Het pad naar eenheid

Het pad naar Eenheid
door de Meester —, via Benjamin Creme (11 juni 2011)

Wanneer de geschiedenis van deze uitzonderlijke tijd wordt geschreven, zullen de mensen, wellicht voor het eerst, beseffen hoe belangrijk, hoe bepalend de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten zijn geweest. Binnen zes verbazingwekkende maanden zijn de inwoners van vele landen in het Midden-Oosten, die werden onderdrukt en ingesloten door eeuwenoude dictatoriale stammenregimes, in navolging van het Tunesische en Egyptische volk opgestaan en hebben hun recht op vrijheid en democratie, op sociale rechtvaardigheid en werk opgeëist. Wat de media de ‘Arabische Lente’ noemen kost vele levens en veel lijden van deze moedige mensen, die bereidwillig sterven voor de vrijheid van hun broeders en kinderen. Martelaren worden zij genoemd, en dat zijn zij ook.
Van nu af aan zal dit verschijnsel zich over de hele wereld openbaren. Vele volkeren organiseren zich nu al om hetzelfde te doen. Een blauwdruk voor verandering heeft de verbeelding van vele miljoenen mensen gegrepen en zal spoedig de aandacht van de wereld opeisen. Mensen hebben begrepen dat zij onoverwinnelijk zijn wanneer ze zich organiseren en zich moedig opstellen. Niets kan deze beweging voor verandering tot staan brengen. Zij belichaamt de denkbeelden van de toekomst en het Plan. Maitreya heeft haar een stem gegeven, die nu de stem van de volkeren der wereld is.

Oude orde
De oude orde doet er alles aan om de voortgang van deze beweging voor verandering te stoppen, maar ze kan niet eeuwig standhouden tegen de grondslagen van het leven: voortdurende verandering, voortdurende aanpassing van zijn vorm om de aard van dat leven beter uit te drukken. Zo is het thans, en zo zal het oude wegkwijnen en zullen de nieuwe scheuten opbloeien, naarmate de mensen ernaar streven de grondslagen van de Nieuwe Tijd – samendelen, rechtvaardigheid, juiste verhoudingen, liefde en eenheid – beter uit te drukken en te openbaren.

Vooruitgang
De mens is waarlijk op weg. Niets kan zijn verdere vooruitgang tegenhouden zolang hij denkt in termen van Eenheid. Alle mensen zoeken naar Eenheid, maar raken verward door de verschillende paden. Houd altijd de grondslagen van Eenheid en Liefde voor ogen, en de weg ontsluit zich vanzelf.
Zo sprak Maitreya in Caïro, op het Tahrir-plein. De besten van hen die Hem hoorden, zullen hun broeders en zusters leiden en hen de weg wijzen, de eenvoudige weg naar Broederschap en Vrede, Rechtvaardigheid en geopenbaarde Liefde.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.