Vragen en antwoorden – mei 2016

V. In zijn artikel ‘Werken voor de vrede’ (SN juli/aug. 2003) schreef uw Meester: “Het is daarom duidelijk hoe essentieel het is dat er vrede komt in het Midden-Oosten, hoe essentieel het is dat de Palestijnen echte rechtvaardigheid en een levensvatbaar thuisland krijgen. Dit is het belangrijkste probleem waar de mensheid momenteel voor staat. Nalaten dit op te lossen zou rampzalig zijn voor de Wereld.”
Met alle oorlogen die tegenwoordig in het Midden-Oosten en de Arabische wereld gaande zijn, is er nauwelijks enige aandacht voor de droevige situatie van de Palestijnen. De meeste mensen zouden zeggen dat het belangrijkste probleem in het Midden-Oosten de strijd tussen de soenni’s en de shi’iten is. Ziet de Hiërarchie de oplossing van de problemen van de Palestijnen nog steeds als “het belangrijkste probleem waar de mensheid momenteel voor staat”?
A. Ja.

V. Hoe kan een individu hulp verlenen in de vluchtelingencrisis? Wat kunnen we doen? Ik voel me hulpeloos, gefrustreerd en natuurlijk ook heel verdrietig als ik zoveel lijden zie.
A. Het is gezond verstand – als je erdoor geraakt wordt, vind je een manier en doe je wat je kunt om te helpen, op welke manier dan ook. Je zou ervan staan te kijken als je wist hoeveel bijstand Maitreya verleent in de hele situatie.

V. Worden de harten van de mensen door de recente bomaanslagen in Brussel geopend en wordt het proces van Maitreya’s verschijning er ook door versneld (zoals door de aanslagen in Parijs in november 2015)?68
A. Ja, tot op zekere hoogte.

V. Na de terroristische aanslag op de luchthaven Zaventem in Brussel werd een derde bom gevonden die niet was geëxplodeerd. Konden de Meesters voorkomen dat deze afging om de schade te beperken – aangezien het de grootste van de drie bommen was?
A. De Meesters hebben het niet voorkomen – het was een enorm geluk.

V. Evolueert onze beschermengel langs zijn eigen weg naarmate wij zelf evolueren?
A. Ja.

V. Is de beschermengel al aanwezig of ‘in de buurt’ ten tijde van de conceptie? Of begint het contact met de foetus wanneer de baby een bepaald punt in zijn ontwikkeling bereikt?
A. Hij is aanwezig vanaf de geboorte.

V. 1) Is de beschermengel ook onderworpen aan de Wet van Karma, evenals de persoon zelf? 2) Klopt het in dat geval dat we niet altijd door onze beschermengel beschermd kunnen worden, aangezien karma soms zijn uitwerking moet hebben in wat wij als een ongeluk zien?
. 1) Ja. 2) Ja.

V. Als dat het geval is, betekent dat dat we elke keer wanneer we incarneren onze relatie met dezelfde beschermengel (uiteraard onbewust) herstellen?
A. Ja.

V. In Raja Yoga of Occultisme schrijft H.P. Blavatsky (blz. 32-33, Engelse editie) over vier soorten Esoterische Kennis of Wetenschap: 1) Yajna-Vidya, kennis van de occulte krachten die in de Natuur gewekt worden door het uitvoeren van bepaalde religieuze ceremonieën en rituelen; 2) Mahavidya, de ‘grote kennis’, de magie van de kabbalisten en van de tantrika-verering, vaak tovenarij van de ergste soort; 3) Guhya-Vidya, kennis van de mystieke krachten van Geluid (Ether) … een daad van magie op basis van kennis van de krachten van de natuur en hun onderlinge samenhang; 4) Atma-Vidya, een term die door oriëntalisten eenvoudig vertaald wordt als ‘kennis van de ziel’, ware wijsheid, maar die veel meer betekent. Deze laatste is de enige vorm van occultisme welke door theosofen die ‘Licht op het Pad’ bewonderen in wijsheid en onzelfzuchtigheid nagestreefd zou moeten worden.” Zou Transmissie-meditatie een vorm van Atma-Vidya occultisme zijn?
A. Ja.

V. De term yoga zou eenheid betekenen. Kan meditatie gezien worden als een vorm van yoga voor eenheid tussen persoonlijkheid en ziel, in tegenstelling tot hatha-yoga die eenheid tussen het grofstoffelijk en etherisch lichaam nastreeft?
A. Ja.

V. In de Chinese geschiedenis bestaan veel verhalen over de Vijf Wijze Keizers: Huangdi, Zhuan Xu, Yao, Shun en Yu (circa 2852-2197 v.Chr.). Sommigen menen dat zij mythologische figuren zijn, maar hun hoedanigheden en eigenschappen lijken op die van Hermes, Zarathustra, Homerus of zelfs Krishna, en waarschijnlijk nog wel anderen op uw lijst van grote ingewijden. Heb ik gelijk dat al deze Vijf Wijze Keizers wel degelijk echte mensen waren? Waren sommige van hen Meesters?
A. Zij waren echte mensen – ‘verlichte’ mensen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.