Nadere gedachten over eenheid

door de Meester —, via Benjamin Creme (12 augustus 2012)

Op een enkele uitzondering na streven de meeste naties in de wereld naar Eenheid. Hun daden ondersteunen deze stelling wellicht niet altijd, maar innerlijk althans is de algemene richting van hun streven om samen met vrienden en bondgenoten de uitdrukking van Eenheid te bereiken. Er zijn echter enkele landen voor wie het bereiken van individuele doelen belangrijker is dan algehele Wereldeenheid, de garantie voor wereldvrede. Deze houding kan plotseling of mettertijd veranderen, en dat gebeurt soms ook, maar in de huidige periode kan men de volgende landen bespreken.
Israël (stralen: ziel 3, persoonlijkheid 6), dat zich door terrorisme het land van het Palestijnse volk heeft toegeëigend, is nu geobsedeerd door zijn eigen veiligheid met uitsluiting van alle andere kwesties, wereldvrede inbegrepen. Beschermd tegen resoluties van de Verenigde Naties door het Amerikaanse veto in de Veiligheidsraad, paradeert Israël onbelemmerd door het Midden-Oosten. Dankzij de Verenigde Staten bezit Israël de atoombom en dreigt die zo nodig in te zetten tegen Iran. Het volk van Israël is oud, maar de natie is heel jong, stoutmoedig en geneigd tot roekeloosheid.
De VS (stralen: ziel 2, persoonlijkheid 6) hebben, vanuit het zieleniveau, een diepgaand en oprecht verlangen naar Wereldeenheid en vrede. Ze zijn echter ook jong, groot en krachtig, en worden beheerst door hun begoochelde persoonlijkheid. Hun ideaal is Eenheid en vrede, en ze beelden zich in dat zij dit aan de wereld tonen. Wanneer iedereen het Amerikaanse voorbeeld in de economie, politiek en religie volgt, geloven zij, zal er onvermijdelijk vrede uit voortvloeien. Met deze houding hebben zij getracht de wereld te overheersen door in naam van de vrede herhaaldelijk oorlog te voeren (Korea, Viëtnam, Irak, Afghanistan). De wereld wacht op het overwinnen van deze begoocheling en op de invloed van de 2e-straals ziel van de VS in de wereldaangelegenheden.
Wanneer dit plaatsvindt (waarschijnlijk niet voor de Verklaringsdag van de Christus) zal het aangeboren verlangen naar Eenheid van de Amerikaanse ziel tot actie aangespoord worden en zal het denkbeeld van dienstbaarheid aan het geheel de huidige behoefte tot overheersing vervangen. Door talloze mensen zal een grote wederopbouw van de wereld ondernomen worden. Het verlangen om te dienen zal het huidige Amerikaanse gevoel van superioriteit op alle gebieden vervangen en een tijdperk van waarachtige vrede zal volgen.
Iran heeft een aloud en begiftigd volk, dat momenteel verscheurd wordt tussen het verlangen naar een verstandige seculiere regering en een extreme, fanatieke vorm van islamitische heerschappij. Iran wordt door de VS verfoeid en gewantrouwd, aangezien zijn wetenschappers bezig zijn zich de nucleaire technologie meester te maken. Het is nooit de intentie van Iran geweest om een kernarsenaal te ontwikkelen, maar het voelt zich dagelijks bedreigd door de VS en Israël en ziet nu, met tegenzin, geen alternatief. De stralen van Iran zijn ziel 2, persoonlijkheid 4. Zijn bevolking is volwassen, ontwikkeld en vreedzaam en heeft veel van haar talenten gedeeld, met name met India.
Noord-Korea (stralen: ziel 6, persoonlijkheid 4) is de jongste van al deze naties, ontstaan uit de opdeling van het oorspronkelijke Korea. Zijn intenties zijn ook het moeilijkst te voorzien, aangezien het zo druk bezig is de wereld te overtuigen van zijn verrichtingen. Helaas heeft het enige nucleaire slagkracht verworven en moet als ongeleid projectiel onder de landen worden beschouwd. Zoals algemeen bekend wordt het door zijn heersers eerder overheerst dan geleid en moet het nauwlettend in de gaten gehouden worden door de Verenigde Naties als geheel. Zijn volk hunkert naar erkenning en voedsel. De naties van de wereld moeten beide royaal met Noord-Korea delen.
Vanuit het gezichtspunt van de gemiddelde toeschouwer geeft deze beoordeling veel reden tot angst en bezorgdheid. De Meesters zien echter een wereld die gereed is voor verandering en verlangt naar de rechtvaardigheid die nieuwe en waarachtige Eenheid tussen de landen zal waarborgen, alsmede de vrede die allen verlangen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.