Unity in Diversity: De weg vooruit voor de mensheid

boekbespreking door Carmen Font

Het idee van “eenheid in verscheidenheid” dringt door in ieder aspect van ons moderne leven: politici, maatschappelijk werkers, pedagogen, kunstenaars en wetenschappers erkennen zowel de verscheidenheid aan uitdrukkingen van het vormaspect, als het belang van eenheid bij iedere inspanning die een ruimer blikveld dan het eigen vereist. Niettemin heeft de mensheid de politieke, sociale en culturele bewegingen van ons recente verleden op het foute idee gebaseerd dat alleen dat wat hetzelfde is, verenigd kan worden, waarmee alles en iedereen wordt verworpen die afwijkt. We hebben geleerd verschillen te tolereren, maar dat is niet hetzelfde als het erkennen van eenheid. Het begrip ‘verenigen’ is onlosmakelijk verbonden met het combineren van verschillende zaken om dat tot een harmonisch geheel te smeden. Eenheid zonder verscheidenheid bestaat niet. En aan deze eenvoudige, krachtige en diepzinnige definitie van eenheid is Benjamin Creme’s nieuwe boek gewijd.
Unity in Diversity begint met de inspirerende stelling dat “de Meesters eenheid zien als de innerlijke realiteit van ons leven, als weerspiegeling van de eenheid van elke atoom ten opzichte van elke andere atoom in de kosmos” (blz.7) en dat “wij allen, bewust of onbewust, eenheid zoeken: het is het voorbeschikte doel van ons verlangen en onze creativiteit” (blz.7).
Er zijn veel boeken geschreven over de uitdagingen om samen te leven in verscheidenheid, maar geen enkel is uitsluitend gewijd aan de innerlijke esoterische betekenis van eenheid. Dit boek is uniek door de rijkdom aan en kwaliteit van de inzichten in het pad voorwaarts voor de mensheid naar eenheid, door de combinatie van artikelen van Benjamin Creme’s Meester, waarin verschillende – zowel esoterische als exoterische – aspecten van eenheid behandeld worden, en door Benjamin Creme’s eigen toelichtingen uit de themalezingen tijdens de Transmissie-meditatieconferenties, alsmede zijn antwoorden op vragen over dit onderwerp. Indien eenheid, zoals Benjamin Creme ons in herinnering brengt, “het centrale doel van het menselijk bestaan” is, een synoniem voor ons innerlijk verlangen en de uitdrukking van onze scheppende inspanningen, dan vindt deze eenheid, of het gebrek eraan, zijn weerspiegeling in ieder exoterisch deelgebied van ons leven.
Het politieke aspect biedt een vruchtbare bodem voor de mensheid om haar eenheid tot uitdrukking te brengen en Maitreya stimuleert elke sociale inspanning die verband houdt met de actieve roep om rechten en het scheppen van een rechtvaardiger samenleving. Dit is de essentie van de talloze ‘volks’-bewegingen die de laatste jaren zo in aantal zijn toegenomen. “De gerichte wil van de ontwikkelde mensheid creëert in de wereld een publieke opinie tegen oorlog en terrorisme en roept om rechtvaardigheid en samendelen. Daarom legt Maitreya Zijn wil niet op, maar doet de mensheid, gestimuleerd door Maitreya, het werk,” aldus Benjamin Creme (blz.101).
In elk deel en op iedere bladzijde van Unity in Diversity wordt de lezer doordrongen van het besef dat de tijd rijp is om in eenheid te leven. Hoewel er nog steeds door de mens veroorzaakte obstakels zijn, heeft de mensheid nu een punt bereikt waarop het werken naar deze eenheid niet alleen een streven is, maar ook daadwerkelijk plaatsvindt – al is het met vallen en opstaan.
De meeste lezers van Share International zijn weliswaar bekend met de artikelen van de Meester, maar doordat dit boek Zijn wijsheid over dit thema en gerelateerde informatie over het onderwerp bijeenbrengt, is het een fundamentele gids voor de kunst van eenwording voor een doel. Wanneer we volledig begrijpen dat de grote moderne politieke systemen – communisme, kapitalisme en verschillende vormen van fascisme – een verwrongen weerspiegeling van de hoedanigheden van de Aspectstralen 1, 2 en 3 zijn, worden we ons er bewuster van hoe de huidige politieke systemen werken.
Deze bijzondere aandacht voor politiek houdt nauw verband met het concept van samendelen, omdat “samendelen de enige manier is om rechtvaardigheid, het einde van oorlog en het scheppen van vrede te bewerkstelligen. Vrede en het einde van terrorisme zijn afhankelijk van het creëren van rechtvaardigheid, en er is maar één truc voor: het samendelen van de hulpbronnen van de wereld. Dit zijn de eenvoudige dingen die de mensheid moet begrijpen” (blz.32).
Zoals in veel van zijn andere boeken herinnert Benjamin Creme ons aan het grote belang van samendelen in ons leven. In Unity in Diversity komt samendelen in een iets ander daglicht te staan als we beseffen dat dit een eerste vereiste is voor niet alleen rechtvaardigheid en vrede, maar ook voor het scheppen van een werkelijke eenwording van de mensheid. Als samendelen de wezenlijke uiting van de liefhebbende aard van de ziel is, van eenvoudige goede wil naar bewuste en onpersoonlijke daden van liefde, dan zal de praktijk van samendelen de mensheid naar een grotere erkenning van onze esoterische verbondenheid leiden, en zullen onze daden, gemotiveerd door de creativiteit van de ziel, ons naar eenheid voeren.
Unity in Diversity geeft inzicht in ieder aspect van de werkelijke betekenis van het mens-zijn, evenals in onze verantwoordelijkheid voor (en plezier in) de opbouw van onze wezenlijke ziele-uitdrukking: in eenheid te leven met de verschillen in onze persoonlijkheid en ons ziele-doel. Dit is niet alleen verheffend en inspirerend, maar ook een actieve oproep tot handelen: een echte keuze voor de mensheid, zoals Benjamin Creme zo briljant en bondig uitlegt in het hoofdstuk “De keuze van de mensheid en de snelheid van verandering” (blz.141). De keuze die voor ons ligt gaat niet alleen om vertrouwen, samendelen, rechtvaardigheid en vrede; we kiezen ervoor omdat we onze onderliggende eenheid begrijpen.
Voordat Verklaringsdag binnenkort plaatsvindt, moet de mensheid voorbereid zijn op de schoonheid en het werk dat haar wacht: nu in groepsformatie werken voor de slotfase van Maitreya’s verschijnen, verenigd door dat magnetische doel. Dit is het beste inzicht en advies dat de lezer van Unity in Diversity kan krijgen.

Creme, Benjamin, Unity in Diversity: The Way Ahead for Humanity. Amsterdam, Londen: Share International Foundation, 2012. De Nederlandse uitgave verschijnt in de eerste helft van 2013.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.