Commentaar van de Meester —

via Benjamin Creme, 25 juli 2016

Tijdens een redactionele bespreking met Benjamin Creme onlangs werd zijn Meester gevraagd of Hij Zijn visie op de huidige wereldcrisis wilde geven. Wij geven hier Zijn commentaar weer.

De huidige situatie zal zich spoedig ten goede keren. De storm is bijna voorbij. Hij verliest zijn intensiteit, ook al zien we het nog niet.
Ontreddering is bijna altijd het gevolg van de overgang van de ene Kosmische gesteldheid naar de andere. Veel mensen zitten nog steeds verstrikt in oude gewoonten. Veel mensen zijn te bezorgd of te weinig bewust om in te zien dat een andere wijze van handelen en zijn noodzakelijk is.
Het is ook een kwestie van hoe de mensheid op de nieuwe energieën reageert. Haar reactie is merendeels gebaseerd op hebzucht of angst. De rijken zijn onafhankelijk en zeer hebzuchtig geworden. Zij zijn bang dat ze niet in staat zullen zijn om gebruik te maken van alles wat te koop is; ze zijn ook bang om hun rijkdom te verliezen. Mensen moeten zich ervan bewust worden dat de wereld Eén is – Eén mensheid. De rijken, die de hulpbronnen beheren op basis van hebzucht en wedijver, ontkennen deze waarheid en riskeren daarmee alles.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.