Vorming van het Zwaard des Onderscheids

door de Meester —, via Benjamin Creme (8 september 2011)

Van tijd tot tijd verschijnt er onder de mensen een persoon die het beste, of slechtste, belichaamt dat mensen kunnen openbaren. Deze individuen worden de meest geliefde of meest gehate van de mensen. In beide gevallen trekken ze veel volgelingen of aanhangers aan. Zulke personen hebben voor het merendeel der mensen een enorme magnetische aantrekkingskracht, of zijn bij gelegenheid een inspirerend voorbeeld van grootschalige destructieve kracht. De geschiedenisboeken staan vol met voorbeelden van beide types.
Momenteel manifesteren zich wereldwijd in grote aantallen voorbeelden van beide types. De uitwerking van deze manifestatie is dat aan de mensheid twee tegengestelde gedragslijnen worden voorgelegd, waardoor de spanning teweeggebracht wordt voor de keuze die de toekomst van het mensenras zal bepalen. In bijbelse termen is dit het “Zwaard des Onderscheids”. Gedurende vele jaren zijn de energieën, afkomstig van Maitreya en door Hem gericht, ingezet om die confrontatie van tegenstellingen te creëren. Veel mensen zal dit vreemd voorkomen, maar het is van wezenlijk belang dat de mensheid de juiste keuzes voor haar toekomst maakt. Anders zou die toekomst er zeer beslist naargeestig uitzien.
Het Zwaard des Onderscheids is de energie die wij Liefde noemen: door Maitreya gehanteerd zet het “broeder tegen broeder” op en beproeft het ware goddelijke bewustzijn van mensen overal. Het uiteindelijke doel van alle evolutie is om op Aarde het “Koninkrijk Gods” te vestigen, en het Zwaard des Onderscheids toont mensen de weg.
De lering van Maitreya is eenvoudig. Men zou denken dat Zijn prioriteiten voor alle mensen duidelijk zijn; helaas is dit niet het geval. Maitreya legt een toekomst van rust en vreedzame inspanning voor als de zekere uitkomst van samendelen en rechtvaardigheid voor allen, de schepping van een wereld “waarin niemand iets tekort komt; waarin geen twee dagen gelijk zijn; waarin de Vreugde van Broederschap uit alle mensen spreekt”. Hoe is het mogelijk, zou men denken, om die boodschap van hoop te betwisten? Is dat niet de toekomst waar iedereen naar hunkert? Het is de toekomst waar het merendeel van de mensen op hoopt, doch niet iedereen. De mensheid staat op verschillende sporten van de evolutionaire ladder; boven een zeker niveau ziet het er goed uit voor de mensen. Het zijn degenen die die mate van hun goddelijk Zelf nog niet hebben geopenbaard, die niet inzien dat samendelen goddelijk is, dat rechtvaardigheid en juiste verhoudingen goddelijk zijn, maar die Goddelijkheid zien als wedijver en conflict, en de waarde van een mens aanduiden met de omvang van zijn rijkdom.
Velen zijn angstig en lijden; verstoken van werk en hoop voor de toekomst zwoegen zij voort van dag tot dag. Maar vele anderen bouwen hun eigen toekomst, en velen ook komen aldoende om. Over de hele wereld worden mensen zich bewust van de mogelijkheid van een beter leven waarvan vrijheid en rechtvaardigheid het hart vormen. Heb geen vrees, de stem van het volk verheft zich en steekt steeds meer mensen aan. Maitreya staat achter hen die leven – of sterven – voor de waarheid van vrijheid, rechtvaardigheid en de eenheid van de mens. De jongeren lopen voorop, en de toekomst is aan hen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.