Sri Sathya Sai Baba (1926-2011)

Sri Sathya Sai Baba (23 november 1926 - 24 april 2011)

Met diepe droefheid vernam Share International van het heengaan van Sai Baba op 24 april 2011. Nieuwsmedia in de hele wereld maakten melding van zijn overlijden.
Benjamin Creme zei over Hem: “Naar mijn mening is Sai Baba … het volmaaktste Goddelijke Wezen dat deze planeet met Zijn aanwezigheid heeft vereerd.”
Hij is een Avatar, iemand die niet voortkomt uit de aardse evolutie, maar een kosmisch bezoeker, zogezegd. Sri Sathya Sai Baba is een Geestelijk Regent, een vertegenwoordiger van Goddelijkheid op onze planeet en Hij belichaamt de energie van Kosmische Liefde, het Christusbeginsel, op kosmisch niveau. Die energie stroomde, en stroomt nog steeds, van Hem uit de wereld in.
Gevraagd naar Sai Baba’s leven en dood zei Benjamin Creme: “Het is een groot verlies maar Sai Baba is niet weg; ofschoon Hij Zijn fysiek lichaam heeft verlaten, zal Hij Zijn werk voortzetten.”
Sai Baba was de tweede van drie incarnaties op Aarde van een groot Geestelijk Wezen: de eerste incarnatie was als Sai Baba van Shirdi, het tweede leven als Sathya Sai Baba en Hij voorspelde zelf dat de derde en laatste incarnatie in het begin van de 21ste eeuw zou zijn als Prema Baba en dat Hij in de deelstaat Karnataka zou worden geboren.
Sai Baba’s leven was een leven van dienstbaarheid; en dat is de sleutel in al Zijn leringen. Zijn nalatenschap bestaat onder andere uit ultramoderne kostenloze ziekenhuizen, scholen en universiteiten die onder Zijn leiding in India en andere landen zijn opgericht. Bovendien zorgde Hij voor gratis toegang tot drinkwater voor miljoenen mensen.
Deze grote Avatar heeft ook een rol bij het stimuleren van de liefde-aard van de mensheid in het algemeen, die het hartcentrum opent van hen die de eerste inwijding naderen.
Zoals lezers van Share International bekend zal zijn, werken Sai Baba en Maitreya, die beiden dezelfde energie belichamen – Sai Baba het Christusbeginsel op Kosmisch niveau, Maitreya hetzelfde beginsel op Planetair niveau – samen voor het herstel van de wereld. Bij openbare lezingen van Benjamin Creme werd hij door zowel Sai Baba als Maitreya overschaduwd, waarmee de relatie tussen deze twee grote Avatars werd geïllustreerd. Benjamin Creme heeft beschreven hoe dit proces voor het eerst tijdens een lezing in het amfitheater van een universiteit in Californië in 1982 plaatsvond. Toen hij een vraag naar de relatie tussen Maitreya en Sai Baba beantwoordde, voelde hij plotseling een geweldige energie die, zoals hij beschreef, tot hem kwam “als een sneltrein, sneller en sneller”. Toen hij zijn Meester vroeg wat het was, antwoordde de Meester: “Sai Baba voegde Zijn Zegening voor het publiek toe.” Sindsdien is dit proces voortgezet en naar wij begrijpen zal dit door blijven gaan.
In recentere jaren werd vanuit sommige kringen laster verspreid over Sai Baba’s persoon, activiteiten en verdienste, en werd hij beschuldigd van ‘bedrog’, misleiding en misbruik van macht. Benjamin Creme heeft altijd de waarachtigheid verdedigd van Sai Baba’s werk en Zijn wonderen voor miljoenen volgelingen wereldwijd. Zoals Creme zegt: “Hoge bomen vangen veel wind.”
Door de jaren heen heeft het maandblad Share International vaak artikelen en berichten over Sai Baba gepubliceerd. Wij willen hierbij ons medeleven betuigen aan Zijn medewerkers en volgelingen overal ter wereld.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.