De paus en de dalai lama verwoorden Maitreya’s prioriteiten

Share International presenteert hier fragmenten uit recente toespraken van de paus en de dalai lama.

Paus Franciscus

Een boodschap van hoop
In zijn traditionele ‘Urbi et Orbi’-toespraak op paaszondag verkondigde paus Franciscus een hoopvolle boodschap, waarin hij de mensen opriep om zich niet te laten ‘gevangennemen’ door angst en pessimisme. Terwijl hij buiten het Vaticaan een menigte van duizenden toesprak, verzocht Zijne Heiligheid de wereld om de “wapens van liefde” op te pakken om het “wrede geweld” van terrorisme te bestrijden. “Laten wij duisternis en angst geen kans geven ons af te leiden en onze harten te overheersen,” zei hij.

Moge [Jezus] ons tijdens dit Paasfeest nader brengen tot de slachtoffers van terrorisme, die blinde en wrede vorm van geweld die voortdurend tot bloedvergieten leidt in verschillende delen van de wereld… De paasboodschap van de herrezen Christus, een boodschap van leven voor de gehele mensheid, weerklinkt door de eeuwen heen en moedigt ons aan om de mannen en vrouwen die op zoek zijn naar een beter leven, de immer groeiende stroom migranten en vluchtelingen – onder wie vele kinderen – die vluchten voor oorlog, honger, armoede en maatschappelijke onrechtvaardigheid, niet te vergeten. Maar al te vaak vinden deze broeders en zusters van ons de dood onderweg, of anders, afwijzing door degenen die hun een warm welkom en hulp zouden kunnen bieden.
”De paus riep ook op tot dialoog tussen Israël en de Palestijnen, en resoluties voor het beëindigen van de conflicten en politieke spanningen in Jemen, Syriëch en veel andere ontwrichte landen in de wereld. Hij sprak de hoop uit dat er baanbrekend beleid zal komen om de slachtoffers van conflicten en andere noodsituaties te beschermen, in het bijzonder degenen die vervolgd worden vanwege hun etniciteit of religie.
(De paus, Sint-Pietersplein, 27 maart 2016. Bronnen: bbc.co.uk; en.radiovaticana.va/news)

“Ons onverschillige en verdoofde geweten”
In een toespraak tot tienduizenden katholieken tijdens de dienst op Goede Vrijdag in het Colosseum in Rome wees paus Franciscus op het lot van de duizenden vluchtelingen die hun leven riskeren om Griekenland te bereiken:
“O kruis van Christus, vandaag zien wij u in de Middellandse en Egeïsche Zeeën die allesverslindende kerkhoven zijn geworden, weerspiegelingen van ons onverschillige en verdoofde geweten.”
Eerder op de dag waste hij de voeten van vluchtelingen, onder wie ook moslims, in een opvang buiten Rome – een welkomstgebaar in een tijd van toenemend anti-moslim- en anti-immigratiesentiment na de aanslagen in Brussel en Parijs. De paus bekritiseerde “terroristische daden die worden uitgevoerd door gelovigen van sommige religies, waarbij zij de naam van God besmeuren en de heilige naam misbruiken om hun ongekende geweld te rechtvaardigen”. Hij beklaagde zich over de “wapenhandelaren die de oorlogsmachine voeden met het bloed van onze broeders en zusters” en sprak zich in sterke bewoordingen uit tegen “de verraders die een ander, voor dertig zilverstukken, de dood injagen.”

(De paus, Rome, 25 maart 2016, Bronnen: catholicnewsagency.com; theguardian. co.uk)

De dalai lama

De eenheid van de mensheid”
“We hebben het over de toekomst van de mensheid. Ongeacht hoe zwak onze stem lijkt, is het van groot belang dat wij ons uitspreken.Wij hebben te maken met vele problemen. Tijdens mijn leven heb ik voortdurend conflicten en bloedvergieten meegemaakt, die aan miljoenen het leven hebben gekost. Wij moeten ons afvragen waar we de fout zijn ingegaan, aan welke eigenschappen het ons ontbreekt en waarom schendingen van de mensenrechten plaatsvinden. Het beantwoorden van deze vragen en het creëren van vrede vraagt om wijsheid en mededogen. Hoewel ik een boeddhistische monnik ben, lijkt het me onwaarschijnlijk dat alleen gebed tot wereldvrede zal leiden. Wij zullen er zelf enthousiast en met zelfvertrouwen voor in actie moeten komen.”
Hij sprak over de problemen van klimaatverandering en de wereldeconomie, en benadrukte dat deze zich niet aan landsgrenzen houden. Het benadrukken van secundaire verschillen, zoals ras, religie, nationaliteit en geslacht, voedt onze neiging om mensen te verdelen in ‘wij’ en ‘zij’. Dit is een gemakkelijke voedingsbodem voor conflict. Als wij de menselijke eenheid niet uit het oog verliezen en elkaar zien als broeders en zusters, kunnen wij het menselijk vermogen tot geweld overwinnen, benadrukte hij.
(Dalai Lama, ‘Nobelprijswinnaars over mensenrechten’, VN mensenrechtenraad, Genève, Zwitserland, 11 maart 2016. Bron: dalailama.com)

Vrede – “We moeten het zelf tot stand brengen”
“Door op zoek te gaan naar vrede lossen wij de conflicten niet op, we zullen altijd met problemen te maken hebben, maar we moeten leren ze op te lossen door middel van dialoog. Dit is belangrijk als we deze eeuw het bloedvergieten van de 20e eeuw willen vermijden. Wij hebben schijnbaar honderden jaren gebeden voor vrede, zonder noemenswaardige resultaten. Wij moeten het zelf tot stand brengen.
“Soms zeg ik grappend dat als wij Jezus Christus of de Boeddha zouden ontmoeten en hen om hulp zouden vragen om vrede in de wereld te creëren, zij ons misschien zouden vragen wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor onze problemen. Het antwoord is dat wij dat zelf zijn en het onze verantwoordelijkheid is om ze op te lossen. Met oprechte motivatie, intelligentie en mededogen, rekening houdend met korte- en langetermijn oplossingen, moeten wij bereid zijn tot overleg. Dat is, denk ik, een realistische aanpak.” (Dalai Lama, ote De wereld die wij scheppen’ discussie, Universiteit van Wisconsin-Madison, VS, 9 maart 2016. Bron: dalailama.com)

“Wij kunnen de wereld vreedzamer maken”
Wij staan nog steeds aan het begin van de 21ste eeuw en ik ben er van overtuigd dat wij, als we dat proberen, de wereld voor het einde van deze eeuw vreedzamer kunnen maken. We moeten het proberen. De menselijke populatie groeit en klimaatverandering grijpt om zich heen. Daar komen nog andere problemen bij. Geweld barst uit, omdat onze negatieve emoties op hol slaan. Zo zijn mensenrechtenschendingen het gevolg van bepaalde oorzaken en wij moeten nagaan wat die oorzaken zijn. Ze houden verband met woede en een gebrek aan respect. Wij kunnen deze tegengaan door barmhartigheid en zorg voor anderen aan te kweken… Het veranderen van de wereld hangt af van degenen onder jullie die jong zijn en nu een poging doen op basis van een visie.”
(Dalai Lama, American Embassy School, New Delhi, India, 8 April 2016. Bron: dalailama.com)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.