Lezers schrijven – oktober 2011

De juiste reactie
Toen ik op 12 september 2011 naar Beyond Belief luisterde, een programma dat op BBC Radio 4 wordt uitgezonden, waarin men op zoek was naar theologische antwoorden op de aanslagen van 11/9, hoorde ik een ongelooflijk ontroerend verhaal.
De presentator interviewde een vrouw die een ervaring in de metro in New York beschreef die zij had vrij kort na de aanslagen van 11/9. Zij voelde dat er iets aan de hand was zodra zij de wagon instapte vanwege de “geweldige spanning in de lucht” en zij beschreef hoe alle reizigers op één bank op elkaar gepakt zaten. Behalve één man, “een heel lange, oude, gerimpelde Sikh, die kaarsrecht tegenover hen zat”. De vrouw beschreef dat bij de man “de tranen over zijn wangen stroomden” tengevolge van de “intense haat” die de andere reizigers op hem richtten. Zij liep naar hem toe en ging naast hem zitten, terwijl ze probeerde niet naar de reizigers tegenover haar te kijken, en toen deed de Sikh “iets heel opmerkelijks”. Hij stond op en ging naast een Spaanse moeder staan die haar baby in haar armen hield. De geïnterviewde vrouw zag hoe iedereen ineenkromp, maar de man haalde een verkreukeld dollarbiljet uit zijn zak en stopte dat in het vuistje van de baby. De deuren gingen open en de Sikh stapte uit; terwijl de deuren zich weer sloten barstte iedereen in de wagon plotseling in tranen uit.
Terwijl ze dit verhaal beschreef, dacht de vrouw dat haar getoond werd “wat we op grote schaal moeten doen” om de energie van haat na de aanslagen te transformeren.
In de BBC-studio besprak een panel gasten deze ervaring; iedereen was zeer ontroerd en één gast vergeleek de man met een Christus-figuur die niet op het geweld dat op hem geprojecteerd werd reageerde met “vergelding of haat of bitterheid, maar met een heel krachtig gebaar van aanraking en verbinding”. Het verhaal herinnerde een andere gast eraan dat “de geringste daad mensen van gedachten kan doen veranderen, ongeacht hoe diepgeworteld hun opvattingen ook zijn.”
Wie was deze man?
J.M., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Tekenen van de toekomst
Ik heb Maitreya’s ‘ster’ nog nooit gezien, ook al kijk ik iedere avond naar de lucht. Ik heb Maitreya nog nooit op televisie of radio gehoord, maar in 1960 woonde ik en drie anderen op kamers. Op een avond, voor het naar bed gaan, liep ik naar de badkamer. Daar zag ik een groot kruis in het raam; ik riep de hospita en de andere huurders om naar het kruis te komen kijken. Iedereen zag het en was verbouwereerd. Het bleef daar drie avonden. Als iemand met belangstelling voor metafysica wist ik dat het een Gebeurtenis aankondigde.
Datzelfde jaar was ik op een prachtige zomerdag in de achtertuin toen ik in de lucht keek en een gouden stad zag met torens op de huizen en een gouden muur om de stad. Toen zag ik figuren in gouden gewaden die langs de muur liepen. Het was enkele minuten zichtbaar en loste daarna op. Een paar dagen later belde een vriendin die lerares is me op; ze zei je zult niet geloven wat ik heb gezien. Ik onderbrak haar en zei een gouden stad in de lucht; ze zei: “o, jij zag het ook, mijn zoon heeft het ook gezien.” Ik zei ja, wat er ook gebeurt, de Aarde wordt beschermd door hogere wezens. Ik hoop maar dat Obama naar Maitreya zal luisteren. Dit gebeurde in Cleveland, Ohio.
G.B., Santa Cruz (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het kruis in het raam en het visioen van de gouden stad door de Meester Jezus werden gegeven.

Veelomvattende vraag
(1) Tijdens de lezing over de Wederverschijning in Barcelona in februari 2011 hielp ik bij de boekentafel, toen een vrouw van middelbare leeftijd die in traditionele en klassieke stijl gekleed was, op de tafel afkwam en de boeken begon te bekijken. Na een paar minuten keek ze op en vroeg: “Wat is het verband tussen Transmissie-meditatie en de Verschijning van Maitreya en de Meesters van Wijsheid?” Ik herinner me dat haar doordringende blik en heel blauwe ogen me opvielen.
Hoewel ik me niet duidelijk meer herinner wat ik tegen haar zei, leek me toen dat mijn antwoord heel samenhangend was en ik was verbaasd dat ik op die manier kon antwoorden. Ik denk dat ik zei dat Transmissie-meditatie alle werkers voor de Wederverschijning in de wereld verbindt en ons verbindt met de Meesters. Transmissie-meditatie versterkt onze band met Hen en met elkaar. Wij zijn Éen, één groep. De Verschijning is niet alleen de Verschijning van de Meesters en Maitreya, maar ook van de gehele Geestelijke Hiërarchie. Transmissie-meditatie maakt het ons mogelijk ons in dienst te stellen om het verhaal van de Verschijning bekend te maken. Terwijl ik praatte, keek ze naar me met een heel doordringende en intense blik, die me nogal verbaasde omdat die niet paste bij haar uiterlijke verschijning van “lief oud dametje”. Ze leek tevreden met mijn antwoord, keek me recht aan, bedankte me en liep toen weg. Wie was deze dame?
S.Q., Barcelona (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘dame’ Maitreya was.

Ten zeerste aanbevolen
Ik liep een boekhandel in het centrum van São Paulo uit, die is gelegen aan een heel bekende avenue, Avenida Paulista genaamd. Ik had [de Portugese editie van] het boek Een verhandeling over Kosmisch Vuur van Alice Bailey gekocht en was heel blij omdat ik dat boek al enige tijd wilde hebben. Dus toen ik de boekhandel uit was, zocht ik een bankje waar ik kon zitten lezen. Toen ik op de bank zat en begon te lezen, liepen er twee politieagenten langs. De een keek naar een van de delen van het boek die ik naast me had neergelegd. Eerst dacht ik dat hij me misschien zou vertellen dat ik het weg moest halen, want, toen ik er naar keek realiseerde ik me dat het een plaats in beslag nam die door anderen gebruikt kon worden. Maar toen wees de politieagent naar het boek en zei met een glimlach: “Dat is een goed boek! Een goed boek.”
Ik was erg verbaasd omdat de politieagent er heel kalm uitzag, een beetje blij en met een vreugdevolle lach. Toen liep hij weg, met de andere agent. Was deze politieagent, en zijn collega, een bijzonder iemand? Zo niet, dan was het verbazingwekkend te zien dat hij zo’n positieve mening over het boek had. Betekent dat dat mensen nu meer openstaan voor esoterische lering dan in het verleden?
T.S.A., São Paulo (Brazilië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘politieagent’ Maitreya was. De andere ‘agent’ was de Meester Jezus.

Gelukkige landing
Ik wil graag een ervaring vertellen die me in december 2000 omstreeks half negen ’s ochtends overkwam. Ik studeerde aan de Universiteit van Tilburg en ik had die dag examen, waarvoor ik al laat was. Ik was een beetje aan het dagdromen en besteedde daarom niet veel aandacht aan het feit dat mijn fietswiel op de weg stond waar auto’s voorbijreden. Plotseling werd mijn voorwiel hard geraakt door een auto. Het kwam zo hard aan dat ik verschillende meters door de lucht en over de auto heen vloog. Dat vertelden omstanders me later. Het vreemde was dat ik me op het moment dat ik geraakt werd, volkomen veilig, beschermd en vredig voelde. Het was alsof ik in een bel van liefde en vrede was gezet. Ik ontkwam ongedeerd aan het ongeluk. Nadat het gebeurd was, was ik ook volkomen rustig en totaal niet bezorgd. Kreeg ik op dat moment bescherming? Zo ja, van wie?
M.V., Breda (Nederland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de bescherming van de Meester Jezus afkomstig was.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.