30 Jaar na 1982

Benjamin Creme tijdens zijn persconferentie in Los Angeles op 14 mei 1982

1982 was een bijzonder jaar in het naar buiten treden van Maitreya, de Christus en Wereldleraar, en dat is nu 30 jaar geleden.
In 1975 begon Benjamin Creme zijn wekelijkse lezingen in Londen en later in de jaren ’70 gaf hij op uitnodiging ook lezingen in Europa. In januari 1980 werd Creme voor het eerst in de VS uitgenodigd en in januari 1982 had hij in 28 staten meer dan 90 lezingen gehouden en meer dan 70 radio- en televisie-interviews gegeven.
In januari 1982 verscheen het maandblad Share International voor het eerst. Het was een ware internationale inspanning die tot stand kwam door vrijwilligers in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Verenigde Staten.
Op 3 februari 1982 trad Benjamin Creme, samen met de schrijver Gore Vidal, op in de beroemde Amerikaanse Merv Griffin show, die door tientallen miljoenen mensen gezien werd. Daarna ontving het Tara Centrum, het Amerikaanse hoofdkantoor in Los Angeles, elke dag rond 200 nieuwe verzoeken om informatie.
In maart 1982 begonnen de Wederverschijningsgroepen, na grote media-aandacht in de VS, aan een wereldwijde advertentiecampagne om de pers en het publiek op Maitreya’s aanwezigheid te attenderen. In enkele weken werd 250.000 Amerikaanse dollar geworven, voornamelijk door kleine donaties. Op 24 en 25 april 1982 zagen miljoenen lezers van 18 grote dagbladen over de hele wereld de paginagrote advertentie die begon met: “De wereld heeft genoeg van honger, onrecht en oorlog. In antwoord op onze roep om hulp is, als Wereldleraar voor de gehele mensheid, de Christus nu hier.”
De advertenties wekten wijdverbreide belangstelling op die vele jaren aanhield. Mensen herinneren zich nu nog de hernieuwde hoop die deze advertentie hun gaf.
Een uitnodiging van de media aan Maitreya om te spreken was nog nodig om Hem in staat te stellen Zich openlijk bekend te maken en er werd gehoopt dat de advertenties en de recente media-aandacht dit zouden bewerkstelligen. Benjamin Creme’s Meester onthulde Benjamin Creme echter dat de Hiërarchie een “noodplan” had. Gevraagd naar wat dat zou kunnen zijn, antwoordde zijn Meester: “Houd een persconferentie! Vertel de wereld wat je weet.”
Zodoende werd op 14 mei 1982 een persconferentie georganiseerd in het Ambassador Hotel in Los Angeles die door meer dan 90 journalisten werd bijgewoond, van ABC, CNN, CBS, NBC, BBC, The Times, The New York Times, Newsweek en Time, en andere grote media. Ook was er een directe satellietverbinding met het programma Nationwide van de BBC. Benjamin Creme kondigde voor het eerst aan waar Maitreya woonde – de Aziatische gemeenschap in Londen, Engeland.
De journalisten stonden open voor de informatie en applaudisseerden zelfs voor de noodzaak tot samendelen en rechtvaardigheid. Creme deed een klemmend beroep op een kleine groep journalisten met aanzien om hun hoofdredacteur ervan te overtuigen hen naar Londen te sturen om “slechts voor de vorm naar Maitreya op zoek te gaan”. Maitreya zou Zich dan laten vinden. Benjamin Creme herinnert zich: “Toen de Amerikaanse media de BBC vroegen wat ze van plan waren te doen, was het antwoord: ‘Niets’. De Amerikanen zeiden: ‘Maar waarom niet? Het is een fantastisch verhaal.’ Daarop zei de BBC: ‘Dat weten we, maar we wachten op tastbaarder bewijs.’”  Geen enkele journalist kreeg de opdracht op zoek te gaan, dus kon Maitreya niet naar voren treden.
Hoewel het door de Meesters gezien werd als een “kleine kans, maar de moeite waard”, werd er toch op gehoopt dat Maitreya Zich na de persconferentie bekend zou kunnen maken. Zoals we weten is het plan niet volgens dit tijdschema uitgekomen. Maitreya kon Zich zonder uitnodiging niet bekendmaken, omdat dat onze vrije wil zou aantasten. Hij ging daarom over op een langzamer proces van naar buiten treden, dat nu zijn voltooiing nadert.

Paginagrote advertentie die op 24 en 25 april 1982 wereldwijd in kranten verscheen

De gebeurtenissen in 1982 werden door de Hiërarchie niettemin als een geweldig succes voor het Wederverschijningswerk beschouwd: miljoenen mensen hoorden voor het eerst van Maitreya en Zijn boodschap. De inspanning en energie die in dit buitengewone jaar van gerichte dienstbaarheid werden geleverd, hadden diepgaande karmische gevolgen.
In de afgelopen 30 jaar hebben duizenden mensen hun levenswerk gevonden in het bereiden van de weg voor Maitreya. In reactie op Zijn energieën hebben enorme veranderingen plaatsgevonden en miljoenen zijn geïnspireerd om te werken aan de transformatie van de wereld. De mensheid ontwaakt en is klaar om gezamenlijk een nieuwe wereld op te bouwen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.