Lezers schrijven – juli/aug. 2011

Boodschap ontvangen
Vandaag (21 mei 2011) was de dag van de demonstraties op straat in Le Havre tegen de bijeenkomst van de G-8 die in Deauville aan de andere kant van de rivier de Seine zal plaatsvinden.
Ik woon in die wijk en besloot me aan te sluiten met een bord dat de Parijse groep me had geleend. Ik liep in de richting van de bijeenkomst met mijn bord nog in twee delen. Bij het station zag ik drie jonge zwarte mannen bij de muur daar staan. Een was vrolijk en droeg een levendig donkerblauw T-shirt. Toen ik dichterbij kwam zei de jongeman met het blauwe t-shirt met luide stem over de boodschap op het bord: “Samendelen zal de wereld redden, wat een mooie zin!” Ik lachte verbaasd naar hem omdat het bord nog in twee stukken was en ik geen idee had dat iemand de boodschap kon lezen. Hij voegde eraan toe: “Dat is zonder twijfel de beste tekst van de demonstratie.” De demonstratie verliep heel rustig en een tiental mensen nam een foto van het bord.
Kunt u zeggen wie de jongeman in de blauwe t-shirt was?
P.C., Frankrijk.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat ‘de jonge man’ de Meester Jezus was.

Pelgrimstocht
1) Tijdens een interkerkelijke conferentie zorgde ik voor de koffie, thee enz., toen een man gekleed in een groen gewaad naar me toekwam voor een glas water. Hij droeg een zwarte hoed en had een zelfgemaakte wandelstok bij zich. Hij leek op een van die middeleeuwse pelgrims uit Frankrijk. Toen ik hem ernaar vroeg lachte hij en zei: “Ja, je zou kunnen zeggen dat ik op pelgrimstocht ben!” Hij maakte grapjes met me en al mijn zorgen ebden weg.
Was hij een van de Meesters?
E.L., VS.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

2) Onlangs gezien op een katholieke Universiteit in Californië: een Keltische zanger in een groen gewaad met een staf van wijsheid. Hij droeg een perkamentrol en terwijl hij het auditorium binnenliep waar een interkerkelijk evenement plaatsvond, verklaarde hij: “Alleen Mercurius Boeddha weet het geheim van de komst van de Messias.” Hij herhaalde dit driemaal. Hij was jolig en maakte grappen met de conferentiegangers. Ik zocht hem na de conferentie omdat ik hem wilde vertellen dat ik me zo gestimuleerd voelde door zijn verschijning, maar kon hem niet vinden. Was hij een van de Meesters?
C., LMU (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

3) Ik was op een conferentie ‘Over dood en sterven’ die georganiseerd was door een interkerkelijke raad toen ik tijdens de pauze een man ontmoette die een groen gewaad en een grote zwarte hoed droeg. Hij had ook een perkamentrol en een grote wandelstok bij zich. Hij had een baard en lang bruin haar. Zijn gezicht straalde en zijn glimlach was verfrissend na een lange dag met mijn collega’s. Ik vroeg hem: “Waarom draagt u een kostuum?” Hij lachte en zei: “Een klein meisje stelde me dezelfde vraag toen ik vanuit het bos door haar wijk hier naartoe liep. Samen met haar zusjes verkocht ze limonade maar ze hadden geen gevoel voor zakendoen: ze zetten hun kraampje met de voorkant naar hun huis, in plaats van naar de straat, en schreven de advertentie op het trottoir. Misschien probeerden ze limonade te verkopen aan langskomende ruimteschepen. Ze vroeg me: ‘Waarom draagt u een kostuum?’ dus zei ik tegen haar: ‘Waarom draag JIJ een kostuum?’ Zij hield vol van niet: ‘Dat doe ik niet.’ Ik lachte naar haar: ‘Dat zeg jij!’ We dragen allemaal kostuums!” Ik lachte met de Groene Man mee en ging toen terug naar de conferentie. We praatten nog over wat andere dingen, ik weet niet meer hoelang, maar ik herinner me wel dat ik me tijdens deze ontmoeting zo licht voelde. Heb ik een Meester ontmoet en zo ja, wat deed hij daar die dag?
N.L., Organisatie voor Hindoe-Katholieke Dialoog, VS.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

Begroeting?
Gisteren, 13 mei 2011, onmiddellijk nadat ik van Transmissie-meditatie was thuisgekomen, opende ik het raam en zag een helderoranje licht aan de hemel. Het was omstreeks kwart voor 10 ’s avonds en de kleine bol vloog van noord naar zuid, alsof hij een baan wilde beschrijven. Eerst dacht ik dat het een vliegtuig was, maar het licht was constant en flikkerde niet en het was geen voorwerp. Het was gewoon een oranje bolletje, het vloog snel en was na enkele seconden verborgen achter de grote huizen in mijn straat.
Kunt u zeggen of dit iets bijzonders was?
U.R., München (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het Maitreya’s lichtschip was.

Teken in het zand
Op 9 oktober 2010 was ik met mijn zoontje in het park. Het was een zonnige middag. Mijn zoontje sliep in de kinderwagen en ik zat naast hem op een bank in de zon.
Ik zag een oude man met een wandelstok naar de bank toelopen waar ik zat. Ik keek naar hem en kreeg innerlijk het gevoel: “Dat is Maitreya.” Hij had een zwarte zonnebril en een donkere stoffen pet op, en droeg een bruin jack en een donkere broek. Hij kwam en vroeg heel beleefd: “Is dit vrij?” Terwijl hij ging zitten zei hij: “Even in de zon.” Hij nam zijn pet af en ik zag volkomen grijs haar. We zaten stil en rustig. Toen pakte hij zijn wandelstok en begon iets op de grond te tekenen. Onmiddellijk schoot me de tekening ‘Tekenen van Christus’ van Nicholas Roerich te binnen. Vervolgens stond hij op, keek me over zijn zonnebril heen aan, lachte en zei heel beleefd: “Tot ziens”. Toen hij wegging, keek ik naar zijn tekening. Het was een kruis.

Mag ik vragen of deze oude man inderdaad Maitreya was?
A.R., Ljubljana (Slovenië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘oude man’ inderdaad Maitreya was. Noot van de redactie: Het kruis was niet het christelijke kruis maar het kruis van Aquarius met gelijke armen.

Internationaal
Onlangs hadden we heel ongewoon bezoek bij onze Transmissie-meditatiegroep in Maribor en we wilden u vragen of onze bezoekers bijzondere mensen waren. Terwijl we bij elkaar waren voor de meditatie, kwamen twee mannen de kamer binnen. Zij vertelden ons dat dit hun eerste keer was, dus legde ik hun de basisprincipes van Transmissie-meditatie uit. Een van hen vertelde ons dat hij een student uit Kazachstan was en zijn vriend uit Sri Lanka kwam. Hij vroeg me de meditatie aan de man uit Sri Lanka in het Engels uit te leggen, omdat die geen Sloveens verstond, dus herhaalde ik het in het Engels. Ze bleven anderhalf uur en gingen toen weg. We hadden het idee dat ze niet veel ervaring met meditatie hadden. Dit bezoek was heel ongewoon; er wonen niet veel Aziaten in Maribor. Ze zijn nooit meer bij onze groep teruggekomen, maar een van ons denkt dat ze de man uit Sri Lanka een paar weken later op de fiets in de stad zag. We hadden allemaal het gevoel dat deze meditatie een beetje anders was, maar dat kan gewoon onze verbeelding zijn.
Waren zij bijzondere bezoekers of gewoon studenten op bezoek in Maribor?
A.N., Maribor (Slovenië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘man uit Sri Lanka’ de Meester Jezus was. De ‘man uit Kazachstan’ was Maitreya.

Ondersteuning
We hadden in het Palais du Perrou in Neuchâtel voor 30 april 2011 een zaal gehuurd om een lezing over Maitreya en de Meesters van Wijsheid te geven, toen mijn vriend en collega die gewoonlijk de spreker is, een ernstige operatie moest ondergaan. Ook al was het mogelijk geweest om het te annuleren, er was iets dat me tegenhield om dat te doen. De wereldsituatie was zo verschrikkelijk, de informatie moest gegeven worden. Dus besloot ik zelf de lezing te geven.
We zouden om 3 uur ’s middags beginnen, maar er was niemand, behalve een vriend en twee collega’s van Transmissie-meditatie. Ik wist zeker dat we het moesten afgelasten toen op het laatste moment twee dames binnenkwamen. Onmiddellijk dacht ik dat zij Maitreya en de Meester Jezus konden zijn. Dit beangstigde me. Ik voelde me alsof ik een test moest afleggen en was bezorgd dat ik me met mijn eenvoudige woorden belachelijk zou maken. Een van deze zeer elegante dames, gekleed in lichte kleuren, keek niet naar me, waarschijnlijk om me te sparen. Met gesloten ogen en de hand op haar hart luisterde zij naar mijn lezing. Ik was in paniek. Ik begreep dat ik vanuit mijn hart moest spreken maar zo vol emoties kon ik dat niet, ook al voelde ik de energie van Maitreya, zacht maar krachtig, als om mijn moed te verzamelen. Uiteindelijk hielp het me een beetje om naar de dame met de hand op haar hart te kijken.
Voor de lezing had ik Maitreya gevraagd om het geschenk van zijn hulp en om in de zaal aanwezig te zijn om onze kleine en betrekkelijk nieuwe Transmissie-meditatiegroep energetisch te verheffen.
Wie waren de twee dames?
P.R., Neuchâtel (Zwitserland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat één ‘vrouw’ Maitreya was en de andere ‘vrouw’ de Meester Jezus.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.