Licht aan het eind van de tunnel | Recensie

‘Licht aan het eind van de tunnel: een overlevingsplan voor het mensdom’

Boekbespreking door Gerard Aartsen (Ingekort, zie Share Nederland jan./feb. 2011 voor de integrale tekst)

Voormalig Canadees minister van Defensie Paul Hellyer werd in één klap bekend in kringen van ufo-activisten voor openbaarmaking en exopolitiek, toen hij in een toespraak tijdens het Symposium over Exopolitiek te Toronto in september 2005 verklaarde dat “ufo’s net zo echt zijn als de vliegtuigen in de lucht” en “de sluier van geheimhouding opgelicht moet worden”.

In zijn recente boek Light at the End of the Tunnel: A Survival Plan for the Human Species (‘Licht aan het eind van de tunnel – een overlevingsplan voor het mensdom’) neemt Hellyer evenmin een blad voor de mond wanneer hij het heeft over de noodzaak voor regeringen om de problemen waar de mensheid voor staat onder ogen te zien en hen aanspoort hun blik op de werkelijkheid te verbreden buiten hun huidige tunnelvisie.

Zijn oprechte, hartgrondige oproep tot openheid inzake ufo’s kwam nadat hij had vernomen dat de authenticiteit van de ufo-crash bij Roswell, zoals beschreven in een boek van de gepensioneerde kolonel Philip J. Corso, werd bevestigd door een gepensioneerde generaal van de Amerikaanse luchtmacht, die hem vertelde: “elk woord ervan, en meer nog, is waar”. Hellyers toespraak bezorgde hem tevens, in zijn eigen woorden “de dubieuze titel van het eerste lid van een kabinet uit de G-8 landen die onomwonden zegt dat ufo’s echt bestaan, dat we niet alleen zijn in het heelal en dat we daar maar beter aan kunnen wennen”.

Dat deze onderscheiding absoluut verdiend is, wordt duidelijk uit Light at the End of the Tunnel, waarin de auteur verbanden legt tussen wat voor velen van zijn lezers een unieke verzameling onderwerpen moet zijn. En hoewel de meeste lezers van Share International wel bekend zullen zijn met de onderlinge samenhang van de problemen die Hellyer in zijn boek analyseert, zullen ook zij het een frisse wind vinden onder de ontelbare boeken die slechts bedoeld lijken om het aantal hysterische samenzweringen – aardse verzinsels of van vermeende buitenaardse herkomst – exponentieel uit te breiden….

Voordat hij begint aan zijn buitengewone tocht waarin hij verbanden legt die de meeste hedendaagse commentatoren ontgaan, identificeert de auteur drie “kernpunten” die volgens hem essentieel zijn om “de planeet aarde op de weg van herstel en zijn bewoners op het pad naar ware hoop te zetten”. De eerste hiervan is “de beschikbaarheid van betrouwbare energiebronnen ter vervanging van de fossiele brandstoffen”; de tweede is “een wereldwijde cultuur van samenwerking in tegenstelling tot de traditionele wens om te domineren en over anderen te heersen”; en de derde is een monetair en bancair systeem dat helpt bij de overgang uit een economie die afhankelijk is van olie en de eeuwige slavernij van het verarmde deel van de wereldbevolking.

Onrecht – economisch, sociaal, politiek, religieus of wetenschappelijk – wordt door de auteur inderdaad beschouwd als een belangrijk obstakel voor de redding van de wereld. Zo stelt hij bijvoorbeeld in het ene hoofdstuk op welsprekende en roerende wijze de ellende van het Palestijnse volk aan de kaak nadat hij zelf de Israëlische onderdrukking aan den lijve heeft ondervonden en zet hij in een ander alle onweerlegbare bewijzen voor de authenticiteit van de lijkwade van Turijn op een rij die door sceptici worden genegeerd; in datzelfde hoofdstuk identificeert hij de ‘ster’ van Bethlehem als “een van Gods ruimteschepen”….

Met hetzelfde gemak waarmee hij een samenvatting geeft van overtuigende verhalen van mensen die contact hebben gehad met mensen uit de ruimte, schetst Hellyer de misdadige krachten op Aarde die uit alle macht proberen de mensheid te blijven onderwerpen aan de economische macht die zij hanteren door voortdurende conflicten en oorlogen.

In het hoofdstuk getiteld “Beëindiging van de financiële wereldcrisis” maakt de auteur zich sterk voor een complete herstructurering van de mondiale financiële en economische structuur, waarbij hij haarscherp de fouten van het huidige systeem aanwijst, “waarbinnen een combinatie van hebzucht en incompetentie miljarden mensen kan veroordelen tot een leven van ellende en hopeloosheid”…. Als zodanig stelt Light at the End of the Tunnel oplossingen voor die gebaseerd zijn op de beginselen die langzaam maar zeker doordringen in het denken van praktische, redelijke mensen die onderkennen dat de mensheid één is: samendelen, rechtvaardigheid en samenwerking.

Paul Hellyer, Light at the End of the Tunnel – A Survival Plan for the Human Species. AuthorHouse, VK, 2010. ISBN 978-1-4490-7612-2; 305 blz.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.