zelf. Dus, Mijn vrienden, wacht niet langer op de manifestatie van de grote veranderingen die zullen komen. Breng ze tot stand door jullie daden. Denk ruim. Bedenk dat je broeders en zusters jullie zelf zijn, gelijk over de hele wereld. Doe dit, Mijn vrienden, en zie Mij zeer spoedig. Mijn hart omvat jullie allen.
(SI mei 2006. Ontvangen aan het eind van het interview met Benjamin Creme op radio Ici & Maintenant in Parijs, Frankrijk.)

Boodschap van Maitreya, 27 september 2007

Mijn dierbare vrienden, Ik ben nu dicht bij jullie. Velen van jullie hebben lange tijd op Mijn aanwezigheid gewacht. Ik sta op het punt om in het openbaar voor alle mensen te treden, en Mijn openlijke missie te beginnen. Er is geen afstand tussen ons. Weet dit. Begrijp dit. Wanneer je Mij via de ‘hand’ of direct aan Mij om hulp vraagt, is die hulp, zo moet je weten, verzekerd. Het is mogelijk dat je de hulp die is gegeven niet herkent, maar zo is het. Vertrouw erop dat Ik jullie help, want daarvoor kom Ik. Ik zal jullie aansporen om met Mij te werken voor het welzijn van allen. Dit is de gelegenheid om sneller te groeien, vlugger dan jullie ooit tevoren gedaan hebben, en jullie zo aan de Voeten te brengen van Degene Die wij God noemen. Wees niet bevreesd voor de vele problemen die zich nu bijna dagelijks in de wereld voordoen. Deze gebeurtenissen zijn vluchtig, en spoedig zullen de mensen begrijpen dat zij een toekomst voor zich hebben die baadt in licht. Zo zal het zijn.
(SI nov. 2007. Ontvangen in het Informatiecentrum van Share Nederland in Amsterdam aan het eind van het interview met Benjamin Creme voor een televisiedocumentaire.) 

Boodschap van Maitreya, 26 oktober 2008

Mijn vrienden, luister aandachtig, want Ik breng voor jullie allen hoop op een einde aan jullie problemen, op een nieuw leven voor allen die gereed zijn om de noodzaak van rechtvaardigheid en vrede te aanvaarden. [Het ontbreken van] deze twee, rechtvaardigheid en vrede, is thans het voornaamste obstakel op jullie pad. De weg naar rechtvaardigheid en vrede is gemakkelijk te vinden. Het vereist slechts de aanvaarding van samendelen. Deel samen en ken de toekomst. Weiger te delen en er zal geen toekomst zijn voor de mens. Eenvoudig is het leven gezien met het wetende oog. Leer, Mijn vrienden, eenvoudig te leven en elkaar waarlijk lief te hebben. Mij vrienden, vertrouw erop, want het is waar, dat jullie Mij eerder zullen zien dan je voor mogelijk houdt. Reeds sta Ik op de drempel, gereed om naar voren te treden en Mijn openlijker Missie te beginnen. Wees hoopvol en houd moed, Mijn vrienden, want alles komt goed. Alle mogelijke zaken zullen goed komen.
(SI dec. 2008. Ontvangen terwijl Benjamin Creme in München werd gefilmd voor de Sloveense televisie.)

Boodschap van Maitreya, 26 maart 2010

Geef Mij de kans jullie te helpen; daarvoor ben Ik gekomen. Indien jullie Mij aanvaarden, zal Ik jullie leiden naar je bestemming; dat wat is voorbestemd sinds het begin van deze wereld. Alles hangt van jullie af: jullie moeten de stappen nemen die dit mogelijk maken. We moeten elkaar zien als Eén, broeders en zusters, en gezamenlijk werken voor het welzijn van allen. Ondanks de schijn zijn wij niet van elkaar gescheiden; wij zijn Eén groep, waar Ik deel van ben en waarvoor Ik werk, elk moment van Mijn Leven. Ik wil jullie laten weten dat op dit moment Mijn Zegen op jullie rust. Aanvaard Mijn Zegen, en leef eenvoudig en met liefde. Deze hoedanigheden liggen Mij na aan Mijn Hart.
(SI mei 2010. Ontvangen tijdens een interview met Benjamin Creme in Parijs.)lch

S.O.P. — SOS Planeet Aarde!

Benjamin Creme’s Meester wijst geregeld op de dringende noodzaak om onze planeet te redden. Vanwege de steeds grotere verstoring van weerpatronen, klimaatverandering en milieuverwoesting kreeg zijn artikel (SI okt. 2012) de titel ‘S.O.P.’, in de hoop dat het uiteindelijk een internationaal bekende oproep wordt die iedereen ertoe zal brengen in actie te komen voor de redding van onze planeet.
5 Hij schrijft: “Wanneer men diepgaand naar de huidige situatie in de wereld kijkt, springen twee buitengewoon belangrijke dingen in het oog: het gevaar van oorlog en de versnelling van de ecologische onbalans van de Aarde… Dagelijks bewijzen de klimaatveranderingen nu boven alle twijfel dat de planeet ziek is en onmiddellijke en deskundige zorg behoeft om het evenwicht te herstellen. Er is geen tijd meer te verliezen voor de mensen om de verandering tot staan te brengen die dagelijks op planeet Aarde wordt aangericht. Iedereen – man, vrouw en kind – moet bij deze taak zijn rol spelen. De tijd dringt, waarlijk. S.O.P. Save Our Planet (SOS Planeet Aarde).”

Het effect van Share International

Onlangs vroegen we lezers ons te laten weten welk effect het contact met Share International op hun leven heeft gehad waar veel reacties op kwamen uit de hele wereld. Hier volgen enkele citaten uit slechts enkele van de reacties die wijzen op het transformerende effect dat Share International heeft op het leven van lezers.

Heel mijn leven heb ik gezocht naar een samenhangende en intelligente benadering van God. Via veel doodlopende wegen vond ik u (of u vond mij) dertig jaar geleden. Mijn leven werd weer draaglijk omdat alles wat u zegt volledig steekhoudend is. Mijn leven kent sindsdien alleen maar groei en dienst aan mijn medemensen en de planeet. Ik zie uit naar de dag dat de rest van de mensheid deze vrede en dit streven bereikt. GB, VK

Toen ik de informatie op de website van Share International las, was het alsof een lamp van hoop die voorheen gedimd was, werd aangestoken. Zodra ik het vond was het alsof er een bel afging die wakker riep wat binnen in mijzelf al bekend was: dat het leven mooi is, dat er achter de moeilijkheden, de pijn, het onrecht, de afscheiding, de ongelijkheid meer te zien is… dat de wereld mooi zal worden, in harmonie en eenheid, en dat de mensheid een stralende toekomst wacht! AS, VK

[Tijdens de lezing van de heer Creme] voelde ik de aanraking van Gods Liefde en het was een overweldigende zegenrijke ervaring die me overtuigde dat wat hij zei waar was. Ik voelde een grote uitstroom van helende zegening tijdens de lezing – het was de krachtigste ervaring in mijn leven tot dan toe. In Londen was ik diep onder de indruk van de lering van de heer Creme, zoals het in praktijk brengen van ‘eerlijkheid, oprechtheid en onthechting’. Ik heb me ingespannen om volgens dit advies te leven en heb ontdekt dat het een oneindig nuttige leidraad is voor het leven in deze wereld. MA, Duitsland

De boodschap is voor mij enorm bemoedigend geweest en heeft mij een nieuw gevoel van hoop gegeven. Ik ben volledig overtuigd van de waarheid van de informatie die door Share International wordt verspreid, over het ontwaken van de mensen over de hele wereld, die rechtvaardigheid en vrede eisen, en het bewijs hiervan zie ik nu dagelijks. Deze kennis geeft me niet alleen hoop maar ook de kracht en de energie om betrokken te blijven bij de wereld om me heen en mijn rol te spelen waar ik kan. VG, UK

Met Share International en het werk voor de wederverschijning heb ik echt een pad van dienst gevonden die mijn leven en hart tot nu toe vervuld. Ik heb een beter begrip van de wereld en onze rol hier op aarde. Ik ben een beter mens geworden, niet zo gericht op mezelf en mijn gerief. De toestand van de wereld en de planeet is een echte zorg nu en ik ben gretig om te volgen wat mijn ziel me opgeeft om op wat voor manier ook te helpen. MD, België

Geestelijk gezien is mijn leven ingrijpend en enorm verrijkt door de leringen van Share International over eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest, en onthechting, zoals door Maitreya, de Wereldleraar, geopperd. Eerlijkheid in denken en oprechtheid van geest hebben me geholpen steeds oprechter te leven voor mezelf en naar anderen en meer als het goddelijke wezen dat ik ben (en dat we allemaal zijn). Meer (met liefde) onthecht zijn van anderen heeft me geholpen anderen te tolereren en te accepteren voor wie ze zijn en heeft me geholpen het leven te leiden met minder materiële dingen – en in plaats daarvan naar spirituele gaven en aspecten van het leven te zoeken en ervan te genieten. DL, VS

Ik was bang om te sterven. Die angst is verdwenen. Ik was bang om mensen te vertrouwen, om een hand uit te steken naar mensen en mezelf open te stellen voor mensen. Die angsten zijn verdwenen. Ik was bang voor de toekomst – zowel mijn eigen persoonlijke toekomst als de toekomst van de wereld. Die angsten zijn verdwenen. Ik was mijn hoop verloren en om die te hebben herkregen is letterlijk een wonder.

SQ, Spanje.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.