V. Hoeveel interviews heeft Maitreya inmiddels in de VS en Mexico gegeven?
A. 43 (per 12 september 2011).

V. Ik las dat Maitreya, uw Meester en uzelf menen dat commercialisering destructief is. Maar de wereld heeft altijd handel gedreven. Wat is er zo verkeerd aan commercialisering?
A. Er is een verschil tussen ‘handel drijven’ en de gevolgen van commercialisering. Handel is een legitieme manier om goederen uit te wisselen en, zoals u zegt, vindt al talloze eeuwen plaats. Commercialisering is een situatie waarin geld verdienen (winst maken) elk terrein van het menselijk leven binnendringt. Zelfs het verschaffen van zorg en onderwijs wordt aan dit grove materialisme onderworpen.
Commercialisering kent momenteel geen grenzen en kan niet meer beheerst worden. Elke dienst wordt als handelswaar gezien die naar willekeur kan worden gekocht en verkocht. Deze corrumperende praktijken liggen aan de wortel van onze huidige problemen.

V. 1) Moeten kolonel Khadaffi en zijn zonen worden aangeklaagd wegens ‘misdaden tegen de menselijkheid’ of moet hun asiel worden aangeboden? 2) Welke boodschap zou het andere dictators geven als ze asiel zouden krijgen?
A. 1) Ik zou voor asiel stemmen. Als Khadaffi en zijn zonen worden aangeklaagd voor een mondiaal gerechtshof zouden zij (of hun volgelingen) martelaren worden. Het is beter dat de nagedachtenis van hun misdaden en terreurbeleid niet kan worden verheerlijkt, maar snel wordt afgezworen, vergeten en vergeven. Vergeet niet dat er nu nog steeds neo-nazigroepen in Duitsland en elders bestaan.
2) Ik denk niet dat het zittende dictators zou aanmoedigen als zij asiel zouden krijgen. De ontzetting uit hun macht is voor hen al verlies genoeg. De gedachte aan asiel zou hen zelfs kunnen aanmoedigen ook op te stappen.

V. Is het boycotten van producten uit landen, bijv. Israël, werkelijk doeltreffend? Zijn het niet juist vaak de armere mensen in een land die door een boycot getroffen worden?
A. Het hangt van het land af. Boycotten is een manier waarop de internationale gemeenschap haar afkeuring kan laten blijken voor bepaalde onwettige praktijken. Het is een nogal bot middel en kan, afhankelijk van het soort boycot, de rijke, de arme of alle burgers van het geboycotte land treffen.

V. Het is duidelijk dat Maitreya en de Meesters de macht van het volk aanmoedigen, als ik Share International zo lees. Maar zien ze ook zinloos geweld en vernieling door de vingers, zoals onlangs in Engeland plaatsvond?
A. “Zinloos geweld en vernieling” is geen uiting van de macht van het volk, maar van vernietigingskracht. De Hiërarchie zal nooit geweld of vernieling aanmoedigen of goedpraten.

V. Als iemand Maitreya en uw Meester zou vragen om door Hun Genade zijn of haar hartchakra te vergroten en belevendigen, zodat hij of zij meer invoelingsvermogen krijgt en anderen beter kan dienen, zouden Maitreya en de Meester dan helpen, denkt u?
A. Maitreya en de Meesters geven onophoudelijk van Hun energie en liefde. Mensen die gevoelig genoeg zijn en wier hartrespons toereikend is, worden op die manier geholpen, ongeacht of ze er zich van bewust zijn.

V. Wat is het ware esoterische effect van ‘grootse’ muziek, zoals van Mozart, Beethoven en Bach? Is hier een of ander energetisch verschijnsel aan het werk? Wat is het mechanisme dat de geest verheft, het hart verkwikt, enzovoort?
A. We leven in een goddelijk universum; alle mensen zijn, in hun hoogste staat, goddelijk. Het inspirerende effect van grootse muziek zoals van Bach, Beethoven en Mozart en anderen is een flauwe afspiegeling van die scheppende Goddelijkheid waar we in feite één mee zijn. Alle grote kunst is een weerspiegeling van die goddelijke weerklank.

V. Ik lees op zoveel plekken dat de VS en Duitsland, en mogelijk ook andere landen, anti-zwaartekrachtvoertuigen hebben ontwikkeld, en dat veel van de zogenoemde vliegende schotels die we zien eigenlijk dat soort schepen zijn van aardse oorsprong; en dat ze (althans in de VS) betaald zijn uit onderzoek op basis van belastinggeld via geheime agentschappen (zogeheten ‘Black Ops’). Wat is uw mening hierover?
A. Het is waar dat de Amerikanen, Russen en waarschijnlijk andere landen een mate van anti-zwaartekrachttechnologie hebben ontwikkeld. Sommige hebben ook voertuigen ontwikkeld die hier gebruik van maken, maar niemand heeft volledige beheersing over de ruimte verworven, of is in staat om naar willekeur te verschijnen en te verdwijnen, met enorme snelheden te reizen, enzovoort, zoals onze Ruimtebroeders dat kunnen. Deze functies zijn alleen beschikbaar voor de Ruimtebroeders omdat hun voertuigen niet gemaakt zijn van wat we vaste stof noemen. Die zijn gemaakt van etherische stof en het zal onze regeringen nog vele jaren kosten voordat ze in de toekomst zulke schepen kunnen bouwen.

V. 1) Kan iemand als persoonlijke meditatie gewoon de aandacht op het ajna-centrum richten en innerlijk het OM laten klinken, zonder de Grote Aanroep te gebruiken? 2) Zou dat een wetenschappelijker manier zijn om te mediteren dan een andere vorm van meditatie?
A. 1) Ja, natuurlijk, maar het zou hierbij niet gaan om de wetenschap van Transmissie-meditatie. Om Transmissie-meditatie te doen, wat een groepsmeditatie is, wordt de Grote Aanroep gebruikt om de energieën van de Hiërarchie aan te roepen, die de Meesters vervolgens door de groepen heen sturen, met behulp van de wetenschap van driehoeken. 2) Nee.

V. Is het mogelijk dat het lichaam kunstmatig in leven wordt gehouden tegen de wil van de ziel in?
A. Ja, “in leven” voor zover het de orgaanfuncties betreft, maar niet ‘levend’ in de ware zin, als de wil van de ziel er niet bij betrokken is.

V. Is het hele proces van doodgaan gemakkelijker voor mensen die al langer dan, zeg, 10 jaar Transmissie-meditatie beoefenen?
A. Dat hangt ervan af; deze vraag is niet met een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. Het is zeker niet de rol van Transmissie-meditatie om het proces van doodgaan te vergemakkelijken.

V. Hoe ver moet iemand geëvolueerd zijn om bewust te kunnen sterven, bijvoorbeeld als hij weet dat zijn lichamelijke situatie hopeloos is?
A. Dat zou mogelijk moeten zijn voor iemand die de tweede of derde inwijding heeft genomen.

V. Wordt zielecontact, en daarmee bewust sterven, gehinderd als de stervende morfine of andere verdovingsmiddelen of pijnstillers gebruikt?
A. Niet per se.

V. Hoe kunnen mensen die zijn gestorven hun nabestaanden op aarde helpen?
A. Dat kunnen ze wel, maar het is moeilijk dat proces te beschrijven; door middel van telepathie is waarschijnlijk de aanduiding die het dichtste bij komt.

V. 1) Is Rafaël in het boek From the Mundane to the Magnificent van Vera Stanley Alder, een Meester van Wijsheid? 2) Was hij een discipel van een Meester die op de innerlijke gebieden werkt?
A. 1) Nee. 2) Ja.

V. Benjamin Creme heeft gezegd dat de avatar Sai Baba niet uit ons zonnestelsel afkomstig is, dus vroeg ik me af of Hij misschien een avatar van Sirius is? Aangezien Benjamin Creme ook gezegd heeft dat Sirius de op één na verst geëvolueerde ster in ons universum is, dacht ik dat Sai Baba daar misschien van afkomstig was? Klopt mijn intuïtie? Zo niet, kunt u dan bekendmaken van waar in ons heelal Sai Baba afkomstig is?
A. Ik ben me er niet van bewust dat gezegd te hebben. Echter, Sai Baba heeft gezegd: “Niemand kan weten wat mijn oorsprong is”, dus verwacht niet dat ik Hem daarin teleurstel!

V. Er zijn veel mensen die zogenaamd contact hebben met de geestenwereld en/of mensen waar we banden mee hadden. Hoe weten we of dat echt zo is? Ze vragen een hoop geld en ik stel me zo voor dat sommigen weinig scrupules hebben in de wetenschap dat hun cliënten heel kwetsbaar zijn.
A. U hebt helemaal gelijk. Er bestaat enorm veel begoocheling in deze branche van psychisme, vooral als er geld bij betrokken is.

V. Ik heb uw boeken gelezen en ben geïnteresseerd in genezing. Ik ben erachter gekomen dat het astrale aspect een belangrijke factor is bij juiste genezing. Omdat ik geen fouten wil maken, heb ik twee vragen. Op welk punt in evolutie kun je er zeker van zijn meer ziele-energie dan astrale energie door te sturen naar de behoeften van de patiënt? Op welk punt in evolutie kun je de genezende energie van de Meester aanroepen om onbaatzuchtig naar de patiënt door te sturen?
A. Teneinde er zeker van te kunnen zijn dat er geen grote mate van zelfbedrog bij betrokken is, zou ik zeggen dat iemand de tweede inwijding genomen moet hebben om vanaf het zieleniveau genezing te kunnen geven.

V. 1) Ik las in Share International dat sommige ‘menselijke avatars’ een negatieve invloed kunnen hebben. Kunt u een definitie geven van het woord ‘avatar’? 2) Heeft het iets te maken met de bestemming van de ziel als iemand een avatar is? 3) Betekent het dat zij optreden als kanaal voor bepaalde energieën, wat gewone mensen niet kunnen?
A. 1) Ja, soms kunnen ze een negatieve uitwerking hebben. Een Avatar is iemand die van ‘boven’ is gekomen, dat wil zeggen van een hogere toestand of een hogere planeet, ten gunste van de mensheid. Avatars zijn er van kosmisch, planetair of gewoon menselijk niveau. 2) Ja. 3) Ja, gewoonlijk.

V. 1) Wat betekent het als je een swami bent? 2) Worden swami’s getraind om ‘bovenstoffelijk’ te werken, d.w.z. worden ze bijvoorbeeld getraind om voorwerpen te materialiseren? 3) Betekent het kunnen materialiseren van voorwerpen automatisch dat iemand ver geëvolueerd is?
A. 1) Een swami is iemand die een bepaalde lijn van geestelijke lering en ontwikkeling heeft gevolgd, die meestal teruggaat op vooraanstaande leraren uit het verleden. ‘Swami’ is een hindoe-concept. 2) Niet per se. 3) Niet per se.

De juiste reactie
Toen ik op 12 september 2011 naar Beyond Belief luisterde, een programma dat op BBC Radio 4 wordt uitgezonden, waarin men op zoek was naar theologische antwoorden op de aanslagen van 11/9, hoorde ik een ongelooflijk ontroerend verhaal.
De presentator interviewde een vrouw die een ervaring in de metro in New York beschreef die zij had vrij kort na de aanslagen van 11/9. Zij voelde dat er iets aan de hand was zodra zij de wagon instapte vanwege de “geweldige spanning in de lucht” en zij beschreef hoe alle reizigers op één bank op elkaar gepakt zaten. Behalve één man, “een heel lange, oude, gerimpelde Sikh, die kaarsrecht tegenover hen zat”. De vrouw beschreef dat bij de man “de tranen over zijn wangen stroomden” tengevolge van de “intense haat” die de andere reizigers op hem richtten. Zij liep naar hem toe en ging naast hem zitten, terwijl ze probeerde niet naar de reizigers tegenover haar te kijken, en toen deed de Sikh “iets heel opmerkelijks”. Hij stond op en ging naast een Spaanse moeder staan die haar baby in haar armen hield. De geïnterviewde vrouw zag hoe iedereen ineenkromp, maar de man haalde een verkreukeld dollarbiljet uit zijn zak en stopte dat in het vuistje van de baby. De deuren gingen open en de Sikh stapte uit; terwijl de deuren zich weer sloten barstte iedereen in de wagon plotseling in tranen uit.
Terwijl ze dit verhaal beschreef, dacht de vrouw dat haar getoond werd “wat we op grote schaal moeten doen” om de energie van haat na de aanslagen te transformeren.
In de BBC-studio besprak een panel gasten deze ervaring; iedereen was zeer ontroerd en één gast vergeleek de man met een Christus-figuur die niet op het geweld dat op hem geprojecteerd werd reageerde met “vergelding of haat of bitterheid, maar met een heel krachtig gebaar van aanraking en verbinding”. Het verhaal herinnerde een andere gast eraan dat “de geringste daad mensen van gedachten kan doen veranderen, ongeacht hoe diepgeworteld hun opvattingen ook zijn.”
Wie was deze man?
J.M., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Tekenen van de toekomst
Ik heb Maitreya’s ‘ster’ nog nooit gezien, ook al kijk ik iedere avond naar de lucht. Ik heb Maitreya nog nooit op televisie of radio gehoord, maar in 1960 woonde ik en drie anderen op kamers. Op een avond, voor het naar bed gaan, liep ik naar de badkamer. Daar zag ik een groot kruis in het raam; ik riep de hospita en de andere huurders om naar het kruis te komen kijken. Iedereen zag het en was verbouwereerd. Het bleef daar drie avonden. Als iemand met belangstelling voor metafysica wist ik dat het een Gebeurtenis aankondigde.
Datzelfde jaar was ik op een prachtige zomerdag in de achtertuin toen ik in de lucht keek en een gouden stad zag met torens op de huizen en een gouden muur om de stad. Toen zag ik figuren in gouden gewaden die langs de muur liepen. Het was enkele minuten zichtbaar en loste daarna op. Een paar dagen later belde een vriendin die lerares is me op; ze zei je zult niet geloven wat ik heb gezien. Ik onderbrak haar en zei een gouden stad in de lucht; ze zei: “o, jij zag het ook, mijn zoon heeft het ook gezien.” Ik zei ja, wat er ook gebeurt, de Aarde wordt beschermd door hogere wezens. Ik hoop maar dat Obama naar Maitreya zal luisteren. Dit gebeurde in Cleveland, Ohio.
G.B., Santa Cruz (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het kruis in het raam en het visioen van de gouden stad door de Meester Jezus werden gegeven.

Veelomvattende vraag
(1) Tijdens de lezing over de Wederverschijning in Barcelona in februari 2011 hielp ik bij de boekentafel, toen een vrouw van middelbare leeftijd die in traditionele en klassieke stijl gekleed was, op de tafel afkwam en de boeken begon te bekijken. Na een paar minuten keek ze op en vroeg: “Wat is het verband tussen Transmissie-meditatie en de Verschijning van Maitreya en de Meesters van Wijsheid?” Ik herinner me dat haar doordringende blik en heel blauwe ogen me opvielen.
Hoewel ik me niet duidelijk meer herinner wat ik tegen haar zei, leek me toen dat mijn antwoord heel samenhangend was en ik was verbaasd dat ik op die manier kon antwoorden. Ik denk dat ik zei dat Transmissie-meditatie alle werkers voor de Wederverschijning in de wereld verbindt en ons verbindt met de Meesters. Transmissie-meditatie versterkt onze band met Hen en met elkaar. Wij zijn Éen, één groep. De Verschijning is niet alleen de Verschijning van de Meesters en Maitreya, maar ook van de gehele Geestelijke Hiërarchie. Transmissie-meditatie maakt het ons mogelijk ons in dienst te stellen om het verhaal van de Verschijning bekend te maken. Terwijl ik praatte, keek ze naar me met een heel doordringende en intense blik, die me nogal verbaasde omdat die niet paste bij haar uiterlijke verschijning van “lief oud dametje”. Ze leek tevreden met mijn antwoord, keek me recht aan, bedankte me en liep toen weg. Wie was deze dame?
S.Q., Barcelona (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘dame’ Maitreya was.

Ten zeerste aanbevolen
Ik liep een boekhandel in het centrum van São Paulo uit, die is gelegen aan een heel bekende avenue, Avenida Paulista genaamd. Ik had [de Portugese editie van] het boek Een verhandeling over Kosmisch Vuur van Alice Bailey gekocht en was heel blij omdat ik dat boek al enige tijd wilde hebben. Dus toen ik de boekhandel uit was, zocht ik een bankje waar ik kon zitten lezen. Toen ik op de bank zat en begon te lezen, liepen er twee politieagenten langs. De een keek naar een van de delen van het boek die ik naast me had neergelegd. Eerst dacht ik dat hij me misschien zou vertellen dat ik het weg moest halen, want, toen ik er naar keek realiseerde ik me dat het een plaats in beslag nam die door anderen gebruikt kon worden. Maar toen wees de politieagent naar het boek en zei met een glimlach: “Dat is een goed boek! Een goed boek.”
Ik was erg verbaasd omdat de politieagent er heel kalm uitzag, een beetje blij en met een vreugdevolle lach. Toen liep hij weg, met de andere agent. Was deze politieagent, en zijn collega, een bijzonder iemand? Zo niet, dan was het verbazingwekkend te zien dat hij zo’n positieve mening over het boek had. Betekent dat dat mensen nu meer openstaan voor esoterische lering dan in het verleden?
T.S.A., São Paulo (Brazilië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘politieagent’ Maitreya was. De andere ‘agent’ was de Meester Jezus.

Gelukkige landing
Ik wil graag een ervaring vertellen die me in december 2000 omstreeks half negen ’s ochtends overkwam. Ik studeerde aan de Universiteit van Tilburg en ik had die dag examen, waarvoor ik al laat was. Ik was een beetje aan het dagdromen en besteedde daarom niet veel aandacht aan het feit dat mijn fietswiel op de weg stond waar auto’s voorbijreden. Plotseling werd mijn voorwiel hard geraakt door een auto. Het kwam zo hard aan dat ik verschillende meters door de lucht en over de auto heen vloog. Dat vertelden omstanders me later. Het vreemde was dat ik me op het moment dat ik geraakt werd, volkomen veilig, beschermd en vredig voelde. Het was alsof ik in een bel van liefde en vrede was gezet. Ik ontkwam ongedeerd aan het ongeluk. Nadat het gebeurd was, was ik ook volkomen rustig en totaal niet bezorgd. Kreeg ik op dat moment bescherming? Zo ja, van wie?
M.V., Breda (Nederland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de bescherming van de Meester Jezus afkomstig was.

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘Het Zwaard des Onderscheids’.

Wanneer Maitreya voor de wereld treedt, zal er voor de mens een periode beginnen van diepgaand zelfonderzoek en bespiegeling. Het is onvermijdelijk dat dit voor velen een pijnlijke en zelfs traumatische tijd zal zijn. Miljoenen mensen zijn tegenwoordig zó doordrenkt van de werkwijzen en denkbeelden uit het verleden, zo bevreesd voor een onbekende en vreemde toekomst, dat men de balans zal willen opmaken van de nieuwe toestand die zich dan voordoet…
Wanneer Maitreya voor het eerst Zijn plannen en verwachtingen voor het herstel van de wereld bekendmaakt, zal Zijn energie van Liefde, het Zwaard des Onderscheids, de bestaande scheidslijnen nog scherper afbakenen. De mensen zullen partij kiezen – voor of tegen de nieuwe beginselen die Hij zal voorleggen voor een beter leven voor iedereen. Zo zal het zijn. Zo zal een periode van tweedracht en misnoegen de aanvaarding van het nieuwe voorafgaan.
Geleidelijk zullen echter zelfs degenen met de minste hoop de noodzaak erkennen van de wederopbouw van de wereld en hun gewicht in de schaal leggen.
Er breekt een tijd aan zoals de Aarde nog nooit gekend heeft. Aan alle kanten en op elk niveau zullen de veranderingen hun logische weg volgen, waarbij ieders aspiraties worden vastgelegd in wet, beginsel en vorm. Zo zal de mens weer greep krijgen op zijn bestemming en zich voor altijd van de afgrond afwenden. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Omgaan met verandering’)

De wereld heeft een punt bereikt, waarvan niet alleen geen terugkeer meer mogelijk is, maar van totale crisis, totale confrontatie tussen goed en kwaad, tussen dat wat harmonie voortbrengt en dat wat tot het tegendeel leidt. Dit is het resultaat van de energie van het Zwaard des Onderscheids. In de Bijbel staat geschreven dat Jezus zei: “De vader zal verdeeld zijn tegen de zoon, en de zoon tegen zijn broer,” enzovoort, allemaal heel destructief. Ironisch genoeg is het Zwaard des Onderscheids de energie van Liefde. Dat is wat er is gebeurd en wat er vandaag gebeurt, en dit zal door Maitreya tot een haarscherpe scheiding worden gebracht.
Het is de energie van Liefde die nu op alle gebieden uitstroomt. Ze doordrenkt de wereld en het gevolg ervan voor de mensheid is dat het je bewuster maakt van wie je bent. Als je iemand van goede wil bent, dan wordt dat gestimuleerd en versterkt. Als je destructief bent, van kwade wil, wordt dat nog sterker. Alles, goed en slecht, wordt gestimuleerd.
Op deze manier zal de mensheid heel duidelijk zien wat haar te doen staat. Zou dit niet gebeuren, dan zouden we wellicht denken dat we in onze huidige gewoonten kunnen volharden. Het zou moeilijk zijn, maar we zouden volhouden en denken dat alles te zijner tijd wel weer goed zou komen, wat het in het verleden ook nooit was. Het Zwaard des Onderscheids scherpt de verschillen aan en maakt de opties die de mensheid heeft duidelijk. Steeds meer mensen zien, door de scherpere blik die het Zwaard ons geeft, dat er geen alternatief meer is voor vrede. Als we geen vrede kennen, zal al het leven op de planeet vernietigd worden.
Vrede is dus niet langer slechts een optie voor de mensheid; het is een essentieel vereiste. Dit besef is het resultaat van de werking van Maitreya’s energie van Liefde. Het is het Zwaard des Onderscheids dat duidelijk de weg voorwaarts voor de mensheid aangeeft: via broederschap, rechtvaardigheid, samendelen en vrede; via vrijheid, juiste verhoudingen en alles wat hieruit voortkomt. Het is dát, of doorgaan op de huidige weg en al het leven vernietigen. (Benjamin Creme, Share International jan./feb. 2007)

Het is Mijn Plan aan de mensen te onthullen dat er voor hen slechts twee wegen zijn.
De ene leidt hen onverbiddelijk tot vernietiging en dood. De andere, Mijn vrienden en dierbaren, zal de mensheid rechtstreeks tot God leiden; en in het licht van Zijn Tegenwoordigheid zal zij, voor zover zij er gereed voor zijn, wonderen en ongelooflijke heerlijkheid aanschouwen. Mijn taak is het de weg te wijzen, om jullie vanuit tweedracht te leiden naar die gezegende staat van Harmonie en Liefde die deze droom voor jullie zal verwezenlijken. Mijn werk vordert, en spoedig, zeer spoedig nu, zullen jullie Mijn Gezicht zien en Mijn Woorden horen. De tijd van beproeving begint. Het is Mijn Plan jullie deze twee alternatieven voor te leggen, de mogelijkheden en de valkuilen aan te geven. De keus is aan jullie; jullie moeten beslissen, vanuit je eigen door God gegeven vrije wil. (Maitreya, uit Boodschap nr. 16)

De mensheid wacht een cruciale beslissing. Mijn Liefde creëert een polariteit van gezichtspunten; dat is het Zwaard dat Ik hanteer. Mijn vrienden, weet goed waar je staat en ontvang Mijn Licht. Kijk uit waar je je voeten plaatst: op de treden die leiden naar de dag van morgen, of naar vergetelheid. Mannen en vrouwen van de wereld, Mijn broeders, Mijn kinderen, Ik bid jullie: neem het opwaartse pad naar het licht van de Waarheid die Ik breng en wees in staat de Goden te openbaren die jullie zijn. (Maitreya, uit Boodschap nr. 64)

Vooralsnog aan niemand bekend, op een enkeling na, moet Maitreya nu het wereldtoneel betreden en Zijn denkbeelden aan allen voorleggen. Velen zullen het nut en de rechtvaardigheid van Zijn denkbeelden inzien, maar anderen zullen Hem, helaas, inmenging in de aangelegenheden van de mens verwijten en aandringen op Zijn verwijdering. Zo zal het Zwaard des Onderscheids de mensen hun keuze voorleggen: bergafwaarts doorgaan naar onophoudelijke pijn en lijden – of de kwalen van het verleden aanpakken en hun geboorterecht binnengaan. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De tijd is gekomen’)

Het Zwaard des Onderscheids is in werkelijkheid de energie van liefde. De energie van liefde is het zwaard dat onderscheid in de wereld creëert. Onderscheid is verschil, scheiding en toch, wanneer we het begrijpen, wordt die energie in de wereld vrijgegeven door Maitreya, Die de Avatar van Liefde is. Hij geeft die liefde vrij in de wereld en die stimuleert allen, zonder uitzondering – de goeden, de slechten, de altruïsten, de zelfzuchtigen, de hebzuchtigen, de onzelfzuchtigen, enzovoort. Iedereen wordt gestimuleerd. De energie zelf is volkomen onpersoonlijk, niet goed of slecht. Het is een energie die stimuleert, ze houdt alle volken bijeen, zelfs de stoffelijke deeltjes die de wereld bijeenhouden. De deeltjes stof in ons lichaam worden bijeengehouden door dezelfde energie.
Het is God de Zoon, het Christus-aspect, het Bewustzijnsaspect. Die energie van liefde brengt en houdt de stoffelijke deeltjes bijeen die nodig zijn om de wereld te laten bestaan. En wanneer die energie op grote schaal wordt vrijgegeven, zoals nu al vele jaren, creëert zij het Zwaard des Onderscheids…
Dit alles is de werking van de Wet van Liefde. Zij creëert het Zwaard des Onderscheids zodat de mensheid duidelijk zal zien wat de keuze is… De paren van tegenstelling zijn nooit zo duidelijk geweest: flagrant materialisme, met aandelenbeurzen die tot duizelingwekkende hoogten stijgen vanwege verpletterende hebzucht, terwijl tegelijkertijd mensen bij miljoenen verhongeren. Maitreya’s Zwaard des Onderscheids dwingt de mensheid een keus te maken: samendelen of omkomen. Hij zegt het duidelijk: “De mens moet samendelen of zal omkomen. Er is geen andere weg.” Wanneer het ons daagt dat we moeten samendelen of anders zullen omkomen, zullen we het beginsel van samendelen uiteraard aanvaarden en dat zal de omstandigheden creëren waarin iedereen kan leven in vrede. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven  – Leven volgens de Wetten van het Leven)

Veel dat geliefd is moet verdwijnen. Hang niet aan de oude vormen. Veel zal afhangen van het vermogen van de mens om afstand te doen van deze versleten structuren en een nieuwe en eenvoudiger wereld te scheppen. Onthoud dit. Vergeet niet dat Ik kom om alle dingen te veranderen. Mijn Komst brengt vrede.
Evenzo brengt Mijn Aanwezigheid scheiding. Mijn Zwaard, de Liefde die Ik ben, zal alle mensen scheiden, zal laten zien wat Waar is en wat vals, zal de weg vrijmaken voor het Nieuwe Licht dat Ik breng. Mogen jullie deze verandering kunnen doorstaan en Mijn Licht kunnen aanvaarden. (Maitreya, uit Boodschap nr. 74)

Liefde is totaal onpersoonlijk. Daarom wordt ze ‘het Zwaard des Onderscheids’ genoemd. Ze scheidt doordat mensen op deze onpersoonlijke energie reageren naar gelang hun motieven. Als ze gemotiveerd worden door het goede, verlangen naar het beste voor de hele mensheid, gaan ze van dat aspect uit en handelen op basis daarvan. Als hun motivatie, bij gebrek aan een beter woord, het ‘slechte’ is, als het afgescheidenheid, niet-insluitend is, zullen ze door diezelfde energie van liefde in de tegenovergestelde richting versterkt worden. Dus ze stimuleert alles, het goede en het slechte, het zelfzuchtige en het altruïstische. Daarom moet Maitreya er voorzichtig, heel bekwaam, mee omgaan om ervoor te zorgen dat de juiste reactie de overhand krijgt.
Wij zien liefde als iets volkomen persoonlijks; we houden van sommige mensen en andere mensen mogen we niet. Maar liefde heeft daar niets mee te maken. Het is een ononderbroken stroom van door God gegeven energie die de kleine bouwsteentjes van materie waaruit het heelal is samengesteld en tegelijkertijd de individuele bouwstenen die een groep vormen, magnetisch bijeenhoudt. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

Maitreya weet dat, wanneer Hij op het wereldpodium naar voren treedt, Hem een gemengde ontvangst vanuit de mensheid wacht. Velen zijn er die in vreugdevolle verwachting uitzien naar dat moment, voor wie dit het begin is van de Nieuwe Tijd die de mensenzonen wacht.
Anderen echter, die weinig begrijpen van de betekenis en het proces van Zijn komst, zullen achterdochtig zijn en Zijn geloofsbrieven wantrouwen, zich angstig bewust van de bijbelse waarschuwingen die zij al te snel verkeerd interpreteren. Weer anderen zullen slechts van de zijlijn toekijken, in afwachting van een aanwijzing van degenen voor wie zij een zekere achting hebben. Zo zal de mensheid zichzelf opstellen aan de ene of de andere kant: zij die de Leraar met open armen verwelkomen, enthousiast Zijn leringen en raad zullen volgen, en zij die Hem zien als de belichaming van het kwaad en alles wat zij niet vertrouwen.
Zo zal het Zwaard des Onderscheids zijn werk doen en uitwijzen wie voor vrijheid en rechtvaardigheid, praktische goede wil en liefde zijn, en ook uitwijzen wier achterdocht en angst, vooroordeel en haat voorkomt dat zij de waarheid herkennen van Maitreya’s boodschap van mededogen en liefde. Zo zal het zijn, en zo zullen de mensen beproefd worden als de behoeders van hun toekomst. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De ontvangst van Maitreya’)

De energie van liefde is absoluut neutraal. Ze is niet ‘goed’ of ‘slecht’. Wij denken bij liefde aan louter goedheid. Ze is neutraal. De energie van liefde is het ‘Zwaard des Onderscheids’ dat doelbewust door de Christus wordt gebruikt om alle Wezens te stimuleren. Het stimuleert de goeden en de slechten. Het stimuleert de egoïsten en hebzuchtigen, en tegelijkertijd het altruïsme van anderen. (…)
Er zijn mensen die voor zichzelf doen alsof ze onzelfzuchtig zijn en alleen het goede voor de wereld wensen. Maar in de grond van hun bestaan zijn ze hebzuchtig en egoïstisch. Het Zwaard des Onderscheids breekt door deze hypocrisie heen en laat mensen in hun ware licht zien. Zo kunnen we duidelijk zien dat als we de ene kant opgaan, totale rampspoed het gevolg zal zijn. Als we de andere kant opgaan, zal het een nieuwe wereld voortbrengen. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven  – Leven volgens de Wetten van het Leven)

Spoedig zal Mijn Verschijning bekend zijn aan velen en zal Mijn Lering zijn begonnen. Ik zal de mensen twee handelwijzen voorhouden; hun beslissing bepaalt de toekomst van deze wereld. Ik zal hun tonen dat de enig mogelijke keus ligt in samendelen en onderlinge afhankelijkheid. Op deze wijze zal de mens komen tot die staat van bewustzijn van zichzelf en van zijn doel, die hem zal brengen aan de voeten van God. De andere weg is te verschrikkelijk om te overwegen, want die zou de vernietiging betekenen van alle levensstromen op deze Aarde. De mens heeft de toekomst in handen. (Maitreya, uit Boodschap nr. 17)

Het Zwaard des Onderscheids is de energie van Liefde. Naarmate de mensen op deze energie reageren, zal de wereld verdeeld raken in degenen die roepen om verandering langs de lijnen die Maitreya bepleit, en degenen die bang zijn en naar het verleden kijken, die Hem zien als de antichrist en uit angst niet weten wat te doen. Zij zullen langs de kant blijven staan en toekijken, en daarmee de kans mislopen, die voor het eerst in de geschiedenis wordt geboden, om deel te nemen aan de transformatie van de wereld. Het is aan ieder individu, op het punt waar hij of zij staat, om zijn of haar goddelijkheid te bevestigen. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Het is Mijn Plan binnenkort Mijn Aanwezigheid op veel ruimere schaal bekend te maken en de mensen te tonen dat de Nieuwe Tijd thans aanbreekt, dat het recept voor verandering bestaat uit Samendelen en Broederschap, Rechtvaardigheid en Liefde.
Wie met Mij wil gaan, zal ik onder Mijn Banier roepen.
Sluit je aan bij Mijn Leger, Mijn vrienden en broeders, en zuiver deze wereld van haat.
Scherp het Zwaard van Liefde, Mijn broeders, sluit je gelederen rondom Mij, en laten wij samen moedig de toekomst tegemoet treden. (Maitreya, uit Boodschap nr. 97)

De bundeling van de Krachten van Licht

Massale UFO-waarnemingen
In het artikel ‘De Bundeling van de Krachten van Licht’ (Share International nr.2, maart 2007) voorspelde Benjamin Creme’s Meester een enorme toename in ufo-activiteit, zodanig dat het verschijnsel “moeilijk te ontkennen” zal zijn. Hij legde uit: “[Deze berichten] zullen ook gaan over waarnemingen, in ongekende aantallen, van ruimtevaartuigen van onze naburige planeten, voornamelijk van Mars en Venus. Deze verhoogde activiteit boven uitgestrekte gebieden van de Aarde zal alles te boven gaan wat ooit gezien is… Het denken van mensen zal verbijsterd en verbaasd zijn door deze wonderen, en dit zal hen tot diep nadenken stemmen.”
Dit jaar, 2011, heeft een toename in het aantal ufo-meldingen van overal ter wereld gezien, waaronder sommige buitengewone massale waarnemingen. De media berichten serieuzer over dit verschijnsel en veel regeringen geven geleidelijk hun geheime ufo-documenten vrij. Nu ook het grote publiek massaal video’s kan opnemen met mobiele telefoons en videocamera’s, lopen gewone mensen voorop bij het filmen en op Internet plaatsen van ufo-waarnemingen. Deze nieuwe ontwikkeling geeft mensen de mogelijkheid om hun opnamen met een groot publiek te delen en moedigt andere mediakanalen aan om de waarnemingen te melden en te onderzoeken.
Bijgaande massale waarnemingen van ufo’s werden uit alle vier de windrichtingen gemeld in een periode van slechts twee weken in augustus 2011:

Sacramento (Californië, VS)
Terwijl YouTube-gebruiker ‘njorgensen1154’ op 13 augustus 2011 in zijn zwembad zat, zag hij rond 7 uur ’s avonds plaatselijke tijd boven Carmichael, bij Sacramento, heel hoog in de lucht duizenden lichtbollen vliegen, richting het noorden.
“Ze varieerden – toen ik ze net zag – in kleur van wit, oranje en rood en nu zijn ze nagenoeg wit,” zo vertelt hij in zijn videoverslag. Hij filmt en beschrijft de beweging van individuele voorwerpen tussen de enorme massa ufo’s: “Ze vormen steeds groepen en gaan weer uit elkaar en veranderen van formatie… Waarom zouden ballonnen zich ordenen in formaties? Ze maken V-formaties, gaan uit elkaar, veranderen van richting… Ik denk dat de grotere ze coördineren. Ik kan het niet uitleggen. Ik bedoel, waarom groeperen ze zich in driehoeksformaties en vormen dan weer een lijn en gaan weer uit elkaar, dan trekken ze zich terug en verspreiden zich weer. Je kunt me niet vertellen dat het gewoon de lucht is die ze toevallig in een nieuwe formatie of driehoeksformatie blaast.” (Bron: YouTube: njorgensen1154)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘witte bollen’ ruimtevaartuigen waren van Mars en Venus.)

Daejeon (Zuid-Korea)
Op de avond van 11 augustus 2011 zagen honderden ooggetuigen een vloot heldere lichten die zich boven een woonwijk van de stad Daejeon langzaam in noordoostelijke richting door de lucht verplaatsten. Het Koreaanse tv-kanaal MBC zond de waarneming in het nieuwsbulletin uit met interviews van ooggetuigen en opnamen van de vele fotocamera’s en video’s waarmee de gebeurtenis was vastgelegd. Kijkers beschreven talloze zeer heldere voorwerpen die zich in formatie in noordoostelijke richting voortbewogen. “Ik zag in de lucht wat heldere dingen aan de buitenrand van wolken, wat ik erg interessant vond. Maar na 30 minuten begonnen ze zich te bewegen,” vertelde een ooggetuige. “Er waren ongeveer 20 voorwerpen in de lucht.”
In de nieuwsuitzending van MBC zat ook professor Maeng Seong-ryeol, hoogleraar aan de Universiteit van Woosuk en voorzitter van het Koreaanse UFO-onderzoekscentrum, die zei dat het waarschijnlijk voor de eerste keer was dat dit soort heldere zich bewegende ufo’s in Korea op video waren opgenomen. “Gezien de helderheid van de voorwerpen die op een mobiele telefoon zijn opgenomen, zijn het hoogstwaarschijnlijk waarnemingen van ufo’s, zei ufo-onderzoeker Seo Jonghan. “Het is vrijwel onmogelijk dat lantaarns bij avond zo helder zijn, zoals sommige mensen veronderstellen.” Een telefoontje naar de nieuwsbalie van een woordvoerder van de Koreaanse Luchtmacht bevestigde dat er rond die tijd geen vluchten waren geweest en dat er niets op de radar was waargenomen.
De commentator van MBC voegde eraan toe dat uitvergrotingen van de voorwerpen bevestigden dat ze onregelmatige flitspatronen uitzonden, alsof ze ronddraaiden. “Gelet op de vaste formatie en frequente veranderingen in vliegafstand, onderscheidden de karakteristieken zich van conventionele vliegtuigen.” De commentator vervolgde: “De analyses suggereren dat de voorwerpen naar alle waarschijnlijkheid ufo’s zijn.” (Bron: examiner.com; YouTube: UFOglobalRC)
(De Meester van Benjamin Creme verklaart dat het ruimtevaartuigen van Mars waren.)

St. Petersburg (Rusland)
Op de avond van 20 augustus 2011, rond 22.45 uur, werden talloze ufo’s boven St. Petersburg waargenomen. Veel mensen op straat zagen de talloze helder flikkerende bollen boven hun hoofden langzaam door de nachtelijke hemel voorbijgaan. Ten minste één getuige kon het voorval op video vastleggen. De ufo-waarneming, die verscheidene minuten duurde, vond plaats boven de Kazan-kathedraal van de Russisch-Orthodoxe kerk, ook bekend als de kathedraal van Onze Vrouwe van Kazan. (De Vrouwe van Kazan is waarschijnlijk de meest aanbeden icoon in Rusland). (Bron: YouTube: uforelease)
(De Meester van Benjamin Creme verklaart dat het ruimtevaartuigen waren van Mars.)

San José (Costa Rica)
Een groep medische en juridische professionals woonde tijdens een weekend een openluchtactiviteit bij, toen zij op 27 augustus 2011 rond 8 uur ’s avonds een groep lichten zagen die de avondhemel boven Moravië aan de oostkant van San José doorkruiste.
De lichten – ongeveer 20 in totaal – waren zo’n 5 tot 10 minuten zichtbaar en bewogen zich van oost naar west voort, soms met tussenpozen stationair of flitsend met lichten, soms ronddraaiend.
Onder de tien ooggetuigen bij het Platanares de Moravia evenement bevonden zich Marco Vargas, directeur van de trauma-afdeling van het Nationale Kinderziekenhuis van Costa Rica, artsen, andere deskundigen en vertegenwoordigers van de Organismo de Investigación Judicial (Gerechtelijk Onderzoek). Eerst dachten ze dat ze helikopters zagen, maar een telefoontje naar de luchtverkeersleiding van de internationale luchthaven Tobias Bolaños in Pavas sloot vliegtuigactiviteit uit.
Het schouwspel werd op film opgenomen door ooggetuige Alexis Astúa en uitgezonden door het nieuwsprogramma Telenoticias van het plaatselijke tv-kanaal 7. (Bron: insidecostarica.com)
(De Meester van Benjamin Creme verklaart dat het ruimtevaartuigen waren van Mars.)

Chinese piloten zien 90 km lange UFO
Chinese piloten rapporteerden een waarneming van een ufo boven Shanghai die honderden keren groter was dan de maan (gezien vanaf de aarde). De ufo was zo groot dat hij gelijktijdig in Shanghai en Beijing werd gezien.
De “kolossale ongeïdentificeerde gloeiende bol” werd het eerst op 20 augustus 2011 rond 21.00 uur boven Shanghai waargenomen door een piloot van de Chinese burgerluchtvaart, op de lijnvlucht CZ655 van China Southern Airlines van Shanghai naar Changchun.
De piloot berichtte over het incident via de Chinese blogsite Sina Weibo en beschreef het als een schokkende ervaring.
“De omvang van [het voorwerp] nam toe van klein naar groot en was bolvormig. Het was honderden keren groter dan de maan en leek een middellijn van meer dan 90 kilometer te hebben.” De piloot beschreef dat de ufo geleidelijk aan verdween nadat hij ongeveer 20 minuten boven Shanghai had gezweefd.
Volgens de luchtverkeersleiding voor oost-China ontving hun afdeling diezelfde dag soortgelijke meldingen van vele andere piloten.
Het nieuwsagentschap Xinhua berichtte dat verscheidene amateurastronomen meldden dat zij op ongeveer 1500 kilometer ten noorden van Shanghai tijdens een nachtelijke sterrenwake rond dezelfde tijd een op een “koepel lijkend voorwerp” boven de buitenwijken van Beijing hadden waargenomen.
Ma Jing, ingenieur bij de nationale sterrenwacht, vertelde aan het dagblad Shanghai Daily dat hij een reeks foto’s had genomen die lieten zien hoe het voorwerp als een “in omvang toenemende ronde witte wolk” vanuit het westen opsteeg, maar dat het voorwerp enige minuten later verdween.
Volgens een deskundige van het UFO-onderzoekscentrum van Shanghai zou de ufo een fragment van een satelliet kunnen zijn die twee dagen eerder door Rusland werd gelanceerd. De Chinese nieuwsdienst berichtte dat een Russische communicatiesatelliet, de Express-AM4, in de ochtend van 18 augustus na het opstijgen was verdwenen. (Bron: CNN)
(De Meester van Benjamin Creme verklaart dat de reusachtige ufo een moederschip van Mars was.)

UFO-waarneming in Shanghai
Op 23 augustus 2011 werd een ufo die bij de beroemde televisietoren in Shanghai (China) verscheen, gezien en gefotografeerd door de directeur van een bekende Chinese winkelwebsite. Op haar blog schreef ze: “Ik heb Shanghai ontelbare keren bezocht, maar dit is de eerste keer dat ik dit verbazingwekkende vaartuig heb gezien.” Ze was er 100 procent zeker van dat het geen helikopter was. Zij verwees vervolgens naar de piloot van China Southern Airlines, die in zijn blog schreef dat hij met een vliegtuig van de stad Guangzhou naar Shanghai vloog om 9 uur ’s avonds op een hoogte van 10 km, toen hij plotseling een enorm ruimtevaartuig zag (zie voorgaande bericht). Hij was geschokt en meldde de situatie aan de verkeerscontrole die, tot zijn verbazing, vertelde dat ze al van 20 andere vliegtuigen gelijksoortige meldingen hadden ontvangen. (Bron: weibo.com)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een ruimtevaartuig van Mars was.)

UFO veroorzaakt sluiting van Chinese luchthaven
Vluchten werden vertraagd en vliegtuigen omgeleid weg van de internationale luchthaven Jiangbei in de stad Chongqing, toen er op 17 augustus 2011 een ongeïdentificeerd voorwerp hoog overheen zweefde. De ufo verdween na 50 minuten, waarna de vluchten op de drukke luchthaven hervat werden. De Shanghai Daily, het in New York gevestigde Chineestalige televisiestation NTDTV en Fox News besteedden alle aandacht aan de filmbeelden en meldingen van het incident. (Bron: foxnews.com; YouTube: The2012soon)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een ruimteschip van Mars was.)

UFO als vuurbal boven Peru
Op 25 april 2011 werd omstreeks 2 uur ’s middags een vuurbal gefilmd die zich langs de hemel boven Cuzco (Peru) voortbewoog. De allereerste nieuwsberichten van Sky News (VK) noemden het voorwerp een ufo, maar later werd het een meteoor genoemd. Een aantal kijkers heeft er echter op gewezen dat meteoren zich veel sneller voortbewegen. Eén kijker zei: “Als amateursterrenkundige kijk ik elk jaar naar meteoorregens en meestal verplaatsen ze zich zo snel (duizenden kilometers per uur) dat je geluk hebt als je van eentje een glimp opvangt. Deze beweegt zich zo langzaam dat het onmogelijk een meteoor kan zijn.” Hij  wees er ook op dat de meteoren die vastgelegd en op YouTube geplaatst zijn “in het gunstigste geval nauwelijks 3 seconden in de lucht zijn”. (Bron: examiner.com; YouTube: UFOglobalIRCI)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vuurbal’ een groot moederschip van Mars was.)

Chileense studenten demonstreren voor onderwijs
Na meer dan een jaar van wereldwijde demonstraties staan nieuwe leiders op, met name in Europa en Latijns-Amerika, die een duidelijke stem laten horen. In het 105-jarig bestaan van de studentenvereniging van de Universiteit van Chili is de 23-jarige Camilla Vallejo Dowling de tweede vrouw die de vereniging leidt. Toen de studentenprotesten in mei 2011 begonnen, werd zij al snel hun stem en gezicht, en heeft ze volksprotesten en cacerolazos (lawaaidemonstraties) geleid. Vallejo’s benadering is geweldloos. Ze wil dat de regering verantwoordelijkheid neemt voor onderwijs aan de universiteiten die, volgens haar, niet langer voor iedereen toegankelijk zijn. “We willen geen geweld, onze strijd is niet gericht tegen de politie of bedoeld om winkels te vernielen … wij strijden voor herstel van het recht op onderwijs, daar zijn we altijd heel duidelijk over geweest,” aldus Vallejo, die bij het presidentiële paleis werd geïnterviewd. Chileense studenten eisen een nieuw onderwijsstelsel in hun land; met name een eind aan het Chileense schoolbonnensysteem en vervanging daarvan door een openbaar onderwijssysteem dat door de staat wordt beheerd. Volgens de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) behoren de collegegelden in Chili tot de hoogste ter wereld. De Chileense econoom Marcel Claude heeft geconstateerd dat de studieschuld bijna 174 procent van het jaarsalaris van afgestudeerde Chileense studenten bedraagt – en 50 procent van hen hebben grote schulden.
Als antwoord op de studenteneisen zei de Chileense president Sebastián Piñera dat de regering de onderwijsfinanciering zal verbeteren door het rentepercentage op studieleningen van 6,4 procent naar 2 procent te verlagen, studenten met schulden zal helpen en in beurzen zal voorzien. Maar de beloftes van de regering hielpen weinig om het oproer in te dammen. “Mensen zijn heel ontevreden,” zei Vallejo onlangs in een interview. “Het zijn altijd de jongeren die de eerste stap zetten… wij hebben geen gezinsverplichtingen en daardoor zijn we vrijer. We hebben de eerste stap gezet, maar we zijn niet langer alleen, de oudere generaties doen nu mee in deze strijd.”
President Piñera’s antwoord op de nieuwe demonstraties was de aankondiging van een nieuw onderwijsfonds dat 4 miljard dollar bevat, via een nieuw voorstel genaamd GANE (Groot Nationaal Onderwijsakkoord), maar dit betekende niet het einde van de demonstraties. Peilingen wijzen erop dat de meerderheid van de Chilenen de protesten steunt – op 25 augustus 2011 vond een landelijke 48-uurs staking plaats, waaraan vakbonden, studenten en ambtenaren deelnamen, met de eis de uitgaven voor onderwijs en gezondheidszorg te verhogen en om te protesteren tegen pensioen- en arbeidshervormingen. De demonstraties vonden plaats in Santiago en door heel Chili. (Bron: La Nación, Chili; The Guardian, VK; The Global List)

door de Meester —, via Benjamin Creme (14 augustus 2011)

Wanneer de mensen uiteindelijk de balans opmaken van hun huidige situatie móeten zij wel toegeven dat de mensheid er niet goed voor staat. De toestand op politiek, economisch, sociaal en ecologisch gebied staat bol van de problemen die de vindingrijkheid van alle landen tot het uiterste op de proef stellen. Zelfs landen die momenteel economisch lijken te overheersen, hebben problemen die hun het gemak ontzeggen dat hun rijkdom met zich meebrengt. Waardoor lukt het landen niet om een mate van evenwicht en welvaart te bereiken? Waarom worden zelfs oude, rijke en ervaren landen plotseling in chaos en onrust gestort? Vanwaar de pijn en worsteling voor zo velen; wat verhindert een groter besef, en uitdrukking, van eenheid?
De antwoorden op deze vragen zijn talrijk en divers, maar de enige overeenkomstige factor is de tijd, het moment in de geschiedenis van deze Aarde, waarin ze worden gesteld.
Dit is een tijd zonder weerga in de geschiedenis van de wereld. De veranderingen die plaatsvinden zijn monumentaal, overstijgen het menselijk begrip en zullen het leven, zoals wij het kennen, diepgaand en voor altijd veranderen.
Op elk vlak vinden deze veranderingen plaats, sommige langzaam, zelfs in de structuur van de aardkorst; andere met een groeiende vaart die het menselijk vermogen om correct te reageren op de proef stelt.
Nutteloos, in dit verband, zijn de sleetse denkbeelden van politici die, met hun blik op het verleden, ondergedompeld zijn in de begoochelingen van positie en macht. Het is het volk  dat thans zijn leiders vooruit is en uiting geeft aan zijn begrip en noden. In het ene land na het andere wint de stem van het volk aan duidelijkheid en scherpte. Miljoenen mensen zijn nu onderwezen en zeker van hun noden: vrede, werk en hoop voor hun toekomst. Ook raken hun verwachtingen en eisen doordrenkt van een groeiend besef van eenheid. Zij weten dat ze niet alleen staan in de wereld, maar overal miljoenen broeders en zusters hebben met dezelfde problemen en noden.
Op deze wijze, ook al zijn ze zich niet bewust van Zijn aanwezigheid en leringen, reageren zij op Maitreya’s energie en invloed, en bouwen de structuur van de toekomst.

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe in de VS en Mexico gegeven?
A. 39 [per 15 augustus 2011].

V. Verschijnt Hij inmiddels als enige gast?
A. Ja.

V. 1) Verschijnt Maitreya tijdens demonstraties zoals Hij er bij de interviews uitziet? 2) Gebeurde dat op het Tahrir-plein, in Caïro? 3) Zal dat in de toekomst gebeuren? 4) Wanneer de Amerikanen beginnen te demonstreren zoals de mensen in de Arabische landen, zal Maitreya Zich dan bij hen voegen in de gedaante waarin Hij op tv verschijnt?
A. 1) Nee. 2) Nee. 3) Nee, dat is niet waarschijnlijk. 4) Maitreya gebruikt allerlei gedaanten die voor zulke gelegenheden geschikt zijn. Hoe zou Hij anders anoniem kunnen blijven?

V. De toestand van de economie in de wereld lijkt instabieler en onhoudbaarder dan ooit. Wat vindt u van de huidige situatie?
A. Deze wereldwijde economische crisis is onvermijdelijk. Het is een symptoom van het feit dat de oude economische beginselen, die nu verscheidene eeuwen toegepast worden, niet meer werken. De wereld is veranderd, de mensen zijn overal in meerdere of mindere mate veranderd in hun hart en denken en er zijn te grote economische verschillen tussen de landen om de voor economische samenhang vereiste stabiliteit te kunnen bewerkstelligen. Het is een onbetwistbaar teken dat alleen samendelen en rechtvaardigheid de juiste weg naar de toekomst kunnen verschaffen, zoals lang geleden door Maitreya is voorspeld.

V. 1) Zal verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond de financiële ineenstorting van de VS kunnen afwenden? 2) Of denkt u dat het slechts een noodoplossing is?
A. 1) Zo ja, dan slechts tijdelijk. 2) Inderdaad.

V. Denkt u dat Griekenland de aflossing van zijn schulden moet stopzetten?
A. Het is geen kwestie van ‘of’, maar ‘wanneer’.

V. Wat ligt er ten grondslag aan de uitbarsting van geweld begin augustus 2011 in veel steden in Groot-Brittannië?
A. Sociaal onrecht: de steeds groeiende kloof tussen de rijksten en de armsten; slechte huisvesting, werkloosheid, zeer harde bezuinigingen op de sociale voorzieningen en overheidsdiensten.
De aanleiding tot al deze sociale beroering, die elk moment opnieuw kan uitbarsten, was het neerschieten door de politie van een jonge man die kennelijk gewapend was (ofschoon de politie later toegaf dat zijn wapen niet was afgevuurd, nadat ze eerst hadden verklaard dat hij hen had beschoten). De mensen hebben het vertrouwen in de politie verloren, evenals hun vertrouwen in het parlement en hebben het gevoel dat ze niets te verliezen hebben en uitten dat, in mijn ogen op de verkeerde manier, door hun eigen gemeenschap en die van anderen in brand te steken en te vernielen.

V. Is het gewoon een geval van gelegenheidscriminaliteit?
A. Daarvan was een element aanwezig , in de algehele opwinding van vernietiging.

V. Kunt u zeggen in welke mate de oproerkraaiers gewoon ‘herrieschoppers’ waren of mensen met een oprecht – bewust of onbewust – misnoegen over werkloosheid, gebrek aan vooruitzichten, kloof tussen armoe en rijkdom, sociaal en economisch onrecht in het algemeen?
A. Zoals ik hierboven al zei, het was een mengeling van beide.

V. Wat is de oplossing in zulke situaties?
A. Zoals altijd, samendelen en rechtvaardigheid.

V. Eind juli 2011 gingen meer dan 100.000 Israëli’s de straat op om te protesteren tegen sociaal onrecht en de hoge kosten van het levensonderhoud in Israël. Kan uw Meester zeggen of dit het begin is van een ‘Israëlische lente’ en of het zal leiden tot een rechtvaardiger samenleving in Israël en, te zijner tijd, Palestina?
A. Het is een stap in de goede richting.

V. Meer dan een jaar geleden zette het ‘Raj Patel-incident’ de hele media in vuur en vlam, waaruit bleek dat duizenden mensen over de hele wereld alert zijn op iemand die wellicht Maitreya is, incognito of niet. Sindsdien is er, ondanks die waakzaamheid, niemand naar voren gekomen die, al of niet terecht, aan het signalement lijkt te voldoen. Als een willekeurige meertalige zuid-Aziatische man (‘een van ons’) in de afgelopen 18 maanden voor enorme kijkersaantallen in ten minste 38 tv-panels was verschenen, zou hij toch iemand opgevallen moeten zijn! Waarom is er dan geen enkele melding van hem in de media gemaakt? Ik weet dat u genoeg hebt van dit soort vragen, maar als we geen enkel spoor kunnen vinden van zelfs zijn incognito personage, hoe kunnen we dan in vredesnaam op zijn denkbeelden reageren? Ik sympathiseer met uw doelstellingen en wil het werk van Share International steunen, maar we hebben gerichtere antwoorden nodig op dit soort gegronde vragen, juist om de consensus te kunnen vormen waar u naar streeft.
A. U spreekt voor uzelf. Ikzelf en heel veel anderen, die met mij samenwerken, werken hard om het publiek over de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters te informeren, en hebben niet de behoefte om iemand, bestaand of niet-bestaand, te herkennen die “aan het signalement voldoet”. Mijn Meester zegt dat circa 37 miljoen mensen op een of andere manier van deze informatie op de hoogte zijn. Een derde hiervan – dat is zeg maar 12 miljoen mensen – gelooft dit verhaal echt. Duizenden van hen over de hele wereld werken  met mij aan het bekend en inzichtelijk maken ervan. Ongeveer een derde, rond 12 miljoen mensen, geloven het verhaal totaal niet, en nog eens een derde, ongeveer 12 miljoen, wachten net als u af, totdat er iemand wordt geïdentificeerd als Maitreya.
Denkt u niet dat als Maitreya incognito wil blijven, zoals Hij momenteel doet, Hij niet de intelligentie heeft om dat ook te doen? Wanneer Hij Zijn ware identiteit bekend wil maken zal Hij dat op Verklaringsdag doen. Dat moment is nog niet aangebroken. Mijn advies: wacht het af.

V. Er heerst een algemene economische crisis die in verschillende delen van de wereld verschillende vormen aanneemt en de huidige leiders lijken verstoken van ideeën. Aan de ene kant drukken ze geld bij en aan de andere kant leggen ze bezuinigingen op. De financiële organisaties zoals banken en bedrijven blijven onverminderd machtig. Welke dringende stappen zouden er nu gezet moeten worden?
A. Er is slechts één manier waarop we onze politieke en economische problemen kunnen oplossen – door vrede en voorspoed te brengen aan allen.
Alleen de aanvaarding van de Eenheid van de mensheid en de invoering van samendelen en sociale rechtvaardigheid zal ons het vertrouwen brengen dat nodig is voor vrede.
Welke financiële kunstgrepen we ook toepassen, niets zal de vrede brengen die nodig is voor ons voortbestaan als het geen toepassing van samendelen en rechtvaardigheid behelst.

V. Ik zou iets willen vragen over alle veranderingen waarbij vaak de woorden ‘heel spoedig’ en ‘aanstaande’ worden gebruikt. Ik word dit jaar 65 – is het waarschijnlijk dat ik enkele van de beloofde veranderingen zal meemaken?
A. Ja.

V. In Share International van juli/augustus 2011 stond een foto van een Russische legerhelicopter die een ufo vervoert. 1) Is deze ufo doelbewust gecrasht? 2) Werd hij in vaststoffelijke vorm gehouden om wetenschappers op Aarde de gelegenheid te geven hem te bestuderen en ervan te leren?
A. 1) Ja. 2) Ja.

V. 1) Als kernsplijting zo gevaarlijk is, waarom werd het de mensheid dan toegestaan om deze technologie te ontwikkelen? 2) Konden de Hiërarchie en de Ruimtebroeders de aardse wetenschappers niet inspireren tot de ontwikkeling van kernfusie in plaats van kernsplijting?
A. 1) In 1942 waren de Geallieerden en de As-mogendheden (vooal de Duitsers onder Hitler) in een nek-aan-nek race verwikkeld om de geheimen van kernsplijting te ontdekken. De Hiërarchie pleitte er bij Sanat Kumara, de Heer der Wereld in Shamballa, voor om dit geheim aan de Geallieerden te geven (die de Hiërarchie aan hun zijde hadden). Dit zorgde ervoor dat zij kernsplijting eerder uitvonden dan de Nazi’s en leidde ertoe dat de Tweede Wereldoorlog eerder beëindigd werd. 2) De Hiërarchie en de Ruimtebroeders hebben de aardse wetenschappers geholpen om kernfusie te ontwikkelen, maar dat is niet overgenomen, in grote mate vanwege onze gehechtheid aan olie en de huidige nucleaire industrie overal ter wereld.

Tijd voor actie!
In het weekend van 10-13 juni 2011 stond ik met een kraam op een nieuwe-tijdsbeurs. Net na de opening op de eerste dag kwam er een man bij de kraam. Hij had een map onder zijn arm om papieren en zo in te doen.
Hij stond te kijken naar de poster met allerlei foto’s van graancirkels. Ik zei dat ze door onze Ruimtebroeders van de naburige planeten worden gemaakt. Zij komen veelal van Venus en Mars, sommigen van Jupiter en van een paar andere planeten binnen ons zonnestelsel. “Inderdaad!” antwoordde hij. Toen vroeg hij of ik de meest recente had gezien. Ik zei dat er zoveel zijn dat ik nog niet gekeken heb. Hij lachte en had bijzonder vrolijke ogen. Het viel me ook op dat hij erg op George Adamski leek, alleen misschien jonger dan op de foto’s die ik heb gezien. Hij zei toen dat er in de afgelopen vier jaar veel mensen door een moeilijke periode gegaan zijn maar dat ze nu innerlijk meer licht en vrede voelen. Ik zei dat dat ook mijn ervaring was. Hij voegde er toen aan toe: “Het zijn vier goede jaren geweest, waarin veel werd gevergd, maar goed! Nu moeten we allemaal de handen ineenslaan om het naar buiten te brengen.” En hij maakte een gebaar met zijn handen – van binnenuit de wereld in. Hij zei toen: “Het zal moeilijk zijn. Velen zijn ten einde raad.” Hij keek toen nog eens vrolijk naar me, haalde adem en zei: “Ik moet rennen!” en liep snel weg.
Kan uw Meester wellicht bevestigen of deze man Maitreya was?
D.B., Melbourne (Australië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Jeugdige moed
Aan het einde van het evenement op 31 juli 2011 in Sebastopol (Californië) waar ik een lezing had gehouden, kwamen een Mexicaanse dame en haar zoontje (van misschien zeven jaar) naar me toe. Hij was heel verlegen, met zijn blik neergeslagen. De moeder zei dat hij mij iets wilde vertellen als ik dat goed vond, dus hurkte ik zodat we op zijn niveau oogcontact konden maken. Hij zei dat ze in Mexico op een eiland woonden en iedereen in zijn stad tegelijkertijd veel glimmende ufo’s had gezien. Hij zei dat wanneer hij anderen, die er niet bij geweest waren, erover vertelde, zij hem niet geloofden. Ik vroeg hem hoe het voor hem voelde om de ufo’s ervaren te hebben en hij zei: “Ik voelde me heel warm.” Ik antwoordde: “Ah, de warmte van liefde.” Toen ik dit zei, zei hij: “Ja” en keek me zo diep in mijn ogen (voor zo’n verlegen kleine jongen) dat ik me afvroeg of hij misschien een Meester was, vooral omdat hij zei dat hij in Mexico woonde en Maitreya daar nu is.
F.O., Emeryville (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de “jongen” de Meester Jezus was en zijn moeder Maitreya.

Spreek je uit!
Bij verschillende gelegenheden hebben we bij ons huis in Samnanger, buiten Bergen, ufo’s gezien. Recentelijk gebeurde en gebeurt het geregeld dat er ’s morgens na deze waarnemingen zwarte helikopters zonder merktekens verschijnen en boven ons huis en omgeving cirkelen. We vermoeden dat een eenheid van de militaire inlichtingendienst hier achter zit.
Op 11 juli 2011 liep ik naar de uitgang van de drogisterij in het centrum van Bergen. Tot mijn verbazing stond er een man in de deuropening die me verhinderde naar buiten te gaan; hij hield een winkelwagen vast met zijn bezittingen erin. Het vreemde was dat hij er precies zo uitzag als de Zweedse zwerver met lang, onverzorgd krulhaar die ik verscheidene malen in de stad had gezien. Ik wist eigenlijk zeker dat hij het was. Maar het vreemde was dat hij er ondanks zijn vieze en armoedige uiterlijk heel schoon uitzag. Hij bleek niet te stinken, maar had een aangename pepermuntgeur om hem heen. Hij had stralende, blauwe ogen en onmiddellijk trof mij de gedachte: ‘Deze ogen zullen me hier vastnagelen’. Toen raakte hij zachtjes mijn arm aan, keek me recht aan en begon met duidelijke, nogal lage stem een gesprek in het Zweeds: “Staan jullie onder bewaking van de regering?” “Ja, ja,” zei ik nogal aarzelend. Instinctief voelde ik dat deze man te vertrouwen was. Toen vroeg hij: “Wie zijn de werkelijke bestuurders van dit land, zijn het de politie en het leger of zijn het de politici?” Ik was verbijsterd en eerst niet in staat te spreken. Toen antwoordde ik: “Het zijn de politie en het leger, je hoeft alleen maar te kijken naar wat er tegenwoordig in de VS aan de hand is.” (Ik dacht met name aan de 30 mensen die in een park daklozen te eten gaven en gearresteerd werden omdat ze zich op verboden terrein begaven, en de wet die hier in Noorwegen net is aangenomen op grond waarvan de regering alle elektronische communicatie in beslag kan nemen.) Ik vertelde hem toen over onze ufo-waarnemingen en het verhaal van de zwarte helikopters die ons lastig vielen. Het was alsof hij het al wist en ik niet veel hoefde te zeggen. Hij knikte en leek in te stemmen met wat ik zei.
Tijdens ons gesprek begon ik me af te vragen of we niet ergens anders moesten gaan staan, aangezien we de hele ingang blokkeerden. Vreemd genoeg konden mensen er heel gemakkelijk langs, ook al was de ingang heel nauw, en niemand leek iets op te merken. Het was alsof ik de enige was die hem zag. Toen vervolgde hij: “Weet je, de wereld wordt geregeerd door de rijken en die zijn de baas van de politie en het leger. Toen lachte hij en zei: “Ik heb zo hard geschreeuwd dat mijn stem zwakker wordt. Nu moet jij voor mij schreeuwen! Je weet dat er niet veel tijd meer is.” Voor we uit elkaar gingen zei ik: “Zorg goed voor jezelf,” en toen streelde ik hem zacht over zijn wang. Hij lachte met een vriendelijke, geruststellende blik in zijn ogen en we gingen ieder ons weegs. Terwijl ik wegliep giechelde ik bijna van binnen toen ik mezelf betrapte op de gedachte ‘Heb ik net met Jezus gesproken?”
1) Was dit een manifestatie van de Meester Jezus of Maitreya waarbij de echte zwerver als model werd gebruikt? 2) Zijn verwijzing naar de tijd die zo kort is, heeft dat te maken met het feit dat overal ter wereld burgerrechten ingeperkt lijken te worden of zelfs afgenomen en dat we ons hiertegen moeten verzetten voor het te laat is?
A.N., Noorwegen.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat 1) de man de Meester Jezus was. 2) Ja.

Hartelijk welkom
Toen ik op 12 juli 2011 Benjamin Creme’s lezing in Friends house in Londen bijwoonde, maakte Benjamin Creme bekend dat Maitreya zich onder de aanwezigen bevond. Aangezien ik op de eerste rij zat was het moeilijk om rond te kijken. Na de lezing, toen bijna iedereen al weg was, liep een goedgeklede man met een normaal postuur en een donkere huidskleur langs mij en lachte op een buitengewoon aardige manier naar me. Zou u kunnen zeggen of deze man Maitreya was? En ik wil er graag aan toevoegen dat het bijzonder fijn was om de heer Creme weer een lezing te zien geven.
S.C., Atlanta (CA, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt, ja, de man was inderdaad Maitreya.

De kracht van liefde
Ik was op donderdag 30 juni 2011 omstreeks 12.30 uur in een bakkerij in de stad Bingley in West-Yorkshire. Voor me in de rij stond een wandelwagentje met een jongetje van ongeveer 18 maanden met blond haar. Zijn vader werd geholpen aan de toonbank.
Ik lachte naar de peuter zoals ik vaak doe bij kleine kinderen en zijn reactie was heel verbazingwekkend. De glimlach waarmee hij de mijne beantwoordde kon met niets vergeleken worden wat ik ooit eerder had meegemaakt. Het was alsof de krachtigste liefde die ik ooit had ervaren van hem naar mij uitstraalde. Dit was zo krachtig dat ik binnen enkele seconden merkte dat er tranen langs mijn gezicht liepen. En ik was volkomen overweldigd. Om dit in een context te plaatsen, ik ben een doorgewinterde 58-jarige journalist en ex-oorlogsverslaggever, en niet geneigd tot dergelijke emoties. Maar bij deze gelegenheid lijkt er iets bijzonders gebeurd te zijn.
Kunt u iets over deze gebeurtenis zeggen of een verklaring geven?
T.W., Bingley (W. Yorkshire, VK).
Benjamin Creme’s Meester zegt dat het ‘kind’ de Meester Jezus was. Zijn ‘vader’ was een discipel van de Meester Jezus.

Alles gezien?
Op 22 mei 2011 was ik ’s middags in de achtertuin en keek naar de lucht. Ik dacht bij mezelf: “Zou het niet geweldig zijn als ik opnieuw Maitreya’s ‘ster’ of een ander ruimteschip zou zien?” Toen dacht ik: “Nou ja, ik heb ze al vaak gezien; ik heb de hoop al die zij mensen brengen, dus het heeft geen zin dat ik die ruimteschepen nog eens zie. In ieder geval heb ik ze zo vaak gezien dat ik niet denk dat ik nog onder de indruk zou zijn.” Toen gebeurde er iets verbazingwekkends: ik keek naar twee gebouwtjes die dicht bij mijn huis staan, toen daar achter een fel stralend voorwerp begon te cirkelen. Het voorwerp straalde veel verschillende kleuren uit, van rood naar blauw en soms geel. Het begon ook gekke manoeuvres bij de gebouwtjes te maken, rechtsom kerend en lussen makend. Het voorwerp was volkomen geluidloos, maakte geen enkel geluid, wat volgens mij onmogelijk is voor een vliegtuig of helikopter, en de manoeuvres waren zeker voor geen van beide mogelijk. Ik rende naar binnen voor een fototoestel om wat foto’s te maken, maar jammer genoeg zat er geen batterij in en toen ik terugkwam in de achtertuin was het voorwerp verdwenen. Kunt u zeggen of het voorwerp een ruimteschip was?
T.SA., São Paulo (Brazilië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het voorwerp een ruimteschip van Mars was.

“Boeddha’s Licht” boven berg in China

“Boeddha’s Licht” boven de Yuntai-tempel

Het lichtverschijnsel dat bekend staat als “Boeddha’s Licht” verscheen in juni 2011 boven de Yuntai-tempel op de berg Juntai buiten de stad Chongqing in de Chinese provincie Sichuan. In een pracht van zeven verschillende kleuren verscheen gedurende een half uur de cirkel van “Boeddha’s Licht” in het westen, terwijl in het oosten de zon nog opkwam.
“Toen na de regen de zon weer verscheen, nodigden vrienden mij uit om samen met een tai chi instructeur foto’s op de berg Yuntai te maken,” schrijft Puti Wushi in zijn blog. “Bij aankomst in de Yuantong-Hal van de Yuntai-tempel zagen we één cirkel van het mystieke Licht van Boeddha, dat eeuwenlang niet gezien was. Wij voelden allen een grote vreugde bij het zien van het schouwspel. Verbazingwekkend was dat er in het midden van Boeddha’s Licht een menselijke schaduw te zien was.”
“Hoewel vijf of zes van ons op een rij naast elkaar stonden, zag ieder van ons alleen onze eigen afzonderlijke schaduw. Eerst vonden wij het moeilijk te geloven. Toen zwaaide een van ons met zijn armen terwijl de anderen stil bleven staan. Wat hij zag en wat hij fotografeerde was slechts zijn eigen schaduw met zijn zwaaiende armen. Wat de rest van ons intussen vastlegde was onze eigen onbeweeglijke schaduw in het midden van Boeddha’s Licht.
“Boeddha’s Licht” wordt gezien als ‘nimbus’ – een optisch en meteorologisch verschijnsel dat naar men aanneemt plaatsvindt wanneer lichtstralen van tegenovergestelde punten waterdruppels binnengaan en dan een inwendige weerkaatsing teweegbrengen. Het eerste gedocumenteerde geval vond in 63 n.Chr plaats op de berg Emei in China. Wanneer de individuele kijker steeds zijn of haar eigen reflectie in de beeltenis ziet, wordt het beschouwd als een teken van persoonlijke verlichting en zegen van de Boeddha. (Bron: chinauncensored.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een teken was dat werd gemanifesteerd door Maitreya, met gebruikmaking van “Boeddha’s Licht”-verschijnsel.)

Wonder in Finland

In het Finse Hämeenlinnna ontdekte de plaatselijke koster Timo Jauhola op dinsdag 9 augustus 2011 tot zijn verrassing een 3-dimensionaal uitziende hologram op zijn schuurdeur. De beeltenis was duidelijk van Maria met de baby Jezus op schoot. Hij legt uit: “’s Avonds na thuiskomst merkte ik op dat de lucht op het erf statisch werd en de haren op mijn hoofd rechtop stonden. Mijn kat vluchtte naar binnen.” Toen hij erom heen wandelde, zag hij dat de 3D beeltenis van de ene naar de andere kant roteerde, zichtbaar bleef en zelfs nog een paar uur in het donker gloeide. Hoewel hij aanvankelijk schrok bij de aanblik ervan, pakte Jauhola zijn camera en slaagde erin de beeltenis vast te leggen. “Het kon geen reflectie zijn geweest. Er stonden alleen maar struiken voor en er is niets waar het licht vandaan had kunnen komen,” zei hij. Na dinsdag is de beeltenis niet teruggekomen, maar Jauhola zegt dat hij zeker is van wat hij zag. (Bron: Finse medewerker van Share International)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat Maitreya dit wonder manifesteerde.)

Graancirkelformaties van 2011
Vier van de nieuwste graanformaties in graanvelden in het Verenigd Koninkrijk. Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat deze formaties gecreëerd werden door ruimtevaartuigen van de planeet Mars.

Graancirkels in Verenigd Koninkrijk 2011
Milk Hill (Wiltshire, VK), 8 juli 2011 Windmill Hill (Wiltshire, VK), 26 juli 2011
Temple Balsall (Warwickshire, VK), juli 2011 Roundway Hill (Wiltshire, VK), 23 juli 2011

(Zie ook: www.temporarytemples.co.uk)

Graancirkel in Tennessee
Op 12 mei 2011 werd door een hulpsheriff van het plaatselijke politiebureau een graancirkel ontdekt in Madisonville (Tennessee, VS). De formatie in de vroege groene tarwe ligt in hetzelfde veld en heeft bijna hetzelfde ontwerp als een formatie die in 2007 door de International Circle Research Association (de Internationale Vereniging voor Cirkelonderzoek) onderzocht en authentiek verklaard werd. Het commentaar bij een video van de formatie uit 2011 op YouTube luidt: “Een krant nam de foto vanuit een helikopter … Het graan was niet gekneusd, maar was bij de knopen ‘opengebarsten’ waardoor ze omvallen.” (Bron: cropcircleconnector.com; YouTube: justa4t)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een authentieke graancirkel was, gecreëerd door een ruimtevaartuig van Mars.)

UFO-waarnemingen wereldwijd

Tokio, Japan — In de avond van 22 juni 2011 stopten in de wijk Arakawa-ku in Tokio velen hun auto’s op de brug over de rivier de Kawaguchi om een “vreemd voorwerp” dat in de lucht zweefde, te bekijken en te fotograferen, – een gekleurd schijfvormig licht dat heen en weer in het rond schoot, van kleur veranderde en snel pulseerde door afwisselende kleuren – wit, rood, groen, blauw, purper. Vervolgens, terwijl het nog steeds in het rond schoot en van kleur veranderde, veranderde het van vorm in een gekleurd licht dat werd omringd door kleinere lichten die samen een halve maan vormden. (Bron: YouTube: webtven09) (Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een UFO van Mars was.)

VS, Mauna Kea, Hawaï — In juni 2011 werden door camera’s die aan de telescoop van Canada-Frankrijk-Hawaï op Mauna Keta (Hawaï) zijn gemonteerd, opnamen gemaakt van een ongelooflijk lichtverschijnsel aan de avondhemel, dat leek op een zeepbel die uit elkaar spatte. Het duurt verscheidene minuten voordat de gloeiende bol uitdijt tot hij het hele beeld vult, zoals vastgelegd op een time-lapse film — om vervolgens weer even mysterieus te verdwijnen.
Naar zeggen was het brandstof die werd uitgestoten door een Amerikaanse intercontinentale ballistische raket die drie minuten eerder vanaf de luchtmachtbasis Vandenburg (Californië, VS) gelanceerd zou zijn. (Bron: dailymail.co.uk) (Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een ufo was van Mars.)

Melbourne, Florida — Op zaterdag 16 juli 2011 filmde de Allsky 360 graden camera op het dak van het Olin Science Building van het Florida Institute for Technology in Melbourne (Florida, VS) een buitengewoon heldere ufo die de nachtelijke hemel doorkruist. In de videofilm is het grotere licht de maan; een kleiner, even helder licht is vastgelegd terwijl het zich nabij de horizon voortbeweegt totdat het verdwijnt. (Bron: Examiner.com) (Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een ufo was van Mars.)

VK, Cottered, Hertfordshire — Op 3 augustus 2011 reed Mike Sewell, sportverslaggever van BBC Radio 5 Live, van zijn huis in de Midlands om in de vroege ochtend een vlucht op de luchthaven Stansted te halen, toen hij boven het dorp Cottered, vlakbij Buttingford, een “groot rond,  schijfvormig ruimteschip” zag.
Hij belde Radio 5 Live op en zijn interview met presentator Nicky Campbell werd live uitgezonden naar miljoenen luisteraars.
Hij zei: “Ik was om kwart over vier ’s morgens waarschijnlijk 25 of 30 km bij Stansted vandaan toen ik een groot helder licht in de lucht zag afdalen tot boven de weg. Terwijl het dichterbij kwam, helde het naar links en terwijl het overhelde … en boven de velden vloog, kon ik de onderkant ervan zien. Het was geen vliegtuig en het was geen helikopter. Beslist een soort – en ik aarzel om dit te zeggen – schijf. Het had verscheidene lichten die rondom flitsten. Aan de onderkant bevonden zich op z’n minst twee grote paneellichten, zachte witte lichten, en het hing alleen maar stil of cirkelde even over een bepaald gebied boven het veld.
“Ik was zo overweldigd, ik trachtte mijn aandacht op de weg, een smalle landweg, te houden. Uiteindelijk kwam ik weer bij mijn positieven en verloor het uit het oog, maar zeker twee of drie minuten lang zag ik wat naar mijn mening geen normaal vliegtuig was. Ik was klaarwakker en ik ben gezond van geest. Ik was er volledig door van de kaart… Het vaartuig ging meer naar het westen dan het oosten richting Stansted. Het had niet de vorm van een normaal vliegtuig – het was een grote schijf, een vaartuig met een ronde vorm en het ging niet weg. Ik keek er twee of drie minuten naar, voordat ik het ten slotte uit het oog verloor.
Direct na het interview met Mike Sewell nam Nicky Campbell een gesprek aan van ufo-deskundige Timothy Good.
Timothy Good: “Dat was duidelijk geen conventioneel vliegtuig van welk type ook… Het zou heel goed buitenaards kunnen zijn. Ik weet dat het een feit is dat het Amerikaanse leger en het Britse leger nu al enige tijd met zeer geheime vliegtuigen en ruimtevaartuigen vliegen. Zoals Ben Rich (die het Stealth-vliegtuig ontwikkelde) al in 1993 in aanwezigheid van twee van mijn vrienden zei: ‘We hebben nu de technologie om naar de sterren te gaan.’ Dat was in 1993.”
Nicky Campbell: “Hoe kwamen ze aan die technologie?”
Timothy Good: “Buitenaardse ruimteschepen – studie van buitenaardse schepen die zijn geborgen, en samenwerking met feitelijke buitenaardsen die ons hebben geholpen om deze technologie te ontwikkelen.” (Bron: BBC Radio Five Live, VK)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een ufo van Mars was. Het is waar dat wetenschappers een zekere mate van buitenaardse technologie van de Ruimtebroeders hebben verkregen.)

UFO gevonden op zeebodem
Golf van Bothnië, Baltische Zee — Een team Zweedse schatjagers gespecialiseerd in het terugvinden van antieke wijnen uit diepzeewrakken hebben een buitengewoon voorwerp op de bodem van de Baltische Zee ontdekt.
Op 19 juni 2011 zagen Peter Lindberg en zijn bemanning van de Ocean Explorer sonarbeelden van een schijfvormig voorwerp dat op 87 m diepte in de Baltische Zee in de modder lag. Het voorwerp heeft een middellijn van 20 m met wat inslagsporen lijken te zijn van 300 m die er omhoog naar toe leiden.
Lindberg zei dat hij in zijn 18-jarige professionele ervaring met onderzeewrakken nooit zoiets als deze “vreemde anomalie” heeft gezien. De sonarbeelden, die online gepubliceerd werden, hebben veel speculatie over de aard van het voorwerp teweeggebracht, maar hijzelf heeft niet gesuggereerd dat het een ufo is. “Het is aan de rest van de wereld om uitspraak te doen over wat het is,” zei hij, maar wanneer er eenmaal voldoende fondsen beschikbaar zijn, zal hij terugkeren om het voorwerp grondiger te onderzoeken. (Bron: International Business Times, VS; oceanexplorer.se)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een achtergelaten ufo van Mars was.)

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘moed’.

Stel je dan een toekomst voor waar het niemand aan iets ontbreekt. Waar de talenten en creativiteit van alle mensen hun goddelijke oorsprong uitdrukken. Waar oorlog geen plaats heeft in hun gedachten en goede wil zijn weldadige net over ieders hart en denken uitwerpt.
Stel je steden voor van licht, verlicht door het Licht zelf — zonder de huidige ellende en ontberingen; stel je vervoer voor, snel en geluidloos, dat slechts aangedreven door licht de verafgelegen werelden en zelfs de sterren binnen ons bereik brengt. Zo’n toekomst wacht de mannen en vrouwen die de moed hebben om samen te delen.
Zo’n toekomst wacht de dapperen die Vrijheid liefhebben.
Zo’n glorieuze toekomst wacht degenen die ernaar verlangen de betekenis en het doel van het leven te begrijpen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De Blauwdruk van de toekomst’)

De politieke en economische transformatie die in gang zal worden gezet als gevolg van de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters zal de mensheid verlossen van eeuwenoude remmingen en beperkingen en haar opwekken om een grote sprong in de ontwikkeling van haar bewustzijn te maken. Bewust, betekenisvol leven zal de plaats innemen van de huidige verwarring, twijfel en angst. Een zelfverzekerde, moedige bereidheid om de innerlijke en uiterlijke wereld te verkennen zal het huidige ondermijnende cynisme vervangen en de evolutionaire vooruitgang mogelijk maken die ik heb geprobeerd te beschrijven: de opkomst van een nieuwe en betere beschaving en van een nieuwe, betere mensheid. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Maitreya kent reeds degenen op wie Hij kan rekenen. Hij weet dat het hart van de mensen verstandig en sterk is, daarop kan Hij vertrouwen. Hij weet dat Zijn leger gereed staat voor de goede strijd voor het Algemeen Welzijn. Dat de mannen en vrouwen van Goede Wil overal Zijn aanwezigheid voelen en reageren op de wereldnood.
Hij heeft geen vrees dat de mannen en vrouwen van nu hun voorbeschikte gelegenheid zullen missen om hun stem en keuze voor het Algemeen Welzijn uit te brengen. Onverschrokken staan ze klaar voor de toekomst en verlangen ernaar te dienen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De keuze van de mensheid’)

[De Meester Djwhal Khul] zegt ook dat alle discipelen eerst en bovenal moed moeten hebben. De wereld zal nooit vrij komen van illusie tenzij we moed hebben. Een van de plichten van ware discipelen, zegt de Meester DK, is om je openlijk uit te spreken tegen elk gezag in de wereld — wetenschappelijk, religieus, politiek of op welk terrein ook — waarmee we het oneens zijn en verder en duidelijker zien dan zij. Als een discipel denkt dat zij het bij het verkeerde eind hebben, betaamt het hem dat ook te zeggen. Als hij zich alleen maar verschuilt en doet alsof hij over het onderwerp geen mening heeft en niets te bieden heeft wat beter, helderder en waarachtiger is, dan is hij slechts in naam een discipel. De ware discipel is de discipel die geen angst kent. Dat is het eerste vereiste voor alle discipelen. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven)

Mijn vrienden, Ik ben dichter bij jullie dan je wellicht denkt. Mijn hart klopt gelijk met dat van jullie. Mijn hart huilt om het lijden van zo velen. Toch weet Ik dat het hart van hen die Mij nu horen open is en bereid om te helpen. Vrees niet, Mijn vrienden. Geef moedig en bereidwillig om allen in nood te helpen. Wanneer jullie dit doen, betreden jullie dat gebied van goddelijkheid van waar jullie komen. Dit is de werking van goddelijkheid zelf.
Dus, Mijn vrienden, wacht niet langer op de manifestatie van de grote veranderingen die zullen komen. Breng ze tot stand door jullie daden. Denk ruim. Bedenk dat je broeders en zusters jullie zelf zijn, gelijk over de hele wereld. Doe dit, Mijn vrienden, en zie Mij zeer spoedig.
Mijn hart omvat jullie allen. (Maitreya, Share International, mei 2006)

Momenteel verricht Maitreya, onze Meester, vele taken die alleen Hij kan doen als de Bemiddelaar van Goddelijke Tussenkomst. Zo bespoedigt Hij de dag waarop allen Hem kunnen zien. Die dag komt steeds dichterbij en zal het teken zijn dat de Nieuwe Tijd begonnen is; dat het Nieuwe Leven dat Hij belichaamt overal verspreid wordt; dat de mensheid zelf de mogelijkheden in zich heeft om het kwaad in de wereld recht te zetten en slechts de moed en het vertrouwen in haar eigen Goddelijkheid nodig heeft om alle dingen nieuw te maken. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Alle dingen nieuw’)

Spoedig zal het lange wachten voorbij zijn; de Grote Heer zal Zijn gelaat aan de wereld tonen en de Nieuwe Godsbeschikking zal beginnen. Put moed uit dit gegeven en schaar je in de gelederen van hen die zich nu al over de hele wereld wijden aan het dienen van hun broeders en zusters, bekend en onbekend. Benut deze kans om de huidige problemen aan te pakken en help, door aspiratie om te zetten in handelen, de lijdende mensheid het onrecht te herstellen en het Nieuwe Tijdperk van rechtvaardigheid en vrede te scheppen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De mensheid moet kiezen’)

Je hebt moed nodig om je begoochelingen te overwinnen. Er is moed voor nodig om te veranderen. Begoocheling heeft, net als licht, een uitstraling – net zoals wijsheid of liefde een uitstraling heeft.
Het is heel eenvoudig om de begoochelingen van andere mensen te zien maar niet die van jezelf. Als anderen begoochelingen hebben, kun je er zeker van zijn dat je zelf ook begoochelingen hebt. Het kan niet anders of je hebt er enkele. Als je ze hebt, is er moed voor nodig om ze te herkennen. Er is zelfs moed voor nodig om toe te geven dat je ze hebt…
Het denken kan naar de emoties kijken en zijn licht laten schijnen op de begoochelingen van het astraal lichaam. Daar is moed voor nodig. Er is moed voor nodig om te veranderen, om bereid te zijn te veranderen, om de verstoring, de transformatie te verwelkomen die optreedt wanneer iemand de eerste, de tweede of de derde inwijding neemt. Er is moed voor nodig om zover te komen, om die hindernis te nemen, om te verzaken. Evolutie is voornamelijk een proces om jezelf van dingen te ontdoen. Er is moed voor nodig om jezelf te veranderen en dingen als Transmissie-meditatie te gaan doen. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven)

De mens heeft de toekomst in handen.
Weeg goed af, oh mens, en als je kiest zoals het een waarachtig mens betaamt, dan kan Ik je leiden naar het Licht van je goddelijke erfenis.
Maak de juiste keus en laat Mij leiden.
Maak de juiste keus en wees verzekerd van Mijn voortdurende bijstand.
Maak de juiste keus, Mijn broeders, en word bevrijd van al wat je begrenst.
Mijn Leger is op weg en marcheert moedig de toekomst tegemoet.
Voeg je bij hen die reeds strijden aan de zijde van het Licht,
aan de zijde van de Waarheid, van Vrijheid en Rechtvaardigheid.
Voeg je bij Mijn Voorhoede en toon jullie broeders de weg. (Maitreya, uit Boodschap nr.17)

Maitreya tracht de mens tot zijn geboorterecht te verheffen.
Hij tracht tot de schepping van een nieuwe en gelukkiger wereld te inspireren.
De Grote Heer tracht ieder individu met heiligheid en waardigheid te omkleden.
Hij tracht de wereld van geweld en oorlog te bevrijden.
Waar zal Hij Zijn helpers vinden?
Wie zijn er gereed om te reageren?
Wie hebben de moed om de Heer van Liefde te helpen?
Hij kent reeds degenen op wie Hij kan rekenen.
Maak je gereed om Hem te zien.
Poets je vastberadenheid glanzend op.
Laat de onmetelijkheid van de taak je de moed niet benemen.
Wees eenvoudig en oprecht in alles wat je doet. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De intrede van Maitreya’)

Moed is absoluut essentieel voor iedere discipel. Als je niet moedig bent, zul je nooit een Meester worden. We moeten leren alleen te leven in bewustzijn om een Meester te worden. Om van alle hulp, alle hogere leiding verstoken te zijn, om absoluut alleen te zijn in bewustzijn in de wereld, hetgeen is wat je ervaart wanneer je een vierdegraads ingewijde wordt, omdat je dan van de ziel verstoken bent. Tot die tijd was de ziel het hoogste aspect waarvan je je bewust kon zijn. Naarmate je voortgaat, word je je er steeds meer van bewust dat je de ziel bent, maar er komt een moment bij de vierde inwijding waarop dat bewustzijn ophoudt…
Na de vierde inwijding sta je alleen op een manier waarop niemand in deze zaal ooit alleen is geweest. Dat vergt moed. De Meester is volstrekt alleen, ofschoon lid van een Broederschap. Je moet als Meester volstrekt alleen kunnen zijn en dat betekent dat je moed moet ontwikkelen. De manier om moed te ontwikkelen is door in elke situatie moed te tonen; zie de situatie onder ogen en ontwikkel je moed. Je moed groeit door de kleine dingen en dat maakt het gemakkelijk om moedig te zijn in de grote dingen, zoals alleen te staan in de hele kosmos. Het is een beangstigende gedachte, tenzij je moed hebt. (Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking)

[Er zijn] steeds meer mensen die zich bewust worden van een ander perspectief, die de mogelijkheid zien van een onvoorstelbare harmonie en zich verzetten tegen zowel apathie als chaos. Tot nu toe vormen zij de minderheid, maar spoedig zullen de krachten van chaos zwichten voor hun visie van rechtvaardigheid en vrede; uit hun onbevreesde greep op het leven en hun creatieve handelen zal een nieuwe wereld geboren worden.
Deze mannen en vrouwen van goede wil zullen de oude denkbeelden van afscheiding en conflict aanvechten en, stapsgewijs, de wereld opnieuw opbouwen. Zo zal het zijn. Niet alleen, maar begeleid en bezield door Maitreya en Zijn Broeders zal deze groep moedigen krachtig en invloedrijk worden, aangemoedigd door het enthousiasme van de haar volgende massa’s. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De komende eeuw’)

Wanneer Ons gelaat gezien wordt, zullen jullie ook de begintijd zien van veranderingen die de wereld zullen transformeren. De veranderingen zullen niet allemaal tegelijk plaatsvinden, maar spoedig zullen de eerste stevige slagen van rechtvaardigheid en vrijheid worden toegediend, die aan stuwkracht zullen winnen naarmate de maanden en jaren voorbij flitsen. Uiteindelijk zal alles worden vernieuwd en zullen de volkeren van de wereld een schonere en gezondere lucht ademen.
Voor deze reusachtige taak is moed vereist. Aan vele uitdagingen moet het hoofd worden geboden. Het is niet eenvoudig om een wereld totaal te veranderen, noch om een nieuwe te bouwen op de ruïnes van het verleden. Wees daarom moedig en herbouw jullie wereld. Leg je angst af en verwelkom de toekomst met open armen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het Pad naar de toekomst’)

Mijn vrienden, Mijn broeders en zusters, ga na waar jullie nu staan. Zijn jullie bereid met Mij mee te gaan naar het Gezegende Eiland van Liefde? Zijn jullie bereid met iedereen te delen wat je nu bezit? Zijn jullie bereid, Mijn vrienden, om het Leven moedig onder ogen te zien en het te beschouwen als een uitdaging tot slagen? Niets kan jullie tegenhouden als je met Mij meegaat. Niets zal er overblijven van de oude traagheid, maar omgeven door Licht en Liefde kunnen jullie, Mijn vrienden, de vreugde kennen van nabijheid tot de Vader; die vreugde welke Mij een voorrecht is jullie te verlenen. Raap je moed dan bijeen, Mijn vrienden, en volg Mij terug naar je Bron. Er kan niets fout gaan, Mijn vrienden, Maitreya is met jullie! (Maitreya, uit Boodschap nr. 86)

interview met Mubarak Awad door Jason Francis

Mubarak Awad richtte in 1989 Nonviolence International op, een in Washington DC gevestigde non-gouvernementele organisatie, nadat hij Palestina was uitgezet omdat hij een geweldloze campagne en de eerste intifada mee had helpen opzetten. Nonviolence International is een gedecentraliseerd netwerk van steunpunten dat wereldwijd het gebruik van geweldloze acties propageert. Awad heeft de afgelopen 30 jaar ook gewerkt als pleitbezorger voor de jeugd en door heel Amerika vele programma’s opgezet voor verwaarloosde en in moeilijkheden verkerende jongeren. Jason Francis interviewde Mubarak Awad voor Share International.

Share International: Zou geweld zoals terrorisme, opstanden en guerrilla’s ooit aanvaardbaar worden om politieke doeleinden te bereiken, zelfs voor loffelijke doelen zoals vrijheid en gerechtigheid van een bezetter?
Mubarak Awad: Ik geloof niet in terrorisme. Ik geloof niet in geweld, zelfs niet tegen een meedogenloze dictator. Een dictator beschouwt zichzelf als één persoon, maar hij heeft andere mensen die hem aan de macht houden. Hij beschikt over het militaire apparaat, de banken, de politie, veiligheidsdiensten en dergelijke. Bij geweldloze acties gaat het er dus om zulke mensen niet te doden, maar te proberen hen ervan te overtuigen de dictator niet te steunen, omdat dat het meest in hun eigenbelang is en dat van de staat die zij dienen.

Die gedachte was heel sterk in de grote revoluties die zojuist plaatsvonden in Egypte en Tunesië. En er zullen veranderingen gaan plaatsvinden op heel wat plaatsen. Tegenwoordig hoeven de mensen, vanwege hun hogere opleiding, zich niet meer te verbergen achter explosieven of een bomvest om te doen en te doden. Het werkt niet.

SI: Als de Palestijnse gemeenschap een geweldloze verzetsbeweging had opgebouwd zoals die in India geïnspireerd door Mahatma Gandi of in de VS door Martin Luther King Jr., denkt u dan dat de internationale gemeenschap, met name de VS (Israëls grootste weldoener), minder geneigd zou zijn Israëls bezetting en onderdrukking van de Palestijnen door de vingers te zien, en een veel vastberadener standpunt in zou nemen tegen Israël dan nu het geval is, of zou dat geen enkel verschil maken?
MA: Toen Israël gesticht was, en na de Zesdaagse Oorlog in 1967, werd Israël een uniek concept in de Amerikaanse samenleving – niet alleen binnen de regering maar ook binnen kerken en scholen. Er is nergens een parallel te vinden van de relatie tussen Israël en de Verenigde Staten. Dus doet het er niet toe of de Palestijnen geweld of geen geweld gebruiken. Dat zal het Amerikaanse concept van Israël totaal niet veranderen. Er kan pas enige verandering plaatsvinden als de Israëlische burgers het idee accepteren dat ze vrede met de Palestijnen moeten sluiten. Dan zullen de Verenigde Staten volgen. Zolang de Israëlische burgers geen vrede kunnen en willen sluiten met de Palestijnen, zullen de Verenigde Staten de zijde van Israël blijven kiezen. En dit geldt voor zowel de linker- als de rechterzijde van de Amerikaanse politiek; het doet er dus niet toe wie er aan de macht is.
Maar het is duidelijk dat wanneer er geweld tegen de Israëli’s wordt gebruikt (en er zijn vele redenen waarom dat plaatsvindt), dit de Verenigde Staten sterken in hun steun aan de starheid van de Israëli’s. Maar als er geen geweld is, treedt er een kleine verandering op. Gedurende vele jaren was er in het Israëlisch-Palestijnse conflict geen enkele terroristische actie, en was er geen verandering aan de Israëlische kant. Toen kwam er geweld en was er ook geen verandering. Dus ik ben niet hoopvol dat de situatie zal veranderen.
Hoewel, als je naar Zuid-Afrika kijkt, niemand dacht dat de situatie daar ooit zou veranderen, maar de verandering kwam. Als je naar de Sovjet-Unie kijkt, niemand dacht ooit dat die ineen zou storten zonder geweld, wapens of oorlog, en die stortte in elkaar; hetzelfde in Noord-Ierland; hetzelfde ook in de Verenigde Staten met de burgerrechtenbeweging. De blanken aan de kant van gerechtigheid in Zuid-Afrika maakten de verandering mogelijk. De Britten maakten de verandering in Noord-Ierland mogelijk. De blanke bevolking in de Verenigde Staten maakten ten tijde van de burgerrechtenbeweging de verandering mogelijk. Dus wanneer verandering plaatsvindt, komt het eerder van de sterkere kant dan van de zwakkere. In het Israël-Palestina conflict is Israël de sterkere kant. Zij moeten naar andere landen kijken en inzien dat er verandering moet komen.

SI: Hoe gebruikt een groepering geweldloosheid om sociale verandering tot stand te brengen?
MA: Allereerst moeten we heel goed naar het begrip mensenrechten kijken. Wanneer iemands mensenrechten ontnomen worden door iemand anders, en hij zo zwak is dat hij zichzelf niet kan verdedigen en zijn rechten terugkrijgen – kinderrechten, vrouwenrechten, politieke rechten – dan moeten we iemand anders hebben die het als zijn verantwoordelijkheid ziet op te komen voor de rechten van zo iemand, zelfs als hij hem niet kent. Je ziet een Amerikaan die vecht voor rechten in Nicaragua, een Amerikaan of een Brit die vecht voor de rechten van de Chinezen, of iemand uit Nederland die vecht voor de rechten van de Palestijnen. Zij hoeven de persoon niet te kennen maar zij vinden dat in een menselijke samenleving niemand een ander van zijn rechten kan beroven. En wanneer die rechten iemand ontnomen worden, moeten we er iets aan doen – door geweldloosheid te gebruiken. We kunnen anderen niet doden omdat zij iemand anders van zijn burgerrechten beroven. Dat is het eigenaardige met de doodstraf. De staat zegt: “Omdat jij deze persoon doodde, moeten we jou doden.” We weten dat doden hoe dan ook slecht is, wie het ook doet.
Door geweldloosheid in praktijk te brengen, trachten we de bezorgdheid en angst van de ander te zien, waarom hij doet wat hij doet. We laten hen zien dat we hen geen kwaad zullen doen, maar ook dat wat zij doen anderen schade berokkent. Dat is de manier waarop vele geweldloze acties plaatsvinden.
Er zijn dictators die beweren: “Iedereen houdt van mij. Ik ben degene die door God voor zijn volk geroepen is.” Dan ziet hij dat er duizenden mensen de straat op gaan die hem afwijzen en zeggen: “Ga weg, we houden niet van je.” Dus moet hij een beslissing nemen: “Hemel, ik dacht dat ik door iedereen geliefd werd. Waarom gaan duizenden de straat op en houden ze niet van mij? Ik stap op.” Dat wordt de kracht van geweldloosheid – niet als eenling, maar als groep, duizenden en nog eens duizenden mensen die zich inzetten om die verandering teweeg te brengen.
Geweldloosheid moet serieus genomen worden. We kunnen het niet licht opvatten zoals in de Verenigde Staten waar het slechts een weekendactiviteit is. Voordat de oorlog in Irak begon, waren duizenden mensen voor het weekend naar Washington DC gekomen en daarna gingen ze weer weg. Maar als deze duizenden mensen dag en nacht in Washington DC waren gebleven en de regering, straten en alles in Washington DC geblokkeerd hadden, dan hadden de politici pas werkelijk begrepen dat die mensen geen oorlog in Irak wilden. Maar na zondag gaat iedereen naar huis. Ze zeggen: “Welaan, we hebben tegen de oorlog in Irak geprotesteerd.” Het was eerder een zondagsbetrokkenheid dan een toezegging om zes maanden of zelfs maar drie maanden de straat op te gaan, zo lang als nodig is. We moeten op straat blijven totdat de verandering plaatsvindt.
Washington DC heeft bijvoorbeeld geen senator, maar de bevolking betaalt wel belasting. De mensen die in Washington DC wonen, accepteren dit als een nederlaag, waarmee ze dagelijks leven. Maar we zien niet dat duizenden inwoners van DC weigeren belasting te betalen. Als iedereen in DC weigerde belasting te betalen totdat ze een senator hadden, dan zou de regering veranderen. Met een, twee, tien of honderd mensen werkt het niet. Alleen een groot aantal mensen kan die verandering teweegbrengen…

SI: Kunt u beschrijven wat u in uw werk met jongeren doet?
MA: Ik kan beginnen met te vertellen dat mijn vader gedurende de Arabisch-Israëlische oorlog doodgeschoten werd. Ik woonde in een weeshuis en werd een last voor de samenleving, buiten mijn schuld. Ik meende dat kinderen niets te kort zouden moeten komen omdat hun ouders dood zijn. In mijn jeugd ging ik zo vaak met honger naar bed, en ik vond dat een treurige toestand.
Toen ik in de Verenigde Staten ging studeren, zag ik vele hongerige mensen. Ik zag veel kinderen van 12, 13 of 14 jaar achter de tralies. Gedurende mijn studie aan de universiteit zag ik in dat er iets verkeerds was in een samenleving die zo rijk is als de Amerikaanse, maar niet weet hoe ze met deze kinderen moet omgaan. Dus begon ik kinderen uit de gevangenissen en instellingen te halen, en probeerde met hen te werken binnen hun eigen gezin, om familieleden voor hen te vinden bij wie ze beter konden verblijven dan in instellingen, de gevangenis of pleeggezin.
Ik voelde me zo gezegend dat veel mensen het met me eens waren. We begonnen een organisatie en een deel van de organisatie gebruikt spiritualiteit bij jonge mensen om hen te leren dat ze geen last voor de samenleving zijn. We moeten hen helpen deel van de samenleving te zijn. We sturen hen terug naar school, we zetten hen weer aan het werk, en het is altijd een vreugde om te zien dat sommigen van hen slagen in het leven. Ik begon in Ohio en men wilde ons kinderen uit Indiana en West-Virginië sturen. We zeiden: “Nee, wij zullen naar West-Virginië en Indiana gaan om de problemen daar ter plaatse op te lossen.” Nu zijn we in negen staten aanwezig met een budget van meer dan 50 miljoen dollar. We helpen heel veel kinderen en gezinnen, en zijn trots op het werk dat we gedaan hebben en nog doen.

SI: Wilt u verder nog iets toevoegen?
MA: Je moet kijken naar de macht van geweldloosheid nu in het Midden-Oosten. Het gaat het hele concept van mensen veranderen die krijgen wat ze willen als ze voor zichzelf leren opkomen. Je moet ook naar het onderwijs kijken. Ik geef les aan de American University in Washington DC, en een van de grootste afdelingen van de universiteit is Vredesonderwijs. Er komen meer studenten naar Vredesonderwijs dan naar technische wetenschappen of enige andere discipline. Aan bijna elke universiteit wordt het oplossen van conflicten, geweldloosheid en vredesvraagstukken onderwezen. Vijf, tien, vijftien jaar geleden gebeurde dat niet. We zijn ons onderwijs aan het veranderen en dat is essentieel als we ooit tot een punt willen komen waarop we niet hoeven te vechten en elkaar te vernietigen.

Zie ook: http://nonviolenceinternational.net

Verontwaardigde betogers bereid ver te gaan
Spaanse betogers, de ‘Indignados’ [‘de Verontwaardigden’] hebben hun belangrijkste bolwerk op het Plaza del Sol in Madrid verlaten om de beweging te verbreden en dichter bij het volk te brengen. Zij gaan te voet naar het hart van Europa om steun te krijgen en petities met voorstellen te verzamelen ter voorbereiding op de grote Europa-brede bijeenkomst op 15 oktober 2011. “Vamos despacio porque vamos lejos” – wij gaan langzaam omdat we ver willen komen – stond op spandoeken te lezen toen zij zich in beweging zetten voor de heroïsche tocht van 1600 kilometer naar Brussel in België.
De tocht is een vervolg op de ‘volksmarsen van verontwaardiging’ die uit tientallen steden in heel Spanje vertrokken en in augustus 2011 in Madrid samenkwamen. In de belangrijkste wijken van de grote steden bestaat inmiddels een organisatie die onderzoek doet naar de behoeften van het volk en steun verleent aan de lokale bevolking. Men werkt bijvoorbeeld met mensen die, omdat zij niet in staat zijn hun hypotheek te betalen, uitzettingsbevelen hebben ontvangen. Wanneer de politie en vertegenwoordigers van de bank aankomen om hen uit te zetten, treffen zij honderden ‘indignados’ aan die hun de weg versperren. Geconfronteerd met deze aanblik, vertrekken de vertegenwoordigers en is de uitzetting voorkomen.
Betogers zeggen dat zij oprukken omdat zij boos zijn over de wijze waarop de economische crisis in Europa afgedaan wordt, met bezuinigingsmaatregelen, verlies van banen en privatiseringen, terwijl degenen die zij schuldig achten aan de recessie ongemoeid blijven. Door naar Brussel te gaan zal het protest op het niveau van de Europese Unie gebracht worden. De betogers zullen volgens plan op 17 september in Brussel aankomen, waar ‘verontwaardigden’ uit heel Europa zich bij hen zullen voegen voor een grootse demonstratie als onderdeel van een Europese actiedag. Vervolgens zal er, beginnend op 8 oktober, gedurende een hele week in Brussel een Sociaal Forum gehouden worden dat op 15 oktober als onderdeel van een dag van mondiale actie afgesloten wordt met een massademonstratie. (Bron: La Vanguardia, El País, Spanje)

Israëli’s voor sociale rechtvaardigheid
Eind juli en begin augustus 2011 gingen Israëliërs de straat op om te protesteren tegen de stijgende kosten van levensonderhoud – lage inkomens, hoge huizenprijzen en huren, de hoge kosten om kinderen op te voeden en andere sociale onderwerpen. Op drie opeenvolgende zaterdagen groeiden de protesten uit tot de grootste demonstraties die het land in tientallen jaren had gezien.
Op 13 augustus verspreidden de protesten zich over 12 steden, waaronder Tel Aviv, Jeruzalem and Haifa, en ontstonden er tentkampen waar veel mensen op de belangrijke boulevards leefden, omgeven door spandoeken en vlaggen, wat deed denken aan de demonstraties op het Tahrir-plein in Caïro (Egypte).
Begin augustus vond het grootste protest plaats in Tel Aviv, waar minstens 200.000 mensen de straat op gingen, terwijl er 30.000 mensen in Jeruzalem demonstreerden. Voor een land van 7 miljoen inwoners waren de aantallen demonstranten bijzonder hoog.
Hoewel de protesten begonnen om de hoge kosten van het huren en kopen van huizen, was de meest gehoorde slogan van de recente demonstraties: “Het volk eist sociale rechtvaardigheid”. Onder de demonstranten waren alle soorten Israëliërs en nu ook Israëlische Arabieren, die 20 procent van de bevolking uitmaken.
In Haifa sprak Hamoudi Hujeirat de menigte toe met een oproep tot samenwerking tussen Joden en Arabieren. “We zijn één volk,” zei hij tot de juichende menigte. Schrijver Sami Michael vertelde de menigte in het Arabisch: “Nu ik 85 jaar ben is het moeilijk om optimistisch te zijn, maar de jonge generatie maakt mij vandaag optimistisch. Vandaag laat het publiek voor het eerst een verbinding zien tussen klassen, tussen steden en dorpen, tussen Arabieren en Joden, en ik kan me niet herinneren zoiets in Haifa te hebben gezien. De gevolgen van [de Arabische Lente] hebben ook ons bereikt,” zei hij. (Bron: The Guardian, VK; Al Jazeera; Haaretz, Israël)

Het pad naar Eenheid
door de Meester —, via Benjamin Creme (11 juni 2011)

Wanneer de geschiedenis van deze uitzonderlijke tijd wordt geschreven, zullen de mensen, wellicht voor het eerst, beseffen hoe belangrijk, hoe bepalend de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten zijn geweest. Binnen zes verbazingwekkende maanden zijn de inwoners van vele landen in het Midden-Oosten, die werden onderdrukt en ingesloten door eeuwenoude dictatoriale stammenregimes, in navolging van het Tunesische en Egyptische volk opgestaan en hebben hun recht op vrijheid en democratie, op sociale rechtvaardigheid en werk opgeëist. Wat de media de ‘Arabische Lente’ noemen kost vele levens en veel lijden van deze moedige mensen, die bereidwillig sterven voor de vrijheid van hun broeders en kinderen. Martelaren worden zij genoemd, en dat zijn zij ook.
Van nu af aan zal dit verschijnsel zich over de hele wereld openbaren. Vele volkeren organiseren zich nu al om hetzelfde te doen. Een blauwdruk voor verandering heeft de verbeelding van vele miljoenen mensen gegrepen en zal spoedig de aandacht van de wereld opeisen. Mensen hebben begrepen dat zij onoverwinnelijk zijn wanneer ze zich organiseren en zich moedig opstellen. Niets kan deze beweging voor verandering tot staan brengen. Zij belichaamt de denkbeelden van de toekomst en het Plan. Maitreya heeft haar een stem gegeven, die nu de stem van de volkeren der wereld is.

Oude orde
De oude orde doet er alles aan om de voortgang van deze beweging voor verandering te stoppen, maar ze kan niet eeuwig standhouden tegen de grondslagen van het leven: voortdurende verandering, voortdurende aanpassing van zijn vorm om de aard van dat leven beter uit te drukken. Zo is het thans, en zo zal het oude wegkwijnen en zullen de nieuwe scheuten opbloeien, naarmate de mensen ernaar streven de grondslagen van de Nieuwe Tijd – samendelen, rechtvaardigheid, juiste verhoudingen, liefde en eenheid – beter uit te drukken en te openbaren.

Vooruitgang
De mens is waarlijk op weg. Niets kan zijn verdere vooruitgang tegenhouden zolang hij denkt in termen van Eenheid. Alle mensen zoeken naar Eenheid, maar raken verward door de verschillende paden. Houd altijd de grondslagen van Eenheid en Liefde voor ogen, en de weg ontsluit zich vanzelf.
Zo sprak Maitreya in Caïro, op het Tahrir-plein. De besten van hen die Hem hoorden, zullen hun broeders en zusters leiden en hen de weg wijzen, de eenvoudige weg naar Broederschap en Vrede, Rechtvaardigheid en geopenbaarde Liefde.

V. Aan hoeveel televisie-interviews heeft Maitreya tot nu meegedaan?
A. 29 In de VS en 9 in Mexico; 38 in totaal (per 12 mei 2011).

V. Maitreya heeft gezegd dat de Palestijnen hun thuisland zullen krijgen. In veel vredesvoorstellen zou een toekomstige Palestijnse staat bestaan uit de Gaza-strook en de Westoever. De Palestijnen hebben via het Verdrag van Oslo uit 1993 met dit idee ingestemd. Hoewel dit gebied (Gaza en de Westoever) slechts 22 procent is van het oorspronkelijke Palestina, is Israël voortdurend bezig Palestijns gebied te annexeren door middel van illegale nederzettingen op de Westoever en in Oost-Jeruzalem. Als gevolg hiervan beslaat het Palestijnse grondgebied nu nog maar 11 procent van het oorspronkelijke thuisland – Gaza en enkele ‘bantustans’ op de Westoever. Ik heb altijd begrepen dat de Hiërarchie een twee-statenoplossing voorstaat waarin Palestina en Israël naast elkaar bestaan. Klopt dat?
A. Ja, volgens mijn informatie komt het Israëlische aanbod momenteel neer op 26 procent van het oorspronkelijke Palestijnse gebied. De Israëli’s beweren dat ze de Palestijnen 80 procent van hun voormalige gebied toekennen, wat onmiskenbaar onjuist is. Op deze basis kan er nooit een vreedzame oplossing tot stand komen. Ik ben al vele jaren van mening dat voor een rechtvaardige verdeling van het gebied het advies van Maitreya nodig zal zijn om vrede tot stand te brengen.

V. Ziet de Hiërarchie deze twee-statenoplossing nog steeds als een realistische optie, nu Israël zich nog steeds Palestijns gebied toeëigent?
A. Ja.

V. Moeten de illegale Joodse nederzettingen op de Westoever (en in Oost-Jeruzalem) ontruimd worden om een rechtvaardig vredesverdrag mogelijk te maken?
A. Ja.

V. Sommige groepen en organisaties steunen het Palestijnse pleidooi voor een één-staatoplossing, waarin alle burgers, Joden en Palestijnen, dezelfde democratische rechten hebben in één land. Hoe ziet de Hiërarchie zo’n oplossing?
A. Een uitstekende oplossing, behalve dat die waarschijnlijk onhaalbaar is. Daarom zijn de Meesters voor een twee-statenoplossing.

V. Zal de ‘Arabische Lente’ een positieve uitwerking hebben op de toestand van de Palestijnen?
A. Ja. Die begint al merkbaar te worden.

V. In veel landen winnen populistisch-racistische politieke partijen steeds meer terrein. Velen zien immigratie als het grootste probleem voor de Westerse landen en grenzen die in de afgelopen tientallen jaren opengingen, worden nu misschien weer gesloten. Ook zijn steeds meer mensen ervan overtuigd dat we minder gulhartig moeten zijn tegenover de ontwikkelingslanden en eerst onze eigen problemen moeten oplossen. Hoe kunnen we met zulke populistisch-racistische partijen omgaan? Oprechte  politici (ze bestaan nog!) zijn wanhopig want ze hebben het gevoel dat ze niet de middelen hebben om in te gaan tegen de voorstellen van de populisten, die gemakkelijke oplossingen bieden voor complexe problemen.
A. Maitreya Zelf zal ervoor nodig zijn om ‘het antwoord’ te geven op deze bijzonder lastige kwestie. Het onderliggende probleem kan alleen worden opgelost door samendelen.

V. In de tachtiger jaren werd in Soedan een ziekte vastgesteld die het ‘knikkebolsyndroom’ wordt genoemd. Dit is nog steeds ongeneeslijk; de medische wetenschap worstelt met de vraag waardoor de ziekte wordt veroorzaakt. Het doet zich voor bij kinderen tussen vijf jaar en de late puberteit en leidt tot epilepsie-achtige stuiptrekkingen, hersenbeschadiging en dwerggroei. Ongeveer 93 procent van de kinderen met deze ziekte lijden ook aan rivierblindheid. Het ‘knikkebolsyndroom’ wordt zo genoemd omdat de kinderen weinig meer kunnen doen dan min of meer permanent knikkebollen. De ziekte komt inmiddels ook voor in Tanzania en Oeganda.
Kan u of uw Meester hier misschien wat licht op werpen?
A. Dit is een van de tragische gevolgen van rivierblindheid.

V. Is kolonel Khaddafi nog in leven?
A. Ja.

V. Is Khaddafi krankzinnig?

A. Hij is niet per se klinisch krankzinnig, maar hij verkeert in een diepe toestand van illusie.

V. Wat is de gemoedstoestand van president Assad van Syrië?
A. Waarschijnlijk bezorgd!

V. De vrije wil is heilig. Maar zijn er geen grenzen aan die vrije wil, bijvoorbeeld als iemand zelfmoord wil plegen en de politie erbij gehaald wordt om dat te voorkomen? Zijn mensen in dergelijke omstandigheden verplicht om in te grijpen of is de vrije wil heilig onder alle omstandigheden, zolang er niemand schade wordt berokkend? Moet mensen worden toegestaan te doen wat ze willen zolang ze er niemand anders mee schaden?
A. De vrije wil van de mens is, vanuit het gezichtspunt van de Meesters, heilig en Zij schenden die nooit. Dat beperkt de mate waarin de Meesters de mensheid kunnen helpen. Dat is de Wet.
De mensheid zelf heeft beperkte vrije wil, afhankelijk van het punt in evolutie van het individu. Hoe verder geëvolueerd, des te meer de mens volgens de Wet zal handelen en daarmee vrije wil heeft; hoe minder geëvolueerd iemand is, des te minder hij of zij volgens de Wet van Oorzaak en Gevolg (karma) leeft, en des te minder controle hij of zij erover heeft.

V. Ik steun en volg de verschijning van Maitreya al sinds 1988. Bijna alles wat ik van u heb gelezen respecteer ik en vindt weerklank in mij. Ik wil graag weten waarom er geen informatie wordt gegeven over de televisiezender waarop we de interviews met Maitreya kunnen zien. Elke maand verwacht ik die informatie in Share International of op de website. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mijn geloof in het verhaal begin te verliezen.
A. Dit soort vragen wordt vaak aan Share International gestuurd en steeds opnieuw door mij beantwoord, maar het antwoord lijkt veel mensen niet tevreden te stellen of logisch voor te komen. Ik begrijp werkelijk niet waarom. Laat me een nieuwe poging wagen.
Maitreya werkt nu openlijk in de wereld. Dat wil zeggen, Hij verschijnt op televisie en spreekt of geeft antwoord op vragen, zonder ooit te zeggen dat Hij Maitreya of zo is, maar gewoon als één van ons. Hij is ‘incognito’, dat wil zeggen dat Hij Zijn identiteit niet bekendmaakt. Ik maak er geen ‘Vind de Leraar’-spel van, maar maak slechts bekend dat zo’n Leraar bestaat en dat dit Zijn prioriteiten zijn: samendelen, rechtvaardigheid en vrede. Mettertijd zullen steeds meer mensen op Zijn denkbeelden reageren (en velen doen dat al) , die steeds meer zullen worden aanvaard door mensen die zich erdoor aangesproken voelen. Op deze manier creëert Maitreya een enorme, wereldwijde publieke opinie. (Waar denkt u dat de ‘Arabische Lente’ bijvoorbeeld vandaan kwam?) Zelf bekommert Hij Zich er niet om of Hij momenteel als Maitreya herkend wordt of niet, maar Hij wil dat mensen overal ter wereld de gelegenheid hebben om te leren welke fundamentele activiteiten er van onze kant nodig zijn om de wereld te redden en de nieuwe beschaving te bouwen. Het doet er helemaal niet toe of u een specifiek persoon als Maitreya herkent of niet, maar dat u aan Zijn kant staat en op Zijn denkbeelden reageert. Wanneer voldoende mensen dat doen zal Verklaringsdag aangekondigd worden en op die dag zal Maitreya ten overstaan van de hele wereldbevolking Zijn ware status bekendmaken zonder de vrije wil van de mens te schenden. Dat is Maitreya’s plan, niet het mijne, en ik hoop dat dit duidelijk maakt waarom ik geen informatie kan geven over het programma of de zender die Hij op enig moment gebruikt.

Boodschap ontvangen
Vandaag (21 mei 2011) was de dag van de demonstraties op straat in Le Havre tegen de bijeenkomst van de G-8 die in Deauville aan de andere kant van de rivier de Seine zal plaatsvinden.
Ik woon in die wijk en besloot me aan te sluiten met een bord dat de Parijse groep me had geleend. Ik liep in de richting van de bijeenkomst met mijn bord nog in twee delen. Bij het station zag ik drie jonge zwarte mannen bij de muur daar staan. Een was vrolijk en droeg een levendig donkerblauw T-shirt. Toen ik dichterbij kwam zei de jongeman met het blauwe t-shirt met luide stem over de boodschap op het bord: “Samendelen zal de wereld redden, wat een mooie zin!” Ik lachte verbaasd naar hem omdat het bord nog in twee stukken was en ik geen idee had dat iemand de boodschap kon lezen. Hij voegde eraan toe: “Dat is zonder twijfel de beste tekst van de demonstratie.” De demonstratie verliep heel rustig en een tiental mensen nam een foto van het bord.
Kunt u zeggen wie de jongeman in de blauwe t-shirt was?
P.C., Frankrijk.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat ‘de jonge man’ de Meester Jezus was.

Pelgrimstocht
1) Tijdens een interkerkelijke conferentie zorgde ik voor de koffie, thee enz., toen een man gekleed in een groen gewaad naar me toekwam voor een glas water. Hij droeg een zwarte hoed en had een zelfgemaakte wandelstok bij zich. Hij leek op een van die middeleeuwse pelgrims uit Frankrijk. Toen ik hem ernaar vroeg lachte hij en zei: “Ja, je zou kunnen zeggen dat ik op pelgrimstocht ben!” Hij maakte grapjes met me en al mijn zorgen ebden weg.
Was hij een van de Meesters?
E.L., VS.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

2) Onlangs gezien op een katholieke Universiteit in Californië: een Keltische zanger in een groen gewaad met een staf van wijsheid. Hij droeg een perkamentrol en terwijl hij het auditorium binnenliep waar een interkerkelijk evenement plaatsvond, verklaarde hij: “Alleen Mercurius Boeddha weet het geheim van de komst van de Messias.” Hij herhaalde dit driemaal. Hij was jolig en maakte grappen met de conferentiegangers. Ik zocht hem na de conferentie omdat ik hem wilde vertellen dat ik me zo gestimuleerd voelde door zijn verschijning, maar kon hem niet vinden. Was hij een van de Meesters?
C., LMU (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

3) Ik was op een conferentie ‘Over dood en sterven’ die georganiseerd was door een interkerkelijke raad toen ik tijdens de pauze een man ontmoette die een groen gewaad en een grote zwarte hoed droeg. Hij had ook een perkamentrol en een grote wandelstok bij zich. Hij had een baard en lang bruin haar. Zijn gezicht straalde en zijn glimlach was verfrissend na een lange dag met mijn collega’s. Ik vroeg hem: “Waarom draagt u een kostuum?” Hij lachte en zei: “Een klein meisje stelde me dezelfde vraag toen ik vanuit het bos door haar wijk hier naartoe liep. Samen met haar zusjes verkocht ze limonade maar ze hadden geen gevoel voor zakendoen: ze zetten hun kraampje met de voorkant naar hun huis, in plaats van naar de straat, en schreven de advertentie op het trottoir. Misschien probeerden ze limonade te verkopen aan langskomende ruimteschepen. Ze vroeg me: ‘Waarom draagt u een kostuum?’ dus zei ik tegen haar: ‘Waarom draag JIJ een kostuum?’ Zij hield vol van niet: ‘Dat doe ik niet.’ Ik lachte naar haar: ‘Dat zeg jij!’ We dragen allemaal kostuums!” Ik lachte met de Groene Man mee en ging toen terug naar de conferentie. We praatten nog over wat andere dingen, ik weet niet meer hoelang, maar ik herinner me wel dat ik me tijdens deze ontmoeting zo licht voelde. Heb ik een Meester ontmoet en zo ja, wat deed hij daar die dag?
N.L., Organisatie voor Hindoe-Katholieke Dialoog, VS.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

Begroeting?
Gisteren, 13 mei 2011, onmiddellijk nadat ik van Transmissie-meditatie was thuisgekomen, opende ik het raam en zag een helderoranje licht aan de hemel. Het was omstreeks kwart voor 10 ’s avonds en de kleine bol vloog van noord naar zuid, alsof hij een baan wilde beschrijven. Eerst dacht ik dat het een vliegtuig was, maar het licht was constant en flikkerde niet en het was geen voorwerp. Het was gewoon een oranje bolletje, het vloog snel en was na enkele seconden verborgen achter de grote huizen in mijn straat.
Kunt u zeggen of dit iets bijzonders was?
U.R., München (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het Maitreya’s lichtschip was.

Teken in het zand
Op 9 oktober 2010 was ik met mijn zoontje in het park. Het was een zonnige middag. Mijn zoontje sliep in de kinderwagen en ik zat naast hem op een bank in de zon.
Ik zag een oude man met een wandelstok naar de bank toelopen waar ik zat. Ik keek naar hem en kreeg innerlijk het gevoel: “Dat is Maitreya.” Hij had een zwarte zonnebril en een donkere stoffen pet op, en droeg een bruin jack en een donkere broek. Hij kwam en vroeg heel beleefd: “Is dit vrij?” Terwijl hij ging zitten zei hij: “Even in de zon.” Hij nam zijn pet af en ik zag volkomen grijs haar. We zaten stil en rustig. Toen pakte hij zijn wandelstok en begon iets op de grond te tekenen. Onmiddellijk schoot me de tekening ‘Tekenen van Christus’ van Nicholas Roerich te binnen. Vervolgens stond hij op, keek me over zijn zonnebril heen aan, lachte en zei heel beleefd: “Tot ziens”. Toen hij wegging, keek ik naar zijn tekening. Het was een kruis.

Mag ik vragen of deze oude man inderdaad Maitreya was?
A.R., Ljubljana (Slovenië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘oude man’ inderdaad Maitreya was. Noot van de redactie: Het kruis was niet het christelijke kruis maar het kruis van Aquarius met gelijke armen.

Internationaal
Onlangs hadden we heel ongewoon bezoek bij onze Transmissie-meditatiegroep in Maribor en we wilden u vragen of onze bezoekers bijzondere mensen waren. Terwijl we bij elkaar waren voor de meditatie, kwamen twee mannen de kamer binnen. Zij vertelden ons dat dit hun eerste keer was, dus legde ik hun de basisprincipes van Transmissie-meditatie uit. Een van hen vertelde ons dat hij een student uit Kazachstan was en zijn vriend uit Sri Lanka kwam. Hij vroeg me de meditatie aan de man uit Sri Lanka in het Engels uit te leggen, omdat die geen Sloveens verstond, dus herhaalde ik het in het Engels. Ze bleven anderhalf uur en gingen toen weg. We hadden het idee dat ze niet veel ervaring met meditatie hadden. Dit bezoek was heel ongewoon; er wonen niet veel Aziaten in Maribor. Ze zijn nooit meer bij onze groep teruggekomen, maar een van ons denkt dat ze de man uit Sri Lanka een paar weken later op de fiets in de stad zag. We hadden allemaal het gevoel dat deze meditatie een beetje anders was, maar dat kan gewoon onze verbeelding zijn.
Waren zij bijzondere bezoekers of gewoon studenten op bezoek in Maribor?
A.N., Maribor (Slovenië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘man uit Sri Lanka’ de Meester Jezus was. De ‘man uit Kazachstan’ was Maitreya.

Ondersteuning
We hadden in het Palais du Perrou in Neuchâtel voor 30 april 2011 een zaal gehuurd om een lezing over Maitreya en de Meesters van Wijsheid te geven, toen mijn vriend en collega die gewoonlijk de spreker is, een ernstige operatie moest ondergaan. Ook al was het mogelijk geweest om het te annuleren, er was iets dat me tegenhield om dat te doen. De wereldsituatie was zo verschrikkelijk, de informatie moest gegeven worden. Dus besloot ik zelf de lezing te geven.
We zouden om 3 uur ’s middags beginnen, maar er was niemand, behalve een vriend en twee collega’s van Transmissie-meditatie. Ik wist zeker dat we het moesten afgelasten toen op het laatste moment twee dames binnenkwamen. Onmiddellijk dacht ik dat zij Maitreya en de Meester Jezus konden zijn. Dit beangstigde me. Ik voelde me alsof ik een test moest afleggen en was bezorgd dat ik me met mijn eenvoudige woorden belachelijk zou maken. Een van deze zeer elegante dames, gekleed in lichte kleuren, keek niet naar me, waarschijnlijk om me te sparen. Met gesloten ogen en de hand op haar hart luisterde zij naar mijn lezing. Ik was in paniek. Ik begreep dat ik vanuit mijn hart moest spreken maar zo vol emoties kon ik dat niet, ook al voelde ik de energie van Maitreya, zacht maar krachtig, als om mijn moed te verzamelen. Uiteindelijk hielp het me een beetje om naar de dame met de hand op haar hart te kijken.
Voor de lezing had ik Maitreya gevraagd om het geschenk van zijn hulp en om in de zaal aanwezig te zijn om onze kleine en betrekkelijk nieuwe Transmissie-meditatiegroep energetisch te verheffen.
Wie waren de twee dames?
P.R., Neuchâtel (Zwitserland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat één ‘vrouw’ Maitreya was en de andere ‘vrouw’ de Meester Jezus.