Vragen en antwoorden – oktober 2012

V. 1) Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven? 2) Geeft Hij nog steeds interviews in Brazilië?
A. 1) 74 (per 8 september 2012). 2) Ja.

V. Kunt u iets uitleggen? Hoe komt het dat, ondanks het verschrikkelijke lijden in veel landen en ondanks het krankzinnige monetaire en fiscale beleid van veel regeringen over de hele wereld wij, het volk, niet met honderden miljoenen de straat op gaan om rechtvaardigheid te eisen?
A. Omdat wij, het volk, onvoldoende georganiseerd en geïnspireerd zijn. Maar wacht maar af, dit begint nu een aanvang te nemen.

V. Denkt u dat er dit jaar gedenkwaardige gebeurtenissen zullen plaatsvinden? In de zin van onomkeerbare momenten in de collectieve ervaring van de mensheid, zoals een fundamentele verschuiving in de manier waarop we met onze planeet omgaan, of dat voldoende mensen zich bewust worden van de verschrikkelijke kosten van commercialisering?
A. We hebben dit jaar nog maar enkele maanden te gaan en bovengenoemde zal zeker niet in dat tijdsbestek plaatsvinden. Meesters zijn geen waarzeggers en er bestaat geen magische formule. Het is een kwestie van geleidelijke bewustwording en de wil om te veranderen.

V. Bestaat er nog steeds een groot overschot aan voedsel in de wereld? U praat vaak over het voedsel dat ligt te rotten in de pakhuizen van de wereld, maar recent zijn er in veel landen juist veel slechte oogsten geweest. Misschien ligt er wel minder voedsel in opslag dan eerder gedacht werd?
A. Ja, waarschijnlijk wel, maar slechts tweederde van het voedsel dat geproduceerd wordt, wordt ook gebruikt – de rest wordt verspild.

V. De NASA beschikt over filmbeelden die door de Curiosity op Mars gemaakt zijn, waarop een flink aantal voorwerpen te zien zijn die eruit zien als ruimteschepen. 1) Heeft de Mars-robot Curiosity werkelijk enkele ufo’s gefilmd? 2) Weet u of NASA dit ook heeft toegegeven, publiekelijk of in besloten kring?
A. 1) Ja. 2) Dat weet ik niet.

V. De robot die de NASA onlangs op Mars heeft laten landen, de Curiosity, wordt aangedreven door kernenergie. Houden de mensen op Mars de robot in de gaten om de radioactieve straling op te ruimen?
A. Nee.

V. De Amerikanen hebben onlangs een robot op Mars laten landen die over veel ingebouwde camera’s beschikt. Zou het niet een prachtige, speelse en niet-dreigende groet of kennismaking zijn als enkele mensen op die planeet erheen gaan en even wuiven of een aantal rotsblokken opstapelen? Het zou een eenvoudig en vriendelijk gebaar zijn en veel minder dubbelzinnig dan de verschijningen van ruimteschepen en graancirkels. Zou iemand die verbonden is met Share International in staat zijn dit aan de mensen op Mars voor te stellen?
A. Dat is niet de manier waarop de Ruimtebroeders werken; zij werken zonder onze vrije wil te schenden. Ze verlangen niet wanhopig naar erkenning.

V. Er zijn kennelijk mensen die zich zorgen maken over een enorme ruimtewolk die onze kant op komt. Een nieuw onderzoek naar een ongewone, langwerpige waterstofwolk, die bekendstaat als de Wolk van Smith, laat zien dat deze op ramkoers ligt met de Melkweg. Zal deze wolk effecten hebben op onze planeet en zo ja, welke?
A. Is het niet vreemd dat mensen zich altijd zorgen maken over de slechte gevolgen van een gebeurtenis in de Ruimte voor hun eigen omgeving? Deze wolk zal een uiterst verkwikkend effect hebben op de zonnen en planeten in ons melkwegstelsel. Het precieze effect ervan op Idaho of Florida gaat mijn kennis te boven.

V. Veel leden van Transmissie-groepen zien zichzelf als “vrijwilligers” die voor een bepaalde stichting of organisatie werken, zoals bijvoorbeeld de stichting Share International of de stichting Share Nederland. Dat is natuurlijk ook zo, maar ik begrijp uit uw boeken dat er ook een dieperliggende, bredere werkelijkheid is, die te maken heeft met het feit dat u onder de inspiratie en leiding van een Meester van Wijsheid werkt. Kunt u iets zeggen over het onderliggende doel van de groepen die met u samenwerken? Heeft de nadruk op de uiterlijke structuur invloed op het innerlijke werk?
A. Ik hoop dat deze vraag afkomstig is van een nieuwe vrijwilliger in een van de groepen die wereldwijd voor de Wederverschijning werken. Anders ben ik bang dat ik door de jaren heen tegen de muur heb gepraat en geschreven, terwijl het publiek in diepe slaap verkeerde.
De Hiërarchie van Meesters doet nooit half werk en Hun geringste inspanning heeft veel effect. Zij benutten elke gelegenheid om de uitwerking van de energie te versterken die door de activiteiten van de groepen door wie Zij werken, wordt opgewekt.
De belangrijkste, directe taak van de groepen in de wereld met wie ik werk is om de mensheid voor te bereiden op de terugkeer in de wereld van alledag (voor het eerst in circa 98.000 jaar) van een groot deel van de Geestelijke Hiërarchie van Meesters van deze planeet. (Dit wordt meestal aangeduid als de Veruiterlijking van de Hiërarchie.)
Dit proces begon in letterlijke zin in 1975, toen vijf Meesters, de voorlopers van die groep, in de vijf grote geestelijke centra van de wereld aankwamen: in New York, Londen, Genève, Darjeeling en Tokio, spoedig gevolgd door een Meester in Moskou en een zevende in Rome.
Tegelijkerheid heeft deze groep van vrijwilligers een andere taak. Gedurende verscheidene eeuwen hebben de Meesters vele malen getracht om via verschillende groepen hun verklaarde doel van Groepsinwijding te bereiken. Vele Meesters hebben zonder succes aan deze moeilijke taak gewerkt. Nooit is er een voldoende krachtige, samenvoegende band tussen groepen geweest om dit mogelijk te maken. Wat steeds ontbrak was een idee, een Roeping die magnetisch genoeg was om de vele betrokken groepen wereldwijd te inspireren. Nu heeft de Terugkeer van de Christus de groepsleden een idee verschaft dat voldoende magnetisch is om de groepen die overal ter wereld actief zijn, bijeen te houden. Voor het eerst is er nu een klein begin gemaakt. Het is een moeilijke taak; lezers kunnen zich op de hoogte stellen van de vereisten van Regel 11* die via Alice A. Bailey door de Meester Djwhal Khul gegeven zijn, om dit moeilijke proces te begrijpen.
Een al te grote nadruk op de organisatie (de uiterlijke structuur van een groep) heeft een negatief effect op de kwaliteit van het innerlijke werk van de groep.
(* Zie “De veertien regels voor groepsinwijding” in De Stralen en de Inwijdingen door de Meester Djwhal Khul, via Alice A. Bailey.)

V. Op Internet circuleren berichten over een zware cyberaanval op banken en financiële instellingen, te beginnen in Amerika. Dit zou onvermijdelijk leiden tot de ineenstorting van het mondiale economische stelsel. De aanval zal op korte termijn plaatsvinden – in oktober of november 2012. Kunt u of uw Meester zeggen wat u van deze cyberaanval weet?
A. Aangezien dit bericht van zoveel kanten komt, moet het ook bekend zijn bij de instellingen die het doelwit van deze aanval zijn. Ik weet zeker dat zij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zullen nemen om zo’n aanval af te slaan.
Dat wil niet zeggen dat een dergelijke aanval niet gepland is, maar of die zou slagen is een tweede.

V. Wat vindt u van Internet?
A. Het is een zeer nuttig communicatiemiddel.

V. 1) Maakte de Industriële Revolutie deel uit van het Plan? Deze leidde tot het ontstaan van de vakbeweging en de erkenning van de rechten van werknemers; daarnaast werd geleidelijk ook steeds meer zwaar en geestdodend werk door machines overgenomen. 2) Vinden de Meesters dat er meer goed dan kwaad uit voortgekomen is?
A 1) Ja. 2) Ja.

V. In een van uw boeken las ik dat het gezin belangrijk is voor de samenleving. Maar is de ‘gezinseenheid’, een echtpaar of een ongetrouwd paar met kinderen niet louter een door de mens ingesteld verschijnsel? Waarom is het gezin belangrijk?
A. Het gezin vormt de basis van de samenleving en het mensenrijk. We incarneren steeds opnieuw in familiegroepen. Dit verschaft het toneel voor het afwerken van karma en waarborgt zo de samenhang van het mensenrijk op zijn lange evolutieweg.

V. Kunnen de Meesters, als Hen om hulp gevraagd wordt, binnen de Wet van Karma meer hulp geven wanneer iemand kalm blijft dan Zij anders zouden kunnen geven? Zo ja, waarom is dat?
A. Ja. Het is waar omdat iemand die kalm is meer openstaat voor hulp dan iemand bij wie het zenuwstelsel geagiteerd is.

V. Ik heb ’s avonds een onbelemmerd uitzicht op 85 procent van de hemel. Op een avond in augustus 2012 nam ik met mijn mobiele telefoon een foto van een voorwerp in de lucht. Ik heb een aantekening gemaakt van de lengtegraad en de breedtegraad van de plek waar ik zat. Het was niet de volle maan, want de maan komt precies in het oosten op. Dit voorwerp stond laag, net boven Barnegat Bay (New Jersey, VS). Het waren niet de lichten van een vliegtuig of een helikopter. Ik heb de avonden daarna opnieuw foto’s genomen van de hemel en daar is niets op te zien. Ik woon hier al meer dan zes jaar. Dit heb ik nooit eerder gezien.
Ik denk dat de positie van deze waarnemingen verband houdt met de locatie van kerncentrales. Dit voorwerp zag ik net boven de centrale van Oyster Creek.
A. Het was een ufo van Mars. Hij onderzocht de luchtkwaliteit boven de kerncentrale.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.