Vragen en antwoorden (selectie) – oktober 2011

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya inmiddels in de VS en Mexico gegeven?
A. 43 (per 12 september 2011).

V. Ik las dat Maitreya, uw Meester en uzelf menen dat commercialisering destructief is. Maar de wereld heeft altijd handel gedreven. Wat is er zo verkeerd aan commercialisering?
A. Er is een verschil tussen ‘handel drijven’ en de gevolgen van commercialisering. Handel is een legitieme manier om goederen uit te wisselen en, zoals u zegt, vindt al talloze eeuwen plaats. Commercialisering is een situatie waarin geld verdienen (winst maken) elk terrein van het menselijk leven binnendringt. Zelfs het verschaffen van zorg en onderwijs wordt aan dit grove materialisme onderworpen.
Commercialisering kent momenteel geen grenzen en kan niet meer beheerst worden. Elke dienst wordt als handelswaar gezien die naar willekeur kan worden gekocht en verkocht. Deze corrumperende praktijken liggen aan de wortel van onze huidige problemen.

V. 1) Moeten kolonel Khadaffi en zijn zonen worden aangeklaagd wegens ‘misdaden tegen de menselijkheid’ of moet hun asiel worden aangeboden? 2) Welke boodschap zou het andere dictators geven als ze asiel zouden krijgen?
A. 1) Ik zou voor asiel stemmen. Als Khadaffi en zijn zonen worden aangeklaagd voor een mondiaal gerechtshof zouden zij (of hun volgelingen) martelaren worden. Het is beter dat de nagedachtenis van hun misdaden en terreurbeleid niet kan worden verheerlijkt, maar snel wordt afgezworen, vergeten en vergeven. Vergeet niet dat er nu nog steeds neo-nazigroepen in Duitsland en elders bestaan.
2) Ik denk niet dat het zittende dictators zou aanmoedigen als zij asiel zouden krijgen. De ontzetting uit hun macht is voor hen al verlies genoeg. De gedachte aan asiel zou hen zelfs kunnen aanmoedigen ook op te stappen.

V. Is het boycotten van producten uit landen, bijv. Israël, werkelijk doeltreffend? Zijn het niet juist vaak de armere mensen in een land die door een boycot getroffen worden?
A. Het hangt van het land af. Boycotten is een manier waarop de internationale gemeenschap haar afkeuring kan laten blijken voor bepaalde onwettige praktijken. Het is een nogal bot middel en kan, afhankelijk van het soort boycot, de rijke, de arme of alle burgers van het geboycotte land treffen.

V. Het is duidelijk dat Maitreya en de Meesters de macht van het volk aanmoedigen, als ik Share International zo lees. Maar zien ze ook zinloos geweld en vernieling door de vingers, zoals onlangs in Engeland plaatsvond?
A. “Zinloos geweld en vernieling” is geen uiting van de macht van het volk, maar van vernietigingskracht. De Hiërarchie zal nooit geweld of vernieling aanmoedigen of goedpraten.

V. Als iemand Maitreya en uw Meester zou vragen om door Hun Genade zijn of haar hartchakra te vergroten en belevendigen, zodat hij of zij meer invoelingsvermogen krijgt en anderen beter kan dienen, zouden Maitreya en de Meester dan helpen, denkt u?
A. Maitreya en de Meesters geven onophoudelijk van Hun energie en liefde. Mensen die gevoelig genoeg zijn en wier hartrespons toereikend is, worden op die manier geholpen, ongeacht of ze er zich van bewust zijn.

V. Wat is het ware esoterische effect van ‘grootse’ muziek, zoals van Mozart, Beethoven en Bach? Is hier een of ander energetisch verschijnsel aan het werk? Wat is het mechanisme dat de geest verheft, het hart verkwikt, enzovoort?
A. We leven in een goddelijk universum; alle mensen zijn, in hun hoogste staat, goddelijk. Het inspirerende effect van grootse muziek zoals van Bach, Beethoven en Mozart en anderen is een flauwe afspiegeling van die scheppende Goddelijkheid waar we in feite één mee zijn. Alle grote kunst is een weerspiegeling van die goddelijke weerklank.

V. Ik lees op zoveel plekken dat de VS en Duitsland, en mogelijk ook andere landen, anti-zwaartekrachtvoertuigen hebben ontwikkeld, en dat veel van de zogenoemde vliegende schotels die we zien eigenlijk dat soort schepen zijn van aardse oorsprong; en dat ze (althans in de VS) betaald zijn uit onderzoek op basis van belastinggeld via geheime agentschappen (zogeheten ‘Black Ops’). Wat is uw mening hierover?
A. Het is waar dat de Amerikanen, Russen en waarschijnlijk andere landen een mate van anti-zwaartekrachttechnologie hebben ontwikkeld. Sommige hebben ook voertuigen ontwikkeld die hier gebruik van maken, maar niemand heeft volledige beheersing over de ruimte verworven, of is in staat om naar willekeur te verschijnen en te verdwijnen, met enorme snelheden te reizen, enzovoort, zoals onze Ruimtebroeders dat kunnen. Deze functies zijn alleen beschikbaar voor de Ruimtebroeders omdat hun voertuigen niet gemaakt zijn van wat we vaste stof noemen. Die zijn gemaakt van etherische stof en het zal onze regeringen nog vele jaren kosten voordat ze in de toekomst zulke schepen kunnen bouwen.

V. 1) Kan iemand als persoonlijke meditatie gewoon de aandacht op het ajna-centrum richten en innerlijk het OM laten klinken, zonder de Grote Aanroep te gebruiken? 2) Zou dat een wetenschappelijker manier zijn om te mediteren dan een andere vorm van meditatie?
A. 1) Ja, natuurlijk, maar het zou hierbij niet gaan om de wetenschap van Transmissie-meditatie. Om Transmissie-meditatie te doen, wat een groepsmeditatie is, wordt de Grote Aanroep gebruikt om de energieën van de Hiërarchie aan te roepen, die de Meesters vervolgens door de groepen heen sturen, met behulp van de wetenschap van driehoeken. 2) Nee.

V. Is het mogelijk dat het lichaam kunstmatig in leven wordt gehouden tegen de wil van de ziel in?
A. Ja, “in leven” voor zover het de orgaanfuncties betreft, maar niet ‘levend’ in de ware zin, als de wil van de ziel er niet bij betrokken is.

V. Is het hele proces van doodgaan gemakkelijker voor mensen die al langer dan, zeg, 10 jaar Transmissie-meditatie beoefenen?
A. Dat hangt ervan af; deze vraag is niet met een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. Het is zeker niet de rol van Transmissie-meditatie om het proces van doodgaan te vergemakkelijken.

V. Hoe ver moet iemand geëvolueerd zijn om bewust te kunnen sterven, bijvoorbeeld als hij weet dat zijn lichamelijke situatie hopeloos is?
A. Dat zou mogelijk moeten zijn voor iemand die de tweede of derde inwijding heeft genomen.

V. Wordt zielecontact, en daarmee bewust sterven, gehinderd als de stervende morfine of andere verdovingsmiddelen of pijnstillers gebruikt?
A. Niet per se.

V. Hoe kunnen mensen die zijn gestorven hun nabestaanden op aarde helpen?
A. Dat kunnen ze wel, maar het is moeilijk dat proces te beschrijven; door middel van telepathie is waarschijnlijk de aanduiding die het dichtste bij komt.

V. 1) Is Rafaël in het boek From the Mundane to the Magnificent van Vera Stanley Alder, een Meester van Wijsheid? 2) Was hij een discipel van een Meester die op de innerlijke gebieden werkt?
A. 1) Nee. 2) Ja.

V. Benjamin Creme heeft gezegd dat de avatar Sai Baba niet uit ons zonnestelsel afkomstig is, dus vroeg ik me af of Hij misschien een avatar van Sirius is? Aangezien Benjamin Creme ook gezegd heeft dat Sirius de op één na verst geëvolueerde ster in ons universum is, dacht ik dat Sai Baba daar misschien van afkomstig was? Klopt mijn intuïtie? Zo niet, kunt u dan bekendmaken van waar in ons heelal Sai Baba afkomstig is?
A. Ik ben me er niet van bewust dat gezegd te hebben. Echter, Sai Baba heeft gezegd: “Niemand kan weten wat mijn oorsprong is”, dus verwacht niet dat ik Hem daarin teleurstel!

V. Er zijn veel mensen die zogenaamd contact hebben met de geestenwereld en/of mensen waar we banden mee hadden. Hoe weten we of dat echt zo is? Ze vragen een hoop geld en ik stel me zo voor dat sommigen weinig scrupules hebben in de wetenschap dat hun cliënten heel kwetsbaar zijn.
A. U hebt helemaal gelijk. Er bestaat enorm veel begoocheling in deze branche van psychisme, vooral als er geld bij betrokken is.

V. Ik heb uw boeken gelezen en ben geïnteresseerd in genezing. Ik ben erachter gekomen dat het astrale aspect een belangrijke factor is bij juiste genezing. Omdat ik geen fouten wil maken, heb ik twee vragen. Op welk punt in evolutie kun je er zeker van zijn meer ziele-energie dan astrale energie door te sturen naar de behoeften van de patiënt? Op welk punt in evolutie kun je de genezende energie van de Meester aanroepen om onbaatzuchtig naar de patiënt door te sturen?
A. Teneinde er zeker van te kunnen zijn dat er geen grote mate van zelfbedrog bij betrokken is, zou ik zeggen dat iemand de tweede inwijding genomen moet hebben om vanaf het zieleniveau genezing te kunnen geven.

V. 1) Ik las in Share International dat sommige ‘menselijke avatars’ een negatieve invloed kunnen hebben. Kunt u een definitie geven van het woord ‘avatar’? 2) Heeft het iets te maken met de bestemming van de ziel als iemand een avatar is? 3) Betekent het dat zij optreden als kanaal voor bepaalde energieën, wat gewone mensen niet kunnen?
A. 1) Ja, soms kunnen ze een negatieve uitwerking hebben. Een Avatar is iemand die van ‘boven’ is gekomen, dat wil zeggen van een hogere toestand of een hogere planeet, ten gunste van de mensheid. Avatars zijn er van kosmisch, planetair of gewoon menselijk niveau. 2) Ja. 3) Ja, gewoonlijk.

V. 1) Wat betekent het als je een swami bent? 2) Worden swami’s getraind om ‘bovenstoffelijk’ te werken, d.w.z. worden ze bijvoorbeeld getraind om voorwerpen te materialiseren? 3) Betekent het kunnen materialiseren van voorwerpen automatisch dat iemand ver geëvolueerd is?
A. 1) Een swami is iemand die een bepaalde lijn van geestelijke lering en ontwikkeling heeft gevolgd, die meestal teruggaat op vooraanstaande leraren uit het verleden. ‘Swami’ is een hindoe-concept. 2) Niet per se. 3) Niet per se.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.