Brieven van lezers – maart 2014

Droom zacht
Een paar jaar geleden droomde ik dat ik een adelaar volgde die me naar een lieve man met wit haar leidde die in een stoel zat. De man begon te praten en ik barstte los met vragen. De man antwoordde door te zeggen dat ik moest ophouden met zoveel te praten en luisteren naar de antwoorden die ik zocht als ik ze wilde horen. Al gauw daarna keek ik naar de grond en zag de naam Maitreya in prachtige vormgeving. Omdat ik die naam alleen maar in het voorbijgaan had gehoord, zocht ik hem op internet op en toen ik de foto van Benjamin Creme zag, kreeg ik het er koud van. Ik heb in mijn leven veel verschijnselen meegemaakt, en dat is onlangs toegenomen. Ik heb het gevoel alsof er een bedoeling voor mij is, die op het punt staat duidelijk te worden. De dagen gaan voorbij, de heer Creme wordt ouder en ik heb het gevoel dat ik deze droom niet langer kan negeren. Ik weet niet of er enig inzicht is dat u me kunt geven, maar er kan geen communicatie zijn als ik niet de eerste stap zet. Ik heb dus zogezegd de adelaar gevolgd en ben klaar om te luisteren als er iets gezegd moet worden.
Elisha Kayne, Longview (Texas, VS).
De informatie die u nodig heeft staat allemaal op de website van Share International. De “lieve man met wit haar” was ik, Benjamin Creme (dat “lieve” weet ik niet zo zeker) en de droom werd in uw denken geplaatst door Maitreya.

Bekendheid
Ik denk dat er onlangs opnieuw een Meester of een woordvoerder naar het Informatiecentrum in Amsterdam is gekomen. Dit recentste voorval was heel eenvoudig en leek op de vorige keer toen de Meester Jezus naar het centrum kwam als een jongeman met een enigszins donkere huidskleur en onze beslissing bevestigde om het milieu als thema voor de etalage te nemen, praatte over de website en onze zorgen daarover weergaf.
Op vrijdag 17 januari kwam er een jongeman met een pet op het centrum binnen. Hij wilde informatie, hij had jaren geleden een dvd over Maitreya gezien; hij wilde met name weten of we zogezegd ‘lessen’ gaven en/of mensen de gelegenheid gaven om informeel binnen te lopen om te praten, vragen te stellen, enzovoort.
Ik weet dat dit overduidelijk is, maar juist de avond tevoren hadden we erover zitten nadenken en anderen in de groep gevraagd wat de beste manier zou zijn om in een nieuwe folder het idee duidelijk te maken dat er in het informatiecentrum niet alleen maar lezingen en Transmissie-meditatieworkshops gehouden worden, maar dat het ook een informele plek is waar mensen kunnen komen voor “koffie en Oude Wijsheid”; om te praten over de informatie en bij gebleken interesse bijvoorbeeld kunnen aanschuiven bij een lezing in twee of drie delen. We dachten erover om ieder deel een workshop of seminar te noemen en het geheel een miniseminar of -cursus. Zijn vragen en belangstelling bevestigden wat we als experiment aan het overwegen waren. Zijn bezoek duurde niet lang; hij zei dat hij met een of twee vrienden terug zou komen. Hij zou opbellen. Zij naam was Taha. Hij wilde meer weten; hij had het verhaal gevolgd; hij had de dag daarvoor opgebeld, met Mienke gesproken, en wilde toen weten of we “lessen” gaven in verband met meditatie. Dat was alles; niets wonderbaarlijks, maar het leek weer een kleine bevestiging – net als de vorige keer.
PS: Sinds dat bezoek hebben we een enigszins andere manier bedacht om mensen te betrekken bij Transmissie-meditatie.
Felicity Eliot, Mienke Lamain, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat “Taha” een woordvoerder voor de Meester Jezus was. 

Onverwachte zegening
Ik wil u graag vertellen over een ontmoeting die ik op zaterdag 12 januari 2013 ’s avonds had in de kerk van het Heilig Hart in Angoulème (Frankrijk). We gingen naar de avondmis. Ik voelde tijdens de eucharistie heel sterk de aanwezigheid van de Meesters, maar voor we naar de mis gingen, had ik als grap gezegd dat we wellicht geen Meesters bij de mis zouden zien. Maar aan het eind van de mis, toen het tijd was om elkaar de hand te geven en elkaar Christus’ vrede te wensen, gaf ik de man die rechts naast mij zat een hand. Hij had zwart haar, was 30 of 40 jaar oud, heel rustig, hij droeg een christelijk kruisje om zijn hals en zijn donkere ogen waren anders dan die van de mensen die ik ken. Ik schudde ook de hand van een dame achter me die ik erg lief vond; zij was waarschijnlijk 50 of 60 jaar oud. Nog verrassender, de man rechts van mij had nota bene een boek van de Zeven Gebeden van de H. Birgitta dat ik wilde lezen. Kunt u zeggen wie deze man rechts van me was en die dame? Dank u voor uw werk en uw antwoord.
Guillaume Barbazan, Loule (Algarve, Portugal).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man rechts van u de Meester Jezus was. 

 Onvergetelijk
Op 3 januari [2014] bracht ik al dansend en zingend bij de oceaan een heel bijzondere dag door met een vriendin om nieuw ‘werk’ uit te proberen. De hele dag voelde heel anders, vol wonderbaarlijke geschenken. Toen ik eindelijk op weg naar huis ging, ging ik naar Adelaide Markets om boodschappen voor het weekeinde te halen. Plotseling was ik gefascineerd door een paar stralende lichtblauwe ogen; ik kon niet anders dan erin kijken. Een man stond er tussen anderen op de bus te wachten. Hij was lang, misschien achter in de 40 en droeg nogal versleten kleding en zijn verweerde gezicht had een vriendelijke uitdrukking. Ik kon niet anders dan hem aan blijven kijken terwijl ik toch al in zijn richting liep. Een beetje ongemakkelijk beantwoordde ik zijn vragende blik en zonder er veel bij na te denken hoorde ik mezelf mompelen: “Heeft u geld nodig?” Vriendelijk glimlachend antwoordde hij iets als: “Nee, dank u, ik heb hard gewerkt op het Victoriaplein – ik ben alleen moe.” Me realiserend dat ik een bouwvakker voor een dakloze aanzag, zei ik: “Oh, neem me niet kwalijk!”, en wenste dat de grond zich ineens zou openen om mij te verzwelgen. Maar hij leek het helemaal niet erg te vinden, want hij zei met een heel lieve lach: “Geeft niet.” Nogal verward vervolgde ik mijn weg en de gedachte kwam in me op dat dit misschien Maitreya was? Ik draaide me om om te zien of hij misschien verdwenen was, maar hij was er nog. Sindsdien heb ik die ogen steeds voor me gezien en die tedere liefde gevoeld; dit lijkt te gebeuren wanneer ik mediteer of een risicovolle stap neem die van me eist dat ik vertrouw op een nieuwe, intuïtiever manier van leven.
Kunt u zeggen of die zo vriendelijke, levendige blauwe ogen van de Meester Jezus of Maitreya waren?
Heel veel dank voor uw werk, inspiratie en steun. Het allerbeste gewenst!
Margit, Adelaide (Australië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man met de blauwe ogen de Meester Jezus was.

 Goed op de hoogte
In maart 2012 stond ik samen met een ander groepslid met een kraam op een holistische beurs in Drogheda (Ierland). Een ongewoon geklede man en vrouw kwamen de beurs binnen maar leken ons niet op te merken. Ik nam een foto van onze kraam en draaide rond om een overzichtsfoto te maken. Ik zag dat die man foto’s van de rest van de zaal begon te maken en ook begon rond te draaien. Hij leek me na te doen, nee, eerder de spot met me te drijven.
Verscheidene uren later liepen ze langs alle andere kramen regelrecht naar de onze en begonnen over het informatiemateriaal te praten. Ons gesprek duurde ongeveer 20 tot 30 minuten. De vrouw kwam uit een van de Baltische staten en de man uit Egypte; ik zag veel sterkte en kracht die hij leek in te houden, alsof hij heel erg oud was – en dacht dat hij misschien op het Tahrir-plein was geweest. Ik wees naar het kwartaalblad De Wederverschijning dat kopte “De stem van het volk wordt gehoord” met een foto van het Tahrir-plein tijdens de “Arabische Lente” op het voorblad. Ik vroeg hem of hij daar geweest was en hij antwoordde: “Ja, ja. Ik ben overal in Europa geweest en ik heb veel gezien, hoewel ik nooit uw land (Nederland) bezocht heb. Ik heb door oost-Europa gereisd, achter het IJzeren Gordijn waar mensen geen vrijheid hadden. En ik heb de val van de Berlijnse Muur gezien, heb Thatcher, Reagan, enz. gezien. Hoeveel langer willen mensen door zulke dictators geleid worden – hebben we niet genoeg Stalins, Hitlers en Mussolini’s gehad? Zij bekommeren zich alleen maar om hun eigen ego. Keizer Nero speelde viool terwijl Rome in brand stond, zijn eigen stad. Gek, volkomen gek. We zouden een reservaat moeten maken. We zouden zulke politici in een dierentuin moeten zetten, zodat we ze kunnen bezoeken en gadeslaan. Hij zag dat ik die opmerking grappig vond (dit is een fantasie die ik zelf heb) en, wijzend op mijn lach, zei hij tegen de vrouw: “Dat vindt hij grappig, dat vindt hij leuk.” Hij vervolgde: “Weet je wie de echte helden zijn? De mensen op de bodem van de oceaan en degenen in Antarctica. Die wetenschappers die hun leven riskeren opdat wij meer kunnen weten; zij zijn echte mensen, zij brengen grote offers voor de mensheid.”
Zij maakten verschillende opmerkingen over de invloed van de sterren, Venus, Saturnus, de maan, enz. en dat “dit niet goed was”. De eerste keer dat zij dit zeiden deed het me denken aan een commentaar van de heer Creme in Share International: Venus heeft een heel positieve invloed op de mensheid gehad. Ik voelde dat ze erop wachtten dat ik dat zei. Ik begon te praten en zag dat ze allebei (de vrouw was merendeels nogal afwezig) plotseling heel aandachtig waren en opgingen in wat ik zei. Ik vertelde hun dat ik gelezen had dat het een goede invloed was en de een zei tegen de ander: “Zie je, ik zei tegen je dat het goed was.”
De man zei ook: “Geld, geld. Ik houd niet van mensen die erover praten en er achteraan lopen. Iedereen heeft het alleen maar over geld, geld.” Hij vervolgde: “De Engelsen zullen lijden omdat Groot-Brittannië te gecommercialiseerd is geworden. Er zullen aardbevingen komen,” en ik denk dat hij ook overstromingen noemde. (Kort na deze ontmoeting las ik over grondverschuivingen en overstromingen in het VK, hoewel het nu veel erger is.) Hij merkte ook op: “Weet je, water smaakt voor iedereen anders, omdat water leven is.” En de vrouw merkte op: “Ja, weet je, bladeren vallen in de juiste tijd, alles gebeurt op het goede moment.” Toen zij er waren, werden veel anderen naar onze kraam getrokken. Waren de Egyptische man en de Baltische vrouw bijzondere mensen?
R.G., Nederland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor Maitreya was, de vrouw was een woordvoerder voor de Meester Jezus; beiden zijn woordvoerder in opleiding.

 Duo
Het was 28 april 2007 en laat in de middag toen ik ging wandelen langs het strand van Palaeo Phaleron bij Trokadero. Het was er druk met andere wandelaars en joggers, terwijl er mooie luide muziek te horen was. Ik ga vaak naar die plek en was verbaasd over het buitengewone geluid. Ik keek rond en zag een man aan de zijkant van het trottoir zitten die gitaar speelde. Hij was ongeveer 35 en droeg een bril, zwarte pantalon en een zwart overhemd – een kleurvoorkeur waar ik tot ongeveer die tijd een vooroordeel tegen had. Ik raakte verrukt van zijn voortreffelijk spel, hij speelde internationaal geliefde voornamelijk oude succesnummers. Ik gaf hem wat geld en wandelde verder, waarbij ik mijn aandacht steeds op hem gericht hield. Ik ging zitten op een plek waar ik de zonsondergang en hem kon zien. Ik vond het jammer dat er niet veel mensen waren die zijn, naar mijn smaak, fantastische gitaarspel waardeerden, dus liep ik naar hem toe en gaf hem nog wat geld. Hij drukte zelfs nog meer blijheid uit dan de eerste keer dat ik hem had geholpen. Tegen die tijd stond er een tweede man naast hem. Dat was een gezette man, ouder dan de gitarist, die me op openhartige en misschien geamuseerde toon vroeg hoeveel ik van zijn spel hield? Ik zei heel veel omdat hij erg goed was.
Waren de gitarist en de gezette man Maitreya, respectievelijk de Meester Jezus?
Leela Alexandrakakis, Athene (Griekenland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de gitarist inderdaad Maitreya was en de gezette man de Meester Jezus. 

 Geachte redactie,
Dit is de groep uit het noordoosten van Brazilië, uit de stad Natal. Janete en de groep doen nu een jaar lang Transmissie-meditatie en gaan beginnen met het Wederverschijningswerk. Deze foto werd op 4 februari 2014 omstreeks 18.00 uur genomen na de Transmissie-meditatie, toen het bijna donker was. Toch lijkt er langs de bovenkant van de foto een lichtstrook te zijn. Was dat een zegening, of is het gewoon een effect van de camera?
Regina Foster, Dallas (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het licht een zegening van Maitreya was. 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.