Lezers schrijven – november 2014

Instemming
Op 21 september 2014 nam ik deel aan de klimaatdemonstratie in Parijs. Tegen het eind van de demonstratie stonden we stil terwijl de tocht de eindbestemming, het Stadhuisplein, bereikte. Ik hield mijn grote kleurige banier met: ‘SOP Save Our Planet’ omhoog, wachtend tot de mars hervat werd. Plotseling stak een man met een groot gezicht in een smetteloos lichtgrijs pak de straat over, hij had een vriendelijke en kalme maar kordate manier van doen. Hij had ongelooflijke, blauwe ogen en het viel me op dat hij niet naar de mensen voor zich keek, maar eerder naar de duizenden die op straat aanwezig waren. Het leek alsof hij nauwkeurig iedere bannier die boven de menigte omhoog werd gehouden, bestudeerde. Ik hield mijn adem in toen hij voor me langs liep. Hij bleef even staan en keek aandachtig naar mijn ‘SOP’-banier. Hij zei kort en krachtig: “Dat! Ja, daar ben ik het mee eens.” Toen kwam de menigte weer in beweging. Na een week ben ik nog onder de indruk van deze man, ik vraag me daarom af of hij misschien een Meester was?
P.C., Le Havre (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

Herhaald bezoek
Op 11 oktober 2014 hielden we onze jaarlijkse lezing in Amsterdam. Alle stoelen waren bezet, maar er waren ook wat laatkomers. Onder de laatkomers was een Tibetaans uitziende heer: het had geregend en hij was drijfnat. Hij zag er heel gedistingeerd uit.
Omdat alle stoelen bezet waren, haastte ik me naar hem toe met mijn stoel, zodat hij niet naar een plaats hoefde te zoeken. De Tibetaans uitziende heer kwam naar me toe en zei: “Daar zijn we weer. Ik was hier vorig jaar ook.” Hij herinnerde mij (maar het kwartje was nog niet gevallen) aan mijn ontmoeting met hem bij de lezing afgelopen jaar. (Zie de brief ‘Een kenner’ in Share Nederland, december 2013) Plotseling herinnerde ik me ieder detail van onze eerdere ontmoeting. Hij was onder de indruk dat ik tot in bijzonderheden wist wat er vorig jaar was gebeurd, omdat ik toch wel veel mensen moet tegenkomen. Op dat moment besefte ik dat Hij de Meester Jezus moest zijn. Ik bedankte Hem meteen dat hij weer de lezing kwam bijwonen. Hij vroeg me ook hoe lang ik dit werk als vrijwilliger had gedaan. Ik zei acht jaar of zo, omdat ik de tel kwijt ben. Wat me verbaasde was dat zijn Nederlands nu onberispelijk was alsof het zijn moedertaal was. Ik kon alleen het geluid van zijn stem horen en alle andere mensen als gemurmel op de achtergrond. Tijdens de lezing zat Hij naast de foto van Maitreya als de Kalki Avatar op een wit paard tijdens de demonstratie op het Tahrir-plein, Egypte. Hij bleef tijdens de hele lezing.
Was hij de Meester Jezus?
A.A., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man inderdaad de Meester Jezus was.

Hoogtepunt
In augustus 2014 voelde ik me geleid om, voor het eerst, naar California te reizen. Het waren een paar prachtige weken en ik heb het gevoel alsof tijdens het verblijf in Ojai en in het Sequoia National Park een bijzondere reeks energieën, weldadig en zuiverend van aard, door mij werden opgenomen. Maar tijdens de week in Mount Shasta gebeurde er naar mijn gevoel iets bijzonders, vanaf het eerste moment op de berg; alsof ik opgeladen werd met geconcentreerde geestelijke energieën die nog in me doorsijpelen en hun weg moeten vinden, waarvan ik merk dat ze me voorwaarts in evolutie drijven. Ik heb ook gemerkt dat ik sinds die reis een verhoogd besef van mijn gedachtebewegingen heb en van synchronische gebeurtenissen. Is er iets bijzonders gebeurd en wat gebeurt er nu innerlijk in mij?
R.W., Den Haag.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat u in Mount Shasta een zegening van een van de Meesters kreeg.

Onmiskenbare hint
Deze zomer (2014) stonden we met een kraam van Share International op een van onze straatfestivals in het stadscentrum van Los Angeles. Een vrouw, eenvoudig beschreven als een vrouw van middelbare leeftijd, die er helemaal niet ongewoon uitzag, kwam naar de tafel, keek naar het materiaal dat we uitgestald hadden, toen naar de posters enz. en vroeg me: “Hebben jullie een lokaal kantoor waar het publiek op bezoek kan komen?” Ik zei dat we in Los Angeles geen centrum hebben, maar dat we een internationaal netwerk van vrijwilligers zijn en dat sommige groepen in de wereld wel een centrum hebben waar het publiek kan komen, en ik dacht daarbij aan het centrum van Share International in Amsterdam. Zij herhaalde weer: “Dus jullie hebben geen openbaar centrum in Los Angeles?” Ik antwoordde dat we dat niet hebben, maar bood haar een plaatselijk telefoonnummer aan om te bellen en de website van Share International. Ze bedankte me, nam geen informatiemateriaal of wat ook mee en ging weg. Ik begon me te verbazen dat ik in al die tijd dat ik in kramen van Share International gestaan heb nog nooit zo’n vraag gekregen heb. Haar vraag was ook zo eenduidig en ons gesprek kort, maar ik kan het om de een of andere reden niet vergeten.
Kunt u zeggen of deze vrouw een Meester was?
O.C., Los Angeles (CA, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vrouw van middelbare leeftijd’ geen Meester was maar een boodschapper voor de Meester Jezus.

Privébezichtiging
We wonen in Glastonbury en vanuit ons huis kunnen we de Tor zien. Op 31 augustus 2014 om ongeveer 9.30 uur in de avond liep mijn man naar buiten om naar de sterren te kijken – wat we iedere avond doen voor we naar bed gaan. Deze keer klopte hij dringend op het raam en riep me naar buiten te komen. Boven de Tor zweefde een ruimteschip. Het was geluidloos. We konden zien dat het rond was met witte lichten en het bleef draaien alsof het wilde dat we het goed konden zien. Toen helde het over, zodat we konden zien dat er aan de onderkant gekleurde lichten waren. We zagen ook wat flitsende lichten maar weten niet of die van het ruimteschip kwamen of dat iemand op de Tor foto’s aan het nemen was. Het vaartuig verdween achter de bomen maar een paar minuten later was het weer terug. Het deed dit ongeveer een uur lang.
1) Kunt u zeggen van welke planeet het kwam? 2) Helde het over en bleef het zweven, zodat wij er zoveel mogelijk van konden zien?
P.D., Glastonbury (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat 1) het voorwerp een ruimtevaartuig van Mars was. 2) Ja.

Inspiratie
Op 4 september 2014 lunchte ik in een restaurant in Parijs en las het septembernummer van Share International. Ik had net het artikel van rabbijn Michael Lerner gelezen, dat een diepgaande emotie in me opriep en een intens gevoel van liefde en compassie voor de mensheid. Ik keek door het raam en zag toen op straat een oude man gekleed als de oude joodse mannen uit Oost-Europa die ik op oude schilderijen van het begin van de 20ste eeuw heb gezien. Hij had een lange witte baard en droeg een hoed. Hij bedelde om geld maar niemand leek door hem geraakt. Ik wel en ik besloot om hem wat brood te brengen. Ik voelde mededogen en sympathie voor hem, vooral toen ik hem heel geïnteresseerd in de etalage van een boekhandel zag kijken. Toen ging hij weg. Ik bleef aan hem denken en ik verliet het restaurant om te proberen de man te vinden, toen een heel lange Caribische man van middelbare leeftijd naar me lachte en hallo zei. Ik had het gevoel dat hij wist wat ik aan het doen was en het goedkeurde. Uiteindelijk vond ik de oude man en gaf hem een muntstuk, maar ik vond het niet genoeg om hem gewoon maar een stuk brood te geven. Toen realiseerde ik me dat we voor een bakkerij stonden, ik vroeg de man te wachten en kocht een belegd broodje voor hem. Ik zag dat zijn gezicht tegelijkertijd joods en arabisch zou kunnen zijn. Hij bedankte me terwijl hij mijn hand heel teder vasthield. Ik blijf aan deze twee mannen denken.
1) Was de Caribische man gewoon iemand die sympathie voor me voelde of was hij ‘een bijzondere persoon’?
2) En de oude man, was hij misschien ook ‘een bijzondere persoon’?
J.J., Parijs (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat 1) de Caraпbische man de Meester Jezus was en 2) de ‘oude man’ Maitreya.

Een echte veteraan
Op 24 september 2014 zag ik al wandelend langs Telegraph Avenue in Oakland (California, VS) een heel knappe jonge man die te midden van het drukke verkeer kalm op de middenberm zat. Hij hield een bord vast waarop stond dat hij een Irak-veteraan was. We praatten een poosje en terwijl ik in zijn ogen keek, dacht ik, hoe komt het dat een dakloze veteraan zo veel ‘shen’ in zijn ogen heeft? Het woord ‘shen’ verwijst in de Oosterse geneeskunde naar de levenskracht die in iemands ogen zichtbaar is. En deze Irak-veteraan had een erg sterke levensenergie in zijn ogen en een diepgaand gevoel van rust en vrede. Zijn naam was door de betekenis belangrijk voor me, initialen R.H. Ik was vervuld van grote vreugde nadat ik met hem gesproken had.
Mag ik u vragen, was deze broeder Maitreya of een Meester van Wijsheid?
B.B., Oakland (California, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.