De wereld transformeren

een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘De wereld transformeren’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester Spreekt en Share International), en Benjamin Creme’s boeken.

Het is Mijn doel om Mijn net tot aan de verste horizon uit te werpen, om allen tot Mij te trekken in wie Mijn licht schijnt, opdat Ik door hen heen kan werken. Deze vangst kan ook jullie omvatten, Mijn vrienden, want Ik heb allen nodig die met Mij het verlangen delen om de wereld te dienen. Neem de taak van hulp op je en deel Mijn last. Deel met Mij, Mijn vrienden, in een Groots Werk – niets minder dan de transformatie van deze wereld. (Maitreya, Boodschap nr.70)

Wanneer de mensen gereed zijn om het beginsel van samendelen te aanvaarden, worden alle dingen mogelijk. De banden van vertrouwen en respect die zo ontstaan, zullen huizenhoge golven van energie vrijmaken die, gericht en gestuurd, de wereld zullen transformeren. Niets kan dan nog de vooruitgang en ontwikkeling van de mensheid tegenhouden. Niets kan dan nog de vurige geest van de bewuste mens ontmoedigen. De mens zal zijn geboorterecht opeisen en een God worden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een unieke tijd’)

Maitreya’s komst gaat over verandering op wereldschaal: verandering in ons begrip van de noden van de planeet, het ecologische evenwicht; de verandering van ons economische stelsel, zodat alle mensen op de juiste wijze gevoed en verzorgd kunnen worden. Het ware begrip dat de mensheid één is zal laten zien dat deze transformatie absoluut noodzakelijk is. Het betreft de schepping van een nieuwe wereld. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Mijn Komst zal deze wereld transformeren, maar het belangrijkste herstelwerk moet worden gedaan door jullie. Ik ben slechts de Architect van het Plan. Jullie, vrienden en broeders, zijn de bereidwillige bouwers van de stralende Tempel der Waarheid. Ik zal jullie de Sleutel geven tot die Tempel; en door daar binnen te gaan, zullen jullie God kennen. (Maitreya, Boodschap nr.65)

Velen zien onze komst met verlangen tegemoet, maar verwachten deze in een verre toekomst. Weten zij niet dat onze hand nu op de deur klopt? Ontwaakt, vrienden! Ontwaakt, werkers voor het goede! Wij hebben allen nodig die met Ons willen samenwerken om de wereld te transformeren. Wij hebben jullie aspiratie, jullie vreugde nodig. Wij koesteren jullie hoop en vertrouwen. Bereid je voor om Ons te zien en in jullie leven te verwelkomen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een oproep tot dienst’)

Maitreya “streeft ernaar ieder individu met heiligheid en waardigheid te omkleden.” Om elk mens tot de ervaring te brengen dat hij of zij een ziel in incarnatie is, dat hij meetelt, dat elke ziel meetelt, dat geen enkele ziel afgescheiden is van enige andere ziel. Dat allen, ongeacht hun huidige omstandigheden, gelijke rechten moeten, en zullen, hebben op onderwijs, voedsel, onderdak, gezondheidszorg en op de vervulling van hun volledige potentieel als zielen in incarnatie. Wanneer dat gebeurt, wanneer mensen een besef van zichzelf hebben als zielen en van hun eigen waarde, dat zij meetellen, dan kan hun zelfachting groeien en een scheppende kracht worden in hun leven, en dan zal de wereld getransformeerd worden. Als je denkt aan de hoeveelheid talent, de mogelijkheden, van miljoenen en miljoenen levens die momenteel ondervoed, onderschat en veroordeeld zijn tot het laagst mogelijke bestaansniveau, dan kun je je voorstellen welke transformatie zich op deze Aarde zal voordoen. (Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid)

De grootste noodzaak op dit moment is de hervorming van de structuren waarin jullie nu leven. Jullie beschaving, Mijn vrienden, is stervende – nee, ze is al dood. Uit haar as zal een nieuwe schoonheid ontstaan, op basis van Liefde, Rechtvaardigheid en Samendelen. Laat dit jullie doel zijn, Mijn vrienden, en ken de betekenis van God. (Maitreya, Boodschap nr.107)

Goede wil is een dynamische energie. De energie die wij goede wil noemen, is een van de krachtigste factoren in de veranderende wereldsituatie. Het is het hoogste aspect van de energie die wij liefde noemen, die de mensheid als geheel kan uitdrukken. Wanneer deze wordt gedynamiseerd door het eerste aspect, het Wil-aspect, de Wil-ten-Goede, wordt het een uiterst krachtige dynamische energie, en die verandert nu de wereld. Het is de goede wil van de gewone mannen en vrouwen overal die de wereld zal veranderen. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Overal waar Ik nu rondkijk in de wereld, zie Ik de stralende punten van Licht die Mijn mensen zijn, degenen op wie Ik reken. Deze bakens van Licht zullen alle mensen tot Mij voeren en zo zal het Plan zich ontvouwen. Mogen jullie je op deze wijze om Mij heen verzamelen, en moge Mijn Licht jullie vlam ontsteken; zo kunnen wij gezamenlijk deze wereld transformeren. (Maitreya, Boodschap nr.85)

Veranderingen van ongeëvenaarde omvang zullen het denken en het hart van de mens in beslag nemen: alleen het beste uit het verleden zal standhouden tegen de aanval van het nieuwe. Dagelijks zullen de mensen de transformaties die geregistreerd worden, kunnen vergelijken en bewonderen: in het verblindende daglicht zal een nieuwe wereld worden opgebouwd. Allen zullen op hun manier deelnemen, ieder zal zijn visie toevoegen en bijdragen aan het geheel. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Opnieuw te dienen’)

De politieke en economische transformatie die in gang zal worden gezet als gevolg van de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters zullen de mensheid verlossen van eeuwenoude remmingen en beperkingen en haar opwekken om een grote sprong in de ontwikkeling van haar bewustzijn te maken. Bewust, betekenisvol leven zal de plaats innemen van de huidige verwarring, twijfel en angst. Een zelfverzekerde, moedige bereidheid om de innerlijke en uiterlijke wereld te verkennen zal het huidige ondermijnende cynisme vervangen en de evolutionaire vooruitgang mogelijk maken die ik heb geprobeerd te beschrijven: de opkomst van een nieuwe en betere beschaving en van een nieuwe, betere mensheid. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Sluit Mij in je hart, zoals Ik, Mijn dierbare broeders en zusters, jullie in het Mijne heb gesloten, en laten wij samen de wereld nieuw maken. Laat ons alles veranderen wat corrupt en waardeloos is in jullie structuren, alles wat de manifestatie van jullie Goddelijkheid belet. Laat ons samen de weg wijzen voor de kleinen en de wereld voor hen behouden. Ik doe een beroep op jullie om Mij bij te staan in Mijn hulpbrengende taak. Help Mij om de wereld te helpen en vervul dit leven. (Maitreya, Boodschap nr.50)

Uit de chaotische toestanden van tegenwoordig moet Hij een nieuwe en betere orde scheppen. Uit de huidige kwelling van miljoenen moet Hij een nieuwe wereld vormen. Wie is er om Hem te helpen bij Zijn reddingswerk? Wie zullen zich achter Zijn zaak opstellen en hun broeders en zusters helpen? Nu, meer dan ooit tevoren, is er gelegenheid een wereld in barensnood te dienen, een nieuwe wereld die erop wacht geboren te worden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De intrede van Maitreya’)

Voeg jullie stem bij die aanzwellende roep om vrede en gerechtigheid en word je bewust van jullie plaats in de geschiedenis. Een nieuwe wereld is in de maak en vereist de betrokkenheid van allen: allen hebben een taak in deze grote onderneming; niemand hoeft zich te jong of te oud te voelen om hardop lucht te geven aan zijn aspiraties. Spoedig zal Maitreya zelf deze eis voor een nieuwe manier van leven bundelen en zijn inzicht en ervaring voegen bij de hartekreet van de mens om rechtvaardigheid en vrede. Spoedig zullen de tekortkomingen en tegenstrijdigheden van het huidige bestel de naties dwingen tot een nieuw realisme. In dat helderder licht zal het nieuwe tijdperk geboren worden: de spanning en het lijden van zovelen vandaag zal plaats maken voor hernieuwde hoop en energieke betrokkenheid bij de wederopbouw van de wereld. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De stem van Maitreya’)

De stem van de mensheid als geheel is echt zeer krachtig. Je moest eens weten wat voor krachtige uitwerking de openbaring van onze vrije wil op de gebeurtenissen in de wereld heeft. We richten enorme schade aan door het misbruik van onze vrije wil. Evenzo kunnen we geweldig veel goed doen door het juiste gebruik ervan. Het is grotendeels in de handen van de mensheid; we hebben een enorme kracht. Als die verstandig wordt gebruikt kunnen we, als we dat willen, de wereld transformeren, en zo kun je zien hoe snel de wereld kan veranderen onder de juiste leiding van Maitreya. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

De Aarde getransformeerd
door de Meester —, via Benjamin Creme (oktober 2010)

Over ongeveer twintig jaar zou iedereen die de Aarde zou bezoeken verbaasd zijn over de transformatie die hij zou aantreffen in elk aspect van ons leven. Het beste van het verleden zal intact zijn, maar een nieuwe en vitale schoonheid zal overal de overhand hebben en er zal een nieuwe verwantschap gevestigd zijn tussen de mensen en het milieu waarin ze leven. Voorgoed zullen de krottenwijken en hutjes zijn verdwenen waarin miljoenen tegenwoordig een ‘bestaan’ bijeenscharrelen. Een nieuw zelfrespect in de ‘Mens’ zal eenzelfde belangstelling opwekken voor zijn vrije tijd en sociale activiteiten, en zal geleidelijk aan leiden tot een nieuw begrip van de wezenlijke behoeften van de mens. Nieuwe technologie zal talloze miljoenen mensen bevrijden van de eentonigheid van geestdodend werk; de vraag naar kennis op elk gebied zal de deuren van zowel universiteiten, fabrieken als boerderijen wijd openen, en een nieuw enthousiasme voor leren zal zich over de hele wereld openbaren. Zo zullen mensen de achterliggende doelen van onze incarnatie-ervaringen beter begrijpen en zo zal de noodzakelijke beheersing van onze fysieke, astrale en mentale uitrusting groeien. Dit zal mensen tot de deur van Inwijding leiden, en daarmee naar volmaaktheid.
Zo zullen mensen weer terugkeren tot het eeuwenoude Pad naar Volmaaktheid en, bevrijd van de begoochelingen en dwalingen van het verleden, opnieuw de weg betreden van opoffering, van verzaking van al wat het hoogste begrip en licht verhindert. De mens is ver afgedwaald van dit eenvoudige pad, afgeleid door grof materialisme dat hem tot aan de rand van de afgrond heeft gelokt. Maar, zoals de mensen zullen ondervinden, hun eeuwige goddelijkheid heeft zich opnieuw doen gelden en hen van de afgrond weggetrokken.
Een toenemend aantal mensen, overal, begint te beseffen dat dit waar is en begint zich bewust te worden van de taak van transformatie. Op deze wijze wordt hun gevoel van verantwoordelijkheid versterkt en zullen zij daarnaar handelen. Zo worden de werkers van de toekomst gevonden en ook zo verandert de wereld ten goede.
Vooralsnog rustig, maar gestaag werkt Maitreya om dit proces te intensiveren. Zijn weldadige energieën werken als gist dat de aspiratie verhoogt en de vastberadenheid versterkt van allen die kunnen reageren. Dit zijn er velen, en zo wordt een groot leger gevormd van werkers in het licht, het licht dat de wereld zal transformeren en de toekomst voor alle mensen zal verzekeren.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.