Vragen en antwoorden – december 2012

V. Hoeveel televisie-interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. 79 (per 9 november 2012).

V. Vinden de recentste interviews nog steeds in Brazilië plaats?
A. Ja.

V. 1) In welk land brengt Maitreya tegenwoordig de meeste tijd door? 2) Heeft hij Canada ooit bezocht?
A. 1) Hij woont in Londen, in het Verenigd Koninkrijk. 2) Ja.

V. Kun je zeggen dat de verschijning van Maitreya een nieuwe fase is ingegaan?
A. Ja. Dit houdt verband met de gereedheid voor verandering van de mensheid.

V. Kun je zeggen dat de wereld een nieuwe fase is ingegaan?
A. Ja – de wereld is een nieuwe fase ingegaan. Het donkere tijdperk van Kali Yuga is voorbij. Ons zonnestelsel begint nu aan de Waterman-ervaring, die ongeveer 2500 jaar zal duren. De energie van Waterman is de energie van synthese. Dit zal de mensheid tot een eenheid brengen die volkomen verschilt van de huidige situatie.

V. Vier jaar geleden laaide het geweld tussen Israël en Palestina weer op. Dit was precies voordat er in Israël weer verkiezingen zouden plaatsvinden. Natuurlijk hebben beide partijen schuld en misschien is dit cynisch gedacht, maar kan het zijn dat geweld met opzet wordt aangesticht met het oog op aanstaande verkiezingen?
A. Ja. Steeds meer gewone mensen in Israël willen een twee-statenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse probleem. Het lijkt erop dat de Israëlische regering zich automatisch tot agressie tegenover de Palestijnen wendt wanneer er een verkiezing op komst is die de loop van de Israëlische politiek zou kunnen veranderen.

V. 1) Werd er tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen met stemmen geknoeid? 2) Zo ja, hoe zou de werkelijke uitslag zijn geweest zonder bedrog en andere trucs, zoals de pogingen van sommige Republikeinse leiders van staten om mensen van de verkiezingen uit te sluiten?
A. 1) Zes procent aan Republikeinse kant en 3 procent aan Democratische kant. 2) Het verschil in stemmen tussen Obama en Romney zou groter zijn ten gunste van president Obama. President Obama heeft evengoed gewonnen, maar de marge zou groter zijn geweest.

V. Alle stemmen waren nog niet eens allemaal geteld in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, toen er al een video op internet verscheen die liet zien hoe de stem van een kiezer die probeerde voor president Obama te stemmen, herhaaldelijk werd omgezet in een stem voor Romney. In hoeveel staten werd er met de verkiezingen geknoeid?
A. Vijf.

V. Kan de positieve verkiezingsuitslag voor de Democratische kandidaten gezien worden als overwinning van de macht van het volk op de macht van het geld, gegeven de enorme hoeveelheden geld die door belangengroeperingen, met name van Republikeinse kant, aan de verkiezingen zijn gespendeerd?
A. Ja.

V. Zegt de Amerikaanse presidentsverkiezing iets over de algemene bewustzijnstoestand van Amerika en de ontvankelijkheid voor Maitreya’s prioriteiten?
A. Amerika als geheel, en dat betekent alle zwarte, latino en andere kiezers, staat in principe aan de goede kant – de kant die zich meer achter Maitreya’s prioriteiten schaart – en dat is de kant die Amerika zal redden.

V. Op 29 oktober 2012 kwam orkaan Sandy aan de oostkust van de Verenigde Staten aan land en zaaide dood en vernietiging. 1) Was deze storm het gevolg van a) opwarming van de aarde, b) de destructieve gedachtenpatronen van de mens en/of c) karma? 2) Als karma hier een rol bij speelde, mag ik vragen waarvoor precies?
A. 1) Ja, alle drie. 2) De VS produceren 25 procent van de CO2-vervuiling in de wereld.

V. De rijkste 400 mensen in Amerika bezitten nu meer rijkdom dan de armste 150 miljoen Amerikanen. 1) Klopt dit? 2) Wat is uw reactie hierop?
A. 1) Min of meer. 2) Het is natuurlijk krankzinnig. Het geldt ook voor de rest van de wereld en schreeuwt om verandering. Het is de bron van het grootste verdriet en sociale strijd in de wereld.

V. De Britse minister-president David Cameron was in het Midden-Oosten om wapens te verkopen; hij droeg een klaproos – het jaarlijks terugkerende herdenkingssymbool voor alle Britse oorlogsdoden. Hij rechtvaardigde de wapenhandel door te zeggen dat alle landen het recht op zelfverdediging hebben. Wat vindt u hiervan?
A. De verkoop van oorlogsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië heeft niets te maken met zelfverdediging. De wapenhandel is een van de belangrijkste factoren die oorlog in stand houden.

V. Wat is het ideale aantal uren dat mensen per week zouden moeten werken? Hoe spoedig zal de werkweek tot een redelijker aantal uren per week teruggebracht worden? Hoeveel werkdagen per week zou het ideaal zijn? Ik las onlangs een artikel in Share International over het belang van vrije tijd; momenteel hebben we helemaal geen vrije tijd
A. De toekomstige evolutie van de mensheid hangt van steeds meer vrije tijd af. We naderen de tijd waarin dagelijkse gebruiksvoorwerpen door robottechnologie (die te zijner tijd door menselijke gedachtenkracht zal worden geschapen) geproduceerd zullen worden. Dit zal de mensheid geleidelijk vrij maken voor het onderzoeken van haar goddelijke aard. Dit ligt nog in het verschiet, maar is niet meer zo ver weg. Onder invloed van Maitreya en de Meesters zal vrije tijd snel als essentieel gezien worden en de daling van het aantal uren dat wereldwijd aan werk besteed wordt, zal gelijke tred houden met de vorderingen op dit gebied.

V. Kunt u iets zeggen over gevoelens? Wat is het doel ervan en wat moeten we ermee doen? Wat moeten we met gevoelens uit ons verleden die nu nog steeds invloed op ons hebben? Waar komen gevoelens vandaan?
A. Gevoelens komen voort uit ons astraal-emotionele gevoelslichaam, dat wij met het dierenrijk delen. Door gevoel ervaren we pijn, woede, teleurstelling (en leren we die te vermijden). We voelen en geven ook uitdrukking aan genegenheid en liefde en reageren op emoties die door deze gevoelens worden opgewekt. Het evolutionaire doel is om de minuscule deva’s die het astrale gebied samenstellen, onder controle te krijgen. Dat is de realiteit van sublimatie. Het astraal lichaam moet uiteindelijk als een kristalheldere ‘vijver’ gezien worden waarin de liefde van de Ziel zich volmaakt kan uitdrukken.

V. Ik heb zojuist het artikel ‘De komende transformatie’ van uw Meester (SI, april 2012) gelezen. Het klinkt prachtig, te mooi om waar te zijn, maar ik vraag me wel een ding af. Weet de Meester of deze transformatie ook vrouwen zal betreffen (de andere helft van de mensheid, het heelal, enz.)? Of gaat het om een transformatie die alleen de mannen zal betreffen? Of is het slechts een vergissing in de bewoording vanwege het feit dat de rol van de vrouw onder de menselijke soort merendeels als onbelangrijk wordt gezien en dat het niet echt nodig is om in dit soort artikelen dialectisch omvattend te zijn? Of betekent hun verheven visie van “gedeelde goddelijkheid” echt dat we natuurlijk allemaal goddelijk zijn, maar sommigen van ons meer dan anderen?
A. Vanuit het gezichtspunt van de Meester is iedere man, vrouw en kind goddelijk. Bovendien hebben de Meesters de vrouwenemancipatiebeweging in gang gezet.

V. Het lijkt ongelooflijk dat het 15-jarige schoolmeisje en activiste Malala Yousafzai, die op 9 oktober in noord-west Pakistan van dichtbij werd neergeschoten toen zij uit school naar huis ging, zo’n verschrikkelijke verwonding overleefd heeft. Was dit een wonder?
A. Ja, het was een wonder van de Meester Jezus.

V. Rond 21 december 2012 vinden veel positieve evenementen plaats. Sommige groepen hebben het over het begin van een nieuw tijdperk en het inkomende Christus-bewustzijn. Denkt u dat dit is omdat mensen intuïtief weten wat Maitreya en de Meester Jezus aangaven in recente ervaringen die in brieven van lezers aan Share International werden gemeld, d.w.z. dat dit niet het einde maar juist een geweldig nieuw begin voor de mensheid is?
A. De datum 21 december 2012 is niet zo relevant voor die verandering, want er vinden nu al grote veranderingen plaats. Om te beginnen is dit het einde van Kali Yuga, het Donkere Tijdperk, en het begin van Kalki, het Tijdperk van Licht dat wordt ingeluid door de komst van de Kalki- avatar, die Maitreya is.
In de laatste weken van de revolutie tegen Hosni Mubarak hadden duizenden mensen op het Tahrir-plein een ervaring van Maitreya Die onder de mensen verscheen als de Kalki-avatar, de ruiter op het witte paard. Dit werd door onafhankelijke media gefilmd en is door miljoenen mensen op YouTube gezien. De Kalki-avatar reed snel en ongehinderd op het witte paard door de menigte; waarschijnlijk werd Hij  door de meeste mensen op het plein niet gezien, maar wel door miljoenen mensen die de beelden op internet zagen.
Sinds 1675 stromen de energieën van Waterman ons zonnestelsel binnen, terwijl de energieën van Vissen zich terugtrekken. Dit zonnestelsel bevindt zich nu echt in het Waterman-tijdperk en we beginnen onze zegetocht naar synthese; het Tijdperk van Synthese is begonnen. Dit zal zich in al onze instellingen weerspiegelen als groeiende eenheid, broederschap, juiste verhoudingen en vertrouwen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.