Vragen en antwoorden – juni 2011

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe in de VS gegeven?
A. 29.

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe in Mexico gegeven?
A. Zeven.

V. Heeft Maitreya inmiddels ook alleen interviews gegeven, dat wil zeggen niet als lid van een panel?
A. Ja.

V. 1) Vandaag [24 april 2011] heeft Sathya Sai Baba Zijn lichaam afgelegd en mijn hart doet pijn vanwege het fysieke verlies. Het kwam eerder dan verwacht. Met mijn denken weet ik dat Hij altijd bij ons is. Kunt u wellicht wat vertroosting bieden? 2) Zal Maitreya’s Verklaringsdag nu op een of andere manier verder voor ons ‘versneld’ worden?
A. 1) Sai Baba is overleden, dus Zijn invloed in de wereld zal niet hetzelfde zijn als voorheen, maar we moeten niet vergeten dat Sathya Sai Baba een derde manifestatie heeft voorspeld, waarbij Hij binnen enkele jaren zal terugkeren als Prema Sai. 2) Niet per se. Verklaringsdag heeft zijn eigen ritme.

V. Ik zou graag iets weten over de dood onlangs van Sathya Sai Baba. Volgens de informatie afkomstig van uw Meester belichaamde Sai Baba de energie van de Kosmische Christus en is Maitreya de Planetaire Christus. 1) Betekent het overlijden van Sai Baba dat zijn werk als de Kosmische Christus ter voorbereiding van de mensheid op het werk van Maitreya, als de Planetaire Christus, voltooid is en dat de mensheid nu gereed is voor Maitreya? 2) Betekent dit ook dat de tijd dat Maitreya geheel openlijk met de mensheid zal werken dichterbij is, zodat het niet langer nodig is dat de Kosmische Christus en de Planetaire Christus tegelijkertijd in de wereld aanwezig zijn? Dank voor uw inzichten.
A. 1) Nee. De vraag geeft blijk van een verkeerd begrip van het doel van Sai Baba’s manifestatie. Sai Baba kwam niet als de Kosmische Christus om de mensheid voor te bereiden op het werk van Maitreya, maar met Zijn eigen doel als Avatar. De vraag gaat dus niet op. 2) Ook deze vraag gaat niet op. Het overlijden van Sai Baba heeft niets te maken met de gereedheid of anderszins van Maitreya om openlijk in de wereld te werken.

V. Sai Baba zou gezegd hebben dat Hij 96 jaar oud zou worden, maar Hij stierf onlangs op 84-jarige leeftijd. Was Zijn voorspelling onjuist?
A. De volgende, juiste uitleg, afkomstig van Sai Baba-volgeling Sri Philip M. Prasad, verscheen op 25 april 2011 in de krant Malayalam Daily in Kerala (India):
“Wat Sai Baba had voorspeld is inderdaad juist. Volgens de Romeinse kalender is hij 84 jaar oud geworden. Maar opgemerkt moet worden dat Baba in al zijn toespraken voor berekeningen verwees naar de sterrenmaand (maankalender). In de Indiase astrologie heeft een maand 27 sterren, beginnend met Aswathy en eindigend met Revathy. Een jaar van 12 maanden bestaat bijgevolg uit 324 dagen. Sai Baba werd geboren op 23 november 1926. Vanaf die dag tot en met 24 april 2011 zijn er in totaal 30.834 dagen verstreken. Als dit aantal gedeeld wordt door 324, komen we op 95 jaar en 54 dagen. Als we dus de sterrenmaand gebruiken als basis voor de berekening had hij 54 dagen van zijn 96ste levensjaar voltooid toen hij zijn lichaam verliet.”

V. Zal Sai Baba in bewustzijn aanwezig blijven om toe te zien op zijn levenswerk en om zijn volgelingen te inspireren en te leiden?
A. Ja.

V. Zal Sai Baba Benjamin Creme blijven overschaduwen aan het eind van zijn openbare lezingen, zoals hij vele jaren heeft gedaan?
A. Ja.

V. Kun je zeggen dat Sai Baba zichzelf heeft opgeofferd door het karma en de ziekten van veel van zijn volgelingen op zich te nemen, en daamee zijn eigen leven heeft bekort?
A. Hij heeft Zijn eigen leven niet bekort. Hij heeft weliswaar verschillende keren voor korte tijd het karma van zijn volgelingen op zich genomen, maar dat was niet de oorzaak van Zijn overlijden.

V. Zojuist is bekendgemaakt dat Osama bin Laden in Pakistan door een speciale Amerikaanse legereenheid is gedood. Naar verluidt is hij gedood door een schot in zijn oog, terwijl hij ongewapend was, en heeft hij een zeemansgraf gekregen, dat wil zeggen dat zijn lichaam niet beschikbaar is voor onderzoek. Kunt u zeggen of dit inderdaad het einde van Bin Laden is?
A. Ik geloof wel dat Osama bin Laden niet meer leeft, maar dit bericht van de Amerikaanse regering komt niet overeen met mijn informatie, namelijk dat Osama bin Laden in 2006 na een lang ziekbed een vredige dood is gestorven. Voor zijn dood wenste hij dat zijn oproep tot ‘rechtvaardigheid’ (zoals hij die term begreep) zou blijven bestaan en regelde dat een van zijn vele jongere broers de mythe van zijn aanwezigheid in stand zou houden.

V. In 2007 zei Benazir Buttho in een interview dat Osama bin Laden dood was. 1) Had zij het juist? 2) Hoe is hij overleden? 3) Waar is zijn lichaam begraven? 4) Als dit scenario klopt, waarom werd zijn dood dan geheim gehouden? 5) Ervan uitgaande dat dit de feiten zijn, hoe lang weten de Amerikanen dan al van Osama bin Ladens dood?
A. 1) Ja. 2) Hij stierf na een lange strijd met kanker en een nierziekte. 3) Hij is niet begraven, maar gecremeerd. 4) Hij wilde de mythe instandhouden als een oproep voor jongeren. 5) Waarschijnlijk geloofden zij dat hij nog leefde.

V. Waarom werd Osama bin Laden doodgeschoten? Waarom werd hij niet gevangen genomen om terecht te staan?
A. Dat moet u de Amerikanen vragen.

V. Waarom kreeg hij een “zeemansgraf”?
A. Dat moet u de Amerikanen vragen.

V. Er hangt een luchtje aan de berichten over hoe Osama bin Laden stierf; het doet me denken aan de zogenaamde verslagen over hoe Saddam Hussein werd ‘gevonden’ en andere ‘feiten’ rond diens rechtszaak en dergelijke. Wat vindt u ervan?
A. Precies.

V. Een van de nieuwsberichten over de verblijfplaats waar Osama bin Laden werd doodgeschoten maakte melding van het feit dat er geen nierdialysemachine werd aangetroffen, terwijl algemeen bekend was dat Bin Laden ernstige nierproblemen had. Wijst het ontbreken van een dialyseapparaat niet op de mogelijkheid dat Osama bin Laden daar niet woonde?
A. Volgens mijn informatie heeft hij er nooit gewoond.

V. 1) Denkt u dat de macht van het volk in Libië en Syrië zal overwinnen? 2) Wat zou de meest praktische oplossing voor deze landen zijn?
A. 1) Ja, uiteindelijk wel. 2) De problemen en staat van gereedheid in beide landen verschillen. Uiteindelijk zal de macht van het volk, onder inspiratie van Maitreya en onder het banier van vrijheid, samendelen en rechtvaardigheid, over de hele wereld overwinnen.

V. Zouden dictators en despoten berecht moeten worden?
A. Zelf vind ik van niet. Het lost niets op en voedt slechts het verlangen naar wraak.

V. Misschien zou oude autocraten in een geest van vergevingsgezindheid asiel en amnestie verleend moeten worden?
A. Ja, daar ben ik het mee eens.

V. Wat is de beste manier om de Taliban in Afghanistan aan te pakken? En in Jemen?
A. Net als overal ter wereld hebben mensen behoefte aan vrijheid, rechtvaardigheid en vrede. De Taliban is daarop geen uitzondering.

V. Op 23 april 2011 zag ik in Steyr (Oostenrijk) in noordwestelijke richting een oranjekleurige lichtbol aan de avondhemel. Na ongeveer twee minuten verdween hij in een klein zwart gat, dat zich naar het noorden verplaatste. Ik nam er een foto van en heb hem met een kleine telescoop bekeken. Was deze bol onderdeel van de galactische vloot of waren het mensen van Mars?
A. De ‘lichtbol’ was een ruimtevaartuig – een verkenner – van Mars.

V. Tijdens de huwelijksvoltrekking van prins William en Catherine Middleton op 29 april 2011 in Westminster Abbey in Londen voelde ik een krachtige energie. Kan uw Meester bevestigen of dit een zegening van Maitreya was?
A. Ja. Tijdens de dienst, toen de aartsbisschop van Canterbury Rowan Williams het huwelijk inzegende met de woorden “In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”, gaf Maitreya een zegening. Bij alle huwelijken, in elke godsdienst, wordt een zegening gegeven. De zegeningen worden vaak gegeven door de Meester Jezus, maar als de geestelijke een hoge positie bekleedt, zoals een bisschop, wordt de zegening door Maitreya gegeven. Evenzo wordt tijdens de eucharistie of de communie (wanneer de wijn en/of de hostie worden uitgereikt) automatisch een zegening gegeven door de Meester Jezus of Maitreya.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.