Volg mijn Leider!
Leden van de elitaire Bilderberg-groep werden ongewild geconfronteerd met demonstranten toen zij door een ‘mysterieuze vrouw in het wit’ naar hen toe werden geleid.
De exclusieve en gesloten Bilderberg-conferentie nodigt rond 140 gasten uit de industrie, politiek, financiële sector, het onderwijs en de communicatiewereld uit. De vergaderingen worden in het geheim en zwaar bewaakt gehouden, waarbij hotels gedurende de conferentie ontoegankelijk zijn.
Tijdens de conferentie dit jaar in St. Moritz (Zwitserland), van 9 tot 12 juni 2011, stapten verscheidene Bilderberg-gasten uit hun bus voor een wandeling. Charlie Skelton, journalist van het Britse dagblad The Guardian, schreef in zijn blog dat het plan was “om door het prachtige natuurschoon naar het Suvretta House-hotel terug te kuieren voor de thee. Onder de groep bevonden zich Erich Schmidt (voormalig directeur van Google), Franco Bernabè (directeur van Telecom Italia), Ying Fu (de Chinese onderminister van Buitenlandse Zaken), de Zweedse miljardair-bankier Jacob Wallenberg en de Britse politicus Lord Mandelson.
Skelton beschrijft hoe “vanuit het niets, als uit een droom, een voornaam uitziende dame, van top tot teen in het wit gekleed, ongemerkt de bewaking omzeilde en naar de koppositie van de machtige groep wandelaars laveerde. Niemand herkende haar of heeft haar sindsdien gezien; ze had een onwereldse uitstraling. Ik verwachtte min of meer dat ze hen naar Charons veerboot zou leiden, of omhoog op een trap van wolken.”
De ‘dame in het wit’ leidde de groep keuvelende gasten door het aangename natuurschoon ‘buiten de pistes’, rechtstreeks naar een groep van 50 verbijsterde activisten, die zich tijdens een pauze tijdens een symposium buiten de zaal ophielden.”
De activisten, die even verbaasd waren als de Bilderberg-gasten, begonnen om hen heen te drommen, terwijl ze vragen afvuurden en hun zorgen uitten. Ali Aslan, die opliep met de directeur van Airbus, Thomas Enders, vroeg wat ze bespraken. “Ik begrijp het niet, er zijn politici binnen. Waarom mogen we niet weten waar jullie over praten?”
“Dit is verschrikkelijk,” kon men de heer Mandelson horen zeggen, voordat hij door de bewakers naar de veiligheid van de obscuriteit werd teruggeleid. De dame in het wit is nooit meer gezien. (Bron: The Guardian, VK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘dame in het wit’ Maitreya was.)

‘Vredevorst’
In 2003, op 8-jarige leeftijd, schilderde het artistieke wonderkind Akiane Kramarik een portret dat zij ‘Vredevorst’ noemt. Op haar website legt ze uit hoe het schilderij tot stand kwam. “Het was Gods planning,” schrijft ze. “Ik had twee jaar lang naar een model voor Jezus gezocht en kon het juiste gezicht maar niet vinden. Toen vroeg ik op een dag mijn familie om de hele dag met mij te bidden. We vroegen God om het model aan onze voordeur te laten komen. De volgende dag kwam er een lange timmerman langs. Hij was zo bescheiden en ik was verbaasd dat hij instemde om voor mij model te staan. Maar een week later kwam hij nog eens langs om te zeggen dat Hij onwaardig was om zijn meester voor te stellen.
We baden allemaal nogmaals samen en een paar dagen later kwam hij weer langs om ons te vertellen dat God wilde dat hij het deed, maar hij moest binnen drie dagen zijn haren en baard knippen. Dus namen we een paar foto’s en ik bestudeerde een tijd lang zijn gezicht. Na tientallen schetsen begon ik te schilderen. Het nam 40 uur in beslag om het eerste schilderij van Jezus — de ‘Vredevorst’ — af te maken en ik herinner me nog steeds dat ik in die tijd vier tanden wisselde.”
Jarij Sizenov Nikolaevich, presentator bij het Russische televisie- en radionetwerk Shabolovka, legde uit dat het televisiestation Akiane’s schilderij ‘Vredevorst’ had vergeleken met een computerbeeld van de Lijkwade van Turijn, dat op zijn kantoor hing. “Tot onze volslagen verrassing en verwondering”, zei hij, “vonden we een vrijwel exacte gelijkenis! Het is een wonder en het moet van God komen! Het is met geen woorden te beschrijven hoe een 8-jarig meisje zo’ n wijsheid, mededogen en liefde kon uitbeelden in de ogen die zij schilderde. (Bron: www.artakiane.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het ‘model’ de Meester Jezus was.)

Mobiel UFO-museum in Istanbul
In een winkelcentrum in Istanbul werd recentelijk voor het publiek een mobiel UFO-museum geopend. Als initiatief van het in Turkije gevestigde Sirius-centrum voor Wetenschappelijk Ruimteonderzoek naar Ufo’s is de tentoonstelling bedoeld om het publiek ervan bewust te maken dat er buitenaardse wezens onder ons verkeren door bezoekers toegang te geven tot teksten en beeldmateriaal, zoals documenten, foto’s van ufo’s en video’s uit Turkije en de hele wereld, analyses, artikelen en speciaal gemaakte maquettes.
Volgens Haktan Akdogan, directeur van het centrum, is het project gestart zonder enige financiële steun. De speciaal voor de mobiele tentoonstelling aangepaste vrachtwagen zal tijdens zijn toernee door Turkije in winkelcentra opgesteld worden met als doel een mondiale cultuur bij het Turkse volk te introduceren en de informatie door te geven dat we niet alleen in de wereld zijn.
Na op verschillende locaties in Istanbul te hebben gestaan, zal het mobiele museum gedurende een jaar door Turkije toeren en vele steden, universiteiten en hogescholen aandoen. De heer Akdogan, die verwacht dat de tentoonstelling in totaal één miljoen mensen zal aantrekken, zegt: “Mensen die vooroordelen hebben over het bestaan van ufo’s zullen hierdoor van mening veranderen.” (Bron: hurriyetdailynews.com, Turkije)

Wonderbaarlijke overleving van tornado
Tijdens de tornado op 27 april in Tuscaloosa (Alabama, VS) zat een jonge inwoner, Tillman Merritt, samen met zijn drie vrienden in de gang van zijn huis te schuilen. Terwijl de tornado naderde, hoorde Merrit een stem in zijn hoofd die zei: “Ga naar de kast, ga de kast in.” En dat was wat hij deed, terwijl hij zijn vrienden in de gang achterliet om zelf in de kast te gaan schuilen. Nadat de tornado was gepasseerd, was er slechts een klein gaatje waardoor Merrit naar buiten kon kruipen. Behalve de kast waar hij in zat, was het hele huis, zijn vrienden incluis, naar de andere kant van de straat gewaaid. Merrit was de enige van de vier die het overleefde. (Bron: CNN)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de stem die van de Meester Jezus was.)

Maitreya’s lichtschip boven Rotorua
Op 2 juni 2011 filmde een paardenboer in Nieuw-Zeeland wat hij “een vreemd licht” noemde dat “20 meter boven de grond zweefde”, zo’n 600 meter vanwaar hij zijn truck had stilgezet. De boer legde uit dat het licht “net een grote bol energie leek, die kleuren uitzond, geel en rozeachtig purper”. Hij voegde eraan toe: “Terwijl het voorwerp naar boven zweefde veranderde de onderkant — werd bijna vlak; toen het voorwerp naar beneden zweefde werd het volkomen rond.”
Brian Hurren, vicevoorzitter van de Astronomische Vereniging van Rotorua, zei dat het licht van alles kon zijn, “van een onscherpe ster tot een ongewone plasmabol”. (Bron: YouTube: Horsefarmer1000; www.nzherald.co.nz)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het “vreemde licht” Maitreya’s lichtschip was.)

New York: Op 5 en 7 mei 2011 werd boven Long Island (New York) een licht aan de hemel gefilmd dat pulseerde en van kleur veranderde. (Bron: YouTube: NuntiusCaelestis) (Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat dit een ruimteschip van Venus was.)


Een video-opname laat een Russische militaire helikopter zien die een ruimtevaartuig vervoert. Een ander ruimtevaartuig is rechts van de helikopter te zien. (Bron: allnewsweb.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het incident authentiek is.)


Wolkverschijnsel boven de Tafelberg, Kaapstad (Zuid-Afrika). Beeld werd in mei 2011 op YouTube gezet. (Bron: YouTube: AronGoch)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een ruimtevaartuig van Mars is.)


Foto van M.S. (Nieuw-Zeeland), januari 2004, toont een lichtzegening van Maitreya.Foto van M. van vijf uit Osaka (Japan), genomen door haar moeder, met lichtzegening van Maitreya.

De hulpbronnen van de wereld samendelen
een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘De natuurlijke hulpbronnen van de wereld samendelen’.

Het is Maitreya’s taak om de mensen te herinneren aan hun heroïsche bestemming en hen ervan te overtuigen dat de handeling van samendelen het vertrouwen schept dat zij zoeken. Hij zal laten zien dat samendelen niet langer een optie is, een keuze, maar een onvermijdelijk uitvloeisel van hun besef dat de mensheid Eén is.
Zo zullen Maitreya en Zijn Groep de mensheid wegleiden van de peilloze diepte die, naar velen geloven, haar dreigt te verzwelgen. En zo ook zal Hij de mensen stevig op koers zetten om hun goddelijke bestemming te bereiken. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het scheppen van vertrouwen’)

Wat nodig is, is een herwaardering van wie en wat we zijn in onze relatie tot elkaar. Maitreya zegt dat de eerste stap die we moeten zetten om deze problemen aan te pakken, is onszelf te zien als één, als broeders en zusters van de ene mensheid. We moeten het mondiale besef krijgen dat we één volk, één groep zijn – en dat voedsel, grondstoffen, energie, wetenschappelijke kennis en onderwijsfaciliteiten in de wereld daarom aan iedereen toebehoren. Deze bronnen zijn ons gegeven, opdat alle mensen op de juiste wijze kunnen evolueren volgens het plan dat ten grondslag ligt aan het proces van onze evolutie. Daarom moeten we deze bronnen beter verdelen. Als we samendelen, zegt Maitreya, creëren we rechtvaardigheid in de wereld, en als we rechtvaardigheid creëren – en alleen dan – zullen we vrede kennen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Samendelen is de sleutel der sleutels. Door samen te delen zullen de mensen de betekenis leren kennen van Gods liefde. Zonder samendelen kan er geen toekomst zijn voor de mens, want de tijd is aangebroken om Gods liefde te openbaren – of te sterven.
Samendelen geeft het antwoord op alle problemen van de mens en garandeert de toegang tot de Nieuwe Tijd. Door samendelen zal vrede heersen. Door samendelen zal rechtvaardigheid gewonnen worden. Door samendelen en samenwerking zal broederschap bloeien, en zal een nieuwe, glorieuze toekomst zich voor de mens openen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De toekomst’)

Als we willen evolueren, verder willen ontwikkelen als soort, dan moeten we beseffen dat we één zijn, beseffen dat we broeders en zusters zijn van één familie, afstammen van de ene Goddelijke Bron en identiek aan die Bron. Hoe gaat het er in een gewoon gezin aan toe? Daar delen ze wat ze hebben. Een moeder zal het ene kind niet beter voeden dan het andere, het ene kind 17 procent en het andere 83 procent van het eten geven. We moeten beseffen dat we één familie zijn en daarom de hulpbronnen van de wereld rechtvaardiger moeten verdelen in de wereld. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Waar je ook kijkt, overal ter wereld vindt Mijn Boodschap weerklank. Het beginsel van Samendelen, fundamenteel voor het leven van de mens, houdt het denken van de leiders bezig. Een steeds grotere groep van zulke ontwaakte mensen laat de grondtoon klinken van de Nieuwe Tijd. Met blijdschap zie Ik daarom hoe Mijn werk weerklank vindt.
Mijn Vrienden, ook jullie kunnen Samendelen in je leven openbaren; op alle mogelijke manieren hoort dit Goddelijk Beginsel te gelden. Leer Samendelen aan jullie kinderen, de kleinen, en stel hen in staat het Goede te cultiveren. Mijn taak is het alle mensen te verlichten; onwetendheid om te zetten in ware kennis en geloof; de mensen te leren dat achter al wat zij zien de Ene Werkelijkheid staat, en hen zo tot God te brengen. (Maitreya, uit Boodschap nr. 127)

Van tijd tot tijd heb Ik gesproken over de noodzaak om een geest van samendelen uit te dragen, waardoor de voortbrengselen van de aarde billijker verdeeld kunnen worden. Dit zou leiden tot vermindering van spanning en van onmetelijk menselijk leed. Het zou ook een opleving teweegbrengen in het leven en de economie van de reeds ontwikkelde landen. Het levensbloed van de planeet moet circuleren. De stagnerende economieën van de rijke landen kunnen alleen in beweging worden gebracht door de erkenning dat ook de arme landen recht hebben om te leven en van een redelijke levensstandaard te genieten. Alleen samendelen kan hiervoor zorgen.
Dagelijks stapelen zich de bewijzen op die de mensen tonen dat de wereld Eén is, dat de mensheid een organisme is waarvan het welzijn afhankelijk is van de gezondheid van elk deel, en dat het negeren van de tekenen van gevaar en ziekte niet langer mogelijk of wijs is. Velen zien dit nu en roepen om rechtvaardigheid, maar alleen de kreet van een ontwaakte mensheid zal volstaan om de machthebbers te verdrijven uit hun posities van hebzucht. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De toekomst wenkt’)

Er is een prachtige uitspraak van de grote Spaanse dichter Federico Garcia Lorca over het beëindigen van honger: “Op de dag dat honger van de aarde verdreven zal zijn, zal de grootste geestelijke uitbarsting plaatsvinden die de wereld ooit heeft gekend. De mensheid kan zich niet voorstellen welke vreugde op de dag van die grote omwenteling in de wereld zal losbarsten.”
Dit lijkt misschien een gezwollen uitspraak, maar er spreekt, denk ik, het besef uit dat het uitroeien van honger in een wereld van overvloed, de eerste stap van de mensheid is op weg naar goddelijkheid, omdat het de eerste stap is naar juiste verhoudingen van mens tot mens. Zodra we inzien dat wij Eén zijn en beginnen met het delen van de voortbrengselen van de wereld tussen alle mensen, doen we de eerste schrede op weg naar onze goddelijkheid. Hierin ligt de geestelijke essentie van de nieuwe economische structuren die gebaseerd moeten zijn op samendelen, omdat ze gebaseerd moeten zijn op de goddelijkheid van de mens. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Zo groot zijn de spanningen inherent aan de enorme verschillen in economische macht die de verschillende landen uitoefenen, dat ware stabiliteit onmogelijk kan worden bereikt. Gezien dit feit is het slechts een kwestie van tijd alvorens het hele wankele bouwwerk smadelijk ineenstort.
Dat zal het signaal en de gelegenheid zijn voor een volledige herwaardering van de economische prioriteiten van de wereld. De behoeften van alle volken zijn dezelfde: voldoende voedsel, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg zijn de basisvoorwaarden zonder welke de mensen hun volledige potentieel niet kunnen bereiken of beschikbaar stellen aan de samenleving. Miljoenen mensen wordt deze grondrechten momenteel ontzegd.
Wanneer Maitreya naar voren treedt, zal Zijn eerste prioriteit zijn om dit fundamentele probleem aan de orde te stellen, om te laten zien hoe eenvoudig het is om de status quo te veranderen wanneer mensen elkaar als broeders zien. Hij zal dringend pleiten voor het rechtvaardiger delen van de levensbehoeften als een eerste vereiste voor een stabiele wereldgemeenschap. Zo zal Hij de mensen tot elkaar brengen en tot verandering aanzetten. Wanneer de mensen de noodzaak zien en de mogelijkheden beseffen die aldus aan het licht worden gebracht, zullen zij gaarne de aanbevelingen van Maitreya opvolgen en de noodzakelijke veranderingen doorvoeren. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Alomvattendheid is de sleutel’)

Mijn taak zal zijn jullie te laten zien hoe je vreedzaam kunt samenleven als broeders.
Dit is eenvoudiger dan jullie denken, Mijn vrienden, want het vergt slechts de aanvaarding van Samendelen. Samendelen is waarlijk goddelijk. Het is de basis van alle vooruitgang voor de mens. Door middel hiervan, Mijn broeders en zusters, kunnen jullie in juiste verhouding komen tot God; en dat, Mijn vrienden, is de basis van jullie leven. Door samen te delen, erken je God in je broeder. Dit is een eenvoudige waarheid, maar tot nu toe moeilijk te vatten voor de mens. De tijd is gekomen om van deze waarheid te getuigen. (Maitreya, uit Boodschap nr. 82)

Speciaal thema

Share International besteedt in het juli/augustus 2011 speciale aandacht aan het onderwerp “De (on)zichtbare gevaren van atoomsplijting”.

Onzichtbaar gevaar, door de Meester —, via Benjamin Creme
Vragen en antwoorden over kernenergie, door Benjamin Creme
Kerncentrales moeten sluiten, uit een interview met Benjamin Creme’s Meester door Patricia Pitchon
Buiten bedrijf: het atoomtijdperk is voorbij, door Andrea Bistrich
UFO’s helpen nucleair gevaar in te dammen, door Gerard Aartsen
“Onveilig bij iedere dosis”

Onzichtbaar gevaar
door de Meester —, via Benjamin Creme

Indien mensen de toestand van de wereld konden zien zoals Wij, de Meesters, die zien, zouden ze versteld staan en tegelijkertijd verbaasd en bang zijn. Zo ver van de werkelijkheid is het idee van de mens over de omstandigheden op Aarde, en zo’n gebrek aan inzicht heeft hij in toekomstige mogelijkheden, dat hij zonder hulp zou moeten toezien hoe zijn planetaire woning wegkwijnt en sterft.
Op dit moment verkeert planeet Aarde in een droevige en hachelijke toestand en elke dag komt het kritieke punt naderbij. Veel stemmen hebben gewaarschuwd voor de opwarming van de Aarde, en velen hebben hun mening gegeven, maar zelfs de grimmigste voorspelling doet geen recht aan de rampspoed waarmee de wereld thans geconfronteerd wordt. Slechts weinigen zien de urgentie van de dreiging en van de stappen die nodig zijn om haar te keren.
Groot als het gevaar van de opwarming van de Aarde is, het is helaas niet het grootste of hachelijkste waarvoor de mens zich nu gesteld ziet. Wist hij maar dat hij bezig is met de langzame maar gestaag toenemende vergiftiging van het ras en van de lagere natuurrijken. Giftigheid, vervuiling, in allerlei vormen en op allerlei terreinen, vormen nu het grootste gevaar voor mensen, dieren en de Aarde zelf. Alle zijn op hun eigen manier vergiftigd en ziek.
Onbekend aan de mensen maar zichtbaar voor Ons, wordt de grootste schade die de mens en de planeet in dit droevige verhaal treft, veroorzaakt door radioactieve straling. Mensen zijn ver op de verkeerde weg met de ontwikkeling van deze zeer gevaarlijke energiebron. Afgeleid door hebzucht en de valse verwachting van enorme winsten, hebben ze hun experimenten geconcentreerd op het ‘bedwingen’ van de gevaarlijkste energiebron die de mens ooit heeft ontdekt, en intussen hebben zij een volmaakt veilig alternatief gebruik van de energie van het atoom veronachtzaamd. Kernfusie, koud en onschadelijk, zou zijn deel kunnen zijn uit een eenvoudige waterisotoop, overal beschikbaar in de oceanen, zeeën en rivieren, en in iedere regenbui.De mens moet ophouden om te ‘spelen met de dood’. Kernsplijting is het gevolg van de atoombommen die Hiroshima en Nagasaki hebben verwoest, van de explosie in Tsjernobyl, en veroorzaakt momenteel nauwelijks merkbaar dood en ziekte. Het is “dat wat gewrocht is waar het niet hoort te zijn” en wat de mens moet opgeven wil hij verder bloeien.
Aardse wetenschappers zijn ervan overtuigd dat zij het monster daadwerkelijk hebben getemd en onder controle kunnen houden. Zij beseffen niet dat hun instrumenten zeer primitief zijn, dat ze alleen de lagere aspecten van radioactieve straling meten, dat zich boven deze grofstoffelijke niveaus nog niveaus bevinden die fijner en gevaarlijker zijn voor de gezondheid en het welzijn van allen. Zonder de onvermoeibare inspanningen van onze Buitenaardse Broeders om dit onzichtbare gevaar te verzachten, in zoverre de karmische wet dat toelaat, zou onze toestand uiterst penibel zijn. Word wakker, mensheid!

Vragen en antwoorden over kernenergie

V. 1) Wat is de beste manier om de medische wetenschap ervan te overtuigen dat – ongeacht of er nu ongelukken gebeuren bij kerncentrales of niet, rampen of lekkages plaatsvinden of niet, enz. – ze door het simpele feit van hun bestaan al gevaarlijk en uiterst giftig zijn? 2) Zou verdere ontwikkeling van Kirlian-fotografie afdoende bewijs bieden? 3) Zo niet, welke wetenschappelijke aanpak zou het snelst leiden tot het bewijs dat kernenergie zo vervuilend is?
A. 1) Als dat kon, zou ik het al lang geleden gedaan hebben. Ik spreek al meer dan 30 jaar over de gevaren van kernstraling. Deze ‘wetenschappers’ luisteren alleen naar mensen uit eigen kring, die helaas dezelfde oogkleppen dragen. 2) Nee. 3) Rampen, zoals die in Fukushima, Tsjernobyl, enzovoort.

V. Het advies van de Hiërarchie is om alle kerncentrales zo snel mogelijk te sluiten. Wetenschappers zeggen dat 1) kernenergie schoner is dan op koolstof gebaseerde energie; 2) er eigenlijk geen efficiënte alternatieven zijn; en 3) er zoveel geld in de nucleaire industrie is geïnvesteerd dat het vrijwel onmogelijk is om de economie ervan los te maken. Kunt u hier iets over zeggen?
A. 1) Wel wat betreft koolstof, maar niet wat betreft destructiviteit. 2) Het alternatief is energie op basis van kernfusie. Die is niet afhankelijk van splijting. Fusie is schoon, koud, produceert geen afvalstoffen en vereist, volgens de Meester Djwhal Khul (die de Alice Bailey-leringen gaf), slechts een eenvoudige waterisotoop, die overal ter wereld beschikbaar zijn, om in onze energiebehoefte te voorzien. Er bestaan verschillende methoden voor kernfusie, waarvan sommige al zijn opgekocht door delen van de olie-industrie om hun werkterrein te beschermen. 3) Dit geldt voor de meer geavanceerde industriële landen, maar niet voor de hele wereld. We hebben geen energiecentrales op basis van kernsplijting nodig. Ze zijn achterhaald en uiterst gevaarlijk.

V. Kan uw Meester zeggen hoe er op korte tot middellange termijn in de energiebehoeften van de wereld kan worden voorzien wanneer de wereld het advies van de Meesters zou opvolgen om het gebruik van kernenergie stop te zetten?
A. Het koude fusieproces (zie het antwoord hierboven).

V. In uw boek De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid heeft u voorspeld dat het koude fusieproces met gebruik van deuterium, de isotoop van waterstof, spoedig gebruikt zal worden, daarmee aangevend dat het veilig is omdat er geen radioactieve bijproducten overblijven, terwijl deuterium overal ter wereld in de oceanen en rivieren te vinden is.
Er zijn momenteel veel wetenschappers in de wereld die zich bezig houden met energieproductie uit koude kernfusie en/of gecondenseerde materie, wat bevestigt dat koude kernfusie daadwerkelijk bestaat. Aan de andere kant lijkt het erg moeilijk om deze experimenten qua opbrengst op grote schaal te herhalen. Het is onontbeerlijk om nauwkeurige reproduceerbaarheid van de behaalde resultaten van koude kernfusie tot stand te brengen voordat deze op industriële schaal kunnen worden toegepast. We zouden graag horen wat u (of uw Meester) kunt zeggen teneinde dit probleem op te lossen.

A. Wanneer de vereiste hoeveelheid energie, tijd en geld beschikbaar worden gemaakt, zal dit gebeuren. Dat zal spoedig zijn.

V. Is het waarschijnlijk dat alle activiteiten waarbij kernenergie op basis van kernsplijting wordt geproduceerd binnen 25 jaar zullen worden stopgezet?
A. Ja.

V. Er is een bepaalde hoeveelheid kernenergie nodig voor medische toepassingen. Moet de wereld die ook stopzetten? Wat zou daar op korte termijn voor in de plaats komen?
A. Dit zal overbodig worden door de komende, geavanceerde vorm van genetische manipulatie.

V. Sinds de ramp bij Fukushima is er een zogeheten nucleaire “stresstest” ontwikkeld. 1) Denkt u dat deze rigoreus genoeg is? 2) Is de stresstest een eerlijke, ongemanipuleerde poging om de veiligheid te waarborgen en gevaren op te sporen?
A. 1) Nee. 2) Wellicht is het een eerlijke poging, maar zeker niet doeltreffend. Waar het om gaat is dat de technologie van de hedendaagse atoomwetenschap ontoereikend is om het totale bereik van de energie van materie te meten.

V. Zal een aanzienlijke daling van de huidige levensstandaard en de welstand een onontkoombare uitkomst zijn van de uitbanning van kernenergie?
A. Nee, geenszins.

V. Waar staan momenteel de gevaarlijkste kerncentrales in de wereld?
A. Alle centrales die ouder zijn dan 20 jaar zijn met name dubieus, ongeacht of er een ongeluk heeft plaatsgevonden of niet.

V. Is genetische verstoring en mutatie een onvermijdelijk gevolg van blootstelling aan nucleaire vervuiling?
A. Ja.

V. Duitsland heeft bekendgemaakt dat het in de komende jaren zal stoppen met kernenergie. Denkt u dat andere landen zullen volgen?
A. Ja, na verloop van tijd.

V. Zouden alle mensen die in en rond Fukushima wonen (bijv. in een straal van 30 km) permanent geëvacueerd moeten worden?
A. Niet permanent. Wanneer de centrale eenmaal uitgeschakeld is, kunnen mensen er na een jaar of twee weer terugkeren.

V. Zal het verwijderen van de bovenste grondlaag het weer veilig maken voor kinderen om naar school te gaan?
A. Waarschijnlijk wel.

V. Wat kan er het beste gebeuren met voedingsmiddelen die mogelijk besmet zijn geraakt?
A. Die moeten vernietigd worden.

V. Hoe groot moet de evacuatiezone zijn?
A. Dat is afhankelijk van de vooruitgang die wordt geboekt bij het uitschakelen van de centrales.

V. Na het ongeluk in Fukushima is er per ongeluk zwaar vervuild water in zee geloosd, wat enkele dagen lang niet gestopt kon worden, waardoor men zich wereldwijd zorgen maakt; de vispopulatie in de zee zou ernstig aangetast zijn. Wellicht is het afhankelijk van de vissoort, maar hoe lang en hoe ver strekt de invloed van deze vervuiling zich uit?
A. Dat valt onmogelijk te zeggen vanwege de getijden en de luchtstromen.

Kerncentrales moeten sluiten; de ontdekking van nieuwe energieën
uit een interview met Benjamin Creme’s Meester, door Patricia Pitchon

Tijdens een uitvoerig gesprek met de in Londen gevestigde journalist Patricia Pitchon op 4 augustus 1994 over de grote problemen van bodem-, lucht- en watervervuiling, was de Meester van Benjamin Creme zo vriendelijk vragen te beantwoorden (via Benjamin Creme) over deze onderwerpen. Dit interview werd gepubliceerd in Share International van oktober 1994. Hier volgt het gedeelte uit het interview over nucleaire vervuiling.
“De Meester benadrukte dat het afrekenen met gevaarlijke kerncentrales een absolute prioriteit is. Hij gaf ook een fascinerend beeld van ontdekkingen die ons nog te wachten staan.
De nucleaire industrie maakt momenteel in verscheidene delen van West-Europa reclame voor zichzelf als leverancier van schone energie. De grootste problemen hebben echter betrekking op de opslag van kernafval. De kerncentrales die nu in de grote industrielanden in gebruik zijn of gebouwd worden, zullen duizenden kubieke meters hoog-radioactief afval produceren. Het probleem van langdurige opslag van hoog-radioactief afval blijft onopgelost. Hoog-radioactief afval wordt bewaard in roestvrijstalen containers, maar die blijken te lekken. Er wordt gezocht naar een methode om het afval in glas te gieten (vitrificatie), maar het gevaar bestaat dat de glazen blokken na verloop van tijd toch uiteenvallen. Wat betreft ondergrondse opslag, er zijn nog geen geologisch stabiele locaties gevonden en niemand kan toekomstige geologische bewegingen voorspellen; zolang er aardbevingen plaatsvinden zijn er geen garanties. Gemiddeld- en laag-radioactief afval wordt in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in ondiepe groeven opgeslagen, maar in de VS moesten enkele jaren geleden drie van deze opslagplaatsen worden gesloten in verband met besmettingsgevaar. Laag-radioactief afval is ook in zee gedumpt.
De vooruitzichten worden nog veel somberder in het besef dat de gevaren in Oost-Europa zich vermenigvuldigen door een groot aantal verouderde en gevaarlijke kernreactors. De zakenman Edward Goldsmith schat in een onlangs verschenen boek dat ons in Oost-Europa ten minste 41 potentiële rampen als die van Tsjernobyl wachten.”

Patricia Pitchon: Wat is de visie van de Meester op deze gevaren?
De Meester: Ons advies is alle centrales voor kernsplijting onmiddellijk te sluiten. Ze zijn een van de grootste bronnen van dodelijke vervuiling. Het leven op onze planeet zou uitgesproken ellendig zijn zonder de hulp van onze ruimtebroeders die deze vervuiling binnen de grenzen van karma neutraliseren en onschadelijk maken. Dit wordt dagelijks gedaan met behulp van implosie-apparatuur door hele vloten van hun ruimteschepen.

Patricia Pitchon: Binnen hoeveel jaar denkt de Meester dat we dit kunnen realiseren?
De Meester: Een van de eerste dingen die Maitreya zal adviseren is de kerncentrales te sluiten en kernsplijting niet langer voor te stellen als een efficiënte manier om energie op te wekken. Voor politici betekent kernenergie macht, prestige en zakelijk voordeel. De gemiddelde mens raakt in de war door al het wetenschappelijke jargon; zijn stem wordt niet voldoende gehoord in kringen van de macht. Maar de stem van het volk zal binnenkort duidelijker klinken: een van de vele aspecten van Maitreya’s missie is op te treden als stem van het volk, om de problemen aan te pakken van oorlog en vrede, van verhongering in een wereld van overvloed; om de wil van het volk te stimuleren om politici te dwingen deze zaken ter hand te nemen. Regeren heeft vandaag de dag meer te maken met macht en het hanteren van macht dan met dienstbaarheid. Het gaat erom het accent te verleggen. Wat nodig is, is de verschijning van Maitreya, die nu zeer dichtbij is. Deze vragen moeten door de mensen zelf worden aangepakt, met Maitreya als hun gids…

Tot slot van het interview voegde de Meester nog het volgende toe:
Voor het herstel van de planeet is een gezamenlijke reddingsinspanning nodig. Maitreya zal dit duidelijk maken. Naar mijn schatting zal er binnen drie tot vijf jaar na het moment van Maitreya’s verschijning een enorme transformatie plaatsvinden. De honger in de wereld zal worden aangepakt. Grootschalige ontwikkeling is het doel voor de hongerende miljoenen, op een schaal die we ons nooit hebben voorgesteld. Wanneer dat bereikt is, zullen we de problemen aanpakken van het milieu om ons heen. De volledige transformatie van onze leefwijze naar duurzaamheid heeft de hoogste prioriteit.
We zullen het einde zien van de huidige economie, die gebaseerd is op ongebreidelde groei. Alle mensen overal zullen kunnen eten en leven en de bronnen van het milieu behoeden. (Maitreya’s Missie, dl. III)

Buiten bedrijf: het atoomtijdperk is voorbij
door Andrea Bistrich (ingekort)

We hebben het eerder geprobeerd: Duitsland, het op drie na grootste industrieland ter wereld zou kernenergievrij worden – na de ramp bij Tsjernobyl in 1986 zouden er eindelijk consequenties volgen. Precies elf jaar geleden, op 14 juni 2000, onderhandelden de toenmalige rood-groene coalitie van de Sociaal Democratische Partij en de Groenen, geleid door kanselier Gerhard Schroeder en de eerste Groene minister van Buitenlandse Zaken Joschka Fischer, met leidende industriëlen uit de energiesector over wetgeving om het gebruik van kernenergie te beëindigen. De Nucleaire Consensus, die twee jaar later wettelijk werd bekrachtigd, voorzag in een definitieve sluiting van alle Duitse kerncentrales in 2021.
Na de regeringswisseling in 2005 herriepen de conservatieven onder kanselier Angela Merkel, tegen de wil van het Duitse volk in, de Nucleaire Consensus en verlengden het gebruiksleven van kerncentrales met gemiddeld 12 jaar. Van de 17 bestaande reactoren in Duitsland zou, gebaseerd op nieuwe regeringsplannen, de laatste in 2036 buiten werking worden gesteld, in plaats van 2021 zoals oorspronkelijk gepland. De hoop van miljoenen burgers op een veilige opwekking van elektriciteit gebaseerd op schone, duurzame energie was de bodem ingeslagen door Angela Merkels “herroeping van de herroeping”, en de decennialange inzet van een actieve protestbeweging werd onmiskenbaar verworpen. Nergens ter wereld zijn er zoveel tegenstanders van kernenergie.

Dramatische ommezwaai
De verwoestende natuurramp en de daarop volgende meltdown in Fukushima op 12 maart 2011 waarbij hoge doses radioactiviteit vrijkwamen, veranderden alles. De kernramp in Japan heeft het Duitse kernenergiedebat weer doen oplaaien en geleid tot het grootste anti-kernenergieprotest tot nu toe. In Berlijn, Hamburg, München en Keulen demonstreerden meer dan 250.000 mensen die stopzetting van het Duitse kernenergieprogramma eisten; de demonstratie was ook een eerbetoon aan de slachtoffers in Japan. Mensen droegen spandoeken en posters met uitspraken als: “Kernenergie verwoest levens”, “Fukushima is overal”, “Schakel uit!”
Met vernieuwde en nu zelfs grotere nadruk eiste de meerderheid van de burgers een snelle stillegging. Zelfs degenen die voorheen vóór atoomenergie waren, keerden zich er na de ramp in Japan tegen. Volgens de peilingen wil 55 procent van de Duitsers een snelle stopzetting binnen vijf jaar. Elf procent wil zelfs alle reactoren onmiddellijk gesloten hebben. Slechts 9 procent stemt in met het door de regering Merkel doorgedrukte verlengde gebruik van de centrales (tot 2036).
De meerderheid van de bevolking gelooft nu dat het atoomtijdperk definitief voorbij is. Dit werd duidelijk bij de verkiezingen in Baden-Württemberg, toen miljoenen kiezers strategisch stemden om de conservatieven een lesje te leren voor, onder andere, het verlengen van de levensduur van de kerncentrales; na bijna 60 jaar werden de conservatieven gedwongen de macht aan de Groene Partij over te dragen.

Hoe veilig zijn kerncentrales?
Fukushima bewees dat het niet eenvoudig een kwestie van risicoberekening is, maar dat absolute veiligheid en beheersing, in tegenstelling tot alle beweringen van de atoomindustrie, nooit kan worden gegarandeerd. De waarschuwing van Fukushima is: wat we ons tot nu toe niet hebben kunnen voorstellen, is werkelijkheid geworden. Voor iedereen die geloofde in een toekomst met kernenergie moet dit een pijnlijk besef zijn.
In Duitsland zou zelfs minder dan een krachtige aardbeving nodig zijn — een aardverschuiving, overstromingen, het neerstorten van een vliegtuig of een terroristische aanslag zou genoeg zijn om een totale meltdown te veroorzaken. En, net als in het geval van de Japanse centrales, zijn de Duitse energiecentrales niet voorbereid op twee rampen tegelijk. Dit is de conclusie uit een veiligheidsonderzoek waartoe de regering in maart 2011 opdracht gaf. Zeven teams van deskundigen onderzochten de voorzorgsmaatregelen in het geval van terroristische aanslagen, vliegtuigongelukken, damdoorbraken, aardbevingen, extreme hitte en kou, alsmede langdurige uitval van elektriciteit. Het resultaat: alle krachtcentrales hebben, in een of ander opzicht, buitensporige veiligheidsgebreken. Geen enkele Duitse reactor is bijvoorbeeld beveiligd tegen een vliegtuigongeluk.

Nucleaire afbouw – maar hoe?
In een eerste reactie kondigde de federale Duitse regering een moratorium af. Vanaf eind maart eindigden eerder overeengekomen verlengingen van de levensduur van kerncentrales; 13 van de 17 Duitse kernreactoren zullen worden losgekoppeld van het hoogspanningsnet terwijl het nucleaire beleid wordt heroverwogen, en de oudste zeven zullen uitgeschakeld blijven. De conservatieve regering stelt nu “een geleidelijke afbouw” voor en heeft een nieuwe energiepolitiek aangekondigd. Angela Merkel, die een doctorsgraad heeft in de natuurkunde, geeft openlijk toe: “De ramp in Fukushima, waarvan we de volle omvang nog niet kennen, heeft mijn persoonlijke houding tegenover kernenergie en de risico’s ervan veranderd.”
Een ethische commissie inzake veilige energie bestaande uit vertegenwoordigers uit de politiek, wetenschap, het bedrijfsleven, de samenleving en religie is verzocht om een nieuwe evaluatie van de veiligheidsstandaards van Duitse kerncentrales en de toekomst van nucleaire technologie, met de opdracht een sociale consensus voor te bereiden voor de afbouw van kernenergie. Belangrijkste vragen: wanneer gaan we ze sluiten? Welke andere energiesoorten kunnen en moeten we ontwikkelen en tot welke omvang? Hoe “groen” kan en moet de Duitse energievoorziening worden?
In haar conceptverslag, dat eind mei verscheen, stelde de commissie voor tot 2022 de tijd te nemen voor de afbouw. De regering-Merkel heeft haar plannen voor het uit bedrijf nemen tegen die tijd al aangekondigd – het is Duitslands tweede stillegging. Maar voor velen gaat dit niet ver genoeg: milieuactivisten en politici van de Groenen zijn teleurgesteld door het recente voorstel en geloven dat een eerdere uitfasering tegen 2015 of 2017 mogelijk is. Stillegging in 2022 wordt niet gezien als een adequaat antwoord op de ramp in Fukushima; milieudeskundigen beweren dat kernenergie veel sneller kan worden vervangen door milieuvriendelijker en veiliger alternatieven.
Een studie door de Milieuraad van Dessau, die tot voor kort was achtergehouden door het federale ministerie van Milieu, komt tot dezelfde conclusie: deskundigen stelden vast dat Duitse kernreactoren gefaseerd buiten bedrijf kunnen worden gesteld in 2017 – zonder energie-uitval of buitensporige prijsstijgingen…

Verborgen kosten
• Sinds 1950 heeft de kernenergiesector meer dan 200 miljard euro subsidie ontvangen. Geschat wordt dat een verdere investering van 100 miljard euro nodig zal zijn voor definitieve stillegging in 2020.
• In tegenstelling tot andere elektriciteitproducenten zijn exploitanten van kernreactoren decennia lang vrijgesteld van belasting.
• De staat (met andere woorden de belastingbetaler) dekt 99 procent van de kosten voor permanente opslag van opgebruikte brandstof.
• Geen aansprakelijkheid: exploitanten van kerncentrales moeten zich verzekeren tegen mogelijke ongelukken – maar slechts tot een bedrag van 2,5 miljard euro per reactor. In geval van een totale meltdown zou de aansprakelijkheid voor de federale overheid – schaderamingen lopen op tot 5000 miljard euro – door de belastingbetaler gedragen worden.
• Ontmanteling: de kosten van het ontmantelen van een reactor worden geschat op om en nabij 700 miljoen euro. Maar de werkelijke kosten liggen veel hoger. De relatief kleine reactor in Rheinsberg (capaciteit 80 megawatt) heeft bijvoorbeeld tot op heden (sinds begin jaren ’90) al 400 miljoen euro gekost. Daar de reactorgebouwen zwaar verontreinigd zijn met radioactiviteit moeten ze nog 30 jaar blijven staan, wat nog eens miljoenen euro’s zal vergen…
De verwerping van kernenergie zal enkel mogelijk zijn wanneer alle duurzame energiebronnen als windenergie, zonne-energie, waterkracht en geothermische energie systematisch worden ontwikkeld. Scenario’s van het federale milieu-agentschap over de energievoorziening in het jaar 2050 tonen aan dat duurzame energievormen elkaar goed aanvullen. De elektriciteitsvoorziening in Duitsland kan veertig jaar na nu voornamelijk door zonne-energie (in de lichtere maar windstille zomermaanden) en windenergie (in de winter) worden opgebracht. Zelfs nu kunnen, op een warme zomerdag, bijvoorbeeld, Duitslands zonnepanelen een totaal van 120 miljoen kilowattuur elektriciteit produceren – en daarmee de dagelijkse productie van vier kernreactoren vervangen.
In een interview voor het weekblad Die Zeit wees Kumi Naidoo, hoofd van Greenpeace, op de geweldige gelegenheid die een Duits afscheid van kernenergie zou bieden. Volgens Naidoo zou Duitsland “een voorbeeld voor de wereld” kunnen worden en zo een belangrijke rol vervullen in de energiepolitiek voor een duurzame toekomst.
Zoals het dagblad Tageszeitung het onlangs stelde: “Feiten als deze vaststellen zal de beste manier zijn om het tijdperk van atoomgekte voor altijd te beëindigen – in Duitsland en in de rest van Europa.” De tragedie van Fukushima in combinatie met de groeiende publieke opinie over de hele wereld heeft een ongekende stuwkracht opgeleverd. Dit is een bijzondere gelegenheid die we niet onbenut kunnen laten.
Andrea Bistrich is medewerker van Share International en gevestigd in München, Duitsland.

UFO’s helpen nucleair gevaar in te dammen
door Gerard Aartsen (ingekort)

In antwoord op de vraag of de ruimtemensen de Aardse mensen hebben geholpen, schreef George Adamski in 1958 in zijn bulletin Cosmic Science [“Kosmische wetenschap”] dat ze onder andere “veel hebben gedaan om de radioactieve omstandigheden die door onze kernproeven in de atmosfeer teweeggebracht zijn, te neutraliseren. Zonder hun hulp in dit opzicht zou de straling veel wijder verspreid zijn dan nu het geval is.” (1)
Tijdens zijn eerste ontmoeting met een Meester van Venus werd Adamski verteld: “Mijn zoon, het belangrijkste doel van onze komst naar jullie [de Aarde] in deze tijd is om jullie te waarschuwen voor het ernstige gevaar dat de mens op Aarde thans bedreigt… Ook al zijn de kracht en straling van de kernproeven de atmosfeer van de Aarde nog niet te buiten gegaan, deze straling brengt het leven van de mensen op Aarde wel in gevaar. Er zal een ontbinding in gang gezet worden die jullie atmosfeer te zijner tijd zal vullen met de dodelijke elementen die jullie wetenschappers en militairen hebben ingesloten in wat jullie ‘bommen’ noemen.” (2)
Maar de Ruimtemensen waarschuwden Adamski dat de gevaren van kernbommen veel verder reiken dan de atmosfeer van de Aarde: “Als … de mensheid op Aarde deze kracht in een echte oorlog tegen zichzelf zou vrijmaken, kan een groot deel van de bevolking op Aarde vernietigd worden, de grond onvruchtbaar worden, het water vergiftigd en voor vele jaren levenloos worden. Het is mogelijk dat het lichaam van jullie planeet zodanig verminkt wordt dat het ten koste gaat van zijn evenwicht in onze melkweg.
“Dit zouden de gevolgen zijn die jullie wereld rechtstreeks betreffen. Voor ons zou reizen door de ruimte een tijdlang moeilijk en gevaarlijk kunnen worden, aangezien de energieën die in dergelijke veelvoudige explosies vrijkomen via jullie atmosfeer in de kosmische ruimte zouden doordringen.” (2)
Toen Adamski zijn ruimtevrienden vroeg of de drastische veranderingen in de atmosferische omstandigheden op Aarde het gevolg zouden kunnen zijn van kernproeven, antwoordde de Saturniër Ramu: “Dat is inderdaad zo! En dat is niet slechts een vermoeden. Onze instrumenten hebben die gevolgen geregistreerd. Wij WETEN het!” (2) De abnormale omstandigheden in onze atmosfeer waarvoor de Ruimtebroeders in Adamski’s boek Inside the Space Ships [“Aan boord van de Ruimteschepen”] waarschuwden, zijn in de ionosfeer opgebouwd door de ontploffing van kernwapens. “Als gevolg daarvan wordt onze atmosfeer vergiftigd … door de atoombommen die over de hele wereld tot ontploffing zijn, en nog steeds worden, gebracht. Dit is een abnormale toestand die we zelf gecreëerd hebben … alleen wij kunnen er iets aan doen.” (1)

Gevaarlijke situaties
Een van de gevaarlijke situaties die uit kernproeven voortkomen zijn volgens Adamski de concentraties straling die soms ontstaan en onder bepaalde omstandigheden “genoeg elementen aan de atmosfeer kunnen onttrekken waardoor ‘vuurballen’ ontstaan. Met hun nauwkeuriger instrumenten kunnen ruimtemensen deze … opeenhopingen van straling opsporen, of ze nu zichtbaar zijn of niet, en wanneer ze dat doen onderscheppen ze die en maken ze onschadelijk… Dit is nog een van de manieren waarop ze ons helpen.”(1)
Er zijn ook atoomwolken die het gevolg van kernexplosies zijn en die bestaan uit dezelfde concentraties energie, maar op veel grotere schaal. Adamski legt uit: “Wanneer een vliegtuig zo’n onzichtbare ‘wolk’ binnen vliegt, zou het exploderen of uiteen vallen en ogenschijnlijk voor de ogen van de toeschouwer verdwijnen. Dit verklaart sommige van de geheimzinnige verdwijningen van vliegtuigen die gemeld zijn. Aangezien bij verschillende gelegenheden op de radar ruimteschepen ontdekt werden en er in sommige gevallen zelfs beeldopnamen van gemaakt werden in de nabijheid van een verdwijnend vliegtuig, was de gevolgtrekking dat ruimteschepen onze vliegtuigen ontvoerden. Maar mij is verteld dat ruimtemensen weten dat ten gevolge van onze gebrekkige opsporingsinstrumenten onze piloten machteloos staan tegenover deze ‘wolken’. Om dergelijke tragedies te voorkomen doen de ruimtemensen hun uiterste best om zo snel mogelijk bij de geconcentreerde opeenhopingen te komen. Maar het is voorgekomen dat bij hun aankomst een of meer van onze vliegtuigen net een van deze opeenhopingen van geconcentreerde energie binnen vloog. In die omstandigheden konden ze niets anders doen dan werkeloos toezien; want wanneer een vliegtuig eenmaal in zo’n kracht gevangen zit is het niet meer mogelijk het toestel of de inzittenden te redden. Maar zij laten de onzichtbare wolk later uiteen vallen om verdere rampen te voorkomen. Met hun geavanceerdere instrumenten kunnen de Ruimtebroeders deze vernietigende wolken opsporen en neutraliseren.” (1)
Het lijkt erop dat steeds wanneer de Ruimtebroeders mannen en vrouwen van de Aarde ontmoeten, zij waarschuwen voor de gevaren van kernsplijting, zoals ze ook deden in het geval van Helen en Betty Mitchell, twee zusters uit Texas (VS). De zusters Mitchell werden in 1957 voor het eerst door Ruimtemensen van Mars en Venus benaderd en in juni 1959 werd hun gevraagd een boodschap over te brengen over de gevaren van kernproeven: “… (S)top de onnodige proeven met deze bommen. Voor hen die volhouden dat militair machtsvertoon noodzakelijk is, kunnen we alleen maar zeggen: wat is dat voor macht die getoond moet worden, die mensen, planten en dieren berooft van een toekomst die anders prachtig en bereikbaar zou zijn? Is het echt mogelijk dat … zulke vernietigende wapens redelijk, evenwichtig handelen voor beter leven kunnen vervangen? Het is nu noodzakelijk voor de Ruimtemensen die op Aarde leven om beschermende maatregelen te nemen of anders lijden zij onder dezelfde gevolgen van radioactiviteit als de bewoners [van de Aarde].” (3)

Schadelijke straling
Volgens Adamski “werd het neerstorten [van ufo’s] in het begin veroorzaakt door [kern]straling in onze atmosfeer die via een proces dat op onze airconditioningsystemen lijkt in hun vaartuigen terechtkwam. De bemanningsleden werden ziek en verloren de controle over hun schepen, wat resulteerde in noodlottige ongelukken. Nadat een aantal van deze rampen had plaatsgevonden, begonnen de bemanningen van andere vaartuigen de omstandigheden te bestuderen en manieren te zoeken om dergelijke ongelukken te voorkomen. Daar zijn ze in geslaagd.
“Zij hebben een klein voorwerp ontworpen dat ieder bemanningslid bij zich draagt wanneer zijn vaartuig zich door onze atmosfeer beweegt. Eenzelfde voorwerp, maar dan groter, wordt gebruikt om de atmosfeer binnenin hun vaartuigen te zuiveren. Geen enkele ruimtemens komt ooit naar de Aarde zonder een van deze voorwerpen als bescherming om hem te helpen de straling te weerstaan die niet alleen in onze atmosfeer aanwezig is, maar ook in ons voedsel en ons water. (…)
“Hun instrumenten zijn gemaakt uit mineralen en elementen van hun eigen planeten en bevatten daarom frequenties die in harmonie zijn met de gebruikers. Beschermende voorwerpen voor mensen van de Aarde moeten uit de elementen en mineralen van onze planeet gemaakt worden, zodat ze een harmonieus geheel kunnen vormen met de trillingen van ons lichaam in zijn relatie tot de Aarde. Naar de vereiste bijzonderheden van zo’n instrument wordt momenteel onderzoek gedaan.” (1)
En in juni 1958 voegde Adamski eraan toe: “Lang voor de ontploffing van de eerste atoombom bestudeerden onze wetenschappers de natuurlijke kosmische stralen uit de ruimte. Hun onderzoek had aangetoond dat deze stralen onder bepaalde omstandigheden dodelijk konden zijn; maar gewoonlijk werden die schadelijke effecten gezuiverd tijdens hun gang door onze atmosfeer. De ontploffing van de eerste kernbom richtte echter een kunstmatige barrière op tegen de gebruikelijke vrije doorstroom van deze stralen en elke daaropvolgende ontploffing heeft deze verder verdicht tot dat de kosmische stralen zich nu een weg door deze kunstmatige stralingsbarrière heen moeten slaan. Dit resulteert in een sporadische uitbarsting van zulke hoge concentraties kosmische straling dat onze atmosfeer niet alle schadelijke straling die vanuit de ruimte tot ons komt, kan zuiveren. Deze stralingsbarrière, die we zelf veroorzaakt hebben, kun je vergelijken met een dam met daarachter een grote watermassa. Wanneer de eerste scheur in de dam verschijnt, zal het water door zijn gewicht met onnatuurlijke kracht door de dam breken. Hetzelfde geldt voor de kosmische stralen die door de stralingswolken breken waarmee we de planeet in deze tijd omringd hebben. Het resultaat is dat onze atmosfeer vervuild wordt door deze natuurlijke krachten uit de ruimte en door de [radioactieve neerslag van de] kernbommen die overal ter wereld tot ontploffing zijn, en nog steeds worden, gebracht. Dit is een abnormale situatie die we zelf veroorzaakt hebben … alleen wij kunnen er iets aan doen. Maar zelfs wanneer we alle kernproeven in de toekomst stopzetten, zou het nog jaren duren voor de atmosfeer gezuiverd is.” (1)
In zijn jongste boek, De Bundeling van de Krachten van Licht – De geestelijke missie van de UFO’s, legt Benjamin Creme uit dat onze wetenschappers niet over de technologie beschikken om de etherische niveaus van energie te meten waar de uitstoot van straling van kerncentrales en kernproeven de meeste schade aanricht. Hij noemt het de “dodelijkste uitstoot van energie die ooit op Aarde heeft plaatsgevonden”, die het immuunsysteem van ons lichaam uitput en leidt tot “steeds meer gevallen van Alzheimer, geheugenverlies, desoriëntatie en de geleidelijke afbraak van het afweersysteem van ons lichaam”. (4) …
Volgens de informatie van Benjamin Creme zijn de Ruimtebroeders hier op een geestelijke missie om deze kernstraling te neutraliseren en besteden zij “talloze uren aan het opruimen van deze energie. Tegelijkertijd creëren zij op het grofstoffelijke gebied een replica van het magnetische veld van onze planeet”, door middel van de graancirkels, als onderdeel van een nieuw energienetwerk dat “deze planeet zal voorzien van … onbeperkte, veilige energie voor alle doeleinden en op een manier dat ze niet door een groep mensen kan worden opgekocht of gemonopoliseerd.” (4) [Benjamin Creme voegt hieraan toe: “Het opruimen van de kernstraling neemt 90 procent van de tijd en inspanning van de Ruimtemensen in beslag.”]

George Adamski verwees naar deze bron van onbeperkte, kostenloze energie, die de Ruimtemensen benutten voor hun ruimtereizen, toen hij schreef: “Zij trekken hun energie uit de ruimte op dezelfde manier als wij adem halen die ons lichaam in leven houdt. In beide gevallen worden de elementen van de Natuur omgezet in kracht of energie … De bezoekers die in harmonie met de Natuur werken, hebben geleerd hoe deze energie te beheersen; maar door onze vijandigheid tegenover elkaar hebben ze mij de bijzonderheden van dit proces niet uitgelegd…
Bronnen:
(1) George Adamski, Cosmic Science for the Promotion of Cosmic Principles and Truths (1957-58)
(2) George Adamski, Inside the Space Ships (1955)
(3) Helen and Betty Mitchell, We Met the Space People (1959)
(4) Benjamin Creme, De bundeling van de Krachten van Licht – De geestelijke missie van de UFO’s (2010)
Gerard Aartsen is schrijver, onderzoeker, docent en medewerker van Share International te Amsterdam.

“Onveilig bij iedere dosis”

In een opiniestuk voor de New York Times, ‘Onveilig bij iedere dosis’, zegt anti-atoomactiviste van oudsher dr. Helen Caldicott dat de gevolgen van radioactieve straling voor de gezondheid veel ernstiger zijn dan de voorstanders van kernenergie toegeven.
Caldicott zegt dat er nog steeds onduidelijkheid bestaat over het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van de ramp in Tsjernobyl in 1986. “…het Internationale Atoomagentschap heeft voorspeld dat er slechts 4000 doden zullen zijn als gevolg van kanker, maar een rapport van de New Yorkse Academie van Wetenschappen uit 2009 beweert dat er al bijna een miljoen mensen ten gevolge van kanker en andere ziekten zijn omgekomen. De hoge stralingsdoses veroorzaakten zoveel miskramen dat we nooit zullen weten hoeveel genetisch beschadigde foetussen niet voldragen werden. (En zowel Wit-Rusland als Oekraïne heeft tehuizen vol met misvormde kinderen).”
Omdat het jaren, soms wel tientallen jaren kan duren voordat kanker zich ontwikkelt, en het vele generaties kan duren voordat genetische veranderingen ten gevolge van de straling zich openbaren, zegt Caldicott: “Het zal nog tientallen jaren, zo niet generaties, duren voordat we alle gevolgen van de radioactieve uitstoot van Tsjernobyl zullen zien.” Ze voegt eraan toe: “We kunnen ons onmogelijk voorstellen hoeveel gevallen van kanker en andere ziekten er zich in de verre toekomst zullen voordoen als gevolg van radioactieve isotopen die in Tsjernobyl en Fukushima zijn vrijgekomen.”
Dokters die regelmatig kankerpatiënten behandelen, begrijpen de gevaren van kernstraling en moeten de beweringen weerleggen van fysici die in de atoomindustrie werken. Caldicott zegt: “Fysici praten overtuigend over ‘toegestane stralingsdoses’. Zij veronachtzamen systematisch interne deeltjes die straling afgeven – radioactieve elementen van kerncentrales of proeven met wapens, die met voedsel of via de ademhaling het lichaam binnendringen en zeer hoge doses aan een klein volume cellen afgeven. Zij concentreren zich in plaats daarvan op de in het algemeen minder gevaarlijke externe straling van bronnen buiten het lichaam, of het nu isotopen zijn die uitgestoten worden door kerncentrales, medische röntgenstraling, kosmische straling of achtergrondstraling die van nature in ons milieu aanwezig is.
“Hoe dan ook, dokters weten dat er niet zoiets bestaat als een veilige stralingsdosis, en dat straling zich ophoopt. De mutaties veroorzaakt in cellen zijn in het algemeen schadelijk. We dragen allen verscheidene honderden genen voor ziekten bij ons: cystische fibrosis, diabetes, phenylketonurie, spierdystrofie. Er zijn nu meer dan 2600 genetische ziekten geregistreerd, waarvan elk veroorzaakt kan worden door een door straling opgewekte mutatie, en waarvan we er zeker vele meer zullen zien omdat we de niveaus van de achtergrondstraling kunstmatig verhogen.
Wetenschappers hebben ten aanzien van atoomkracht en kernenergie veel meer politieke invloed in het Amerikaanse Congres gehad dan doktoren, vanwege hun ‘aantoonbare’ succes op dit gebied. En Caldicott is van mening dat dokters tot nu toe geen goed werk geleverd hebben met het uitleggen van de lange-termijn gevaren van straling aan politici en het publiek. Beide posities moeten veranderen, zegt ze. “Doktoren moeten de nucleaire industrie aanspreken. Kernenergie is niet schoon en ook niet duurzaam of een alternatief voor fossiele brandstoffen – het draagt zelfs aanzienlijk bij aan opwarming van de aarde. Samen met besparing kunnen zonne-, wind- en geothermische energie onze energiebehoeften dekken.”
Caldicott besluit met de bewering dat de atoomgeleerden in het Manhattan Project in de VS die atoomwapens ontwikkelden, de toxiciteit van radioactieve elementen erkenden. “Zij hadden gehoopt dat de vreedzame toepassing van atoomenergie hun schuldgevoel over Hiroshima en Nagasaki zou opheffen, maar het heeft het alleen maar vergroot. Fysici hadden de kennis om het atoomtijdperk te beginnen. Dokters hebben de kennis, de geloofwaardigheid en de legitimiteit om het te beëindigen.” (Bron: The New York Times, VS)

door de Meester —, via Benjamin Creme (8 mei 2011)

Binnen een luttel aantal jaren zullen de stress en de ontberingen van de huidige periode in grote mate verminderd zijn. Achter de schermen verandert er veel. Veel van de krachten die tot het conflict en de strijd van vandaag geleid hebben, tanen en worden vervangen door krachten die in alle opzichten gunstiger zijn voor de mensen. Hierbij zijn gelijktijdig zoveel verschillende energieën betrokken, die afzonderlijk gericht moeten worden, dat het moeilijk is om precies te bepalen wanneer deze verandering zal beginnen, maar het zou niet veel langer moeten zijn dan circa twee jaar voor de eerste duidelijke tekenen van verandering waarneembaar zijn. Er zal een periode van verandering volgen die weinigen in zo’n korte tijd voor mogelijk zouden houden: de huidige vloedgolf van aanspraken op vrijheid en betrokkenheid bij hun eigen bestemming die zo sterk wordt geopenbaard door de mensen in het Midden-Oosten, zal over de wereld razen en land na land, groot en klein, in beweging zetten. Zo zal de Stem van het Volk steeds krachtiger en welsprekender worden. Steeds meer beginnen mannen en vrouwen, overal, een helder beeld te krijgen van hun noden en hun onoverwinnelijke kracht om hun geboorterecht op te eisen.
Onvermijdelijk zullen sommige landen het eenvoudiger vinden om veranderingen door te voeren dan andere. Andere zullen zien dat de groepen die eeuwenlang de macht hebben uitgeoefend en hun bolwerken van rijkdom hebben opgebouwd, hun suprematie tegen elke prijs zullen verdedigen, maar de krachten van verandering zullen zó vasthoudend en onstuitbaar zijn dat ook zij hun richting moeten wijzigen en zich schikken naar de eisen van hun volk.

Nieuwe samenleving
Zo zal zich met buitengewone snelheid een nieuwe samenleving ontwikkelen, één die het recht van allen op zelfbeschikking, het democratische recht op betrokkenheid in hun samenleving en hun toekomst, hun recht op een toereikende levensstandaard, gezondheidszorg en onderwijs als heilig beschouwt. Bovenal zullen mensen aanspraak maken op het recht om in vrede te leven.
Maitreya zal de mensen bijstaan in hun eisen van rechtvaardigheid en vrijheid en al hun inspanningen versterken. Net zoals in Caïro zal Hij Zich voegen bij allen die hun eisen op vreedzame wijze stellen en met respect voor alle groeperingen en godsdiensten, zonder rancune en wedijver. Zo zullen de mensen tot begrip komen van de weg van de toekomst, de enige weg die die toekomst zal waarborgen – een toekomst gedeeld door allen, zonder verdeeldheid.

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe in de VS gegeven?
A. 29.

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe in Mexico gegeven?
A. Zeven.

V. Heeft Maitreya inmiddels ook alleen interviews gegeven, dat wil zeggen niet als lid van een panel?
A. Ja.

V. 1) Vandaag [24 april 2011] heeft Sathya Sai Baba Zijn lichaam afgelegd en mijn hart doet pijn vanwege het fysieke verlies. Het kwam eerder dan verwacht. Met mijn denken weet ik dat Hij altijd bij ons is. Kunt u wellicht wat vertroosting bieden? 2) Zal Maitreya’s Verklaringsdag nu op een of andere manier verder voor ons ‘versneld’ worden?
A. 1) Sai Baba is overleden, dus Zijn invloed in de wereld zal niet hetzelfde zijn als voorheen, maar we moeten niet vergeten dat Sathya Sai Baba een derde manifestatie heeft voorspeld, waarbij Hij binnen enkele jaren zal terugkeren als Prema Sai. 2) Niet per se. Verklaringsdag heeft zijn eigen ritme.

V. Ik zou graag iets weten over de dood onlangs van Sathya Sai Baba. Volgens de informatie afkomstig van uw Meester belichaamde Sai Baba de energie van de Kosmische Christus en is Maitreya de Planetaire Christus. 1) Betekent het overlijden van Sai Baba dat zijn werk als de Kosmische Christus ter voorbereiding van de mensheid op het werk van Maitreya, als de Planetaire Christus, voltooid is en dat de mensheid nu gereed is voor Maitreya? 2) Betekent dit ook dat de tijd dat Maitreya geheel openlijk met de mensheid zal werken dichterbij is, zodat het niet langer nodig is dat de Kosmische Christus en de Planetaire Christus tegelijkertijd in de wereld aanwezig zijn? Dank voor uw inzichten.
A. 1) Nee. De vraag geeft blijk van een verkeerd begrip van het doel van Sai Baba’s manifestatie. Sai Baba kwam niet als de Kosmische Christus om de mensheid voor te bereiden op het werk van Maitreya, maar met Zijn eigen doel als Avatar. De vraag gaat dus niet op. 2) Ook deze vraag gaat niet op. Het overlijden van Sai Baba heeft niets te maken met de gereedheid of anderszins van Maitreya om openlijk in de wereld te werken.

V. Sai Baba zou gezegd hebben dat Hij 96 jaar oud zou worden, maar Hij stierf onlangs op 84-jarige leeftijd. Was Zijn voorspelling onjuist?
A. De volgende, juiste uitleg, afkomstig van Sai Baba-volgeling Sri Philip M. Prasad, verscheen op 25 april 2011 in de krant Malayalam Daily in Kerala (India):
“Wat Sai Baba had voorspeld is inderdaad juist. Volgens de Romeinse kalender is hij 84 jaar oud geworden. Maar opgemerkt moet worden dat Baba in al zijn toespraken voor berekeningen verwees naar de sterrenmaand (maankalender). In de Indiase astrologie heeft een maand 27 sterren, beginnend met Aswathy en eindigend met Revathy. Een jaar van 12 maanden bestaat bijgevolg uit 324 dagen. Sai Baba werd geboren op 23 november 1926. Vanaf die dag tot en met 24 april 2011 zijn er in totaal 30.834 dagen verstreken. Als dit aantal gedeeld wordt door 324, komen we op 95 jaar en 54 dagen. Als we dus de sterrenmaand gebruiken als basis voor de berekening had hij 54 dagen van zijn 96ste levensjaar voltooid toen hij zijn lichaam verliet.”

V. Zal Sai Baba in bewustzijn aanwezig blijven om toe te zien op zijn levenswerk en om zijn volgelingen te inspireren en te leiden?
A. Ja.

V. Zal Sai Baba Benjamin Creme blijven overschaduwen aan het eind van zijn openbare lezingen, zoals hij vele jaren heeft gedaan?
A. Ja.

V. Kun je zeggen dat Sai Baba zichzelf heeft opgeofferd door het karma en de ziekten van veel van zijn volgelingen op zich te nemen, en daamee zijn eigen leven heeft bekort?
A. Hij heeft Zijn eigen leven niet bekort. Hij heeft weliswaar verschillende keren voor korte tijd het karma van zijn volgelingen op zich genomen, maar dat was niet de oorzaak van Zijn overlijden.

V. Zojuist is bekendgemaakt dat Osama bin Laden in Pakistan door een speciale Amerikaanse legereenheid is gedood. Naar verluidt is hij gedood door een schot in zijn oog, terwijl hij ongewapend was, en heeft hij een zeemansgraf gekregen, dat wil zeggen dat zijn lichaam niet beschikbaar is voor onderzoek. Kunt u zeggen of dit inderdaad het einde van Bin Laden is?
A. Ik geloof wel dat Osama bin Laden niet meer leeft, maar dit bericht van de Amerikaanse regering komt niet overeen met mijn informatie, namelijk dat Osama bin Laden in 2006 na een lang ziekbed een vredige dood is gestorven. Voor zijn dood wenste hij dat zijn oproep tot ‘rechtvaardigheid’ (zoals hij die term begreep) zou blijven bestaan en regelde dat een van zijn vele jongere broers de mythe van zijn aanwezigheid in stand zou houden.

V. In 2007 zei Benazir Buttho in een interview dat Osama bin Laden dood was. 1) Had zij het juist? 2) Hoe is hij overleden? 3) Waar is zijn lichaam begraven? 4) Als dit scenario klopt, waarom werd zijn dood dan geheim gehouden? 5) Ervan uitgaande dat dit de feiten zijn, hoe lang weten de Amerikanen dan al van Osama bin Ladens dood?
A. 1) Ja. 2) Hij stierf na een lange strijd met kanker en een nierziekte. 3) Hij is niet begraven, maar gecremeerd. 4) Hij wilde de mythe instandhouden als een oproep voor jongeren. 5) Waarschijnlijk geloofden zij dat hij nog leefde.

V. Waarom werd Osama bin Laden doodgeschoten? Waarom werd hij niet gevangen genomen om terecht te staan?
A. Dat moet u de Amerikanen vragen.

V. Waarom kreeg hij een “zeemansgraf”?
A. Dat moet u de Amerikanen vragen.

V. Er hangt een luchtje aan de berichten over hoe Osama bin Laden stierf; het doet me denken aan de zogenaamde verslagen over hoe Saddam Hussein werd ‘gevonden’ en andere ‘feiten’ rond diens rechtszaak en dergelijke. Wat vindt u ervan?
A. Precies.

V. Een van de nieuwsberichten over de verblijfplaats waar Osama bin Laden werd doodgeschoten maakte melding van het feit dat er geen nierdialysemachine werd aangetroffen, terwijl algemeen bekend was dat Bin Laden ernstige nierproblemen had. Wijst het ontbreken van een dialyseapparaat niet op de mogelijkheid dat Osama bin Laden daar niet woonde?
A. Volgens mijn informatie heeft hij er nooit gewoond.

V. 1) Denkt u dat de macht van het volk in Libië en Syrië zal overwinnen? 2) Wat zou de meest praktische oplossing voor deze landen zijn?
A. 1) Ja, uiteindelijk wel. 2) De problemen en staat van gereedheid in beide landen verschillen. Uiteindelijk zal de macht van het volk, onder inspiratie van Maitreya en onder het banier van vrijheid, samendelen en rechtvaardigheid, over de hele wereld overwinnen.

V. Zouden dictators en despoten berecht moeten worden?
A. Zelf vind ik van niet. Het lost niets op en voedt slechts het verlangen naar wraak.

V. Misschien zou oude autocraten in een geest van vergevingsgezindheid asiel en amnestie verleend moeten worden?
A. Ja, daar ben ik het mee eens.

V. Wat is de beste manier om de Taliban in Afghanistan aan te pakken? En in Jemen?
A. Net als overal ter wereld hebben mensen behoefte aan vrijheid, rechtvaardigheid en vrede. De Taliban is daarop geen uitzondering.

V. Op 23 april 2011 zag ik in Steyr (Oostenrijk) in noordwestelijke richting een oranjekleurige lichtbol aan de avondhemel. Na ongeveer twee minuten verdween hij in een klein zwart gat, dat zich naar het noorden verplaatste. Ik nam er een foto van en heb hem met een kleine telescoop bekeken. Was deze bol onderdeel van de galactische vloot of waren het mensen van Mars?
A. De ‘lichtbol’ was een ruimtevaartuig – een verkenner – van Mars.

V. Tijdens de huwelijksvoltrekking van prins William en Catherine Middleton op 29 april 2011 in Westminster Abbey in Londen voelde ik een krachtige energie. Kan uw Meester bevestigen of dit een zegening van Maitreya was?
A. Ja. Tijdens de dienst, toen de aartsbisschop van Canterbury Rowan Williams het huwelijk inzegende met de woorden “In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”, gaf Maitreya een zegening. Bij alle huwelijken, in elke godsdienst, wordt een zegening gegeven. De zegeningen worden vaak gegeven door de Meester Jezus, maar als de geestelijke een hoge positie bekleedt, zoals een bisschop, wordt de zegening door Maitreya gegeven. Evenzo wordt tijdens de eucharistie of de communie (wanneer de wijn en/of de hostie worden uitgereikt) automatisch een zegening gegeven door de Meester Jezus of Maitreya.

Sri Sathya Sai Baba (23 november 1926 - 24 april 2011)

Met diepe droefheid vernam Share International van het heengaan van Sai Baba op 24 april 2011. Nieuwsmedia in de hele wereld maakten melding van zijn overlijden.
Benjamin Creme zei over Hem: “Naar mijn mening is Sai Baba … het volmaaktste Goddelijke Wezen dat deze planeet met Zijn aanwezigheid heeft vereerd.”
Hij is een Avatar, iemand die niet voortkomt uit de aardse evolutie, maar een kosmisch bezoeker, zogezegd. Sri Sathya Sai Baba is een Geestelijk Regent, een vertegenwoordiger van Goddelijkheid op onze planeet en Hij belichaamt de energie van Kosmische Liefde, het Christusbeginsel, op kosmisch niveau. Die energie stroomde, en stroomt nog steeds, van Hem uit de wereld in.
Gevraagd naar Sai Baba’s leven en dood zei Benjamin Creme: “Het is een groot verlies maar Sai Baba is niet weg; ofschoon Hij Zijn fysiek lichaam heeft verlaten, zal Hij Zijn werk voortzetten.”
Sai Baba was de tweede van drie incarnaties op Aarde van een groot Geestelijk Wezen: de eerste incarnatie was als Sai Baba van Shirdi, het tweede leven als Sathya Sai Baba en Hij voorspelde zelf dat de derde en laatste incarnatie in het begin van de 21ste eeuw zou zijn als Prema Baba en dat Hij in de deelstaat Karnataka zou worden geboren.
Sai Baba’s leven was een leven van dienstbaarheid; en dat is de sleutel in al Zijn leringen. Zijn nalatenschap bestaat onder andere uit ultramoderne kostenloze ziekenhuizen, scholen en universiteiten die onder Zijn leiding in India en andere landen zijn opgericht. Bovendien zorgde Hij voor gratis toegang tot drinkwater voor miljoenen mensen.
Deze grote Avatar heeft ook een rol bij het stimuleren van de liefde-aard van de mensheid in het algemeen, die het hartcentrum opent van hen die de eerste inwijding naderen.
Zoals lezers van Share International bekend zal zijn, werken Sai Baba en Maitreya, die beiden dezelfde energie belichamen – Sai Baba het Christusbeginsel op Kosmisch niveau, Maitreya hetzelfde beginsel op Planetair niveau – samen voor het herstel van de wereld. Bij openbare lezingen van Benjamin Creme werd hij door zowel Sai Baba als Maitreya overschaduwd, waarmee de relatie tussen deze twee grote Avatars werd geïllustreerd. Benjamin Creme heeft beschreven hoe dit proces voor het eerst tijdens een lezing in het amfitheater van een universiteit in Californië in 1982 plaatsvond. Toen hij een vraag naar de relatie tussen Maitreya en Sai Baba beantwoordde, voelde hij plotseling een geweldige energie die, zoals hij beschreef, tot hem kwam “als een sneltrein, sneller en sneller”. Toen hij zijn Meester vroeg wat het was, antwoordde de Meester: “Sai Baba voegde Zijn Zegening voor het publiek toe.” Sindsdien is dit proces voortgezet en naar wij begrijpen zal dit door blijven gaan.
In recentere jaren werd vanuit sommige kringen laster verspreid over Sai Baba’s persoon, activiteiten en verdienste, en werd hij beschuldigd van ‘bedrog’, misleiding en misbruik van macht. Benjamin Creme heeft altijd de waarachtigheid verdedigd van Sai Baba’s werk en Zijn wonderen voor miljoenen volgelingen wereldwijd. Zoals Creme zegt: “Hoge bomen vangen veel wind.”
Door de jaren heen heeft het maandblad Share International vaak artikelen en berichten over Sai Baba gepubliceerd. Wij willen hierbij ons medeleven betuigen aan Zijn medewerkers en volgelingen overal ter wereld.

UFO’s gefilmd bij daglicht
Kazakhstan — Begin mei 2011 werd bij daglicht boven Almaty een UFO gefilmd. Het voorwerp werd door ten minste vijf ooggetuigen gezien en op zeker vijf mobiele telefoons gefilmd. Een ooggetuige zei: “Ik zag de ufo [om 15.00 uur] en begon onmiddellijk te filmen. Vijf of misschien zes voorbijgangers begonnen eveneens te filmen. Ik vond het moeilijk om mijn toestel stil te houden. Ik denk dat het voorwerp een diameter van vijf meter had en ongeveer twee minuten lang in de lucht hing, waarvan ik één minuut heb gefilmd omdat ik werd afgeleid door een meisje dat me vroeg wat het was. Toen ik mij naar het voorwerp terugdraaide was het al heel hoog en verdween toen.”

Intussen filmde in Kazakhstan een aantal inwoners uit Astana op dezelfde dag ook een ufo, een langzaam vliegende bol waar stralen uitschoten, terwijl in Pavlodar geschokte ooggetuigen heel veel ufo’s boven het stadsplein zagen zweven.
Op 20 maart 2011 zagen veel ooggetuigen in Almaty eveneens een groep van ten minste vijf cirkelvormige witte voorwerpen die zich door de lucht voortbewogen en duidelijk zichtbaar waren tegen de donkere wolken. Een video van de waarneming werd op YouTube geplaatst. (Bron:YouTube: Allnewsweb)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat deze voorwerpen ruimtevaartuigen waren.)

VK — Een Nederlandse toerist die op 19 maart 2011 met zijn gezin Londen bezocht, filmde een helder voorwerp dat boven Westminster in de lucht zweefde, ronddraaide en van kleur veranderde. “We stonden met onze rug naar de toren van de Big Ben,” aldus het bijschrift. “Eerst dachten we dat het een parachute was, maar het bevond zich veel te hoog in de lucht.” Hij keek op z’n minst 30 minuten lang naar het voorwerp; het was er nog steeds toen hij met zijn gezin verder liep en het uit het oog verloor. (Bron: YouTube: retrobanana1973; The Sun, VK; examiner.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een authentieke waarneming van een ruimteschip van Mars was.)

Treurenden in de Hof van Getsemane
Foto genomen door dr. Jose Quinones, van UFOFacts, tijdens een bezoek aan de Hof van Getsemane in Oost-Jeruzalem, waar Jezus voor zijn arrestatie en kruisiging bad. Het terrein is nu overgroeid met olijfbomen. De foto werd genomen van het graf waar Jezus te ruste werd gelegd nadat hij van het kruis was gehaald. Bij het ontwikkelen van de film liet de foto een groep rouwenden uit die tijd zien, die op mysterieuze wijze over de ingang van het graf heen geprojecteerd was. (Bron: drboylan.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de figuren op de foto door Maitreya werden gemanifesteerd.)

Japanse monnik bidt voor slachtoffers van tsunami (foto: Kyodo Tsushin)

Japanse monnik bidt voor slachtoffers van tsunami
Sokan Obara, een boeddhistische monnik van 28 jaar uit de Sekiunzenji-tempel in de stad Morioka (Japan), in april op weg van de stad Miyako naar de stad Ishinomaki. Hij maakte deze 150 km lange tocht uit medeleven en respect voor de slachtoffers van de aardbeving van 11 maart. Terwijl hij onderweg zijn kamp opsloeg, bad hij dat de lichamen van de vermisten snel gevonden zullen worden. Op de vraag of hij niet moe was van het lopen en het kamperen in het koude weer, antwoordde hij dat het niets was vergeleken met het lijden dat de slachtoffers en overlevenden hadden doorgemaakt. Op deze foto is Sokan Obara te zien terwijl hij bidt en, volgens Benjamin Creme’s Meester, door Maitreya wordt overschaduwd.

Maitreya’s ‘ster’


Op 4 april 2011, om half twaalf ’s avonds, werd boven El Granada (Californië, VS) een helder flitsend licht op film vastgelegd dat voortdurend door het hele spectrum heen van kleur veranderde (Bron: YouTube: crashingtiger)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het licht Maitreya’s ‘ster’ was.)

Lof van hoog niveau
Op 3 maart 2011, toen de lezing in De Roos, een alternatief spiritueel centrum in Amsterdam al 10 minuten begonnen was, kwam er een lange magere man met bril van tegen de 70 binnen, die vriendelijk groette en op de eerste rij ging zitten, vlakbij waar ik stond.
Hij was gekleed in een grijs jackachtig jasje met een zwarte broek en een opvallende rode sjaal.
Hij luisterde heel aandachtig. Aan het einde, tijdens het vragen-en-antwoordgedeelte, informeerde onze medewerker Nancy het publiek over een speciale editie van Share Nederland met een interessant artikel van Monte Leach. Onze bezoeker zei toen op luide toon: “O ja, hij is een goede journalist” en zei dat hij een boek had gelezen, waarin gesuggereerd werd dat er een symbolische link zou zijn tussen de datum waarop de graancirkels worden gemaakt en hun patroon. Daarop weidde ik uit over wat Benjamin Creme over dit onderwerp heeft gezegd en eindigde door te noemen dat de ruimtebroeders altijd een universeel systeem gebruiken gebaseerd op het getal 9 in plaats van 10, iets wat wij in de toekomst over zullen nemen. Wanneer we de aard van de wiskundige verhoudingen in de ware zin gaan begrijpen, zullen we ook de graancirkels beter kunnen begrijpen. Iemand in het publiek vroeg naar de relatie tussen Sai Baba en Maitreya en terwijl ik deze relatie uitlegde, rolden er tranen over de wangen van twee andere dames.
Bij het lezen van een Boodschap van Maitreya aan het eind van de lezing, was de stilte enorm voelbaar.
Toen onze gast vertrok zonder een blik op de boekentafel te werpen zei hij: “Jullie doen goed werk.” Hij gaf mij een hand en bedankte.
Later vroeg Nancy zich af of onze bezoeker misschien de Heer Maitreya was?
Kunt u alstublieft zeggen of dit het geval was?
N.d.G. en M.o.t.N., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Alchemie
Ik zou graag een ervaring willen vertellen die me op Paaszondag, 24 april 2011, overkwam. Voorafgaand aan een familiediner dronk ik wat met mijn moeder en grootvader bij mijn moeder thuis. We dronken wijn en ieder van ons had al één glas uit de fles gehad. De wijn smaakte zoals wijn gewoonlijk doet. Ik dronk mijn glas leeg en besloot een ander in te schenken. Terwijl ik een slokje nam was mijn mond plotseling gevuld met de onmiskenbare smaak en geur van vibhuti.
Ik was verbluft door het onverwachte en de intensiteit van de ervaring. Terwijl ik doordronk was de smaak van de wijn volledig overgenomen door de smaak van vibhuti.
Na de maaltijd en het vertrek van familieleden besloot ik een boek over Sai Baba te pakken. Het viel open op een voor mij betekenisvolle plaats. Even later besloot ik om via Google Sai Baba te zoeken, iets wat ik zeer zelden doe. Tot mijn grote verbazing ontdekte ik dat Sai Baba die ochtend om 7.40 uur (Indiase tijd) het lichaam had verlaten. Ik merkte op dat het YouTube-bericht dat het droeve nieuws bevestigde, om 19.40 uur ’s avond begon te laden, precies 12 uur na zijn heengaan. Ik deed dit niet opzettelijk. Het begon met afspelen om 7.41 – 41 is een heel belangrijk nummer voor mij en completeerde tevens de boodschap die ik vond op de plaats waar het boek openviel.
Ik kan niet beoordelen of deze ervaring rechtstreeks van Sai Baba zelf kwam of van een hoger deel van mezelf dat volkomen bewust was van zijn heengaan, voordat ik dat was, en de boodschap van Sai Baba’s dood combineerde met een zeer belangrijke persoonlijke boodschap.
A.M., VK.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ervaring door Sai Baba werd gemanifesteerd.

Verdwijntruc
Terwijl de video van Benjamin Creme’s lezing speelde op de bijeenkomst in Parijs op 26 maart 2011, zag ik een nogal jonge man in een elektrische rolstoel. Zijn gezicht was gedeeltelijk bedekt door zijn capuchon en zijn huidskleur was bruin. Hij zat voorovergebogen en leek zeer aandachtig naar de lezing te luisteren. Een dame die dicht bij hem op een stoel zat, leek bij hem te horen. Zij zag er ook jong uit en droeg een soort blauwe sari. Zij zag er Indiaas uit; haar gezichtskleur was helder en haar gezicht had nogal sterk getekende trekken; haar halflange haar was op een vreemde manier geknipt; zij had kleine lokjes bij haar slapen en een grote die haar voorhoofd bedekte.
Aan het eind van de lezing, toen ik me weer naar hen toedraaide om te zien of ze er nog waren, waren ze verdwenen! Verward ging ik onmiddellijk naar buiten om te proberen hen nog te zien in de andere zaal of buiten, maar er was niemand. Het is moeilijk om iemand in een elektrische rolstoel voor te stellen die zo snel weggaat met mensen die bij ingangen zitten en de uitgang blokkeren.
Nog vreemder was het feit dat de collega die de kaartjes controleerde niemand in een rolstoel met een Indiase vrouw de zaal uit had zien gaan; het publiek moest langs die collega bij het binnenkomen en verlaten van de zaal. En daar komt nog bij dat ze er niet waren toen ik de zaal binnenkwam, toen iedereen al op zijn plaats zat. Kunt u ons vertellen wie deze vreemd uitziende mensen waren, die zo plotseling verdwenen?
C.C., Bonneuil (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de jonge man de Meester Jezus was en de ‘vrouw’ een van Zijn discipelen.

Stille waarnemer
Op zaterdag 19 februari 2011 keek ik op de tv naar de demonstraties in Bahrain. Midden op het plein, rondom het monument, waren mensen bezig tenten op te zetten, een klein ziekenhuis, zelfs toiletten. Het was ongeveer 4 uur ’s middags.
Mijn blik werd getrokken naar een groot, wit voorwerp in de lucht, dat kleiner was dan de zon of de maan, maar veel groter dan een ster.
Was dit misschien Maitreya’s ‘ster’?
N.d.G, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp in de lucht een ruimtevaartuig van Mars was.

Herhaalde voorstelling
Op 10 april 2011 ging ik naar een antikernenergie-demonstratie in Koenji, Tokio. Twee mannen trokken mijn aandacht. De één droeg een groen-geel-rode muts en sprong herhaaldelijk op en neer op het ritme van de muziek van een band die speelde en riep vrolijk: “Stop kerncentrales! Stop kerncentrales!” Ik werd erg vrolijk van zijn aanblik.
Bij dezelfde demonstratie zag ik een andere buitengewoon indrukwekkende, grote man die een  mondmasker droeg. Wat vooral mijn aandacht trok waren de woorden die hij met zeer luide stem bleef roepen: “Verzamel informatie! Heb de moed om de waarheid te horen!”
Waren dit bijzondere mensen?
H.A., Tokio (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat beide mannen in werkelijkheid de Meester Jezus waren, in twee verschillende “gedaanten”.

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘Energie van de toekomst’.

Deze komende tijd zal bekend staan als het Tijdperk van Licht, en Licht in al zijn betekenissen en vormen zal het domein worden van de mens. Er zijn al tekenen, voor wie kan zien, dat de mens aan de deur klopt die leidt naar de Kamer van Licht. Oeroude duisternis en onwetendheid worden uitgebannen nu de mensen worstelen met de consequenties van nieuwe inzichten en technologie. Spoedig zal de Wetenschap van Licht, de Goddelijke Wetenschap, aan de verwonderde blik van de mens worden onthuld, en dan zal een belangrijke mijlpaal in de evolutiereis van de mens zijn bereikt.
Tot nu toe hebben slechts enkele specialisten toegang tot deze Wetenschap van Licht, maar er worden al stappen ondernomen om de vruchten ervan beschikbaar te maken voor allen. In ieders behoeften aan energie en licht zal veilig en eenvoudig worden voorzien, en voor dit doel zal de zon zelf worden aangewend. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het Tijdperk van Licht’)

Een nieuwe wetenschap, de Wetenschap van Licht, zal stukje bij beetje worden gevestigd, naarmate de mensheid zich meer bewust wordt van haar eenheid en zij, door samendelen, rechtvaardigheid en vrijheid voor allen, oorlog als middel voor welke soort actie ook naar het verre verleden verwijst. Wanneer oorlog absoluut en volkomen wordt afgezworen en het oorlogstuig wordt vernietigd, zal de mensheid de Wetenschap van Licht gegeven worden. Dit is een ontzagwekkende wetenschap en nu al, zoals de Meester zegt, worden stappen gezet naar haar praktische toepassing. (Benjamin Creme, De bundeling van de Krachten van Licht)

Er ligt een nieuwe technologie – koude kernfusie – in het verschiet. Ik denk dat koude kernfusie binnen een paar jaar in een tamelijk groot deel van de energiebehoefte op aarde zal voorzien. Maar daarna is er een andere technologie die Maitreya de Lichttechnologie noemt, die ons zal voorzien van onuitputtelijke energie voor al onze behoeften.
Fabrieken zullen door robots worden bemand. Wij beschouwen de robots die tegenwoordig in fabrieken auto’s in elkaar zetten als zeer geavanceerd, maar vergeleken met de robots van de toekomst zijn ze slechts een primitieve aanloop tot die technologie. Door middel van pure gedachtekracht zullen we de machines creëren die we nodig hebben voor het vervaardigen van onze dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Dit zal de mens de tijd geven zijn eigen aard te onderzoeken, ontspanning te vinden en creatieve activiteiten te ontplooien en dergelijke. Er zal een totaal nieuwe en zeer hoogstaande technologische beschaving gecreëerd worden, maar alleen als we onszelf als één mensheid zien. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

De technologie van licht zal in de 21ste eeuw in alle energiebehoeften voorzien… De techniek zal, wanneer gereed, 2500 jaar meegaan, tot de volgende evolutiecyclus. Milieu en energie zullen de eerste prioriteiten in de nieuwe tijd zijn. Defensie wordt het minst belangrijk, “want er zal niets zijn om te verdedigen”. (Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven)

Er is een rol voor kernenergie, maar niet het soort kernenergie dat we momenteel gebruiken en dat wordt verkregen door kernsplijting. Dat is zeer gevaarlijk. Kernfusie is de methode voor de onmiddellijke toekomst en dat wordt, zoals u weet, onderzocht in dit land, in de Verenigde Staten en elders. Het zal gebruikmaken van een vorm van kernenergie die wordt verkregen uit een enkel waterisotoop. Het is veilig en overvloedig aanwezig in het water van de oceanen en rivieren van de wereld. Deze kernfusie gebruikt geen warmte, maar is een koud proces en zal binnen betrekkelijk korte tijd gebruikt worden…
Dit zal voorzien in alle energiebehoeften van de planeet – voor elk dorp, elke plaats, elke stad overal ter wereld. Kunt u zich voorstellen wat het gevolg hiervan zal zijn? Het zal de mensheid bevrijden van het gebruik van andere energievormen (waarvan sommige landen meer en andere minder hebben) en van geestdodend werk.
Er is nog een geavanceerdere vorm dan het fusieproces. Die is onderdeel van de Goddelijke Wetenschap die ons uiteindelijk door de Meesters zal worden onthuld. Dit heeft betrekking op het vrijmaken, via de kracht van het denkvermogen, van de inherente energie in de etherische tegenhanger van kristallen. Op die manier zullen we direct en veilig gebruik kunnen maken van de energie van de etherische oceaan waarin we leven. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Er komt een nieuwe technologie die de “lichttechnologie” wordt genoemd. Daarvoor zal licht gebruikt worden dat rechtstreeks van de zon afkomstig is. Alle bestaande energiebronnen zullen in onbruik raken. De nieuwe energie, direct afkomstig van de zon, zal in elke energiebehoefte van de mensheid voorzien. En ze zal vanzelfsprekend door geen enkel individu en geen enkele groep gemonopoliseerd kunnen worden. De energie is overal, vrij toegankelijk voor iedereen en is onuitputtelijk in haar toepassingen. Ze zal ook medische toepassing vinden in verband met een geavanceerdere vorm van de genetische manipulatie waar de mens zich al mee bezighoudt. Hele organen zullen geregenereerd worden. In plaats van een hart-, lever- of niertransplantatie zul je gewoon een paar uur naar een kliniek gaan waar met deze techniek van genetische manipulatie en de lichttechnologie een nieuw orgaan in je lichaam wordt opgebouwd, zonder het lichaam open te snijden. (Benjamin Creme, De leringen van de Oude Wijsheid)

We treden nu het tijdperk van licht binnen. De Hiërarchie is bezig wetenschappers op te leiden door middel van ervaringen met buitengewone krachten, door toepassing van de wetenschap van licht te demonstreren voor het tot stand brengen van transfiguratie, transport en communicatie.
Wanneer licht tot je beschikking staat, heb je geen geweren en kogels nodig. De tijd nadert snel dat er geen behoefte meer zal zijn aan gevangenissen, omdat individuen dan kunnen worden beheerst vanuit de ruimte. Terrorisme zal verdwijnen, want terroristen zullen zich nergens kunnen verschuilen. (Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven)

Deze planeet wordt, net als alle andere planeten, omringd door een magnetisch veld. Dat bestaat uit een web van elkaar kruisende krachtlijnen. Waar deze lijnen elkaar kruisen, vormen ze een draaikolk. Dat is net als een chakra, een draaikolk van energie. De Ruimtebroeders creëren deze draaikolken van energie op het fysieke gebied. Een graancirkel is eigenlijk een uiterlijk teken van een draaikolk. Er wordt een replica van het magnetische veld van onze planeet in de fysieke wereld gecreëerd, niet zo groot en krachtig als het magnetische veld van de aarde, maar krachtig en uitgebreid genoeg om de basis te kunnen vormen voor de Technologie van Licht.
Het licht zal direct van de zon afkomstig zijn en gemengd worden met het magnetisme van het aardmagnetisch veld. Dat zal de mensheid elke vorm van energie geven die zij nodig heeft. Al onze mechanische voorwerpen, onze verwarming, ons licht, ons vervoer, onze kookbehoeften, onze machinerie, zullen gevoed worden door deze Technologie van Licht, die gebruikmaakt van het licht van de zon en het magnetisme van het magnetisch veld van de planeet. Er zullen grote opslagplaatsen gemaakt worden die specifieke vormen krijgen. De vormen zelf zullen verband houden met het soort energie dat erin wordt opgeslagen. Uit deze opslagplaatsen zal deze ongelimiteerde energie afkomstig zijn om in al onze behoeften te voorzien. (Benjamin Creme, De bundeling van de Krachten van Licht)

Dit zal leiden tot de vorming van de Goddelijke Wetenschap die nu alleen aan de Meesters van Wijsheid bekend is. Eens zal deze wetenschap, in handen van de mens zelf, het instrument worden waarmee de krachten van het universum gekend en gebruikt zullen worden, in dienst aan het Goddelijk Plan, ter bevordering van de evolutie van alle natuurrijken. Onder leiding van de Hiërarchie van Meesters zal de mens in staat blijken om krachten en energieën te beheersen die hem nu geheel onbekend zijn en waaraan hij nu is overgeleverd. Hij zal in staat zijn tijd en afstand te overstijgen door de kracht van zijn gedachten, en transportmiddelen ontwikkelen die zó stil en schijnbaar bewegingloos zijn dat vermoeidheid zal verdwijnen. Door de kracht van geluid zal hij maken wat hij nodig heeft en zijn omgeving beheersen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

De Meesters van onze Geestelijke Hiërarchie, Die samen met Maitreya in de wereld komen, beschikken over de technologie om het broeikaseffect, de vervuiling van de atmosfeer en zelfs de gevolgen van radioactieve straling te neutraliseren. Wij moeten een eind maken aan het opwekken van energie door middel van kernsplijting. Ik wil niet de suggestie wekken dat ik pleit voor een terugkeer naar vroegere tijden, dat de mensheid weer gaat leven in landelijke eenvoud, enzovoort. We zullen nog steeds een welvarende, evenwichtige, moderne levensstijl kennen, met alle technologie die we maar kunnen uitvinden. We zullen de beschikking krijgen over de blauwdrukken van technologie waarvan we ons op dit moment zelfs nog geen voorstelling kunnen maken. Het denken van de modernste wetenschapper zou ervan duizelen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Een stabiele economie voorziet in de behoeften van allen, binnen de mogelijkheden van het welzijn van de planeet. Op het ogenblik lijkt dit een onmogelijke opgave, maar de technologie van het licht zal de situatie voor de mensheid veranderen en onbeperkte, ecologisch verantwoorde energie verschaffen voor al onze behoeften. Hierdoor zal de mensheid het probleem van vraag en aanbod, en dus ook dat van de marktwerking, anders gaan zien. (Benjamin Creme’s Meester, Maitreya’s Missie, dl. II)

Kernenergie is de oerenergie nadat die stoffelijk is geworden. Deze wordt via verschillende processen vrijgemaakt. Het kan worden vrijgemaakt door middel van kernsplijting waardoor plutonium ontstaat, dat zeer schadelijk en dodelijk is en gebruikt wordt voor de atoombom. Er bestaat ook een fusieproces met waterisotopen waarvan overal ter wereld een overvloed is. Door kernfusie kunnen we volmaakt veilig gebruikmaken van de inherente energie van het universum.
Zonne-energie is een andere vorm; getijde-energie, die we nauwelijks hebben onderzocht, is een andere vorm. Dit zijn tijdelijke maatregelen. De ware energie van de toekomst zal een vorm van kernenergie zijn. In eerste instantie, zoals nu, door kernsplijting. Daarna via kernfusie, die van nature veilig is, waarmee de hele mensheid over meer dan genoeg energie zal beschikken. Dit zal de mens vrijmaken voor zijn ware doel: het onderzoeken van zijn ware aard. Wij in het Westen hebben een paar eeuwen lang genoeg energie kunnen winnen uit steenkool, stoom, gas, elektriciteit en kernenergie, maar er zijn grote delen van de wereld die een groot gebrek hebben aan energiebronnen, omdat ze niet het voordeel hadden — of het nadeel; het ligt er maar aan hoe je het bekijkt – van onze industriële revolutie.
Het doel is om de mensheid vrij te maken voor haar ware bestemming, om haar in staat te stellen haar ware aard te onderzoeken. Dit betekent dat het grootste deel van de mensheid niet langer 90 procent van haar tijd doorbrengt als werkezel – want zo leeft het grootste deel van de mensheid momenteel – omdat de ruimschoots aanwezige energie de mensheid zal vrijmaken voor het creatief onderzoeken van haar potentieel. Maar het zal alleen mogelijk zijn als de hele mensheid kan beschikken over een overvloed aan vrij beschikbare energie. Die zal er komen door het fusieproces.
De ontdekking van kernenergie was geen toeval. Deze werd doelbewust door de Hiërarchie aan de mensheid vrijgegeven. Ze heeft veel voordelen. Op dit moment wordt het verkeerd gebruikt, maar in de toekomst zal ze tot het grootste nut van de mensheid gebruikt worden.
Dit zal het middel zijn waarmee de mens zichzelf zal bevrijden. Eigenlijk zijn het atoomtijdperk en het tijdperk van Maitreya hetzelfde. De ontdekking van het atoom, de ontdekking van atoomkracht en kernenergie, is in feite het begin van het Waterman-tijdperk, althans in symbolische zin. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Een nieuwe, goddelijke wetenschap zal hem ten deel vallen. Door middel hiervan zal de mens de energieën van het Universum benutten voor zijn verschillende behoeften en deze Aarde transformeren en verfraaien. Als beheerders van deze wetenschap zullen Wij, de Meesters van Wijsheid, haar geheimen stapsgewijs onthullen naarmate de mens zich correct toerust voor haar gebruik.
Dan zal de poort naar de hemel opengaan en zal de mens zien dat hij een reis maakt zonder einde. De kosmos, nabij en veraf, zal het voorwerp zijn van zijn onderzoek; de oneindigheid zal hem steeds verder voorwaarts wenken en zijn moed op de proef stellen.
Een nieuwe stroom van gedachten komt het leven van de mensen binnen, die hen zal aanzetten tot actie. Een nieuwe, scheppende kracht zal zich overal openbaren, en in toenemende vaart zullen de geheimen van het Leven worden ontdekt en onthuld. De mens staat nu op de drempel van grootse dingen. Zijn verbaasde blik wacht grote wonderen. De beperkingen van het verleden zullen spoedig hun greep verliezen en hem zo in staat stellen de kosmos en zichzelf te onderzoeken. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De Goddelijke wetenschap’)

Als de overheid het kapitaal dient, sterft de democratie

Er is een groeiend besef dat veel van de problemen in de wereld met elkaar verband houden, dat vergezeld gaat van een groeiend besef dat de stem van het volk een belangrijk deel van de oplossing is voor deze problemen.
Milieuactiviste Vandana Shiva studeerde natuurkunde en haar proefschrift ging over kwantumfysica. Zij staat bekend om haar werk rond het bevorderen van verstandiger landbouwmethoden, het belang van biodiversiteit, het bevorderen van bio-ethiek en haar verzet tegen genetische manipulatie van gewassen.
In een recent interview met Vandana Shiva (door Laura Flanders op GRITtv (VS) op 30 april 2011), getiteld “Inzicht in de machtsovername van ondernemingen”, gaf zij een uiterst kritische analyse van de commercialisering en het schadelijke effect ervan op bijna elk aspect van ons leven.
Het interview begon met de opmerkingen van Vandana Shiva over Jaitapur (India), “een zeer seismisch gevoelig gebied, waar de bouw van een grote kerncentrale is gepland. Protesten van de bevolking tegen de bouw ervan dateren van voor de ramp in Fukushima. Het begon met een Amerikaans-Indiase overeenkomst en betrof alle grote partijen op de energiemarkt en maakte het grote ondernemingen mogelijk enorm te investeren in de Indiase atoomindustrie. Dr. Shiva citeerde de vroegere Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Condoleeza Rice, die destijds zei: ‘Wij houden het bij olie en jullie ontwikkelen kernenergie’. Dit betekende landonteigening en verlies van vruchtbare grond, waar de plaatselijke bevolking tegen protesteerde; leden van lokale overheden, wier protesten genegeerd werden, traden af en noemden het een ‘nucleaire dictatuur’. De protesten gaan nog steeds door. Na Fukushima verwachten de mensen meer “gezond verstand”, aldus Shiva.
Gevraagd naar haar advies hoe om te gaan met de macht van grote ondernemingen, begon Shiva over de eigenschappen die de samenleving achteloos aan ondernemingen heeft toegekend: “We moeten inzien dat ondernemingen een fictie zijn die gecreëerd is; we hebben ze als rechtspersoonlijkheid erkend, terwijl ze nu proberen de mensen hun democratische rechten te ontfutselen en de Natuur van haar rechten te beroven. We staan op een keerpunt in de menselijke evolutie: we zullen òf onze rechten en de Aarde verdedigen – en daarvoor moeten we de rechten die bedrijven zich toegeëigend hebben ontmantelen – òf het bedrijfsleven zal in de komende 20 of 30 jaar de menselijke mogelijkheden op de planeet vernietigen.”
Vandana Shiva gaf verscheidene voorbeelden van de negatieve gevolgen die ondernemingen en hun werkwijzen in India hebben. Een heel bekend voorbeeld is Monsanto. [Een Amerikaanse multinational op het gebied van biotechnologie voor de landbouw en de voornaamste producent van genetisch gemodificeerd (GE) zaad; Monsanto levert de technologie voor 90 procent  van de genetisch gemodificeerde zaden op de Amerikaanse markt.] Zijn genetisch gemodificeerd zaad betekende dat Monsanto de zaadvoorraad van de boeren beheerste en elk jaar 10 miljard roepies aan royalty’s ontvangt. Toen verhoogden zij de prijs van het zaad van vijf à zeven roepies per kilogram tot ongeveer 4000 roepies per kilo. Voor genetisch gemodificeerd zaad zijn ook meer pesticiden nodig, die de bodemorganismen en andere nuttige insecten vernietigen. Wanneer de schuldenlast voor de boeren te hoog wordt, vorderen de grote multinationals hun land als aflossing. Dit heeft ertoe geleid dat in de laatste paar jaar 250 duizend boeren zelfmoord pleegden als gevolg van stress en faillissementen.
Dr. Shiva somde een aantal andere voorbeelden op, zoals multinationals die eigendom zijn van Wall Street of bekende particulieren. “Van welke kant je het ook bekijkt, bedrijven proberen zich de economie van het volk toe te eigenen en de democratie te vernietigen. Immers welke democratie zou zeggen: ‘Pak onze zaden af, geef ons meer kernenergie, geef ons meer gif’? Democratie zou kiezen voor gezond verstand, daarom moet democratie vernietigd worden en, natuurlijk moet de Natuur vertrapt worden. Ik heb in de laatste twintig jaar door de globalisering meer verwoesting gezien dan in mijn hele leven.”
‘Multinationale globalisering’ heeft directe gevolgen voor economie, politiek en hoe mensen leven. “Globalisering zoals het nu bestaat, is mondialisering van het bedrijfsleven” en een democratisch systeem, de wil van het volk, kan niet bestaan naast mondialisering van het bedrijfsleven – democratie wordt opgeofferd voor het winststreven.
“Het Amerikaanse volk moeten begrijpen dat het bedrijfsleven hen al lang geleden in de steek heeft gelaten, dat mensen hun eigen economieën moeten opbouwen en democratie weer tot leven moeten wekken. Het bedrijfsleven is niet gebonden aan een land, staat of volk. Ze voelen geen enkele loyaliteit behalve met hun winstcijfers. En de winsten hebben vandaag de dag een onvoorstelbare omvang; het is illegaal geworden, criminele winst – winsten worden ten koste van het leven gemaakt. De reden dat ik de ‘Bewaar zaad’-beweging ben begonnen in India, als programma van onze stichting, was om de biodiversiteit en rijkdom die we van onze voorouders en de Natuur ontvangen hebben, te redden en om de vrijheid en rechten van onze boeren om zaad te bewaren, te verdedigen. Anders krijg je een dictatuur – een voedseldictatuur, een waterdictatuur, een zaaddictatuur. Ons wordt een dictatuur over het leven aangeboden – geen permanent leven, maar een leven van korte duur. We moeten het leven en de vrijheid ervan voor altijd verdedigen.”
Het gesprek leidde tot de kwestie van duurzame modellen, werkelijke volksdemocratie of “Aarde-democratie”, en of er positieve ontwikkelingen naar een alternatieve manier van leven zijn. “Aarde-democratie vindt plaats waar basisbewegingen kans zien om een bauxietmijn te sluiten in de prachtige heilige berg van het stammenvolk van Orissa, genaamd Niyamgiri, ‘de berg die de heilige wet ondersteunt’. Het was Aarde-democratie toen we de plannen stopten om net buiten Delhi de grootste gasgestookte energiecentrale te bouwen en het land teruggegeven werd aan de boeren en de dorpelingen. Het vindt ook plaats in Amerika.”
Dr. Shiva had het over een groeiende vraag naar en investering in biologisch voedsel en een natuurlijker benadering van landbouwmethoden. Samen met 60 eisers heeft zij Monsanto gedagvaard, zeggend: “Eerst vervuilt dit bedrijf onze zaden en ons biologische voedsel en daagt ons dan door te zeggen: ‘Dat is ons eigendom’ en de vervuiler krijgt betaald!” Welnu, dit is een preventieve dagvaarding om duidelijk te maken dat dit bedrijf niet toegestaan moet worden met dit criminele gedrag weg te komen.
Dr. Shiva benadrukte daarna dat het de jongeren zijn die veel inzicht tonen. “Vele jongeren komen naar ons toe als stagiairs om te leren boeren, om te leren hoe eenvoudig te leven en (toch) een volledig leven te leiden. Het zijn de jongeren die de bedrijven doorzien en zeggen: ‘Daar zit niets voor ons in; we moeten ons eigen leven opbouwen’.
Vandana Shiva schreef een bijdrage voor het boek The Rights of Nature – the case for a Universal Declaration of Rights for Mother Nature (“De Rechten van de Natuur – een pleidooi voor een Universele Verklaring van de Rechten van Moeder Natuur”) waarin zij stelt dat onze systemen niet van deze tijd zijn – zoals overduidelijk is op het gebied van economie, menselijke relaties, en onze mechanistische benadering van het leven. “Dat is een deel van het probleem, er is een mechanistisch wereldbeeld dat alle problemen veroorzaakt,” aldus Shiva. “Men heeft dit idee van scheiding – scheiding tussen mensen, tussen mensen en de natuur. In Zuid-Afrika had die scheiding een naam – apartheid. We moeten de apartheid overwinnen die we ingesteld hebben tegen de Natuur en tegen gewone mensen, tegen wie gezegd is: ‘Jouw leven telt niet mee als je geen geld kunt verdienen… Als je een boer in Jaitapur bent die vecht voor zijn land, zullen we je doodschieten.’ De kerncentrale en de winsten van de bedrijven zijn veel belangrijker. De macht van de Staat die samenspant met private ondernemingen is het nieuwe fenomeen dat we zien – postmondialisering, wat ik noem de verschijning van de ‘corporatistische staat’ – en de corporatistische staat moet een fascistische staat worden. Want als de overheid zich zo nauw verbindt met het grootkapitaal, en het grootkapitaal gaat dienen, dan moet ze de gewone mensen hun vrijheden en hun rechten ontnemen.”
Dr. Shiva deed haar doctoraat over de grondslagen van de kwantumtheorie en de titel van haar proefschrift was ‘Non-localiteit in de kwantumtheorie’. “De kwantumtheorie zegt ons dat alles gerelateerd is en niets van elkaar gescheiden kan worden. Wanneer we ons dat eenmaal realiseren, dan zijn bedrijven niet meer gescheiden van de samenleving; ze zijn deel van de samenleving, het zijn deelnemers, niet in de zin van het abstracte begrip onderneming, maar in de zin van individuen. Dit is nu precies waarom de wettelijke conclusies van de ramp in Bhopal zo belangrijk waren, omdat ze uitwijzen dat de wettelijke aansprakelijkheid ligt bij degenen die de leiding over het bedrijf hebben. We moeten het bedrijfsleven weer inbedden in de menselijke samenleving en de menselijke samenleving in de gemeenschap van de Aarde – dat weer inbedden is de “ontscheiding” die we nodig hebben. Dat verband zien – de onderlinge afhankelijkheid, de verwantschap – dat is de kwantumsprong die de mensheid moet maken.
Veel van Ghandi’s filosofie is nog steeds belangrijk voor Vandana Shiva. Ze sprak over Ghandi’s drie hoofdconcepten in de Indiase strijd voor onafhankelijkheid: “Zelfbestuur, of controle over je leven; ten tweede, het vermogen om iets te maken en te produceren; en ten derde, het belangrijkste: de strijd om de waarheid, de macht van de waarheid, de moed om nee te zeggen tegen onterechte wetten, die het feit dat boeren zaad bewaren tot misdaad maken, die de lokale voedselproductie tot een ‘phyto-misdaad tegen de gezondheid’ maken. Er zijn allerlei soorten onrechtmatige wetten die ondernemingen een monopolie verlenen. We hebben een Gandhiaanse opstand nodig voor de echte wetten waar we ons aan moeten houden – de wetten van de Natuur voor ecologische duurzaamheid en de wetten van de menselijke gemeenschap voor democratie, gelijkheid, waardigheid – ongeacht ras, geslacht en klasse.” (Bron: GRITtv, VS)

Japan na de ramp

Er is al veel is gezegd en geschreven over hoe Japan uit de recente tragedie tevoorschijn zal komen. In een lang beschouwend artikel in de Nikkei Weekly beschrijft Masahiko Ishizuka, redacteur van Nihone Keizai Shimbun en directeur van het Buitenlands Perscentrum Japan, de Japanse ziel en beschaving en haar reactie op natuurlijke en historische rampen.
“Een hamvraag is de morele en spirituele invloed van deze kolossale ramp,” zegt Ishizuka. Er zijn in Japans verleden talrijke seismische en cataclysmische gebeurtenissen geweest (Japan heeft enkele van de vroegst gedocumenteerde gegevens over aardbevingen; het eerst bekende verslag dateert uit het jaar 416) – in de nasleep van de recente gebeurtenissen zijn de Japanners herinnerd aan een aspect van hun aard: het besef dat niets blijvend is. “Diep van binnen is de Japanse geest gebaseerd op een mengeling van boeddhistische en shintoïstische leringen, die de nadruk leggen op eenvoud, respect voor de natuur en de vergankelijkheid van alles.”
De enorme successen van het land hebben misschien enkele klassieke begrippen gemaskeerd: “In moderne tijden bestonden de prestaties en verrichtingen … aan de andere kant van de spirituele scheidslijn van dit onderliggende waardegevoel en eeuwenoude hang naar eenvoud. Een sterke economie en de jacht op materiële welvaart is de fundering waarop de moderne Japanse natie werd gebouwd, meestal ten koste van spiritualiteit.”
Nu, in de nasleep van 11 maart 2011, ervoer het land hoe kwetsbaar al zijn systemen en structuren zijn. Een beslissende les die geleerd is, zegt Ishizuka, is dat er geen blind geloof gehecht moet worden aan de autoriteiten, wetenschap en deskundigen.
“Nu zegt iedereen dat dit de tijd is om zich een nieuw Japan voor te stellen, in plaats van het eenvoudigweg opnieuw op te bouwen. Veel van deze commentaren leggen … de nadruk op het belang van een eenvoudig leven, minder afhankelijkheid van materiële gemakken en gerief, en het afschaffen van de ‘cultus’ van economische groei.”
Zelfs voor de aardbeving zag Japan zich voor veel ernstige problemen gesteld: economisch, sociaal, politiek; de aardbeving en tsunami kwamen er als uitdagingen slechts bovenop. “Naar verwachting zullen vastberadenheid, wijsheid, eenheid en hard werken vereist zijn om de huidige diepe crisis te boven te komen, en zullen het Japanse volk prikkelen om de ‘herstart’-knop volledig in te drukken… Hopelijk zal het Japanse volk wijzer, nederiger en zich bewuster van mogelijke risico’s uit deze crisis tevoorschijn komen. Het zal zich wellicht ook bewuster zijn van het belang om elkaar bij te staan, wanneer de autoriteiten dat niet kunnen.” (Bron: The Nikkei Weekly, Japan)

Wereldwijde demonstraties na Fukushima

In de nasleep van de aardbeving van 11 maart en de kernramp in Fukushima demonstreerden op 7 mei 2011 in Tokio (Japan) duizenden mensen in de regen, als steunbetuiging aan de oproep van premier Naoto Kan om de kernenergiecentrale Hamaoka van het energiebedrijf Chubu te sluiten. Studenten, vakbondsleiders, ouders en kinderen liepen mee in een protestmars door de Tokiose wijk Shibuya, zingend en scanderend, met spandoeken waarop stond “Sluit alle kerncentrales, nu!” en “Nooit meer Fukushima”. De publieke druk en een voorspelling van deskundigen dat een aardbeving met een kracht van 8 op de schaal van Richter het gebied binnen de komende 30 jaar zou kunnen treffen, hebben ertoe geleid dat de regering haar atoombeleid herziet, ondanks zorgen over de energievoorziening en het gevolg dat een sluiting voor meer dan duizend banen heeft.
In Amsterdam kwamen tienduizend mensen op de Dam bijeen voor een demonstratie tegen kernenergie. Het protest was georganiseerd door Groen Links en onder de sprekers waren astronaut Wubbo Ockels, PvdA-fractieleider Job Cohen en Groen Links-fractieleider Jolande Sap. Voorafgaand aan de bijeenkomst tekenden tienduizenden mensen een petitie aan de regering, waarin werd opgeroepen de plannen voor de nieuwbouw van kerncentrales terug te draaien.
In Tapei (Taiwan) kwamen op 30 april 2011 ten minste 5000 mensen bijeen voor een antikernenergieparade, als onderdeel van een nationaal protest dat “Actie 430 Zonnebloemen, Geen Kernenergie” heette. Het thema was “Lach naar de zon, blijf weg van kernrampen”. Deelnemers droegen gele bloemen om duurzaamheid te symboliseren, papieren windmolens als symbool voor groene energie en riepen leuzen als “Heb het leven lief, kap met kernenergie” en “Ik wil een atoomvrij land”. Jongeren dansten door de straten en gingen bij de nabootsing van een nucleaire sirene liggen alsof ze dood waren.
De demonstranten drongen er bij de regering op aan de bestaande centrale van Taiwan te sluiten, aangespoord door het stralingslek in de Japanse kerncentrale in Fukushima na de aardbeving en tsunami in maart, en bang voor hun eigen toekomst in een seismisch gebied. Ze drongen er ook op aan om de ontwikkeling van de vierde kerncentrale in de regio Gongliao, in Nieuw Tapei, stop te zetten en een atoomvrij land te creëren.
In Duitsland en Frankrijk verzamelden zich op 26 april, de avond van de 25e gedenkdag van de kernexplosie op 26 april 1986 in Tsjernobyl (Oekraïne), duizenden demonstranten op bruggen over de Rijn tussen Frankrijk en Duitsland. Ze riepen leuzen als:”Tsjernobyl, Fukushima, nooit meer!” Bij het geluid van een sirene gooiden ze bloemen in de rivier en gingen liggen in een symbolische “sterf-in”. De machtige antikernenergie-lobby in Duitsland bracht duizenden demonstranten naar de kerncentrales in Biblis, Grohnde en Grafenrheinfeld. Erhard Renz, een van de organisatoren van de demonstratie bij de kerncentrale in Biblis, zei: “Na Fukushima is het nu duidelijk genoeg dat het gevaar van kernenergie reëel is… We kunnen niet toestaan dat de zakenbelangen van slechts enkele mensen onze wereld vernietigen, zoals 25 jaar geleden gebeurde.”
Demonstranten in Stuttgart vormden een menselijke keten van 45 km lang naar een kerncentrale, met de oproep aan de regering om haar plan om het leven van de kernreactor te verlengen, te annuleren. Organisatoren zeiden dat gebeurtenissen in Japan hadden bewezen dat kernenergie een onbeheersbare en riskante technologie is.
Op 26 april 2011 brachten de Russische president Dmitri Medvedev en de premier van Oekraïne Viktor Yanukovich een bezoek aan Tsjernobyl om de ramp te herdenken. “Ik denk dat de belangrijkste les die onze moderne staten moeten trekken uit wat er in Tsjernobyl is gebeurd en uit de recente tragedie in Japan, is, dat het noodzakelijk is om de mensen de waarheid te vertellen,” aldus de Russische president Dmitri Medvedev tot de overlevenden van het nucleaire reinigingsprogramma tijdens een vergadering in het Kremlin.
Een week eerder werd tijdens een internationale conferentie in Kiev (Oekraïne) geprobeerd fondsen te werven voor een nieuwe reusachtige sarcofaag om de nog steeds lekkende reactor van Tsjernobyl mee te bedekken. Hoewel het de grootste in de wereld zal zijn en een veilige opslagmogelijkheid is, is slechts tweederde van het benodigde bedrag toegezegd. De nieuwe koepel wordt door Oekraïne gebouwd met hulp van de Europese Unie en de Europese Bank voor Herbouw en Ontwikkeling. (Bronnen: BBC News; WSWS.org; Radio Nederland Wereldomroep; AFP; Tapei Times, Taiwan)

door de Meester —, via Benjamin Creme (11 april 2011)

Recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten hebben de mensheid met een aantal problemen geconfronteerd. De Westerse mogendheden zijn, grotendeels tegen hun wil, in een Libische burgeroorlog verwikkeld geraakt die zij niet als zodanig herkenden. Hun voornaamste zorg was het waarborgen van de ononderbroken toevoer van gemakkelijk toegankelijke olie uit Libië. Zij wilden ook de mensen in Benghazi helpen die een slachting te wachten stond door de strijdkrachten van een grillige tiran op leeftijd, die verbijsterd de kennelijk succesvolle omverwerping door het volk van een naburige tirannie nauwlettend had gadegeslagen.
Wisten de Westerse mogendheden maar dat het vreedzame protest van het Egyptische volk in Libië was geëscaleerd tot een gewapende revolutie zonder planning, leiderschap of wapens om succes te verzekeren.
De Verenigde Naties gingen akkoord met een mandaat voor een vliegverbod, maar dat had gevolgd moeten worden door een VN-vredesmacht, liefst afkomstig uit de Arabische landen. Het achterwege blijven daarvan heeft geleid tot de huidige, voor alle betrokkenen, problematische toestand.

Energieën
Onder invloed van de krachtige energieën die nu door Maitreya en Zijn groep worden gericht, ondergaan de mensen in het Midden-Oosten een grote bewustwording en eisen nieuwe vrijheden en inspraak in het besturen van hun leven. Deze eisen blijven overigens niet beperkt tot het Midden-Oosten. Steeds meer worden deze zelfde eisen van inspraak en rechtvaardigheid over de hele wereld gehoord. Met name de jongeren voelen de noodzaak van een nieuw soort wereld aan, één die hen in staat stelt om zich te ontwikkelen en zich uit te drukken, ongehinderd door de versleten dogma’s van hun ouderen.
Waar wij getuige van zijn is niets minder dan een wedergeboorte van de jonge mensen van de Aarde, die zichzelf bevrijden van de tirannie van haat en oorlog, onverdraagzaamheid en afgescheidenheid. Niets kan hun vooruitgang lang tegenhouden. Dit is de Nieuwe Tijd en de jongeren beproeven zichzelf in de strijd om nieuw leven.
De oude orde is diep verankerd en moeilijk te overwinnen. De oude tirannen op elk gebied van het leven zijn niet genegen afstand te doen van hun macht en rijkdom, en verzetten zich hevig tegen het tij van verandering, maar ze vechten tegen de energieën en wil van Goddelijkheid Zelf, en zullen op den duur bezwijken. Een grotere macht dan die van alle machtigen op deze Aarde eist uitdrukking en niets kan haar manifestatie verhinderen. Het is de weg naar de toekomst, die is gewezen sinds het ontstaan van de wereld.
Niets kan haar voortgang hinderen en de jongeren zijn de voorlopers. Luister goed naar de jongeren, zij houden de toekomst veilig in hun hart. Niet voor niets waren het de jongeren van het Tahrirplein die aan Maitreya’s voeten zaten toen Hij hun de beginselen van de toekomst onderwees, de beginselen van de Nieuwe Tijd, de Tijd van Vrede, Rechtvaardigheid en Samendelen, van Vrijheid en Liefde.

door Paul Hellyer

Hier volgt een ingekorte versie van een toespraak van de voormalig vice-premier en minister van Defensie van Canada, Paul Hellyer, op het Internationale UFO-congres dat in februari 2011 in Arizona (VS) werd gehouden. Paul Hellyer gaf Share International niet alleen toestemming om gedeelten uit zijn toespraak te publiceren, maar heeft ook gevraagd om de ideeën die hij hierin naar voren brengt op zo groot mogelijk schaal te verspreiden.

Het mondiale financiële stelsel is compleet bedrog. Het is een gigantisch piramidespel [waarin banken] hetzelfde geld aan meerdere mensen of instanties tegelijk uitlenen en van ieder van hen de rente opstrijken. Maar wat de banken in werkelijkheid uitlenen is hun krediet en wat ze als compensatie voor dat voorrecht vragen is een schuld die met rente terugbetaald moet worden…
Een wereldstelsel waar al het geld als schuld gecreëerd wordt, is een eeuwigdurende ramp in wording. Het is als een enorme ballon die de banken volpompen met schuld. De ballon wordt steeds groter tot de schuldenlast te zwaar wordt om te dragen, en dan is het als een ballon die doorgeprikt wordt. Het systeem stort in en duizenden of soms miljoenen onschuldige mensen verliezen hun baan, hun huis, hun boerderij of hun bedrijf…
De langetermijn invloed van het bankenkartel is niet te berekenen. Hun slimste zet was de instelling van het systeem van centrale banken in de Verenigde Staten (de Federale Reserve). De grote banken van New York hadden niet veel op met het idee van eerlijke concurrentie, dus belegde [in 1910] een kleine groep een geheime vergadering in het privéverblijf van JP Morgan op Jekyll Island, ver van de kust van Georgia. Hun complot, beraamd door Paul M. Warburg, en vervolgens overgenomen door het Congres, is een wettig particulier monopolie op de Amerikaanse geldvoorraad, dat wordt gerund voor het profijt van enkelen onder het mom van bescherming en bevordering van het publieke belang…
Bot gezegd, het Congres droeg zijn soevereine constitutionele recht om geld te scheppen over aan exclusief beheer door een groep particuliere bankiers. De omvang van deze roofoverval kent zijn weerga niet in de wereldgeschiedenis – de bedragen lopen momenteel in de hoge biljoenen…

Opwarming van de aarde
Terwijl de hervorming van het bankstelsel het dringendste probleem is waarmee de wereld vandaag geconfronteerd wordt, heeft de opwarming van de aarde op langere termijn even ernstige of nog grotere gevolgen. Het is volkomen bedrog om te doen alsof we 30, 40 of 50 jaar hebben om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen…
Niettemin maakt het oliekartel plannen alsof er niets gaat veranderen en dat we nog decennia lang aan een fatale olie-economie vastzitten, totdat de schade onherstelbaar is. Het is te laat om met olieboringen op zee te beginnen. Het is te laat voor nieuwe ontwikkelingen in de teerzandgronden van Alberta. Het is te laat voor meer lawaaiige windmolenparken. De overgang moet nu beginnen, met een deadline van tien jaar.
Is dat mogelijk? Natuurlijk is het mogelijk, maar alleen met het soort mobilisatie dat cruciaal is om een overlevingsoorlog te winnen. Eén excuus voor passiviteit was het gebrek aan geld als gevolg van begrotingstekorten. Maar dat obstakel kan in minder dan een jaar overwonnen worden, als overheden en wetgevers het systeem veranderen en hun soevereine recht uitoefenen om financieel mogelijk te maken wat fysiek mogelijk is. De hemel weet dat er overal ter wereld miljoenen werklozen zijn die erop wachten de uitdaging aan te gaan.
Het andere grotere obstakel was het gebrek aan consensus over de vorm van schone energie die ter vervanging van fossiele brandstoffen gebruikt moest worden. En dat brengt me, tot slot, op het onderwerp van vandaag, de aanwezigheid van buitenaardsen en hun technologie.

Buitenaardse aanwezigheid
Het is bedrog dat de Amerikaanse regering doet alsof ze niet geïnteresseerd is in ufo’s. Het is zelfs al tientallen jaren een zaak van het hoogste en waarschijnlijk uitzonderlijk belang.
Een vroegere Canadese ufoloog, Wilbert Smith, een hooggeplaatste werknemer bij het ministerie van Transport waarvan ik niet lang na diens pensionering minister werd, schreef een strikt geheim memorandum, gedateerd 21 november 1950, aan het hoofd Communicatie, waarin hij toestemming vroeg om een groep op te zetten om de geomagnetische aspecten van de voortstuwingssystemen van ufo’s te bestuderen.
Als onderdeel van zijn memorandum schreef Smith dat hij discreet inlichtingen had ingewonnen bij het personeel van de Canadese ambassade in Washington en de volgende informatie had verkregen:
a) De kwestie is door de regering van de Verenigde Staten aangemerkt als uiterst geheim, nog geheimer dan de waterstofbom.
b) Vliegende schotels bestaan.
c) Het is onbekend hoe ze werken, maar dat wordt intensief onderzocht door een kleine groep onder leiding van Dr. Vannevar Bush.
d) De hele kwestie wordt door de Amerikaanse autoriteiten gezien als een zaak van enorm groot belang.
Dr. Vannevar Bush, vooraanstaand Amerikaans wetenschapper, en een team deskundigen dat hij had samengesteld, waren al in 1950 bezig met “back-engineering”. (Back-engineering is de gecombineerde kunst en wetenschap van het analyseren van een voorwerp, in dit geval onderdelen van een neergestort voertuig, teneinde zijn kenmerken te bepalen om het te kunnen namaken of aanpassen.)…
Het is heel moeilijk voor te stellen hoeveel er bereikt is na 60 jaar ontrafelen van buitenaardse technologie, die veel geavanceerder was dan onze eigen technologie. Er is geen twijfel aan dat talloze wetenschappers, technici en veel van Amerika’s meest geavanceerde vliegtuig- en wapenfabrikanten bereikt moeten hebben wat nog slechts enkele jaren geleden als wonderen gezien zou worden…
Het gebied van ontdekking dat voor deze presentatie het relevantste is, is de kwestie van uitheemse energiebronnen. Jaren geleden werd er bericht dat zowel nulpunt- als koude kernfusie ontwikkeld was. Dit zijn energiebronnen die de streefdatum van 10 jaar binnen bereik zouden kunnen brengen en niet alleen de wereld radicaal ten goede veranderen, maar ook helpen de aarde te behouden als een gelukkige woonplaats voor Aardbewoners.
In het onwaarschijnlijke geval dat deze bronnen nog niet commercieel levensvatbaar zijn, hoeven we slechts een van de vriendelijke soorten [buitenaardsen] te vragen ons te helpen. Dat zouden zij beslist doen, omdat ze zich ernstig zorgen maken over ons rentmeesterschap. In het geval dat we hen nog steeds behandelen als vijandige aliens en proberen hen uit de lucht te schieten, moeten we onze oorlogslust indammen en een acceptabel niveau van intergalactische beleefdheid aannemen.

Betere mensen
De derde essentiële verandering is voor ons als individuen. Een rechtvaardige en vredige wereld is niet mogelijk als ze bol staat van allerlei vormen van omkoping, bedrog en corruptie. Hebzucht kraait koning en de mammon regeert de wereld.
Instituten moeten ook veranderen. Eeuwenlang hebben de grote godsdiensten hun vermeende superioriteit of exclusiviteit met het zwaard verspreid, wat duizenden onschuldigen de dood heeft ingejaagd. De drie Abrahamistische godsdiensten maken bijvoorbeeld alle aanspraak op de zekerste weg naar het paradijs. Wiskundig gezien is dit onmogelijk. Het is veel waarschijnlijker, wiskundig gezien, dat zij het allemaal fout hebben en dat de waarheid groter is en geen mensen uitsluit.
Oude en moderne geschiedenis duiden er beide op dat er geen hoop op een rechtvaardige en eerlijke wereld is, tenzij alle godsdiensten, en degenen zonder religie, hun verschillen opzij leggen en beginnen samen te werken om het Koninkrijk Gods op Aarde te bouwen. Mijn definitie hiervan is een wereld waarin ieder kind voldoende voedsel, schoon drinkwater, passende kleding, een dak boven het hoofd, toegang tot medische hulp kan verwachten en voldoende onderwijs om te kunnen bepalen hoe hij of zij het mensdom het best kan dienen, met waardigheid en zelfvervulling.
Wat zou dat een prachtige wereld zijn! Maar het zou een omslag van 180 graden vereisen in beleid en prioriteiten, en een serieuze inspanning om de Gouden Regel toe te passen waarop alle religies aanspraak maken als hun rode draad.

Actieplan
Het eerste en dringendste project is de vleugels van de bankiers te kortwieken en de geldscheppende functie te democratiseren. In de VS moet het stelsel van centrale banken (de Fed) afgeschaft worden en zijn zogenaamde functie van het reguleren van de geldvoorraad moet door de federale overheid, of een agentschap dat direct onder haar bestuur valt, overgenomen worden. Het machtigste en nuttigste gereedschap in het economische arsenaal moet beschikbaar zijn voor de vertegenwoordigers van het volk die verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor hun succes of falen.
Sommige monetaire hervormers bevelen aan dat regeringen 100 procent nieuw geld scheppen in een schuldvrije vorm, bankbiljetten of iets wat daaraan gelijk is. In het belang van een snelle en soepele overgang geef ik in overweging dat een verhouding van 34 procent door de overheid geschapen op 66 procent door de bank geschapen geld, goed zou zijn. Van de banken moet geëist worden dat ze 34 procent aan kasreserves als onderpand aanhouden.
Belangrijk is dat regeringen onmiddellijk de grote bedragen scheppen die nodig zijn om hun begrotingen in evenwicht te brengen en hun economieën weer op maximale productiviteit te laten draaien. Ik heb het over een infusie van mogelijk het equivalent van 10 biljoen Amerikaanse dollar om te beginnen en meer als dat nodig is om de economieën op stoom te brengen en de werkloosheid wereldwijd met minstens de helft terug te brengen, door het scheppen van miljoenen nieuwe banen.
Zal dit wellicht een enorme inflatie veroorzaken, zoals het financiële kartel onmiddellijk zal beweren, omdat het een van zijn langstlopende en succesvolste spookbeelden is? Het antwoord op deze nepretoriek is een krachtig “nee.” Zoals iedere econoom zou moeten weten, is het de hoeveelheid geld die gecreëerd wordt, die de prijzen beïnvloedt en niet wie het drukt. Dus, zolang regeringen “het multiplier-effect”, zoals economen dat noemen, begrenzen zal er geen probleem zijn.
Het huidige stelsel is zeker inflatoir geweest. Een Amerikaanse dollar uit 1950 is nu slechts 7,5 dollarcent waard. Een monetair stelsel dat op gezond verstand gebaseerd is, zou betere resultaten moeten geven. Er is dus geen enkele reden waarom het banksysteem niet fundamenteel hervormd zou moeten worden – en wel nu meteen!
Er zijn vier andere ingrepen die wij als het volk van de wereld, van onze politici moeten eisen:
1) Er moet meteen een wet aangenomen worden die het alle politici, kandidaten voor het politieke ambt en politieke partijen verbiedt geld aan te nemen van welke financiële institutie ook, en het ook strafbaar stelt voor zo’n institutie om hetzij direct hetzij indirect geld aan te bieden.
2) Wereldleiders moeten afspreken om binnen tien jaar de uitstoot van broeikasgassen met 90 procent te reduceren.
3) Dat zal alleen mogelijk zijn als de VS hun kennis van de buitenaardse aanwezigheid en technologie openbaar maken, plus wat er is bereikt in 60 jaar “back-engineering”.
4) De VN moeten 2012 uitroepen tot het jaar van vergeving en verzoening – een nieuw tijdperk van samenwerking en naastenliefde tussen rassen, stammen, religies, landen, en gebieden – zowel mondiaal als intergalactisch. We hebben zo veel te leren van onze bezoekers uit de ruimte, op velerlei terrein, inclusief geneeskunde en voedselproductie.

Financiële sector vs het volk
Niets van deze visie op een rechtvaardige en vredige wereld zal mogelijk zijn, tenzij de allesoverheersende macht van de internationale banken wordt gebroken… Internet geeft mensen een macht die ze nooit eerder hebben genoten. De jonge mensen van de wereld kunnen, samen met duizenden van hun ouders en anderen die zich bekommeren om de toestand in de wereld, de kracht van sociale netwerken gebruiken om een wonder voor zichzelf en voor volgende generaties tot stand te brengen.
De moedige mensen van Tunesië en Egypte hebben de weg gewezen, door te bereiken wat onbereikbaar leek. We delen in hun euforie. Tegelijkertijd moeten zij, en wij, erkennen dat dit slechts het begin is. Echte vrijheid zal pas mogelijk zijn als ze de tirannie van de internationale banken ontvlucht zijn en als Wall Street niet langer de prijs van ons dagelijks brood naar zijn hand kan zetten.
Het kan een goed begin zijn om miljoenen kopieën van deze toespraak te verspreiden en in tal van talen te vertalen. Dan kan de opkomende generatie via hun sociale netwerken de barricades bombarderen. Verandering van regimes is niet nodig, behalve voor leiders die het licht weigeren te zien. Maar bezorgde burgers van de hele wereld moeten zich verenigen en aan de poorten van alle landelijke politici rammelen. Zeg hun botweg dat ze de bovenstaande agenda krachtig moeten ondersteunen of anders bij de volgende verkiezing onvermijdelijk zullen verliezen. Het is een simpele boodschap, maar de enige die ze verstaan.
Op een persconferentie op 29 maart 2001 zei president George W. Bush, terwijl hij aankondigde dat de VS zich uit het Kyoto-protocol terugtrokken: “Een vriend is iemand die je de waarheid vertelt.” En dat is wat ik vandaag heb gedaan. Het is een boodschap van mondiale hoop voor ieder ras, kleur, religie en nationaliteit in de wereld en van vreedzame relaties met bezoekers uit andere werelden.

Zie ook: www.victoryfortheworld.net.

V. Hoeveel televisie-interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. Zesendertig.

V. Hoeveel van de interviews vonden plaats in de VS en hoeveel in Mexico?
A. Negenentwintig in de VS. Zeven in Mexico, tot nu toe.

V. Reageren Amerikaanse en Mexicaanse kijkers verschillend op Maitreya’s denkbeelden? Zo ja, wat is het voornaamste verschil?
A. De verschillen tussen de VS en Mexico zijn natuurlijk enorm – in grootte, bevolking, welvaart, economische ontwikkeling, geschiedenis en verrichtingen. Het zou vreemd zijn als ze niet verschillend op Maitreya’s denkbeelden zouden reageren. Mexico is arm. Mexico-Stad heeft 22-24 miljoen inwoners, van wie de meeste in de krottenwijken aan de rand van de stad wonen en ontzettend arm zijn. Of deze armen toegang hebben tot televisie weet ik niet, maar misschien zijn er gemeenschappen waar ze gedeeld worden. Hoe dan ook, ik  weet zeker dat zij spontaner en meer vanuit het hart reageren dan in de VS. Daarnaast, en dit kan ik hier voor het eerst bekendmaken, zijn het verschillende soorten programma’s. In de VS is Maitreya 29 keer verschenen, maar altijd als lid van een ‘panel’ van mensen met verschillende gezichtspunten, nooit alleen. In Mexico zijn het interviews met Hem alleen (zeven keer tot nu toe). Zodoende is Maitreya ‘rustig’ begonnen, maar van nu af aan zal Hij waarschijnlijk veel directer zijn.

V. Zijn er landen die niet getroffen zijn door de radioactieve straling als gevolg van de tragische problemen in Japan?
A. Tot dusver zijn er geen andere landen getroffen door de radioactieve straling vanuit Japan.

V. Ik heb gelezen dat bepaalde planten gemakkelijker radioactieve straling opnemen dan andere; kunt u zeggen welke dat zijn?
A. Tabaksplanten nemen ongewoon grote hoeveelheden radioactieve straling op.

V. De homeopathische apotheek Ainsworths in Londen raadt mensen in Japan het geneesmiddel ‘Narayani kernstraling mix 45’ aan, plus ‘Radiotherapie mix 30’. Is dit alleen zinvol voor mensen in Japan? In welke andere delen  van de wereld zou u deze middelen aanraden?
A. Waar dan ook ter wereld als je denkt dat je aan radioactieve straling hebt blootgestaan.

V. In welke delen van de wereld was of is het stralingsniveau als gevolg van de catastrofe in Japan van afgelopen maand kritiek?
A. Nergens. Er is een buitengewoon hysterische reactie op het ongeluk met de Japanse kerncentrale. Tot dusver zijn alleen de mensen in het noordoosten van Japan getroffen door de straling.

V. Is het beter om geen vis meer te eten, aangezien alle oceanen met elkaar in verbinding staan?

A. Alle oceanen en landmassa’s van de wereld zijn al tot op zekere hoogte radioactief besmet, evenals de lucht die we ademen. De Ruimtebroeders besteden 90 procent van Hun tijd en inspanning aan het neutraliseren ervan (binnen de Karmische Wet). Wij gaan lichtzinnig door met het uitputten van de visstand wereldwijd, maar om een en ander in perspectief te plaatsen, er zit nog steeds veel vis in de zee.

V. Zou kolonel Khadafi amnestie en asiel buiten Libië aangeboden moeten worden om verder bloedvergieten te voorkomen?
A. Ja.

V. Zou het Westen moeten voldoen aan de verzoeken van de rebellen in Libië en hen voorzien van wapens, aangezien ze vrijwel onbewapend zijn vergeleken met de wapens die Khadafi tot zijn beschikking heeft?
A. Nee, ze zouden zich moeten houden aan de beperkingen die de VN hebben opgelegd, maar tevens een vredesmacht moeten sturen, bij voorkeur uit Arabische landen.

V. Zou je kunnen zeggen dat het Westen minder snel zou ingrijpen in landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika die geen olie produceren?
A. Ja, er zijn duidelijke aanwijzingen dat dit zo is.

V. De bevolkingen van Egypte en Japan hebben de wereld lessen in zelfbeheersing, gelijkmoedigheid en onderlinge steun geleerd. Wat maakt hen zo voorbeeldig? Is het misschien hun geschiedenis?
A. Ja, voornamelijk. Daarnaast bracht Maitreya drie weken in Caïro door, veelal met de demonstranten op het Tahrirplein. In Japan hebben Maitreya en de Meesters tijdens de rampen veel tijd besteed aan het redden en troosten van mensen.

V. 1) Denkt u dat we ooit een volksmacht in de VS zullen zien zoals die zich momenteel in het Midden-Oosten en Noord-Afrika manifesteert? 2) Zo ja, wat hebben de Amerikanen om tegen te demonstreren?
A. 1) Ja, zeer zeker; de wereld wacht op de openbaring van de ziel van Amerika wat, naar ik geloof, zal gebeuren na Verklaringsdag. Niettemin was het de macht van het volk die de VS dwong om hun troepen uit Vietnam terug te trekken, en het was de volksmacht waardoor een einde aan de ‘apartheid’ in de VS werd gemaakt. 2) De VS is een enorm groot land met een bevolking van ongeveer 300 miljoen mensen met uiteenlopende politieke en economische gezichtspunten, zodat sommige groepen meer dan genoeg reden hebben om ergens voor of tegen te demonstreren.

V. Maitreya heeft gezegd dat Groot-Britannië een model zal ontwikkelen voor de kunst van beschaving. Wat bedoelt Maitreya hiermee?
A. Een beschaving op basis van economische rechtvaardigheid en politieke vrijheid en orde.

V. Sommige mensen zeggen dat zij voorafgaand aan een aardbeving een duidelijke verandering kunnen zien in het gedrag van bepaalde diersoorten, alsof die een soort energie waarnemen afkomstig van de intense spanning van een ophanden zijnde aardbeving, vergelijkbaar misschien met wat sommige ervaren voor een onweersbui. Is er een of andere betrouwbare manier om deze energie voldoende lang van tevoren te meten om gebieden die mogelijk getroffen zullen worden te evacueren?
A. Ik weet zeker dat veel dieren zo’n respons op dreigend gevaar hebben door verandering in de luchtdruk of iets dergelijks. Er zal ongetwijfeld een manier zijn, maar tot nu toe hebben we geen betrouwbare manier om die energie te meten, ofschoon sommigen zeggen dat ze dat wel kunnen.

V. Waarom hebben we technologie nodig om te evolueren?
A. Technologie is het resultaat van menselijke creativiteit. Elke evolutionaire vooruitgang gaat gepaard met een technologische. Onze huidige technologie, of u die nu bevalt of niet, is vanuit esoterisch standpunt gezien, Atlantische magie op een hogere wending van de spiraal.

V. Zal Maitreya ons helpen de nieuwe mensheid voor te bereiden?
A. Maitreya laat de mensheid momenteel zien wat er vereist is voor de opbouw van een nieuwe wereld en voor een nieuwe benadering van dat leven.

V. Zal er een einde komen aan de wapenhandel, vooropgesteld dat die beëindigd kan worden?
A. Wanneer de mensheid oorlog voorgoed uitbant. Die tijd is dichterbij dan de meeste mensen denken.

V. Kunt u aangeven wanneer wetenschappers de etherische niveaus van materie zullen ontdekken en werkelijk gaan onderzoeken?
A. Dat hebben ze al gedaan, zonder het te beseffen. Wat zij ‘donkere materie’ noemen zijn eigenlijk de etherische niveaus van materie. Het besef is nabij!

Digitale magie
Ik heb een programma voor bestandsuitwisseling dat op 9 december 2010 op mijn computer werd geïnstalleerd. Ik kan daarmee gemakkelijk grote bestanden zoals foto’s naar een andere computer overzetten. Ik kan dat alleen doen naar de computer van mijn man en van de vriendin die me erover vertelde. De vriendin, een medegroepslid van Share, kan alleen maar bestanden ophalen uit een gedeelde map die we hebben ingesteld.
Vandaag, 3 februari 2011, opende ik het programma en vond een foto van een beeld van Maitreya (zie foto). Het lijkt op een bekend beeld in Japan, maar met een ketting en andere kleine verschillen in details.
Deze beeltenis stond niet bij mijn vriendin in de map die we delen, maar in een nieuwe map die ik een dag of twee tevoren had aangemaakt, dus het is onmogelijk dat mijn vriendin de foto erin had gezet. Niettemin belde ik haar op om er achter te komen of zij de foto daar had geplaatst, maar dat was niet het geval.
Mijn man en dochter gebruiken het programma helemaal  niet, maar ik vroeg het mijn man evengoed; ook hij had de foto er niet in gezet. Ik keek wanneer de foto gemaakt was en dat was op 9 december 2010, maar hij verscheen pas vandaag in mijn map.
Aangezien mijn vriendin en ik de enige mensen zijn voor wie het technisch gezien mogelijk was om de foto daar geplaatst te hebben en geen van ons het heeft gedaan, vraag ik nederig of Maitreya of een Meester het wellicht gedaan heeft? Ik worstel de laatste tijd een beetje in mijn leven. Ik kan het niet echt goed aan en mijn geloof wankelt een beetje. Ik gebruikte onlangs stilletjes Maitreya’s ‘hand’ om hulp te vragen en een teken. Ik heb ook innerlijk mijn geliefde oom en peetvader van vaderskant, die kortgeleden is overgegaan, om een of ander teken gevraagd. Ik vroeg me af of dit misschien een antwoord zou kunnen zijn op een van deze verzoeken?
Als het een teken van ‘boven’ is, is het echt een geschenk vol liefde en ik voel me intens deemoedig.
Naam bij de redactie bekend, New York (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de foto, als een teken, daar werd geplaatst door de Meester Jezus.

Positieve reactie
Toen ik direct na het afspelen van Benjamin Creme’s videolezing, op 26 maart 2011 in Parijs, de zaal uitliep, riep een lange, sterke man van middelbare leeftijd, in donkere kleding, die op de achterste rij zat, met een krachtige en energieke stem naar me dat de video fantastisch, buitengewoon was; dat hij alles bevatte, dat alles gezegd was.
Toen vroeg hij of ik er al vanaf wist. Ik antwoordde dat deze video op de website van Share International stond. Hij zei dat hij geen Internet had. Ik heb hem tijdens het tweede deel van het programma niet meer gezien.
Wie was deze zeer enthousiaste en stimulerende toehoorder?
R.M., Artas (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man Maitreya was.

Gered gezin
Mijn neef en zijn gezin wonen in Minami-Sanriku-cho, een van de gebieden die door de tsunami van 11 maart 2011 het zwaarst getroffen zijn. De zoon van mijn neef, uit groep drie van de plaatselijke basisschool, liep naar huis toen de ramp gebeurde. Plotseling rende een vreemde vrouw naar hem toe en zei hem dwingend terug naar school te gaan en daar zo snel mogelijk naar binnen te gaan. Zonder te weten waarom volgde hij haar woorden op en werd gered. Zijn vader was toen op zee onder water, maar op de een of andere manier was het goed met hem — ik kon dat niet goed opmaken uit het stamelende verhaal van mijn moeder. Hoe dan ook, zijn hele gezin werd gered. Ik was aan het werk op een kantoor in een torenflat in Tokio toen de aardbeving toesloeg. Angst voor het beven, het bevel van de firma aan alle werknemers om naar huis te gaan, zorg over mijn neef en zijn gezin, angst voor kernreactoren en het nieuws over het afsluiten van de elektriciteit voor bepaalde uren, zelfs in Tokio – het een volgde het ander en ik was in paniek en in de war. Temidden van deze chaos zag ik een stuk papier op het openbare mededelingenbord voor mijn flat. Het was een tekening van een monnik met twee raadgevingen erbij: “Blijf kalm” en “Vergeet niet te bidden”.
Eerst dacht ik dat een of andere monnik het in deze noodsituatie overal in de buurt opgehangen moest hebben om de mensen te helpen kalm te blijven. Maar ik vond er geen een op andere mededelingenborden.
Mag ik u vragen of 1) mijn neef en zijn gezin beschermd werden door Meesters; 2) de vrouw die tegen de zoon van mijn neef zei dat hij terug naar school moest gaan een bijzonder persoon was; 3) de tekening op het mededelingenbord door een bijzondere persoon voor mij werd getekend?
H.A., Tokio (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt 1) Ja. 2) De ‘vrouw’ was Maitreya. De vader werd ook door Maitreya gered. 3) Het werd getekend en daar geplaatst door Maitreya.