Water in wijn

de Meester —, via Benjamin Creme (15 april 2012)

Zoals zo vaak het geval is, zoeken Europeanen naar een immer ongrijpbare eenheid. Deze keer is het probleem voornamelijk economisch. In de beproeving van deze economische crisis scheurt de Gemeenschappelijke Markt bij de naden en verliest haar precaire samenhang.
De VS handelen, in dit verkiezingsjaar, behoedzaam en zien bezorgd uit naar een verbetering van de handel en vermindering van verantwoordelijkheden in het buitenland. Israël voelt zich daardoor aangemoedigd de taak op zich te nemen om Iran onder druk te zetten. Intussen neemt China een hoge vlucht en wordt rijk, terwijl buurland Rusland de VS van de jaren ’30 nabootst. Zo worstelen zij die in het oude systeem volharden om het lekkende schip drijvend te houden in de maalstroom van de nieuwe en rechtvaardiger energieën van Waterman. Het Tijdperk van Synthese daagt, al dan niet herkend, en elke nieuwe dag drukt zijn stempel duidelijker op de wereld.
Alleen de jongeren, en zij die jong van hart zijn, zo lijkt het, herkennen de omvang van deze verandering. Zij alleen weten dat rechtvaardigheid en liefde nooit zonder pijn aan de kant geschoven kunnen worden. Zo ook de jongeren van nu die een nieuwe melodie herkennen in het lied van de Aarde en trachten om die te laten horen met alle middelen die hun ten dienste staan. Grote aantallen over de hele wereld beginnen op deze nieuwe melodie te reageren en zoeken naar geldige middelen om hun verlangen naar verandering te verwezenlijken.
Velen beginnen te beseffen wat de beginselen van het leven zijn en getuigen met moed van hun waarheid: Samendelen, Rechtvaardigheid en Liefde, begrijpen ze, zijn de wezenlijke ingrediënten van een samenleving gebaseerd op het besef dat alle mensen Goden zijn. Op deze wijze wordt de wereld langzaam voorbereid op een geheel nieuw begrip van de bedoeling van het leven.
Onvermoeibaar onderrichten Maitreya en Zijn groep de eeuwenoude weg naar geluk en goddelijkheid, want deze twee zijn één. Wanneer de mensen deze eenvoudige wet waarlijk begrijpen, zullen ze blijmoedig de patronen van het verleden opgeven: de onheilige verdeeldheid die de hebzucht van zovelen schraagt, de minachting van de rijken voor de armen en de begeerte naar macht en oorlog.
Zij zullen deze droesem, die zo lang hun verbeelding in beslag heeft genomen, achter zich laten. Zij zullen gretig naar het advies van de Meesters luisteren en zullen zelf water in wijn veranderen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.