Vragen en antwoorden – september 2012

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. 70. (Per 8 augustus 2012.)

V. 1) Hoeveel interviews heeft Maitreya op de Braziliaanse tv gegeven? 2) Worden deze uitgezonden door een grote Braziliaanse tv-zender? 3) Verschijnt Maitreya alleen in een praatprogramma, of als lid van een panel? 4) Geeft Hij nog steeds interviews in Brazilië?
A. 1) 27. 2) Ja, sommige wel. 3) Alleen. 4) Ja.

V. Maitreya zou na de VS eigenlijk interviews gaan geven in Japan. Is Hij in Japan al op televisie verschenen?
A. Nee. Dat plan is veranderd.

V. Zijn er veel andere sleutelfiguren in het Syrische regime die op het punt staan over te lopen?
A. Ja.

V. Wat vinden onze Broeders uit de ruimte in het algemeen van ons ruimtevaartprogramma?
A. Zij juichen onze pogingen om meer kennis te vergaren over andere planeten toe, maar ze zijn het niet altijd eens met de manier waarop we dat doen.

V. Zijn onze wetenschappers totaal onwetend van de informatie die de regeringen geheim houden over het bestaan van ufo’s en de mensen van andere planeten?
A. Nee.

V. Weten sommige regeringen dat de ufo’s en de ‘buitenaardse wezens’ waar zij bewijzen van hebben, afkomstig zijn van de andere planeten in ons eigen zonnestelsel?
A. Ze hebben het wel vernomen, maar geloven het niet per se.

V. Hoe kunnen we van een beweging als ‘Occupy’ of de ‘Verontwaardigden’ komen tot de invoering van Maitreya’s advies tot samendelen?
A. Wanneer de tijd daar is, zullen we zien dat er al mannen en vrouwen zijn die opgeleid zijn voor de toepassing van de manieren en middelen om de hulpbronnen van de wereld te delen.

V. Kunnen de groepen rond de wereld die met u samenwerken en lezingen organiseren, adverteren en verzorgen dat beter doen door te verwijzen naar het denkbeeld van “De Verschijning van Maitreya en de Meesters” of iets dergelijks, of kunnen ze een lezing ook adverteren onder een titel die verwijst naar Maitreya’s prioriteiten, zoals “Waarom de wereld nu behoefte heeft aan samendelen en rechtvaardigheid”?
A. Het is mogelijk om allebei tegelijk te doen.

V. Waarom zijn fundamentalisten van welke religie ook zulke vrouwenhaters, die vrouwen dwingen hun haar te knippen, zichzelf te bedekken, verminking te ondergaan, in grote mate hun persoonlijke vrijheid op te geven, enzovoort?
A. Dit geldt niet noodzakelijk voor elke religie. Er bestaat echter een eeuwenoud geloof onder mannen, waar dan ook, al of niet in relatie tot godsdienst, dat vrouwen minderwaardig zijn en aan mannen ondergeschikt moeten blijven. Deze visie wordt door miljoenen mannen aangehangen die geen fundamentalistisch aanhanger van enige religie zouden worden genoemd.

V. Kunt u zeggen wat u weet van Sanat Kumara en Melchizedek? Welke rol spelen zij in de Geestelijke Hiërarchie en met betrekking tot Maitreya?
A. Sanat Kumara is de Heer der Wereld die Zich bevindt in Shamballa, het etherische centrum in de Gobi-woestijn. Melchizedek is een andere naam voor Maitreya.

V. Denkt u dat wetenschappers op grond van hun bevindingen met de Large Hadron Collider eindelijk het bestaan van de etherische niveaus beginnen te ontdekken, waarover we 35 jaar geleden in onze studiegroep van de Oude Wijsheid leerden dat die de matrijs zijn waarop het universum gebouwd is? Betekent dit dan dat de wetenschap op het punt staat haar achterstand ten opzichte van de Oude Wijsheid in te lopen? Ik heb het gevoel dat deze ontdekking een soortgelijk effect zal hebben als toen Galileo ontdekte dat de zon niet rond de aarde draait!
A. Niet direct, maar het zal tot een beter begrip leiden.

V. Ik heb een vraag over Benjamin Creme’s nieuwe boek, De bundeling van de Krachten van Licht, en zijn voortdurende verwijzing naar onze “Ruimtebroeders” als de inspirators voor een meer geestelijk geëvolueerde wereld. Kunt u mij helpen begrijpen waarom er geen “Ruimtezusters” zijn om onze zaak te steunen?
A. Wanneer ik het over de Ruimtemensen heb, doel ik op zowel mannen als vrouwen, maar de meeste zijn in feite mannen.

V. Hoe kan ik telekinese leren?
A. Dat is niet iets wat je uit een boek of op school leert, maar een vermogen dat zich bij een bepaalde mate van geestelijk bewustzijn openbaart.

V. Ik heb vaak over u gelezen en ik weet dat u alle godsdiensten respecteert. Ik hoop dat u mij eerlijk zult antwoorden. In de Koran staat eigenlijk dat moslims kunnen liegen en toch naar de hemel gaan en Allah’s zegen krijgen, zolang ze maar liegen om de islam te verbreiden. Ik ben er meer dan ooit van overtuigd dat degene die de moslims verwachten er nu is. In mijn hart geloof ik dat.
Volgens de Bijbel wilde Jezus niet dat mensen over hem hoorden vóór zijn tijd, dus instrueerde hij zijn discipelen zijn verschijning te verhullen totdat de tijd gekomen was om bekend te worden. Ik weet niet of dit hetzelfde is als liegen of gewoon niet alles vertellen. Hem verborgen houden, zeg maar.
Doet u hetzelfde met de identiteit van Maitreya? Misleidt u de massa’s en de media wat betreft zijn identiteit met opzet? Misschien omdat de meerderheid van de mensen nog niet gereed zijn om hem te ontvangen of anders niet waardig zijn, en ook omdat het moment voor Verklaringsdag nog niet is aangebroken? Kortom, liegt u tegenover de media over zijn identiteit, zoals Allah liet weten dat liegen om zijn zaak te dienen geen probleem is?
A. Ik lieg niet en iedereen, zonder uitzondering, is waardig om Maitreya te kennen. Maitreya is momenteel incognito zodat de mensen kunnen reageren op Zijn denkbeelden en aanwezigheid zonder dat ze Hem kennen en in een bepaalde persoon geloven. Met andere woorden, wanneer zij samendelen, rechtvaardigheid en vrede voor iedereen willen, voor de wereld, zullen ze dat zelf vanuit hun hart willen en niet omdat zij denken dat deze of gene Maitreya is.

V. Ik heb echt het verlangen om te dienen en wil graag Transmissie-meditatie proberen; ik lees nu het boek van Benjamin Creme hierover. Ik kan niet zeggen dat ik alles wat ik lees honderd procent geloof, maar dat de mens een andere weg moet inslaan en het belang van samendelen en rechtvaardigheid zijn mij al heel lang duidelijk.
Zal enige twijfel van mijn kant de doelmatigheid van mijn meditatiewerk belemmeren? Ik bedoel, ik ben optimistisch, maar niet volkomen overtuigd. Ook ben ik fysiek gehandicapt (niet ernstig) en heb een metalen heupprothese aan beide kanten. Zou dit de effectiviteit van mijn dienstbaarheid via Transmissie-meditatie belemmeren?

A. Niet iedereen die zich bewust is van Maitreya’s komst en zich daarvoor inzet, is volkomen overtuigd dat wat ik zeg waar is, maar in de meeste gevallen reageert hun hart op het denkbeeld van de Wederverschijning en de belofte die dat voor de wereld inhoudt. Het beste wat men kan doen, is de ingeving van het hart volgen, wat velen doen. Absoluut geloof verschaft de betrokkene extra zekerheid en overtuiging wanneer zij erover vertellen en brengt zodoende meer overtuigingskracht met zich mee. Dit is de manier waarop de Transmissie-meditatiegroepen over de hele wereld gevormd zijn. Uw fysieke handicap heeft geen invloed op uw vermogen tot dienen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.