Lezers schrijven – juni 2011

Lof van hoog niveau
Op 3 maart 2011, toen de lezing in De Roos, een alternatief spiritueel centrum in Amsterdam al 10 minuten begonnen was, kwam er een lange magere man met bril van tegen de 70 binnen, die vriendelijk groette en op de eerste rij ging zitten, vlakbij waar ik stond.
Hij was gekleed in een grijs jackachtig jasje met een zwarte broek en een opvallende rode sjaal.
Hij luisterde heel aandachtig. Aan het einde, tijdens het vragen-en-antwoordgedeelte, informeerde onze medewerker Nancy het publiek over een speciale editie van Share Nederland met een interessant artikel van Monte Leach. Onze bezoeker zei toen op luide toon: “O ja, hij is een goede journalist” en zei dat hij een boek had gelezen, waarin gesuggereerd werd dat er een symbolische link zou zijn tussen de datum waarop de graancirkels worden gemaakt en hun patroon. Daarop weidde ik uit over wat Benjamin Creme over dit onderwerp heeft gezegd en eindigde door te noemen dat de ruimtebroeders altijd een universeel systeem gebruiken gebaseerd op het getal 9 in plaats van 10, iets wat wij in de toekomst over zullen nemen. Wanneer we de aard van de wiskundige verhoudingen in de ware zin gaan begrijpen, zullen we ook de graancirkels beter kunnen begrijpen. Iemand in het publiek vroeg naar de relatie tussen Sai Baba en Maitreya en terwijl ik deze relatie uitlegde, rolden er tranen over de wangen van twee andere dames.
Bij het lezen van een Boodschap van Maitreya aan het eind van de lezing, was de stilte enorm voelbaar.
Toen onze gast vertrok zonder een blik op de boekentafel te werpen zei hij: “Jullie doen goed werk.” Hij gaf mij een hand en bedankte.
Later vroeg Nancy zich af of onze bezoeker misschien de Heer Maitreya was?
Kunt u alstublieft zeggen of dit het geval was?
N.d.G. en M.o.t.N., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Alchemie
Ik zou graag een ervaring willen vertellen die me op Paaszondag, 24 april 2011, overkwam. Voorafgaand aan een familiediner dronk ik wat met mijn moeder en grootvader bij mijn moeder thuis. We dronken wijn en ieder van ons had al één glas uit de fles gehad. De wijn smaakte zoals wijn gewoonlijk doet. Ik dronk mijn glas leeg en besloot een ander in te schenken. Terwijl ik een slokje nam was mijn mond plotseling gevuld met de onmiskenbare smaak en geur van vibhuti.
Ik was verbluft door het onverwachte en de intensiteit van de ervaring. Terwijl ik doordronk was de smaak van de wijn volledig overgenomen door de smaak van vibhuti.
Na de maaltijd en het vertrek van familieleden besloot ik een boek over Sai Baba te pakken. Het viel open op een voor mij betekenisvolle plaats. Even later besloot ik om via Google Sai Baba te zoeken, iets wat ik zeer zelden doe. Tot mijn grote verbazing ontdekte ik dat Sai Baba die ochtend om 7.40 uur (Indiase tijd) het lichaam had verlaten. Ik merkte op dat het YouTube-bericht dat het droeve nieuws bevestigde, om 19.40 uur ’s avond begon te laden, precies 12 uur na zijn heengaan. Ik deed dit niet opzettelijk. Het begon met afspelen om 7.41 – 41 is een heel belangrijk nummer voor mij en completeerde tevens de boodschap die ik vond op de plaats waar het boek openviel.
Ik kan niet beoordelen of deze ervaring rechtstreeks van Sai Baba zelf kwam of van een hoger deel van mezelf dat volkomen bewust was van zijn heengaan, voordat ik dat was, en de boodschap van Sai Baba’s dood combineerde met een zeer belangrijke persoonlijke boodschap.
A.M., VK.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ervaring door Sai Baba werd gemanifesteerd.

Verdwijntruc
Terwijl de video van Benjamin Creme’s lezing speelde op de bijeenkomst in Parijs op 26 maart 2011, zag ik een nogal jonge man in een elektrische rolstoel. Zijn gezicht was gedeeltelijk bedekt door zijn capuchon en zijn huidskleur was bruin. Hij zat voorovergebogen en leek zeer aandachtig naar de lezing te luisteren. Een dame die dicht bij hem op een stoel zat, leek bij hem te horen. Zij zag er ook jong uit en droeg een soort blauwe sari. Zij zag er Indiaas uit; haar gezichtskleur was helder en haar gezicht had nogal sterk getekende trekken; haar halflange haar was op een vreemde manier geknipt; zij had kleine lokjes bij haar slapen en een grote die haar voorhoofd bedekte.
Aan het eind van de lezing, toen ik me weer naar hen toedraaide om te zien of ze er nog waren, waren ze verdwenen! Verward ging ik onmiddellijk naar buiten om te proberen hen nog te zien in de andere zaal of buiten, maar er was niemand. Het is moeilijk om iemand in een elektrische rolstoel voor te stellen die zo snel weggaat met mensen die bij ingangen zitten en de uitgang blokkeren.
Nog vreemder was het feit dat de collega die de kaartjes controleerde niemand in een rolstoel met een Indiase vrouw de zaal uit had zien gaan; het publiek moest langs die collega bij het binnenkomen en verlaten van de zaal. En daar komt nog bij dat ze er niet waren toen ik de zaal binnenkwam, toen iedereen al op zijn plaats zat. Kunt u ons vertellen wie deze vreemd uitziende mensen waren, die zo plotseling verdwenen?
C.C., Bonneuil (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de jonge man de Meester Jezus was en de ‘vrouw’ een van Zijn discipelen.

Stille waarnemer
Op zaterdag 19 februari 2011 keek ik op de tv naar de demonstraties in Bahrain. Midden op het plein, rondom het monument, waren mensen bezig tenten op te zetten, een klein ziekenhuis, zelfs toiletten. Het was ongeveer 4 uur ’s middags.
Mijn blik werd getrokken naar een groot, wit voorwerp in de lucht, dat kleiner was dan de zon of de maan, maar veel groter dan een ster.
Was dit misschien Maitreya’s ‘ster’?
N.d.G, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp in de lucht een ruimtevaartuig van Mars was.

Herhaalde voorstelling
Op 10 april 2011 ging ik naar een antikernenergie-demonstratie in Koenji, Tokio. Twee mannen trokken mijn aandacht. De één droeg een groen-geel-rode muts en sprong herhaaldelijk op en neer op het ritme van de muziek van een band die speelde en riep vrolijk: “Stop kerncentrales! Stop kerncentrales!” Ik werd erg vrolijk van zijn aanblik.
Bij dezelfde demonstratie zag ik een andere buitengewoon indrukwekkende, grote man die een  mondmasker droeg. Wat vooral mijn aandacht trok waren de woorden die hij met zeer luide stem bleef roepen: “Verzamel informatie! Heb de moed om de waarheid te horen!”
Waren dit bijzondere mensen?
H.A., Tokio (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat beide mannen in werkelijkheid de Meester Jezus waren, in twee verschillende “gedaanten”.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.