Mantram van Eenwording

Eén zijn de mensenzonen en één ben ik met hen.
Liefde betracht ik en geen haat.
Te dienen tracht ik, zonder verplichte dienst te vorderen.
Te helen tracht ik, niet te wonden.
Moge het lijden zijn beloning van licht en liefde brengen.
Moge de ziel de uiterlijke vorm beheersen en ook het leven en al wat er gebeurt,
en liefde doen verschijnen, die grondslag is der lotgevallen van de tijd.
Moge visie komen en inzicht; moge de toekomst zich ontsluieren.
Dat innerlijke eenheid tevoorschijn kome en uiterlijke scheuring wordt overbrugd.
Dat liefde zegeviere. En alle mensen tot liefde zich bekeren.

(Door de Meester Djwhal Khul aan de wereld gegeven. Zie Alice A. Bailey, Het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie, blz. 121. Uitg. Mirananda, Wassenaar)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.