Vragen en antwoorden – mei 2011 (selectie)

V. Hoeveel televisie-interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. Zesendertig.

V. Hoeveel van de interviews vonden plaats in de VS en hoeveel in Mexico?
A. Negenentwintig in de VS. Zeven in Mexico, tot nu toe.

V. Reageren Amerikaanse en Mexicaanse kijkers verschillend op Maitreya’s denkbeelden? Zo ja, wat is het voornaamste verschil?
A. De verschillen tussen de VS en Mexico zijn natuurlijk enorm – in grootte, bevolking, welvaart, economische ontwikkeling, geschiedenis en verrichtingen. Het zou vreemd zijn als ze niet verschillend op Maitreya’s denkbeelden zouden reageren. Mexico is arm. Mexico-Stad heeft 22-24 miljoen inwoners, van wie de meeste in de krottenwijken aan de rand van de stad wonen en ontzettend arm zijn. Of deze armen toegang hebben tot televisie weet ik niet, maar misschien zijn er gemeenschappen waar ze gedeeld worden. Hoe dan ook, ik  weet zeker dat zij spontaner en meer vanuit het hart reageren dan in de VS. Daarnaast, en dit kan ik hier voor het eerst bekendmaken, zijn het verschillende soorten programma’s. In de VS is Maitreya 29 keer verschenen, maar altijd als lid van een ‘panel’ van mensen met verschillende gezichtspunten, nooit alleen. In Mexico zijn het interviews met Hem alleen (zeven keer tot nu toe). Zodoende is Maitreya ‘rustig’ begonnen, maar van nu af aan zal Hij waarschijnlijk veel directer zijn.

V. Zijn er landen die niet getroffen zijn door de radioactieve straling als gevolg van de tragische problemen in Japan?
A. Tot dusver zijn er geen andere landen getroffen door de radioactieve straling vanuit Japan.

V. Ik heb gelezen dat bepaalde planten gemakkelijker radioactieve straling opnemen dan andere; kunt u zeggen welke dat zijn?
A. Tabaksplanten nemen ongewoon grote hoeveelheden radioactieve straling op.

V. De homeopathische apotheek Ainsworths in Londen raadt mensen in Japan het geneesmiddel ‘Narayani kernstraling mix 45’ aan, plus ‘Radiotherapie mix 30’. Is dit alleen zinvol voor mensen in Japan? In welke andere delen  van de wereld zou u deze middelen aanraden?
A. Waar dan ook ter wereld als je denkt dat je aan radioactieve straling hebt blootgestaan.

V. In welke delen van de wereld was of is het stralingsniveau als gevolg van de catastrofe in Japan van afgelopen maand kritiek?
A. Nergens. Er is een buitengewoon hysterische reactie op het ongeluk met de Japanse kerncentrale. Tot dusver zijn alleen de mensen in het noordoosten van Japan getroffen door de straling.

V. Is het beter om geen vis meer te eten, aangezien alle oceanen met elkaar in verbinding staan?

A. Alle oceanen en landmassa’s van de wereld zijn al tot op zekere hoogte radioactief besmet, evenals de lucht die we ademen. De Ruimtebroeders besteden 90 procent van Hun tijd en inspanning aan het neutraliseren ervan (binnen de Karmische Wet). Wij gaan lichtzinnig door met het uitputten van de visstand wereldwijd, maar om een en ander in perspectief te plaatsen, er zit nog steeds veel vis in de zee.

V. Zou kolonel Khadafi amnestie en asiel buiten Libië aangeboden moeten worden om verder bloedvergieten te voorkomen?
A. Ja.

V. Zou het Westen moeten voldoen aan de verzoeken van de rebellen in Libië en hen voorzien van wapens, aangezien ze vrijwel onbewapend zijn vergeleken met de wapens die Khadafi tot zijn beschikking heeft?
A. Nee, ze zouden zich moeten houden aan de beperkingen die de VN hebben opgelegd, maar tevens een vredesmacht moeten sturen, bij voorkeur uit Arabische landen.

V. Zou je kunnen zeggen dat het Westen minder snel zou ingrijpen in landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika die geen olie produceren?
A. Ja, er zijn duidelijke aanwijzingen dat dit zo is.

V. De bevolkingen van Egypte en Japan hebben de wereld lessen in zelfbeheersing, gelijkmoedigheid en onderlinge steun geleerd. Wat maakt hen zo voorbeeldig? Is het misschien hun geschiedenis?
A. Ja, voornamelijk. Daarnaast bracht Maitreya drie weken in Caïro door, veelal met de demonstranten op het Tahrirplein. In Japan hebben Maitreya en de Meesters tijdens de rampen veel tijd besteed aan het redden en troosten van mensen.

V. 1) Denkt u dat we ooit een volksmacht in de VS zullen zien zoals die zich momenteel in het Midden-Oosten en Noord-Afrika manifesteert? 2) Zo ja, wat hebben de Amerikanen om tegen te demonstreren?
A. 1) Ja, zeer zeker; de wereld wacht op de openbaring van de ziel van Amerika wat, naar ik geloof, zal gebeuren na Verklaringsdag. Niettemin was het de macht van het volk die de VS dwong om hun troepen uit Vietnam terug te trekken, en het was de volksmacht waardoor een einde aan de ‘apartheid’ in de VS werd gemaakt. 2) De VS is een enorm groot land met een bevolking van ongeveer 300 miljoen mensen met uiteenlopende politieke en economische gezichtspunten, zodat sommige groepen meer dan genoeg reden hebben om ergens voor of tegen te demonstreren.

V. Maitreya heeft gezegd dat Groot-Britannië een model zal ontwikkelen voor de kunst van beschaving. Wat bedoelt Maitreya hiermee?
A. Een beschaving op basis van economische rechtvaardigheid en politieke vrijheid en orde.

V. Sommige mensen zeggen dat zij voorafgaand aan een aardbeving een duidelijke verandering kunnen zien in het gedrag van bepaalde diersoorten, alsof die een soort energie waarnemen afkomstig van de intense spanning van een ophanden zijnde aardbeving, vergelijkbaar misschien met wat sommige ervaren voor een onweersbui. Is er een of andere betrouwbare manier om deze energie voldoende lang van tevoren te meten om gebieden die mogelijk getroffen zullen worden te evacueren?
A. Ik weet zeker dat veel dieren zo’n respons op dreigend gevaar hebben door verandering in de luchtdruk of iets dergelijks. Er zal ongetwijfeld een manier zijn, maar tot nu toe hebben we geen betrouwbare manier om die energie te meten, ofschoon sommigen zeggen dat ze dat wel kunnen.

V. Waarom hebben we technologie nodig om te evolueren?
A. Technologie is het resultaat van menselijke creativiteit. Elke evolutionaire vooruitgang gaat gepaard met een technologische. Onze huidige technologie, of u die nu bevalt of niet, is vanuit esoterisch standpunt gezien, Atlantische magie op een hogere wending van de spiraal.

V. Zal Maitreya ons helpen de nieuwe mensheid voor te bereiden?
A. Maitreya laat de mensheid momenteel zien wat er vereist is voor de opbouw van een nieuwe wereld en voor een nieuwe benadering van dat leven.

V. Zal er een einde komen aan de wapenhandel, vooropgesteld dat die beëindigd kan worden?
A. Wanneer de mensheid oorlog voorgoed uitbant. Die tijd is dichterbij dan de meeste mensen denken.

V. Kunt u aangeven wanneer wetenschappers de etherische niveaus van materie zullen ontdekken en werkelijk gaan onderzoeken?
A. Dat hebben ze al gedaan, zonder het te beseffen. Wat zij ‘donkere materie’ noemen zijn eigenlijk de etherische niveaus van materie. Het besef is nabij!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.