Boodschap van Maitreya

“Wanneer mensen Mij voor de eerste keer zien en Mij kennen voor wat Ik ben, zullen ze zien dat ze innerlijk veranderen. Velen zullen gedurende een korte tijd terugkeren naar de vreugde van hun kindertijd en bijgevolg de wereld een betere plek vinden. Velen zullen zich gesterkt voelen in hun verlangen om te dienen en om zich in de voorhoede van verandering te plaatsen. Zij zijn degenen op wie Ik een beroep zal doen voor de taak om de geest en vreugde van de mens te hernieuwen. Geloof, indien je kunt, dat Ik met jullie ben, gereed om Mijn kracht ten behoeve van jullie aan te wenden. Geloof, indien je kunt, Mijn vrienden, dat Ik vurig verlang naar de dag van Mijn openlijke terugkeer.”

Het zal lezers opgevallen zijn dat dit een boodschap is van Maitreya, de Wereldleraar, in plaats van Benjamin Creme’s Meester. De boodschap werd op 7 oktober 2014 via een proces van mentale telepathie aan Benjamin Creme gegeven.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.