S.O.P – Save Our Planet! (SOS Planeet Aarde!)

door de Meester —, via Benjamin Creme (8 september 2012)

Wanneer men diepgaand naar de huidige situatie in de wereld kijkt, springen twee buitengewoon belangrijke dingen in het oog: het gevaar van oorlog en de versnelling van de ecologische onbalans van de Aarde. Er zijn natuurlijk vele andere problemen: het economische debacle dat veel landen treft, vooral in het Westen; de enorme stijgingen van voedselprijzen, met name van het hoofdvoedsel van vele miljoenen mensen; de enorme, en toenemende, ongelijkheid in levenstandaard tussen de rijken en de armen.
Al deze problemen zijn belangrijk en vereisen een spoedige oplossing. De twee eerstgenoemde moeten de aandacht van alle verstandige mensen en regeringen afdwingen want zij vormen de grootste dreiging voor het welzijn van de mens. Oorlogen, groot en klein, zouden onderhand ondenkbaar moeten zijn, maar helaas is dit niet het geval. Zelfs een wereld die de dwaasheid en zinloosheid van oorlog op zijn verschrikkelijkst heeft gekend, heeft deze gruwel nog steeds niet volledig opgegeven. De regeringen worden verleid tot de gedachte dat de oude wegen toch hun begeerde prijs zullen opleveren. Het oorlogstuig is zodoende onmisbaar en belangrijke handelswaar geworden. Zolang er wapens zijn, zullen ze gebruikt worden. Kleine oorlogen worden grote oorlogen naarmate er meer landen bij betrokken raken. Grotere landen vechten bij volmacht via hun bondgenoten en verlengen zo onbelangrijke twisten tot oorlogen. Dit enorme gevaar dient door alle naties opgegeven te worden. Het bedreigt het hele menselijk bestaan op Aarde.
Behalve oorlog beïnvloedt niets zo diepgaand de toekomst van alle mensen als milieuverontreiniging. Sommige landen hebben dit feit ingezien en hebben enkele stappen genomen om de vervuiling en opwarming van de Aarde te beperken. Andere, soms de voornaamste vervuilers, ontkennen de realiteit van de opwarming van de Aarde ondanks het overweldigende bewijs van het tegendeel. Dagelijks bewijzen de klimaatveranderingen nu boven alle twijfel dat de planeet ziek is en onmiddellijke en deskundige zorg behoeft om het evenwicht te herstellen. Er is geen tijd meer te verliezen voor de mensen om de verandering tot staan te brengen die dagelijks op planeet Aarde wordt aangericht. Iedereen – man, vrouw en kind – moet bij deze taak zijn rol spelen. De tijd dringt, waarlijk. S.O.P. Save Our Planet! (SOS Planeet Aarde!).

[Noot van de redactie: Het interesseert de lezer wellicht te weten dat “S.O.P.” naar wordt gehoopt een internationaal bekende oproep wordt, die iedereen ertoe zal brengen in actie te komen voor de redding van onze planeet.]

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.