vragen en antwoorden – november 2014

V. 1) Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in China? 2) Wat is het totaal aantal interviews in China tot nu toe?
A. 1) Nee [per 8 oktober]. Maitreya is voorlopig gestopt met het geven van interviews in China; op 8 oktober kreeg ik te horen dat Hij op 10 oktober naar het Midden-Oosten ging om de situatie daar te helpen. Het doel is om de verschillende strijdende groepen te verzoenen. 2) Hij heeft nu 11 interviews in China gegeven; drie meer sinds het vorige nummer van Share International.

V. Kunt u een overzicht geven van het aantal interviews dat Maitreya tot dusver in de verschillende landen heeft gegeven?
A. VS: 29 interviews (januari 2010-januari 2011); Mexico: 14 (januari-september 2011); Brazilië: 41 (september 2011-januari 2013); Rusland: 51 (januari 2013-mei 2014); China: 11 (mei-september 2014). In totaal 146 interviews tot nu toe.

V. Onlangs zijn er in Hongkong demonstraties begonnen voor meer democratie. Bestaat er een verband tussen de demonstraties en Maitreya’s interviews in China?
A. Ja, inderdaad. De mensen ontwaken en beginnen voor zichzelf op te komen.

V. Spreekt Maitreya ‘krachtiger’ of met meer ‘urgentie’ dan Hij in bijvoorbeeld 2010 of 2011 deed?
A. Ja.

V. 1) Hebben Maitreya’s denkbeelden nu een grotere impact dan toen Hij net begon met Zijn interviews? 2) Staan degenen die Maitreya horen meer open en  zijn ze nu meer bereid tot actie dan Zijn eerdere toehoorders? 3) Worden Zijn denkbeelden nu als realistischer gezien; zien mensen eerder hoe ze kunnen worden toegepast?
A. 1) Ja. 2) Ja. 3) Ja.

V. Op 27 september 2014 vond een onverwachte uitbarsting plaats van Mount On-take in Japan, waarbij meer dan 50 mensen omkwamen of gewond raakten. Deze uitbarsting kwam zo plotseling en onverwacht dat het lijkt alsof er een onbekende bedoeling of oorzaak achter zat. Wat is uw commentaar hierop?
A. Deze uitbarsting werd snel door Maitreya en de Meesters gemanifesteerd om een veel grotere tragedie te voorkomen waarbij een grote stad zou zijn verwoest, met duizenden doden en boven- en ondergrondse verwoesting als gevolg. Het roept herinneringen op aan de uitbarsting van Mount St. Helens in de staat Washington (VS) in 1980, waarmee een veel grotere tragedie in de staten Washington en Oregon werd voorkomen.

V. Op 21 september 2014 werden in meer dan 160 landen demonstraties en betogingen gehouden tegen klimaatverandering, waaronder een protest van naar schatting 400.000 mensen in de stad New York. Het werd de grootste mobilisatie van mensen tegen klimaatverandering ooit genoemd. 1) Hoe belangrijk is deze mondiale uiting van de macht van het volk volgens u voor de aansporing tot actie tegen klimaatverandering? 2) Is deze actiedag een weerspiegeling van de respons van de mensheid op Maitreya’s energieën en aanwezigheid in de wereld en, zo ja, zal dit ertoe leiden dat Maitreya’s Verklaringsdag bespoedigd wordt?
A. 1) Heel belangrijk. 2) Ja, en ja.

V. 1) In het boek Esoterische genezing van Alice Bailey staat dat de gesel van influenza geworteld is in angst en bezorgdheid. 1) Wat is de oorzaak van het ebola-virus? 2) Zullen we spoedig een behandeling ontdekken om deze pandemie te stoppen? En zullen we een vaccin ontwikkelen om toekomstige uitbraken te voorkomen?
A. 1) Het virus wordt opgewekt door de destructieve en wedijverige hebzucht van de mens. 2) Ja, te zijner tijd.

V. Denkt u dat er nog steeds een wereldwijde economische ineenstorting zal plaatsvinden voor Verklaringsdag?
A. Ja, volgens mij wel – het is een onvermijdelijke ineenstorting van het huidige, volkomen corrupte systeem.

V. Betekent fysieke en emotionele overgevoeligheid dat iemand ver gevorderd is?
A. Nee, het kan ook het tegenovergestelde zijn.

V. Daar onze inspanning en de effectiviteit ervan direct van invloed zijn op de datum van Verklaringsdag (zie het korte interview met Benjamin Creme in Share International van januari/februari 2014), geldt dat ook voor de snelheid waarmee de wereld na Verklaringsdag zal veranderen?
A. Ja. De transformatie van de wereld gebeurt niet vanzelf. Zoals Maitreya heeft gezegd: “De mens moet handelen en zijn wil ten uitvoer brengen.”

V. Is de verenigde focus van de groep belangrijk voor het toekomstige werk van de groep met de Hiërarchie?
A. Vanzelfsprekend, ja.

V. Zullen de groepen die nu met u samenwerken om het publiek te informeren over de openlijke Verschijning van Maitreya en de Meesters ook na Verklaringsdag van dienst zijn voor de Meesters en met Hen blijven werken?
A. Ja, als zij zichzelf ter beschikking stellen, wordt dat van hen verwacht.

V. Ik krijg de indruk dat sommige groepsleden denken dat je een gevoel van eenheid moet opwekken en dat ze het ‘knus en gezellig’ willen hebben. Het lijkt alsof mensen denken dat er meer tijd besteed moet worden aan ‘elkaar te leren kennen’. Wat is uw commentaar? Is dat echt wat er nodig is?
A. Eenheid heeft niets van doen met sentimentaliteit. Het bestaat of het bestaat niet.

V. Met betrekking tot de brieven van lezers in Share International, wat is het verschil tussen een discipel, een woordvoerder en een ‘goede genius’? 1) Werkt een discipel nauwer samen met een Meester dan een woordvoerder? 2) Als een ‘goede genius’ een gedachtevorm is die door een van de Meesters gecreëerd is, kan een discipel of een woordvoerder dan een ‘goede genius’ zijn of zijn zij altijd een ‘echte’ persoon?
A. 1) Ja. 2) Alleen de ‘goede genius’ is door de Meester gecreëerd.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.