Vragen en antwoorden – juli/augustus 2012

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. 68 (per 5 juni 2012).

V. Is het u toegestaan verdere informatie vrij te geven over Zijn interviews? Bijvoorbeeld over de reactie van het publiek op Zijn denkbeelden; en hoeveel mensen die Hem mogelijk redelijk vaak horen, beginnen te denken dat Hij wellicht een bijzondere persoon is, wellicht een nieuwe Messias?
A. Je zou kunnen zeggen dat de mensen in Brazilië, Zijn huidige podium, ruwweg verdeeld zijn in 30 procent tegen en 70 procent geïnteresseerd.

V. Wat hoopt of wil Maitreya dat de mensen in de groepen die wereldwijd bij uw werk betrokken zijn doen, voor zover een Wezen van Zijn statuur iets wenst?
A. Hij wil dat wij het feit van Zijn terugkeer en die van de Meesters, Zijn discipelen, bekendmaken en daarmee een klimaat van verwachting scheppen dat de wereld bewust zal maken van Zijn komst.

V. 1) Is Heer Maitreya in staat om de mensheid uit de huidige wereldwijde financiële puinhoop te leiden? 2) Is het samendelen van de hulpbronnen van de wereld het enige antwoord of 3) is er nog iets ingewikkelders nodig om uit het huidige financiële moeras te geraken?
A. 1) Ja. Veel mensen die op Maitreya’s lering reageren, proberen de mensheid al uit de huidige financiële rampspoed te leiden. 2) In wezen, ja. 3) Alleen samendelen en sociale rechtvaardigheid zullen een oplossing bieden voor onze problemen.

V. Ofschoon het mijn rationele denkvermogen volkomen duidelijk is dat er niets serieus gedaan zal worden om de opwarming van de aarde teniet te doen, maak ik me er intuïtief of instinctief niet al te veel zorgen over. Als mijn instinct correct is, betekent dat misschien dat de natuur de situatie op zo’n manier zal veranderen dat de wetenschappers ongelijk blijken te hebben? Of kan mijn gevoel erop duiden dat er geen reden tot zorg is omdat er, als door een wonder, na decennia van loze woorden plotseling wel ingrijpende maatregelen worden genomen? Of moeten we ons gewoon voorbereiden op wat er zal gebeuren (gegeven het feit dat Maitreya’s voorspelling dat de Theems buiten zijn oevers zal treden en de Parlementsgebouwen blank zal zetten, klinkt als een mogelijk gevolg van de opwarming van de aarde) en leren dat we niet immuun zijn voor het soort rampspoed dat de mensheid in het verleden vaak heeft gedecimeerd en die volgens wetenschappers als James Lovelock steeds waarschijnlijker worden naarmate de tijd verstrijkt zonder dat er iets noemenswaardigs aan het probleem wordt gedaan – ervan uitgaande dat het een probleem is?
A. Het is zeker een probleem – een ernstig probleem dat tot grote rampspoed kan leiden en de toestand van de Aarde voor eeuwen kan veranderen. Sommige mensen nemen dit serieus, maar velen niet. Maitreya neemt het echt heel serieus en zegt dat we nog maar weinig tijd hebben om aspecten van het probleem te verhelpen voordat ze onherstelbaar worden. Wanneer meer mensen Maitreya op televisie horen, zullen ze de ware strekking van dit gevaar serieus gaan nemen.

V. Neemt Maitreya specifieke stappen, teneinde leden van het Syrische leger te stimuleren om over te lopen?
A. Nee.

V. De straling van de ramp bij Fukushima verspreidt zich over het noordelijk halfrond en vervuilt de voedselketen en de lucht die we inademen. Kunt u iets zeggen over 1) wat de toekomst zal brengen voor de mensheid door de blootstelling aan deze straling, hoe we onszelf en onze kinderen kunnen beschermen en 2) zullen de Ruimtebroeders helpen met het ontsmetten van onze omgeving en onszelf?
A. 1) Het is niet waar dat de straling uit Fukushima in het voedsel enzovoort van het noordelijk halfrond terechtgekomen is. 2) De Ruimtebroeders hebben al veel van de straling van de ramp bij Fukushima geneutraliseerd.

V. Dank u voor het maandblad Share International. 1) Kunt u zeggen of u ooit brieven ontvangt en publiceert over ervaringen die niet authentiek zijn? 2) Wat is de bedoeling van deze brieven? Ik lees ze graag, maar zijn ze eigenlijk niet alleen voor degenen die de ervaring hebben gehad?

A. 1) We publiceren geen brieven over ervaringen die niet authentiek zijn. 2) Nee, ze zijn bedoeld om anderen te inspireren.
V. Sommige lezers vinden de compilaties prachtig, maar ik heb anderen horen zeggen dat ze vinden dat het gewoon oud materiaal is wat hergebruikt wordt. Wat is uw mening als hoofdredacteur?
A. Ze bestaan weliswaar uit materiaal dat al eerder gepubliceerd is, maar deze compilaties herinneren mensen aan de leringen. De thematische context verschaft het materiaal een ander perspectief en brandpunt. Volgens mijn Meester vormen de compilaties een van de belangrijkste onderdelen van het tijdschrift en hebben ze een cumulatieve inwerking.

V. Op 2 juni 2012 verscheen een graancirkel in Manton Force (Wiltshire, Engeland) die naar verluidt volgens een analyse de poolklok vertegenwoordigt en het tijdstip van 19.43 uur aangeeft op zaterdag 4 augustus 2012, vermoedelijk volgens de Britse zomertijd. 1) Is de graancirkel authentiek? 2) Is de interpretatie correct?
A. 1) Ja. 2) Nee.

V. Is het mogelijk dat ervaringen in vorige levens een bepaalde lijn van activiteit, belangstelling of een talent in de volgende incarnatie versterken en stimuleren?
A. Ja, zeer zeker. Dit gebeurt vaak.

V. Denkt u dat lof net zo’n krachtig effect heeft op een kind als kritiek? Of zouden ouders en leraren beide moeten vermijden?
A. Lof is cruciaal; juiste kritiek is ook cruciaal, maar die dient zorgvuldig en op constructieve wijze gegeven te worden.

V. Ik woon aan de Amerikaanse westkust in Sacramento, de hoofdstad van Californië, waar in het oosten soms een heel heldere ster aan de hemel te zien is. Hij verandert niet van kleur en beweegt niet, maar ik denk dat het misschien de ‘ster’ is. Ik heb hem slechts een paar keer gedurende enkele uren gezien. Hij is groter en helderder dan elke andere ster die ik ooit gezien heb, maar hij ziet er wel uit als een ster, niet als een ufo. Is dit Maitreya’s ‘ster’?
A. Ja, het is Maitreya’s ‘ster’, de Voorbode van Zijn verschijning.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.