De weg van de toekomst

door de Meester —, via Benjamin Creme (8 mei 2011)

Binnen een luttel aantal jaren zullen de stress en de ontberingen van de huidige periode in grote mate verminderd zijn. Achter de schermen verandert er veel. Veel van de krachten die tot het conflict en de strijd van vandaag geleid hebben, tanen en worden vervangen door krachten die in alle opzichten gunstiger zijn voor de mensen. Hierbij zijn gelijktijdig zoveel verschillende energieën betrokken, die afzonderlijk gericht moeten worden, dat het moeilijk is om precies te bepalen wanneer deze verandering zal beginnen, maar het zou niet veel langer moeten zijn dan circa twee jaar voor de eerste duidelijke tekenen van verandering waarneembaar zijn. Er zal een periode van verandering volgen die weinigen in zo’n korte tijd voor mogelijk zouden houden: de huidige vloedgolf van aanspraken op vrijheid en betrokkenheid bij hun eigen bestemming die zo sterk wordt geopenbaard door de mensen in het Midden-Oosten, zal over de wereld razen en land na land, groot en klein, in beweging zetten. Zo zal de Stem van het Volk steeds krachtiger en welsprekender worden. Steeds meer beginnen mannen en vrouwen, overal, een helder beeld te krijgen van hun noden en hun onoverwinnelijke kracht om hun geboorterecht op te eisen.
Onvermijdelijk zullen sommige landen het eenvoudiger vinden om veranderingen door te voeren dan andere. Andere zullen zien dat de groepen die eeuwenlang de macht hebben uitgeoefend en hun bolwerken van rijkdom hebben opgebouwd, hun suprematie tegen elke prijs zullen verdedigen, maar de krachten van verandering zullen zó vasthoudend en onstuitbaar zijn dat ook zij hun richting moeten wijzigen en zich schikken naar de eisen van hun volk.

Nieuwe samenleving
Zo zal zich met buitengewone snelheid een nieuwe samenleving ontwikkelen, één die het recht van allen op zelfbeschikking, het democratische recht op betrokkenheid in hun samenleving en hun toekomst, hun recht op een toereikende levensstandaard, gezondheidszorg en onderwijs als heilig beschouwt. Bovenal zullen mensen aanspraak maken op het recht om in vrede te leven.
Maitreya zal de mensen bijstaan in hun eisen van rechtvaardigheid en vrijheid en al hun inspanningen versterken. Net zoals in Caïro zal Hij Zich voegen bij allen die hun eisen op vreedzame wijze stellen en met respect voor alle groeperingen en godsdiensten, zonder rancune en wedijver. Zo zullen de mensen tot begrip komen van de weg van de toekomst, de enige weg die die toekomst zal waarborgen – een toekomst gedeeld door allen, zonder verdeeldheid.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.