Vragen en antwoorden – mei 2012

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. 60 (per 12 april 2012).

V. 1) Zijn interviews met Maitreya in Brazilië ook in andere landen uitgezonden? 2) Zijn Zijn interviews, gegeven de culturele en taalkundige banden met dat land, ook in Portugal uitgezonden?
A. 1) Nee. 2) Nee.

V. Is er al belangstelling voor deze interviews vanuit andere Latijns-Amerikaanse landen?
A. Dat is op dit moment moeilijk te zeggen.

V. Zijn er invloedrijke Brazilianen (niet alleen in de gevestigde instellingen, maar ook in alternatieve bewegingen, zoals activisten die deelnemen aan internationale conferenties zoals het Sociale Forum in Porto Alegre) die Maitreya’s interviews gehoord hebben en ervan onder de indruk of erdoor geïnspireerd zijn?
A. Ja.

V. Heeft Maitreya bij(weg) een van de bijeenkomsten of kampen van de Occupy-beweging in de VS of Groot-Brittannië bezocht of er gesproken?
A. Nee.

V. Op het Tahrir-plein in Egypte sprak Maitreya drie weken met de actievoerders en onderrichtte hen. Zijn er onder hen die nu posities innemen in de plaatselijke of nationale politiek?
A. Ja.

V. 1) Is de spanning in de wereld momenteel bijzonder groot? 2) Zoveel mensen lijken uitgeput of te lijden aan een of andere hartkwaal. Houdt dit verband met de spanning in de wereld?
A. Ja, de spanning is hoog voor iedereen, overal ter wereld. 2) Ja.

V. Manifesteren de Meesters soms tekenen en zogenoemde wonderen of onverklaarbare verschijnselen om de mensheid een hint te geven van nieuwe werkelijkheden die nog ontdekt moeten worden?
A. Ja.

V. Ik vind het moeilijk om mijn denken ‘leeg te maken’ tijdens de Transmissie-meditatie; zelfs wanneer ik denk dat ik eenlijnig ben, tollen er nog steeds allerlei gedachten rond in mijn brein. Is het mogelijk dat je eenlijnig bent en toch gedachten hebt? Hoe kom je ervan af?
A. Het is de taak van het denkvermogen om te denken. Maak je geen zorgen over de gedachten; houd je aandacht gericht op het ajna-centrum en je zult het denkvermogen vergeten en daar gecentreerd zijn.

V. Helpt de tetraëder om onze gedachten en denken uit de Transmissie-meditatie te filteren?
A. De tetraëder aardt alle gedachten onder het mentale niveau, dat wil zeggen de astrale gedachtenvormen, enzovoort.

V. Kunt u iets meer zeggen over wat er gebeurt met de energieën nadat deze omlaag getransformeerd zijn door de Transmissie-meditatiegroepen? Kunnen we het bijvoorbeeld zien als ‘hogere’ gedachtenvormen die in de gedachtengordel omlaag gebracht worden en daarmee gemakkelijker toegankelijk worden gemaakt voor het mensenrijk?
A. Nee, daar heeft het niets mee te maken. De energieën die vanuit de groepen komen, gaan direct naar de Nieuwe Groep van Werelddienaren, die in 1922 door Maitreya is opgericht. (Zij gebruikt die energie zonder zich er noodzakelijkerwijs van bewust te zijn dat die bestaat.) Deze mensen, circa 5 miljoen in getal, die zich er in veel gevallen niet van bewust zijn dat zij met deze energieën werken, gebruiken ze in hun werk van dienstbaarheid aan de wereld. Zij zijn specialisten op verschillende terreinen van dienstbaarheid.

V. Gebruiken de Meesters de energieën van de Transmissie-meditaties voor Hun werk in het dieren- en plantenrijk?
A. Ja, waar vereist.

V. Gebruiken de Meesters de energieën van de Transmissie-meditaties voor Hun werk in het genezen van individuen, groepen en naties?
A. Ja, waar vereist.

V. Worden de energieën ook gebruikt op het fysieke en het astrale gebied, of alleen op het mentale gebied?
A. Op alle gebieden.

V. De energieën zijn tijdens de Transmissie-meditatie fysiek voelbaar. Betekent dit dat ze in zekere zin ook fysiek zijn, maar op een hoger, etherisch-fysiek niveau?
A. Nee, ze zijn niet fysiek. Het zijn spirituele energieën, op verschillende niveaus.

V. Waar komen de energieën tijdens de Transmissie-meditatie het etherische lichaam binnen wanneer u er niet bij aanwezig bent?
A. Zoals altijd, via de chakra’s.

V. Volgen de energieën tijdens de Transmissie-meditatie in ieder persoon dezelfde weg door de chakra’s? Komen de energieën bijvoorbeeld bij iedereen in het kruinchakra binnen, om door te stromen naar het ajna-centrum, dan naar het keelcentrum, enzovoort?
A. Nee, dat verschilt per individu.

V. Waar bevindt zich het ‘reservoir’ van de energieën dat door Transmissie-meditatie wordt opgebouwd? Bevindt zich dat in de gedachtengordel of op een van de etherische gebieden?
A. Je zou kunnen zeggen voornamelijk in de gedachtengordel.

V. Stromen de energieën tijdens Transmissie-meditatie via de centra in de handpalmen naar buiten en vandaar naar de tetraëder?
A. Vanuit de handpalmen door de zilverdraad naar de tetraëder.

V. Mijn Transmissie-meditatiegroep is vrij klein; meestal zijn we maar met z’n drieën. Is het nog steeds nuttig als een van ons tijdens de Transmissie in slaap valt?
A. Ja, maar in mindere mate.

V. Als de Meesters vanuit hun afgelegen verblijfplaatsen de wereld binnentreden zonder via een vrouw geboren te worden en op te groeien, waarom staat er dan in de boeken van Alice A. Bailey (ergens, maar zeker niet in mijn verbeelding) dat “de Meesters voor het eerst sinds Atlantische tijden zullen incarneren”? Kan het zijn dat beide kloppen, zodat het misschien om een ander aantal gaat dan u heeft genoemd?
A. Als er staat dat Zij incarneren, gaat dat over een gebeurtenis in de tijd. De Meesters incarneren, als groep, voor het eerst sinds de dagen van Atlantis. Dat is iets heel anders dan de incarnaties van individuele Meesters in de loop der tijden.

V. Wat is een discipel van Shamballa? 1) Heeft hij/zij een Meester, zoals de discipelen van de Hiërarchie? 2) Wat maakt dat iemand een discipel van Shamballa is?
A 1) Vanzelfsprekend, ja. 2) Hun evolutiepunt.

V. Ofschoon er geen bijzondere reden tot zorg is in mijn dagelijks leven in Tokio en ofschoon er nog steeds geregeld grote en kleine aardschokken plaatsvinden, waar ik me geen al te grote zorgen over maak, voel ik me toch uit het lood geslagen en ongemakkelijk. Komt dat omdat het etherische veld is verstoord en/of de deva-elementalen uit evenwicht zijn?
A. Beide.

V. Om te beginnen, heel hartelijk dank voor uw werk. Woorden schieten tekort om mijn gevoelens en gedachten uit te drukken. Meneer Creme, u bent fantastisch! Ik heb vragen over zoveel dingen en ik wil u graag vragen of ingewijden en discipelen zich altijd bewust zijn van het feit dat zij inderdaad ingewijden en discipelen zijn?
A. Onder een bepaald niveau, nee. Zelfs oudere discipelen, die bij belangrijk openbaar werk vaak betrokken zijn, kunnen zich onbewust zijn van hun band met de Hiërarchie, waardoor ze hun taak beter kunnen uitvoeren.

V. Is behalve de realiteit van het bestaan van buitenaards leven, ook de nabijheid van Maitreya’s terugkeer aan paus Johannes XXIII onthuld?
A. Nee.

V. Er heerst momenteel een enorme storm op Saturnus, van een omvang die nooit eerder is waargenomen. Is er een verband met de cyclonen in Queensland (Australië) en Amerika?
A. Deze zijn alle het gevolg van ‘zonnevlek’-activiteit.

V. In het Agni Yoga-boek Aum, strofe 277, staat: “Het wezen van bloed dringt door heel het lichaam en zelfs het subtiele lichaam heen. Bloed is zo ongewenst in het dieet, dat Wij alleen in extreme gevallen het gebruik toestaan van vlees, dat in de zon is gedroogd. Men kan ook die delen van het dier gebruiken, waarin de bloedsubstantie volkomen veranderd is. Plantaardige voeding heeft derhalve ook betekenis voor het leven in de Subtiele Wereld.” Ik begrijp dat u heeft gezegd dat vis in spirituele zin neutraal is en dat het eten ervan onze geestelijke trilling niet verlaagt. Kunt u dit nader uitleggen? Waarom is het bijvoorbeeld geen probleem om het bloed van vissen te eten, maar dat van andere dieren wel?
A. Vissen hebben weinig bloed en het vlees van vissen is er niet van doordrongen. Het is een historisch feit dat de Esseense gemeenschap, waarvan Jezus het hoofd was, het eten van vis toestond. Het dieet van Jezus en zijn discipelen bestond uit vis, brood, geitenkaas, fruit en lichte wijn.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.