Vragen en antwoorden – juni 2012

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. 64 [per 12 mei 2012]

V. Geeft Maitreya Zijn interviews nog steeds in Brazilië, of heeft Hij onlangs ook elders interviews gegeven?
A. Nog steeds in Brazilië.

V. Reist Maitreya voor Zijn interviews per vliegtuig naar de studio’s in de verschillende steden in Noord- en Zuid-Amerika, of vinden ze plaats vanuit Londen per satellietverbinding?
A. Maitreya heeft Zijn eigen vervoermiddel – een ruimteschip dat binnen de atmosfeer van de Aarde op het etherisch gebied reist.

V. Zijn er inmiddels meer dan 2 miljard mensen op wie Maitreya kan rekenen? Enkele jaren geleden zei u dat Hij op 1,8 miljard mensen kon rekenen.
A. Het aantal is nu ongeveer 1,8 miljard en stijgende.

V. In het maartnummer van Share International van dit jaar schreef uw Meester een artikel waarin Hij zei dat er tekenen zouden komen, die degenen die ze ervaren voor een raadsel zal stellen en in de ban zal houden. Uw Meester schreef ook dat de ervaring van de tekenen mensen zal voorbereiden op de verschijning van Maitreya en de Meesters. 1) Hebben sommige van de tekenen waar uw Meester naar verwijst, al plaatsgevonden? 2) Is het u toegestaan aan te geven wat voor soort tekenen het kunnen zijn? Zijn de komende tekenen wellicht gerelateerd aan ufo-activiteit en het werk van de Ruimtebroeders?
A. 1) Ja, in een van de oude kerken in Macedonië met schilderingen op de binnenmuren. Door de eeuwen heen zijn de afbeeldingen door het gebruik van ‘kaarsfakkels’ zwart geworden. Nu heeft er een wonder plaatsgevonden, waarbij de stralenkransen van de heiligen in deze donkere muurschilderingen er plotseling weer uitzien als op de dag dat ze geschilderd werden. Dit eerste teken werd gemanifesteerd door Maitreya (zie Share International, mei 2012). Dit markeert een nieuwe fase in het fenomeen van de tekenen. 2) Dat weet ik niet.

V. 1) Zijn er mensen die werkzaam zijn in de Verenigde Naties, lid van de Nieuwe Groep van Werelddienaren? 2) Zijn er onder hen die weten van de verschijning van Maitreya en de Meesters?
A. Ja, velen. 2) Ja, sommigen wel.

V. In deel 2 van Isis Ontsluierd (blz. 642) schrijft Helena Blavatsky over Jezus: “Ging naar Mathoera of Matarea in Egypte, en deed daar zijn eerste wonderen (Zie het Evangelie der kindsheid [van Thomas]).” In de Collected Writings, deel V (blz.239) schrijft Blavatsky: “In dit verband kan worden opgemerkt dat ofschoon de eerste “wonderen” van zowel Krishna als Christus naar verluidt in Mathura plaatsvonden, laatstgenoemde stad tot op heden bestaat in India.” 1) Zijn Matarea en Mathura andere spellingswijzen voor Maitreya? 2) Hebben deze twee steden een historisch verband met Maitreya?
1) Nee. 2) Ja.

V. Wat is uw mening over de landroof die de laatste jaren plaatsvindt vanwege de stijgende angst over voedselonzekerheid? Landen als Saoedi-Arabië, Qatar, China, Jordanië, Koeweit, Zuid-Korea en zelfs India kopen grond op in andere landen, vooral in Afrika, maar ook in Australië.
A. Persoonlijk ben ik geen voorstander van de praktijk waarbij rijke landen grond kopen in andere landen. Ik zie het als onderdeel van de commercialisering, waarmee sommigen geld verdienen. Leningen kunnen nuttig zijn, maar niet de verwerving van het geboorterecht van landen. Dit is de waanzin van commercialisering.

V. In een poging om energie, land en water te besparen en vervuiling door landbouw terug te dringen, zijn er over de hele wereld projecten gaande om in overdekte omgevingen voedsel te telen met behulp van speciale verlichting. Hoe verhoudt voedsel dat in zulke omstandigheden is geteeld, zich in voedzaamheid tot voedsel dat op de traditionele manier met zonlicht is geteeld? Is het telen van voedsel met kunstlicht algemeen gesproken zinvol?
A. Het kan een nuttige aanvulling op de traditionele methoden vormen, maar zou op z’n minst een aantal van de vereiste vitaminen ontberen.

V. Hoe kun je op persoonlijk niveau bijdragen aan de evolutie van de planeet, naast het doen van Transmissie-meditatie, juist denken en juiste verhoudingen?
A. Als je dat alles doet, doe je het prima.

V. Hoeveel Meesters zijn er, naast Maitreya, betrokken bij het doorsturen van de energieën voor de Transmissie-meditatie?
A. Er zijn 63 Meesters betrokken bij de menselijke evolutie en velen van Hen zijn betrokken bij Transmissie-meditatie. Het aantal varieert.

V. Zijn het altijd dezelfde Meesters die betrokken zijn bij alle Transmissie-meditaties? Of kan het bijvoorbeeld zo zijn, dat de Meester in Tokio wel betrokken is bij de Transmissie-meditatie in Japan, maar niet in Londen of Barcelona?
A. Ja, het is een veranderlijke situatie.

V. 1) Hoe dicht kon de Boeddha de mensheid tijdens het afgelopen Wesak-feest naderen? 2) Vanaf welk gebied zendt Hij Zijn energie naar Maitreya? 3) Waar verblijft de Boeddha nu?
A. 1) Hij komt naar een vallei in het Himalaja-gebergte, waar de Meesters voor deze gelegenheid bijeenkomen. 2) Het buddhische gebied. 3) In Shamballa.

V. Enkele jaren geleden lanceerde de Landbouw- en Voedselorganisatie van de VN (FAO) een campagne over honger, waarin gezegd werd dat meer dan 1 miljard mensen honger lijden. De cijfers van de FAO werden later in twijfel getrokken en sindsdien is er onenigheid over de ware cijfers.
1) Kunt u uw Meester vragen hoeveel mensen er mondiaal aanhoudend honger lijden? 2) Hoeveel mensen lijden aan ondervoeding? 3) Hoeveel worden er bedreigd door de hongerdood?
A. 1) Bijna 2 miljard. 2) Nog vele miljoenen meer. 3) Nabij de 2 miljard.

V. Hindert het eten van vlees en het niet respecteren en beschermen van dieren het ontwaken van bewustzijn
A. Ja, tot op zekere hoogte. Het verschilt van mens tot mens, maar algemeen gesproken vertraagt het eten van het bloed van dieren het evolutieproces. Dit geldt ook voor eieren.

V. 1) Hoeveel oorlogen en revoluties moet de mensheid ervaren voordat er een einde komt aan het lijden in de wereld? 2) En wat is er nodig, wil de mens evolueren?
A. 1) Ja, dat is de vraag. 2) Bewustzijn.

V. Wat betreft Verklaringsdag: wat zal er gebeuren met mensen die voor Verklaringsdag overlijden? Zullen zij die gebeurtenis evengoed op de innerlijke gebieden ervaren?
A. Nee.

V. Wat zal er gebeuren met mensen die de energieën van Waterman niet accepteren? Waar zullen zij hun evolutie voortzetten?
A. Op Aarde, net als iedereen. De energieën van Vissen worden geleidelijk teruggetrokken, dus ze zullen steeds meer van de energieën van Waterman ervaren en geleidelijk veranderen.

V. 1) Hoe en wanneer zullen we telepathie ontwikkelen? 2) Zijn er al mensen die telepathie hebben ontwikkeld?
A. 1) Het is een natuurlijk proces dat we delen met het dierenrijk en dat zich geleidelijk zal ontwikkelen, naarmate onze aura magnetisch wordt. Het mag duidelijk zijn dat het onmogelijk is te zeggen wanneer dit gebeurt, omdat iedereen op een verschillend punt van ontwikkeling staat. Maar mettertijd zal telepathie over de hele wereld gewoon worden en uiteindelijk de spraak vervangen. 2) Ja, velen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.