De komst van het nieuwe

een compilatie

In 2015 schreef Benjamin Creme’s Meester een reeks artikelen die wat inhoud en toon betreft heel duidelijk verschillen van de voorgaande, waarin Hij herhaaldelijk aandacht vraagt voor het snelle tempo van verandering en wijst op de enorme krachten die onze wereld nu en in de naaste toekomst vorm geven. Hij wijst op problemen die in het verschiet liggen en die, uiteindelijk, als voorbodes van positieve veranderingen gezien zullen worden.

Een Boodschap van Maitreya (31 maart 2016) benadrukt verder dat “de pijn van korte duur [zal] zijn” en dat “er hulp in overvloed [is] om jullie door deze moeilijke tijden heen te helpen.”
Sinds deze artikelen voor het eerst werden gepubliceerd, is de wereld een periode van dieptepunten en onzekerheden binnengegaan. Lezers vinden wellicht troost en inzicht in deze compilatie van artikelen die onze woelige tijden beschrijven, terwijl ze ons wijzen op de komende transformatie en de schepping van een nieuwe beschikking.

De komst van het nieuwe
door Benjamin Creme’s Meester, 8 februari 2015

De onmiddellijk voor ons liggende tijd zal velen in verwarring brengen, zo snel zullen de veranderingen gaan die zich zullen manifesteren – politiek, economisch en sociaal – en zo talrijk zullen deze veranderingen zijn.
Voor velen zal ongerustheid en verwarring de voornaamste reactie zijn. Geboeid of geschrokken door de aard en omvang van deze veranderingen, zullen velen die zien als tekenen van een veranderende samenleving, terwijl anderen de nieuwe manifestaties zullen vrezen en verfoeien. Mensen overal zullen op hun hoede zijn, onzeker wat de juiste richting is die zij moeten gaan.
Niet lang, echter, zullen mensen aldus handelen. Ze zullen zien dat het een waarlijk veranderende wereld is waarin ze leven, omringd door nog grotere uitdagingen voor hun overtuigingen en waarden.
Zo zullen mensen beginnen het nieuwe uit het oude te bewerkstelligen en hun toenemend vermogen demonstreren om op de uitdagingen van deze tijd te reageren.

De rechtvaardigheid van de Wet
door Benjamin Creme’s Meester, 8 maart 2015

Mensen leven in een veranderende wereld en moeten dat aanvaarden als de norm. Voor sommigen zullen deze veranderingen bedreigend schijnen en ongewenst, terwijl anderen, met name de jongeren, ze met open armen zullen verwelkomen. Wees ervan verzekerd dat het veranderingen ten goede zijn, ongeacht je houding, want ze weerspiegelen de noden van de tijd en zijn onvermijdelijk en rechtvaardig.
Mensen moeten zich realiseren dat zij zelf de omstandigheden scheppen waardoor deze veranderingen hun leven beïnvloeden. Wanneer dit realiteitsbesef vrucht draagt, zal een soepeler overgang naar de nieuwe tijd de norm worden.
Onze raad aan mensen is deze: houd niet vast aan het beschuldigen van onzichtbare krachten, maar wees je bewust van je eigen aandeel in het scheppen van de veranderingen van onze tijd. Wees ervan verzekerd dat uit deze veranderingen een extatische vreugde voort zal komen.

Tekenen van het nieuwe
door Benjamin Creme’s Meester, 11 april 2015

Spoedig zal het voor mensen duidelijk worden dat de tekenen waar zij naar uitzien, verschijnen. Sommigen zullen deze tekenen onvermijdelijk en wenselijk voorkomen. Voor anderen zal het schijnen alsof alles wat hun dierbaar is uiteenvalt. In werkelijkheid zijn dit de tekenen die het nieuwe aankondigen, en zijn ze slechts de uiterlijke manifestatie van diepgaande veranderingen die plaatsvinden. Mettertijd zullen de meeste mensen het ermee eens zijn dat er veel verkeerd was in de oude wereld die nu snel verdwijnt, en opgeofferd moest worden voor de correctere uitdrukking van de aard en verrichtingen van de mens.
Spoedig zullen de veranderingen waarvan deze tekenen de voorbode zijn oplettende mensen er dan ook op attenderen dat we een nieuw bestel binnengaan, één waar allen trots op kunnen zijn.

Een geschenk van de Allerhoogste
door Benjamin Creme’s Meester, 10 mei 2015

De mensen staan op een punt van openbaring die dissonante stemmen en houdingen spoedig zal wegvagen. Ze zullen een scherper inzicht krijgen in de betekenis en het doel van hun bestaan, en in de middelen waardoor die kennis in hun bewustzijn wordt gebracht. Spoedig, zeer spoedig nu zullen de mensen groeien, als ware het van de ene dag op de andere.
Deze nieuwe kennis zal velen intomen en verrassen, maar hen ook inspireren en verlichten tot een volledige bijstelling van hun begrip. Wat zij de betekenis en het doel van het leven noemen, zal hierdoor nieuwe waarde krijgen. Grotere ernst en vreugde zullen hun overtuigingen en handelingen doordringen en hen geleidelijk allen tezamen in een nieuw bestel omgeven. Die tijd is niet veraf. De Grote Heer wacht ongeduldig om te verschijnen en de wereld te vereren met Zijn openlijke, erkende aanwezigheid.
Vrees niet. Er is een nieuwe wereld in de maak die het vertrouwen en de moed van de mensen in gelijke mate zal herstellen.

De stormloop van het nieuwe
door Benjamin Creme’s Meester, 16 juni 2015

De komende maanden zullen voor sommige mensen naar hun gevoel de moeilijkste zijn die zij gekend hebben, en hen ertoe brengen zelfs maar een sprankje hoop te zoeken, en respijt van de krachten waartegen zij zich niet opgewassen voelen.
Tezelfdertijd zal het anderen een verhoogd besef van hun vernuft en creativiteit geven, hoe onwerkelijk dit ook moge zijn. Alles beweegt gezwind het Nieuwe Tijdperk en de invloed van Waterman binnen, hoe men deze gebeurtenis ook interpreteert. De inwerking hiervan zal bijzonder krachtig zijn.
Hoe dan zouden mensen hier op moeten reageren? Weet dat dit weer een stap in de Nieuwe Tijd is en wacht aldoende op de verschijning van de Grote Heer. Open de poorten van het hart en het denken en wees voorbereid op de stormloop van het nieuwe.

De wereld is gereed
door Benjamin Creme’s Meester, 7 september 2015

Spoedig, zeer spoedig nu, zullen mensen zich realiseren welke macht onbenut in hun handen ligt. Ze zullen inzien dat ze het vermogen hebben om de kwaliteit van hun leven te veranderen. Ze zullen beginnen te begrijpen dat vrijheid, rechtvaardigheid en een juiste verhouding tot elkaar onontbeerlijk zijn voor het menselijk leven. Velen roepen om de structuren die de schepping van deze gezegende toestand zullen garanderen.
Dit maakt voor Maitreya duidelijk dat de wereld gereed is voor de nieuwe beschikking. Mensen dienen de beperkte beschikbare tijd daarom te benutten om Zijn aanwezigheid bekend te maken en zo Zijn weg bereiden.

Welkom in de Nieuwe Tijd
door Benjamin Creme’s Meester, 14 januari 2016

Welkom, welkom in de Nieuwe Tijd, het Nieuwe Tijdperk van Eenheid. Velen zijn tegenwoordig bevreesd door de aanvang van het Nieuwe Tijdperk, maar laat hen zorgvuldig kijken naar wat er gaande is en zij zullen de samenkomst zien van enkele van de meest begenadigde exponenten van verandering.
Momenteel is er in de wereld een groep wijze individuen die de mensheid de nieuwe situatie toont. Onder hen is paus Franciscus een unieke uitdrukking van het ideaal van het volk, die dicht bij zijn mensen staat. Ook de dalai lama speelt een krachtige rol namens degenen die hij vertegenwoordigt.
Nooit eerder is zo’n groep van begenadigde vertegenwoordigers op hetzelfde moment bijeengebracht om de mensheid te laten zien dat alles goed gaat, en dat mensen overal nog maar korte tijd hoeven wachten op de vervulling van hun dromen. Zij zegenen elke dag die verstrijkt en hun liefde dicht bij de harten van mensen overal brengt.
Heb hen eveneens lief en omarm hen in naam van de Op Komst Zijnde. Zet je angsten om in liefdevolle verwachting en zie de nieuwe tijd tegemoet in de gelukzaligheid die jullie rechtens toekomt. Het duurt niet lang, niet lang voor jullie het wonder van Zijn gelaat zien, tot jullie de vreugde van Zijn aanwezigheid kennen en Zijn liefde voor allen. Dan zul je weten waarom je in deze bijzondere tijd in incarnatie bent.
God zegene jullie en verbanne voor altijd je angsten.

Boodschap van Maitreya

Op 31 maart 2016 ontving Benjamin Creme de volgende boodschap van Maitreya, via een proces van mentale telepathie.

Voor velen zijn dit moeilijke dagen. Zelfs de besten en getrouwsten voelen de pijn van twijfel en bedenking.
Maar wanneer Ik zeg dat Ik als een van jullie voor het oog van de wereld onder jullie verkeer, is dat de waarheid.
Evenzo, wanneer Ik zeg dat de tijd werkelijk nabij is dat alle mensen Mijn aangezicht zullen herkennen en reageren, is dat de waarheid.
Alleen de Wet vraagt Mij nog heel kort te wachten, maar binnen de Wet ben ik waarlijk dagelijks met jullie, in voortdurend contact met jullie noden en de mogelijkheden die Mij door jullie geboden worden.
Spoedig zal de mensheid als geheel zich bewust worden van Mijn aanwezigheid en in volle bereidheid de transformatie van deze, onze wereld aanvaarden.
Bedenk dat we aan het einde en het begin van een beschaving staan, een epische periode in de geschiedenis van de wereld, en begrijp dat mensen daardoor de pijn van verandering voelen.
Voor sommigen is het een bevrijding. Voor anderen is het een verlies van zekerheid en rust.
Maar, Mijn broeders, de pijn zal van korte duur zijn, en velen weten reeds dat dit zo is. Er is hulp in overvloed om jullie door deze moeilijke tijden heen te helpen. Aanvaard vol vuur dit Tijdperk en herken de tekenen van het nieuwe.
Voorwaar, voorwaar, Ik ben met jullie. Voorwaar, Ik ben op vele wijzen onder jullie.
Oordeel zelf, Mijn broeders, hoe dicht jullie bij Mijn verwachtingen van een nieuwe wereld staan. Dit zal een wereld zijn waarin alle mensen één zijn, waarin alle mensen de vreugde van het scheppen kennen, en met liefde hun vermogen waarmaken om in eenvoud en waarheid hun broeders de weg te tonen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.