Vragen en antwoorden – april 2017

Hier volgt een selectie van de vragen en antwoorden uit Share Nederland, april 2017

Lezing bij de Verenigde Naties, New York (VS)
V. Kunnen de Meesters die hier zijn ons allemaal – de mensheid – overschaduwen en ons denken in een nieuwe richting stimuleren?
A. Daarom zijn Zij hier! Natuurlijk. Dit is een boodschap van hoop, maar wij moeten het zelf doen. Wij moeten willen wat Maitreya adviseert. Wij moeten het beginsel van samendelen zelf willen. Wij moeten één willen zijn, oorlog willen uitbannen. Onze intentie moet zijn om het te doen. Op die manier maakt Maitreya geen inbreuk op onze vrije wil. Maar Zijn energie, Zijn vermogen om te inspireren zal de ziel van de VS inspireren en een transformatie teweegbrengen in de houding van het Amerikaanse volk en de aanvaarding van het beginsel van samendelen. Maar Hij kan dat niet doen zonder dat wij er gereed voor zijn. Dat is de reden waarom Hij nog niet openlijk in de wereld werkt, herkend als Maitreya, de Wereldleraar. Het was mijn taak om de weg te bereiden, om het klimaat van hoop en verwachting te creëren zodat Hij in ons leven kan komen zonder onze vrije wil aan te tasten.

V. Hoeveel mensen zijn er nog nodig om de kritieke massa te bereiken zodat dit [Maitreya’s openlijke verschijning] kan plaatsvinden?
A. Geen meer. Maitreya heeft er genoeg. Die kritieke massa is meer dan genoeg, maar we moeten gereed zijn om te handelen. We moeten voor onszelf doen wat we kunnen doen. Indien we zodanig in de problemen zouden komen dat een grootschalige oorlog onvermijdelijk werd, zou Hij naar voren treden en tussenbeide komen. Hij beziet de situatie in de wereld van moment tot moment. Hij bekijkt elk moment wat er in de wereld gebeurt, beoordeelt dat in relatie tot onze vrije wil en ook tot het mogelijke gevaar. Wij zien alleen gevaar. Wanneer wij naar de wereld kijken, zien we gevaar, oorlogen, enzovoort. Dat is een eendimensionale kijk op de wereld, terwijl de wereld meerdere dimensies heeft. De Meesters zien natuurlijk de gevaren. Zij zien de veranderingen, Zij zien de krachten voor verandering en Zij weten dat Zij, mettertijd, een grote kracht ten goede opbouwen, dat er een grote transformerende ontwikkeling plaatsvindt, en dat is totaal onbekend aan de wereld.
Er bestaat bijvoorbeeld een grote Kosmische Entiteit die de Geest van Vrede en Evenwicht wordt genoemd, die door Maitreya werkt op een manier die heel erg vergelijkbaar is met de manier waarop Maitreya in Palestina door Jezus heen werkte – door Hem te overschaduwen. Deze energie werkt met de Wet van Actie en Reactie, die tegengesteld en even krachtig zijn. Het resultaat van het werk van deze Avatar is de omvorming van het heersende geweld en haat en twist tot hun tegendeel, tot harmonie, overeenstemming, vrede, rechtvaardigheid, in exact dezelfde mate als het geweld en de haat van nu. Dit is momenteel de krachtigste energie in de wereld. Niet de krachtigste energie als zodanig, maar er is een grotere hoeveelheid van deze energie in de wereld dan van enige andere van de machtige energieën die door Maitreya heen werken. Er is een andere grote Avatar, de Avatar van Synthese, die de energieën van Waterman, de energieën van synthese in de wereld brengt, met enorme kracht. Maitreya Zelf brengt de energie van de Boeddha, welke Kosmische Wijsheid is, en Zijn eigen energie van Liefde, welke Kosmische Liefde is; en deze vormen een regenboog van energieën. Al deze zijn actief terwijl de vernietiging, het geweld en de haat plaatsvinden. En u kunt er zeker van zijn dat dit [het negatieve] overwonnen zal worden. Maar we kunnen niet achteroverleunen en zeggen: “Maitreya zal het allemaal doen.” Dat kunnen we niet doen. Dat moeten we niet doen. We moeten verantwoordelijkheid nemen. We moeten verantwoord handelen als we als verantwoordelijke volwassenen gezien willen worden en dienovereenkomstig werken tegen de haat en het onrecht en voor het welzijn van de wereld.

Nagoya (Japan)
V. Veel mensen komen om bij natuurrampen. Waarom?
A. Het is natuurlijk dat mensen omkomen bij natuurrampen. Want de Aarde beweegt, er zijn aardbevingen, wervelstormen, enzovoort. Heel recent vonden twee enorme rampen plaats [de tsunami van 2004 en een extreem krachtige aardbeving in China]. De vraag is of dat natuurrampen waren? Het antwoord is dat dit geen zogeheten natuurrampen waren. De mensheid heeft geen begrip van de wet – de Wet van Onschadelijkheid en van Oorzaak en Gevolg. Als we spanning in de wereld creëren, en er is reusachtig veel spanning in de wereld vanwege de oorlog in Irak – een volkomen illegale, onnodige en afgrijselijke oorlog met een hoge tol aan mensenlevens – de invasie van de Amerikanen, Britten en enkele anderen; wat er in Afghanistan gebeurd is, de dreiging aan Iran die de VS blijven uitoefenen, die dingen houden de spanning in de wereld hoog. Mensen overal ter wereld leven in een toestand van spanning vanwege de grote kosmische energieën die momenteel in de wereld aanwezig zijn, maar ook vanwege de acties van machtige individuen en naties. En de mensen kijken stilzwijgend toe; dit land [Japan] kijkt stilzwijgend naar de acties van de VS omdat het een bondgenoot is, maar de naties moeten hun stem verheffen tegen het vertrappen van andere landen in de wereld. Amerika is een fantastisch land en zal nog grootser worden, maar het loopt helaas uit de pas met zijn bestemming. Het speelt met krachten die het niet kent. Het is een jong, machtig land. Het heeft de arrogantie van de jeugd, een gespierde jongere. Het wordt tijd dat de andere landen van de wereld, de oudere, wijzere landen, hun stem verheffen tegen wat Amerika doet.
Welnu, wanneer we uit evenwicht zijn, zoals nu, raken de ondermenselijke elementale krachten die de tyfoons, aardbevingen aansturen, eigenlijk de krachten van de planeet zelf, ook uit evenwicht. Dus in regio’s waar normaal orkanen, tyfoons of aardbevingen plaatsvinden, worden deze enorm krachtig; alles wordt versterkt vanwege de spanning die in wezen door de mensheid gecreëerd wordt, maar waar de elementale krachten op reageren. Daardoor raken ze uit evenwicht. Wanneer wij weer in evenwicht komen, zullen zij ook weer in balans geraken. De mensheid moet begrijpen dat er een verband bestaat tussen alle krachten en alle aspecten van de planeet. En de beste manier om dat te doen is door te pleiten voor en aan te dringen op aanvaarding van samendelen. Samendelen en rechtvaardigheid zullen rust en zelfs evenwicht in de wereld brengen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.