Vragen en antwoorden – september 2016

V. Zal de toestand in de wereld nog slechter worden voordat het beter wordt?
A. Het zal veranderen. Het is moeilijk te voorspellen, zelfs voor de Meesters, maar het verandert zelfs op dit moment, ook al zien mensen het niet. Mensen worden zozeer getroffen door deze “zware tijden” dat ze de veranderingen niet zien die ongemerkt plaatsvinden.

V. Zal alles normaliseren en zullen de haat en de problemen snel afnemen?
A. Het zal geleidelijk gaan, maar niet lang duren. Het begint nu al, ook al merken mensen het nog niet.

V. Zal het lang duren voordat echte verandering zichtbaar wordt?
A. Nee, het zal niet lang duren. Het is echter afhankelijk van de mensen en het is altijd lastig om met zekerheid te zeggen wat de mensheid zal doen omdat we vrije wil hebben. Wat betreft de energieën die deze omstandigheden hebben gecreëerd, die zullen heel snel verbeteren. Het is allemaal afhankelijk van wat de mensheid wil en doet. Het zijn tenslotte niet de Meesters die in de fout zijn gegaan, maar de mensheid.
Maitreya heeft al krachten klaarstaan, zoals bijvoorbeeld deze buitengewone paus en de dalai lama. Er zijn anderen die we niet zien of kennen, maar die ook deel uitmaken van deze groep en er aan bijdragen. Er zijn enkele Meesters die onbekend zijn. Tot die groep van “krachten” horen een aantal Meesters die samenwerken met de paus en de dalai lama.
Er zijn ook groepen die zelf de wereld veranderen en de spanning verminderen.

V. Zijn er nu meer Meesters in de wereld dan waar we tot nu toe van wisten?
A. Ja.

V. Op 6 juli en 21 juli 2016 om ongeveer 11.45 uur (Britse tijd) voelde het alsof er een speciaal soort zegening plaatsvond, die in beide gevallen tussen de 15 en 30 minuten duurde. Was het een zegening? Van ­Maitreya?
A. Ja, het was een zegening van Maitreya. Het was een voorproefje van wat komen gaat. De zegeningen waren een algemene overschaduwing – zoals op de dag van de begrafenis van prinses Diana. Dit zijn repetities voor wat het begin van het proces van Verschijnen lijkt te zijn, in de aanloop naar Verklaringsdag. Ze waren buitengewoon belangwekkend. Niet iedereen is momenteel in staat om bewust op zo’n overschaduwing te reageren, maar dat komt wel.

V. Het lijkt alsof er een nieuw stadium is aangebroken in de openlijke verschijning van Maitreya. Klopt dat?
A. Ja, Maitreya’s verschijnen is in een nieuwe fase aanbeland. Het is interessant op te merken dat Maitreya bij ten minste twee gelegenheden in twee verschillende gedaanten tegelijk verscheen. Hij vestigt de aandacht op deze nieuwe fase in het proces van Zijn Verschijnen in volle openbaarheid.

V. Heeft Maitreya ooit geadviseerd wat we moeten eten?
A. Maitreya is niet in het minst geïnteresseerd in wat we eten. Maitreya zegt ons niet wat we wel of niet moeten eten. Hij zegt ons dat we onze broeder moeten liefhebben, dat we een broeder en vriend voor onze nabuur moeten zijn – voor al onze naburen, degenen die je mag en degenen die je niet mag.
In veel delen van de wereld is het onmogelijk om een vegetarisch dieet te volgen. Als je enigszins gevorderd bent, wil je wellicht een vegetarisch dieet volgen, maar er is niemand die je daartoe dwingt.

V. Is de Shamballa-kracht in de afgelopen anderhalf tot twee jaar in veel grotere kracht vrijgegeven?
A. Ja, maar het is altijd een kwestie van hoe de mensheid op de energieën reageert.

V. Maitreya is op 19 juli 1977 in de moderne wereld aangekomen. Zal die dag in de toekomst een speciale betekenis krijgen en gevierd gaan worden?
A. Wacht maar af!

V. Ik heb over ‘mysteriescholen’ gelezen. Hoe snel denkt u dat deze opgericht en gekend zullen worden?
A. Ze zijn al opgericht, maar nog niet gekend.

V. Mijn partner en ik zullen spoedig in de 70 zijn. Denkt u dat we nog kans maken om met een ruimteschip mee te gaan en contact met ruimtemensen te ervaren?
A. Ja.

V. Is Maitreya het Hoofd van de Bundeling van [de Krachten van] Licht?
A. Voor zover het ons aangaat, ja.

V. Kan iemand die via een smartphone, tablet, laptop of homecomputer op Verklaringsdag op een televisiezender afstemt Maitreya zien?
A. Ja.

V. Ik heb reden om te geloven dat er een Meester in Aarhus (Denemarken) woont. Weet u hier iets van?
A. Volgens mijn informatie zijn er geen Meesters in Aarhus.

V. Zeg me alstublieft dat al dit geweld, deze zieke samenleving en alle spanning die erbij hoort spoedig ten einde zullen komen?
A. Ja!

V. Heeft Maitreya het symbool van het Oog van Voorziening, het Oog van Bennu, het Oog van Ra of Mahamudra (Grootzegel) op zijn hand, zoals de Leraar die alle tijdelijke verschijnselen voorbij is?
A. Nee.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.