Vragen en antwoorden – november 2012

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. In totaal 78, waarvan 35 in Brazilië. (Per 9 oktober 2012.)

V. 1) Is van de mensen die Maitreya’s denkbeelden gehoord hebben de verhouding nog altijd 70 procent voor en 30 procent tegen?
2) Is 70 procent het beste wat we kunnen verwachten als het deel van de mensheid dat voor Zijn adviezen is?
A. 1) Ja, min of meer. 2) Waarschijnlijk. Dit is een heel gunstige verhouding.

V. Zijn de “30 procent” algemeen gesproken de rijken die er belang bij hebben om de status quo te handhaven en hun bezittingen te beschermen?
A. Niet per se, maar sommigen natuurlijk wel.

V. Kunt u zeggen waarom Maitreya in sommige landen meer geïnterviewd wordt dan in andere landen?
A. Het hangt ervan af in hoeverre de media belangstelling hebben om Hem de gelegenheid te geven om te spreken.

V. Ik heb een aanhoudend gevoel van urgentie (niet fanatiek, gewoon de drang) om de informatie over de Wederverschijning van Maitreya, de Wereldleraar, aan zoveel mogelijk mensen bekend te maken. Alsof het van wezenlijk belang is dat we zo snel mogelijk een kritieke massa van geïnformeerde mensen hebben. Wat denkt u daarvan?
A. U zit op het goede spoor. Dat zou de beste situatie zijn. Als iedereen dezelfde drang had en ernaar handelde, zouden we Maitreya nog sneller zien.

V. Wat betreft het jongste artikel van uw Meester ‘S.O.P. – Save our Planet (SOS Planeet Aarde)’ en de uitgesproken wens dat S.O.P. hopelijk even bekend wordt als S.O.S. of soortgelijke hulpkreten, is dit een taak voor de groep die zich bezig houdt met het informeren van het publiek over de op handen zijnde Wederverschijning van de Wereldleraar?
A. Deze twee taken sluiten elkaar niet uit – ze maken deel uit van één geheel.

V. Sommige groepsleden kwamen met het idee om bumperstickers, badges, enz. te maken om de kreet S.O.P. meer bekendheid te geven en om anderen (zoals bijvoorbeeld milieuactivisten) aan te moedigen de kreet over te nemen. Wat vindt u daarvan?
A. Dit is één van vele goede ideeën.

V. Ik hoorde onlangs een groepslid in een van de Transmissie-meditatiegroepen spreken over “het Wederverschijningswerk” alsof het een activiteit is die losstaat van Share International, dat het publiek informeert over de Wederverschijning van Maitreya, de Wereldleraar. Ik vrees dat ik niet goed begrijp wat hiermee bedoeld wordt. Is dit een groep binnen de groep? Een subgroep? Een heel andere groep? Kunt u dit misschien uitleggen?
A. Er zijn mensen binnen de groepen van Share International die graag een individuele toon aanslaan wanneer zij spreken over iets wat te maken heeft met het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie. Zij presenteren hun werk graag onder de vlag van “Wederverschijning” in plaats van die van Share International. Zelf vind ik dat dit de kracht van de informatie vermindert en de wezenlijke eenheid van het wereldwijde werk van Share International ondermijnt. Ik heb hierover met verscheidene groepen gesproken die hun advertenties en hun activiteiten daarop hebben aangepast.
Het gevaar zal duidelijker worden naarmate Verklaringsdag dichterbij komt. Mensen die tot nu toe niet onder de indruk waren van deze informatie, beginnen er nu al met andere ogen naar te kijken naarmate de gebeurtenissen in de wereld de waarheid ervan aantonen. Dit voedt een sterke ambitie om onder andere namen aanspraak te maken op een aandeel in deze grote gebeurtenis. De naam ‘Share International’ (“internationaal samendelen”) werd mij bij het begin van dit werk door mijn Meester gegeven en is waarlijk internationaal. Wanneer informatie onder het banier van Share International verspreid wordt, zullen steeds meer mensen het zien als in wezen waar. Zonder dat banier zullen honderdduizenden, wellicht miljoenen mensen niet zeker weten welke informatie ze kunnen vertrouwen wanneer die uit allerlei verschillende bronnen komt. Aldus is de naam Share International een waarborg voor waarheid en nauwkeurigheid die iedereen kan vertrouwen en blijft de vereiste eenheid in benadering behouden.

V. Ofschoon er een aantal jonge(re) mensen in de Wederverschijningsgroepen actief zijn, lijkt het merendeels dat jongeren bezig zijn met hun eigen carrière en om hun eigen leven op poten te zetten. Hoewel er natuurlijk uitzonderingen zijn, zou je niet algemeen kunnen zeggen dat dit logisch is? (In het Westen hebben we niet het Indiase concept van het leven dat in verschillende stadia, elk met zijn eigen brandpunt, is opgedeeld.)
A. Een beweging die zo belangrijk en moeilijk is als het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie, vergt tijd. Degenen die hiervoor werken moeten er dus rekening mee houden dat ze gedurende dit proces ouder worden. Het is dus van wezenlijk belang dat groepen in de loop van het werk hun deuren voor jongeren openhouden. Anders worden de oorspronkelijke groepen te oud om nog veel te kunnen doen, zoals nu in sommige gevallen gebeurt, terwijl ze niet het vereiste vermogen hebben verworven om werk aan jongeren over te laten en hen daarvoor te trainen. Zulke jongere mensen zullen misschien niet zo nauw bij het werk betrokken zijn omdat ze andere verantwoordelijkheden hebben, maar ze moeten verwelkomd worden voor wat ze maar kunnen geven.

V. Kan van zulke hooggeëvolueerde wezens als Maitreya en de Meesters gezegd worden dat Zij “uitzien” naar een gebeurtenis als Verklaringsdag?
A. Ja, natuurlijk!

V. President Ahmadinejad van Iran sprak onlangs bij de Verenigde Naties. Het klonk net alsof hij Share International leest. Hoe kan dat?
A. Ik betwijfel of hij Share International leest, maar hij hield niettemin een buitengewone toespraak zonder ook maar de minste toon van agressie, vijandigheid of dreiging. Hij heeft in het verleden gezegd dat de verschijning van de Imam Mahdi (de Christus, of Maitreya Boeddha voor boeddhisten) op handen is en herhaalde dat hier. Hij riep op tot vrede en rechtvaardigheid en het samenkomen van de naties. Het was een buitengewone toespraak die hij ‘in volle galop’ afstak.
Ahmadinejad heeft in grote delen van de wereld, en ook bij zijn vijanden in Iran, een reputatie van onverdraagzaamheid en fanatisme. Hoe kan het dat hij dan zo’n uitnodigende oproep tot vrede en rechtvaardigheid deed?
Volgens mijn informatie is president Ahmadinejad een medium. De inhoud van zijn denkbeelden werd hem door Maitreya op de astrale gebieden gegeven en is geleidelijk doorgedruppeld tot zijn hersenen en zo tot de Verenigde Naties en de wereld.
Het is enigszins ongebruikelijk dat de Meesters een astraal-gevoelig individu voor het overbrengen van een boodschap gebruiken, maar deze methode wordt bij gelegenheid met meer of minder succes toegepast.

V. Wat is uw mening over het feit dat de Nobelprijs voor de Vrede aan de Europese Unie is toegekend? Wat kan er in de huidige omstandigheden gedaan worden om de huidige economische crisis op te lossen?
A. Toen ik van deze onderscheiding hoorde vond ik het nogal vreemd dat de Europese Unie, juist nu die op het punt van uiteenvallen staat, op deze manier geëerd werd. Maar bij nader inzien kan het een onderscheiding zijn voor de instandhouding van het moreel van de Europese Unie. De EU heeft Europa ontegenzeggelijk vrede gebracht; niemand vreest nog een oorlog tussen Duitsland en Frankrijk. Als dat in 1950 het doel was, heeft ze dat bereikt. De EU is inmiddels met verscheidene landen in Oost-Europa uitgebreid en vanuit economisch oogpunt wordt ze hierdoor zwaar beproefd.
Er zijn veel mensen in de EU die uitzien naar het moment dat ze een integrale staat wordt met zo’n 500 miljoen inwoners. Zij menen dat de Unie voor haar leden alleen levensvatbaar is door zo’n nauw samengaan. Ik heb eerder verklaard dat het niet het plan is van onze Planeetlogos – dat bekend is aan de Meesters van Wijsheid – dat Europa een integrale staat wordt, de Staten van Europa. Iedere lidstaat heeft zijn eigen bestemming en stralenstructuur die behouden moeten blijven. Elk heeft de Unie en de wereld als geheel zijn eigen kenmerkende eigenschappen te geven.

Wat moeten de lidstaten doen om de huidige economische crisis te overwinnen? Naar mijn mening moeten de rijkere landen de door schulden getroffen landen helpen met rentevrije leningen, of leningen tegen minimale rente, waarmee hun handelscapaciteit voor het algemeen welzijn vergroot zou worden en daarmee hun lot verzacht. Anders is de Europese Unie niet meer dan een naam.

V. De Mars-robot Curiosity heeft aanwijzingen gevonden dat er ooit een rivier op Mars stroomde. Was er ooit een rivier op het grofstoffelijke gebied op Mars?
A. Ja.

V. In hun verkiezingscampagnes besteden president Obama en Mitt Romney weinig aandacht aan de toestand van de planeet, de opwarming van de aarde en de noodzaak van ingrijpen. Kiezen ze ervoor het probleem te negeren uit angst dat ze de steun van het bedrijfsleven verliezen, voor wie winst belangrijker is dan de planeet, of zien ze niet hoe dringend de situatie is?
A. Veel Amerikanen accepteren niet dat de mensheid verantwoordelijk is voor de huidige onbalans van het planetaire klimaat.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.