S.O.P – SOS Planeet Aarde!

Planeet Aarde Eerst

Ministers van Buitenlandse Zaken van de G20-landen, onder wie de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, ontmoetten elkaar op 16 en 17 februari 2017 in Bonn (Duitsland). Het thema van de conferentie was: ‘Vormgeven aan mondiale orde – buitenlands beleid boven crisismanagement’. De internationale directeur van Greenpeace International, Jennifer Morgan, zei: “Klimaatverandering vormt een bedreiging voor alle landen in alle uithoeken van de wereld, inclusief de Verenigde Staten. Het is nu de tijd om mensen en planeet op de eerste plaats te zetten. De G20 moet eensgezind leiderschap tonen bij het oplossen van de klimaatcrisis. De milieuactivisten toonden aan de masten van het Greenpeace-schip op de Rijn bij het Wereldcongrescentrum in Bonn een spandoek met ‘Planet Earth First’. Ongeveer 40 actievoerders in rubberboten landden op de oever en boden een petitie aan die absolute toewijding aan de Parijse klimaatovereenkomst eiste. Greenpeace is tegen president Trumps beleid van ‘Amerika Eerst’ en met name de steun voor fossiele brandstoffen. (Bron: media.greenpeace.org)

VN verklaren oorlog aan plastic in oceanen

De Verenigde Naties verklaren de oorlog aan het plastic in de oceanen naar aanleiding van schrijnende statistieken die meer dan bewijzen dat dit een probleem is dat al jaren geleden had moeten worden aangepakt. Elk jaar lekt meer dan 8 miljoen ton plastic naar onze wateren – dat staat gelijk aan elke minuut een vuilniswagen vol plastic lozen. We vernietigen onze planeet; we brengen grote schade toe aan het zeeleven, de visserij en het toerisme, en het veroorzaakt op zijn minst 8 miljard Amerikaanse dollar schade aan mariene ecosystemen.
Het in Nairobi gevestigde VN Milieuprogramma (UNEP) is op 23 februari 2017 gestart met een ongekende wereldwijde campagne om in 2022 de belangrijkste bronnen van zwerfvuil te elimineren: microplastics in cosmetica en het buitensporig, verkwistend gebruik van eenmalig gebruikt plastic. [Share International meent dat de streefdatum moet worden vervroegd, gezien de urgentie van de klimaatverandering en ecologische degradatie.]
De #CleanSeas-campagne, die op de Economist World Ocean-top in Bali gelanceerd werd, doet een beroep op overheden om dringend wetsvoorstellen aan te nemen om de hoeveelheid plastic terug te dringen. De campagne richt zich ook op de industrie om kunststofverpakkingen en vormgevings-producten zoveel mogelijk te beperken, en doet een beroep op consumenten om hun wegwerpgewoonten te veranderen – voordat onherstelbare schade aan de zeeën wordt toegebracht.
Erik Solheim, uitvoerend directeur van UNEP, zegt: “Het is de hoogste tijd dat we het probleem van het plastic dat onze oceanen verziekt, aanpakken. Plastic afval spoelt aan op Indonesische stranden, zet zich af op de zeebodem van de Noordpool en komt in toenemende mate via de voedselketen op onze eettafels. We hebben te lang toegekeken zonder iets te doen, terwijl het probleem verergerde. Het moet stoppen.”
In de loop van het jaar zal de #CleanSeas- campagne ambitieuze maatregelen van landen en bedrijven aankondigen om micro-kunststoffen uit producten voor persoonlijke verzorging te elimineren, het gebruik van plastic zakken voor eenmalig gebruik te verbieden of te belasten en andere wegwerpspullen van plastic drastisch te verminderen.
De #CleanSeas-campagne is een wereldwijde beweging gericht op regeringen, industrie en consumenten om de productie en het overmatig gebruik van plastic, dat de oceanen van de aarde vervuilt, het mariene leven schade toebrengt en de gezondheid van de mens bedreigt, drastisch te verminderen.
Tot nu toe hebben zich al 10 landen aangesloten bij de campagne met vergaande toezeggingen om het plastictij te keren: België, Costa Rica, Frankrijk, Grenada, Indonesië, Noorwegen, Panama, Saint Lucia, Sierra Leone en Uruguay.
Met het tempo waarmee we dingen zoals plastic flessen, zakken en bekers na eenmalig gebruik weggooien zullen naar schatting in 2050 oceanen meer plastic dan vissen bevatten en zal naar schatting 99 procent van de zeevogels plastic in hun lijf hebben.
Tijdens de Oceaanconferentie in New York die van 5-9 juni 2017 op het VN-hoofdkantoor wordt gehouden en tijdens de vergadering in december over het milieuprogramma van de VN in Nairobi (Kenia) worden belangrijke aankondigingen verwacht. “We hoeven niet iets nieuws uit te vinden of te onderhandelen, we moeten alleen actie nemen om uit te voeren wat we al afgesproken hebben,” aldus Isabella Lövin, vicepremier van Zweden. (Bron: ipsnews.net)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.