Vragen en antwoorden – juli/aug. 2011

V. Aan hoeveel televisie-interviews heeft Maitreya tot nu meegedaan?
A. 29 In de VS en 9 in Mexico; 38 in totaal (per 12 mei 2011).

V. Maitreya heeft gezegd dat de Palestijnen hun thuisland zullen krijgen. In veel vredesvoorstellen zou een toekomstige Palestijnse staat bestaan uit de Gaza-strook en de Westoever. De Palestijnen hebben via het Verdrag van Oslo uit 1993 met dit idee ingestemd. Hoewel dit gebied (Gaza en de Westoever) slechts 22 procent is van het oorspronkelijke Palestina, is Israël voortdurend bezig Palestijns gebied te annexeren door middel van illegale nederzettingen op de Westoever en in Oost-Jeruzalem. Als gevolg hiervan beslaat het Palestijnse grondgebied nu nog maar 11 procent van het oorspronkelijke thuisland – Gaza en enkele ‘bantustans’ op de Westoever. Ik heb altijd begrepen dat de Hiërarchie een twee-statenoplossing voorstaat waarin Palestina en Israël naast elkaar bestaan. Klopt dat?
A. Ja, volgens mijn informatie komt het Israëlische aanbod momenteel neer op 26 procent van het oorspronkelijke Palestijnse gebied. De Israëli’s beweren dat ze de Palestijnen 80 procent van hun voormalige gebied toekennen, wat onmiskenbaar onjuist is. Op deze basis kan er nooit een vreedzame oplossing tot stand komen. Ik ben al vele jaren van mening dat voor een rechtvaardige verdeling van het gebied het advies van Maitreya nodig zal zijn om vrede tot stand te brengen.

V. Ziet de Hiërarchie deze twee-statenoplossing nog steeds als een realistische optie, nu Israël zich nog steeds Palestijns gebied toeëigent?
A. Ja.

V. Moeten de illegale Joodse nederzettingen op de Westoever (en in Oost-Jeruzalem) ontruimd worden om een rechtvaardig vredesverdrag mogelijk te maken?
A. Ja.

V. Sommige groepen en organisaties steunen het Palestijnse pleidooi voor een één-staatoplossing, waarin alle burgers, Joden en Palestijnen, dezelfde democratische rechten hebben in één land. Hoe ziet de Hiërarchie zo’n oplossing?
A. Een uitstekende oplossing, behalve dat die waarschijnlijk onhaalbaar is. Daarom zijn de Meesters voor een twee-statenoplossing.

V. Zal de ‘Arabische Lente’ een positieve uitwerking hebben op de toestand van de Palestijnen?
A. Ja. Die begint al merkbaar te worden.

V. In veel landen winnen populistisch-racistische politieke partijen steeds meer terrein. Velen zien immigratie als het grootste probleem voor de Westerse landen en grenzen die in de afgelopen tientallen jaren opengingen, worden nu misschien weer gesloten. Ook zijn steeds meer mensen ervan overtuigd dat we minder gulhartig moeten zijn tegenover de ontwikkelingslanden en eerst onze eigen problemen moeten oplossen. Hoe kunnen we met zulke populistisch-racistische partijen omgaan? Oprechte  politici (ze bestaan nog!) zijn wanhopig want ze hebben het gevoel dat ze niet de middelen hebben om in te gaan tegen de voorstellen van de populisten, die gemakkelijke oplossingen bieden voor complexe problemen.
A. Maitreya Zelf zal ervoor nodig zijn om ‘het antwoord’ te geven op deze bijzonder lastige kwestie. Het onderliggende probleem kan alleen worden opgelost door samendelen.

V. In de tachtiger jaren werd in Soedan een ziekte vastgesteld die het ‘knikkebolsyndroom’ wordt genoemd. Dit is nog steeds ongeneeslijk; de medische wetenschap worstelt met de vraag waardoor de ziekte wordt veroorzaakt. Het doet zich voor bij kinderen tussen vijf jaar en de late puberteit en leidt tot epilepsie-achtige stuiptrekkingen, hersenbeschadiging en dwerggroei. Ongeveer 93 procent van de kinderen met deze ziekte lijden ook aan rivierblindheid. Het ‘knikkebolsyndroom’ wordt zo genoemd omdat de kinderen weinig meer kunnen doen dan min of meer permanent knikkebollen. De ziekte komt inmiddels ook voor in Tanzania en Oeganda.
Kan u of uw Meester hier misschien wat licht op werpen?
A. Dit is een van de tragische gevolgen van rivierblindheid.

V. Is kolonel Khaddafi nog in leven?
A. Ja.

V. Is Khaddafi krankzinnig?

A. Hij is niet per se klinisch krankzinnig, maar hij verkeert in een diepe toestand van illusie.

V. Wat is de gemoedstoestand van president Assad van Syrië?
A. Waarschijnlijk bezorgd!

V. De vrije wil is heilig. Maar zijn er geen grenzen aan die vrije wil, bijvoorbeeld als iemand zelfmoord wil plegen en de politie erbij gehaald wordt om dat te voorkomen? Zijn mensen in dergelijke omstandigheden verplicht om in te grijpen of is de vrije wil heilig onder alle omstandigheden, zolang er niemand schade wordt berokkend? Moet mensen worden toegestaan te doen wat ze willen zolang ze er niemand anders mee schaden?
A. De vrije wil van de mens is, vanuit het gezichtspunt van de Meesters, heilig en Zij schenden die nooit. Dat beperkt de mate waarin de Meesters de mensheid kunnen helpen. Dat is de Wet.
De mensheid zelf heeft beperkte vrije wil, afhankelijk van het punt in evolutie van het individu. Hoe verder geëvolueerd, des te meer de mens volgens de Wet zal handelen en daarmee vrije wil heeft; hoe minder geëvolueerd iemand is, des te minder hij of zij volgens de Wet van Oorzaak en Gevolg (karma) leeft, en des te minder controle hij of zij erover heeft.

V. Ik steun en volg de verschijning van Maitreya al sinds 1988. Bijna alles wat ik van u heb gelezen respecteer ik en vindt weerklank in mij. Ik wil graag weten waarom er geen informatie wordt gegeven over de televisiezender waarop we de interviews met Maitreya kunnen zien. Elke maand verwacht ik die informatie in Share International of op de website. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mijn geloof in het verhaal begin te verliezen.
A. Dit soort vragen wordt vaak aan Share International gestuurd en steeds opnieuw door mij beantwoord, maar het antwoord lijkt veel mensen niet tevreden te stellen of logisch voor te komen. Ik begrijp werkelijk niet waarom. Laat me een nieuwe poging wagen.
Maitreya werkt nu openlijk in de wereld. Dat wil zeggen, Hij verschijnt op televisie en spreekt of geeft antwoord op vragen, zonder ooit te zeggen dat Hij Maitreya of zo is, maar gewoon als één van ons. Hij is ‘incognito’, dat wil zeggen dat Hij Zijn identiteit niet bekendmaakt. Ik maak er geen ‘Vind de Leraar’-spel van, maar maak slechts bekend dat zo’n Leraar bestaat en dat dit Zijn prioriteiten zijn: samendelen, rechtvaardigheid en vrede. Mettertijd zullen steeds meer mensen op Zijn denkbeelden reageren (en velen doen dat al) , die steeds meer zullen worden aanvaard door mensen die zich erdoor aangesproken voelen. Op deze manier creëert Maitreya een enorme, wereldwijde publieke opinie. (Waar denkt u dat de ‘Arabische Lente’ bijvoorbeeld vandaan kwam?) Zelf bekommert Hij Zich er niet om of Hij momenteel als Maitreya herkend wordt of niet, maar Hij wil dat mensen overal ter wereld de gelegenheid hebben om te leren welke fundamentele activiteiten er van onze kant nodig zijn om de wereld te redden en de nieuwe beschaving te bouwen. Het doet er helemaal niet toe of u een specifiek persoon als Maitreya herkent of niet, maar dat u aan Zijn kant staat en op Zijn denkbeelden reageert. Wanneer voldoende mensen dat doen zal Verklaringsdag aangekondigd worden en op die dag zal Maitreya ten overstaan van de hele wereldbevolking Zijn ware status bekendmaken zonder de vrije wil van de mens te schenden. Dat is Maitreya’s plan, niet het mijne, en ik hoop dat dit duidelijk maakt waarom ik geen informatie kan geven over het programma of de zender die Hij op enig moment gebruikt.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.