De beginselen van de Nieuwe Tijd

door de Meester —, via Benjamin Creme (11 april 2011)

Recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten hebben de mensheid met een aantal problemen geconfronteerd. De Westerse mogendheden zijn, grotendeels tegen hun wil, in een Libische burgeroorlog verwikkeld geraakt die zij niet als zodanig herkenden. Hun voornaamste zorg was het waarborgen van de ononderbroken toevoer van gemakkelijk toegankelijke olie uit Libië. Zij wilden ook de mensen in Benghazi helpen die een slachting te wachten stond door de strijdkrachten van een grillige tiran op leeftijd, die verbijsterd de kennelijk succesvolle omverwerping door het volk van een naburige tirannie nauwlettend had gadegeslagen.
Wisten de Westerse mogendheden maar dat het vreedzame protest van het Egyptische volk in Libië was geëscaleerd tot een gewapende revolutie zonder planning, leiderschap of wapens om succes te verzekeren.
De Verenigde Naties gingen akkoord met een mandaat voor een vliegverbod, maar dat had gevolgd moeten worden door een VN-vredesmacht, liefst afkomstig uit de Arabische landen. Het achterwege blijven daarvan heeft geleid tot de huidige, voor alle betrokkenen, problematische toestand.

Energieën
Onder invloed van de krachtige energieën die nu door Maitreya en Zijn groep worden gericht, ondergaan de mensen in het Midden-Oosten een grote bewustwording en eisen nieuwe vrijheden en inspraak in het besturen van hun leven. Deze eisen blijven overigens niet beperkt tot het Midden-Oosten. Steeds meer worden deze zelfde eisen van inspraak en rechtvaardigheid over de hele wereld gehoord. Met name de jongeren voelen de noodzaak van een nieuw soort wereld aan, één die hen in staat stelt om zich te ontwikkelen en zich uit te drukken, ongehinderd door de versleten dogma’s van hun ouderen.
Waar wij getuige van zijn is niets minder dan een wedergeboorte van de jonge mensen van de Aarde, die zichzelf bevrijden van de tirannie van haat en oorlog, onverdraagzaamheid en afgescheidenheid. Niets kan hun vooruitgang lang tegenhouden. Dit is de Nieuwe Tijd en de jongeren beproeven zichzelf in de strijd om nieuw leven.
De oude orde is diep verankerd en moeilijk te overwinnen. De oude tirannen op elk gebied van het leven zijn niet genegen afstand te doen van hun macht en rijkdom, en verzetten zich hevig tegen het tij van verandering, maar ze vechten tegen de energieën en wil van Goddelijkheid Zelf, en zullen op den duur bezwijken. Een grotere macht dan die van alle machtigen op deze Aarde eist uitdrukking en niets kan haar manifestatie verhinderen. Het is de weg naar de toekomst, die is gewezen sinds het ontstaan van de wereld.
Niets kan haar voortgang hinderen en de jongeren zijn de voorlopers. Luister goed naar de jongeren, zij houden de toekomst veilig in hun hart. Niet voor niets waren het de jongeren van het Tahrirplein die aan Maitreya’s voeten zaten toen Hij hun de beginselen van de toekomst onderwees, de beginselen van de Nieuwe Tijd, de Tijd van Vrede, Rechtvaardigheid en Samendelen, van Vrijheid en Liefde.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.