Vragen en antwoorden (selectie)

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya gegeven sinds het aantal van 79 (per 9 november 2012) in het afgelopen decembernummer van Share International?
A. Maitreya heeft nog eens vijf interviews gegeven, zodat het totaal nu op 84 staat (per 3 januari 2013), waarvan 41 in Brazilië.

V. Is Maitreya in de afgelopen weken of maanden nog in andere landen uitgenodigd om op televisie te verschijnen?
A. Nee

V. U zei onlangs dat het donkere tijdperk van Kali Yuga voorbij is. Dit is van geweldig groot belang omdat het soms voelt alsof de wereld nog wel enige tijd verder zal gaan op de weg van de ‘slechte oude’ tijd. Kunt u uitleggen wat er gebeurt is dat we ons nu in Waterman bevinden?
A. Er zijn verschillende visies. De Meesters van de Geestelijke Hiërarchie zijn verdeeld in twee groepen – de Trans-Himalayaloge en de Zuid-Indialoge. De Meesters van de Trans-Himalayaloge, Maitreya en Zijn groep bijvoorbeeld, menen dat we aan het einde van Kali Yuga zijn gekomen. Deze visie wordt niet gedeeld door sommige Meesters van de Zuid-Indialoge, maar het is wel de opvatting van Sai Baba, Maitreya en Zijn groep en mijn Meester, en ik aarzel niet om hierin mee te gaan. Kennelijk kunnen de aloude leringen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden.
V. Zijn de krachten van Stoffelijkheid zeer recent ‘ingeperkt’, zodat ze op een of andere manier minder krachtig zijn? Zo ja, heeft dit te maken met het einde van Kali Yuga en de vestiging van het tijdperk van de Kalki-avatar, Maitreya?
A. Zo zou je het kunnen zeggen. De Krachten van Licht zijn inderdaad aan de winnende hand in de strijd om het hart en het denken van de mensen.

V. Er gaan geruchten dat de Syrische president Assad overweegt om chemische wapens in te zetten tegen de rebellen. 1) Zijn deze geruchten waar? 2) Zo ja, zou de Heer der Wereld, Sanat Kumara, ingrijpen om een dergelijke gruweldaad te voorkomen? Ik weet dat u heeft gezegd dat Hij zou ingrijpen in het geval er kernwapens zouden worden gebruikt.
A. 1) Ja. 2) Ja.

V. Volgens een recent opinieonderzoek in de VS meent 80 procent van de bevolking dat klimaatverandering een ernstig probleem zal worden voor het land als er niets aan gedaan wordt. Dit is een aanzienlijke toename sinds een soortgelijk opinieonderzoek in 2009. Het cijfer is verrassend hoog. Is het juist volgens u?
A. Ja.

V. Kunt u voor een beter begrip van de huidige ecologische crisis de volgende vragen beantwoorden? 1) Was de Industriële Revolutie de periode die aanleiding gaf tot de neergang of is de teerling later in de 20ste eeuw geworpen, zoals veelal gedacht wordt? 2) Als de wereld inderdaad nog maar uiterlijk 10 jaar heeft om deze onvoorstelbare tragedie af te wenden, hoe zal dat dan tot stand gebracht worden? 3) In de kern, hoe kan het dat we in het gunstigste geval niet al te laat zijn?
A. 1) Nee, eerder, sinds ongeveer de 15de eeuw. Door de bevolkingsgroei begon het verbruik van fossiele brandstoffen toe te nemen, dus vanaf de 15de eeuw is er een langzame toename geweest. 2) Sommige aspecten zijn al haast onomkeerbaar, maar als de mensheid wakker wordt en de ernst van het probleem onderkent, kan er voldoende vooruitgang geboekt worden om de situatie te verzachten. 3) Wanneer de Meesters eenmaal openlijk werken, zal Hun raad ons helpen het tij van verwoesting te keren, maar we moeten er zelf mee beginnen.

V. Is het geen tijd dat de VS hun wapenwetten en grondwet verandert? Vindt u deze niet uit de tijd?
A. Ja, maar ik ga niet over de Amerikaanse grondwet!

V. 1) Onlangs werden op een school in een klein plaatsje 20 kinderen doodgeschoten door een gestoorde man. Er zijn de afgelopen jaren al meer massamoorden geweest en mensen in de VS worden dagelijks geconfronteerd met wapengeweld. In De Wetten van het Leven zegt Maitreya dat het eten van rood vlees het dier in de mens naar boven brengt. “Kijk naar de VS, de grootste vleeseters ter wereld. Het land is geobsedeerd door wapens.” Een koe moet haast wel het meest gedweeë dier ter wereld zijn. Ik begrijp niet dat het vlees van zo’n passief dier zulk geweld in mensen kan opwekken. Kunt u dit uitleggen?
2) Wat betreft de terugkeer van de Christus ben ik agnostisch, maar hoopvol. De wereld is zo donker, koud en akelig, dat we Hem nodig hebben. Hoe houden we ons moraal hoog tot we Hem op televisie zien, als Hij er inderdaad is? Ik zou u eraan willen herinneren dat niemand van ons een nauwe werkrelatie heeft met een Meester, zoals u. 3) Op een schaal van 1-10, waarbij 10 hoogst waarschijnlijk is, hoe waarschijnlijk is het dat Maitreya in 2013 op de Amerikaanse televisie zal worden geïnterviewd, ditmaal als Zichzelf?
A. 1) Het is niet het vlees, maar het bloed van het dier dat de evolutie van een mens vertraagt. 2) In de afgelopen jaren hebben er in de wereld enorme veranderingen ten goede plaatsgevonden, waarvan er vele door Maitreya werden voorspeld, maar mensen vergeten dit of zien niet hoe belangrijk ze zijn. Er is nu meer hoop voor de mensheid dan er ooit geweest is. Mensen zien en onthouden alleen het negatieve omdat dat een duidelijk effect op hun leven heeft, en vooral hun angsten, maar ze zien niet welke verbeteringen er tegelijkertijd plaatsvinden. 3) Niet vóór Verklaringsdag.

V. Het volgende komt uit het Agni Yoga-boek Broederschap, stanza 178, dat van toepassing lijkt op de recente schietpartij op de school in Connecticut (VS). Het is interessant om te zien hoe hedendaags sommige gedachten van de Meester Morya zijn, wat misschien vooral te maken heeft met de diepgaande onderliggende oorzaken, die niet snel veranderen.
“Het is waar, er zijn ontzettend veel krankzinnige mensen. Zij moeten niet alleen behandeld worden, maar men moet ontdekken wat er de oorzaak van is, dat het aantal steeds groter wordt. Zwakzinnigen moeten ook bewaakt worden. Waanzin is aanstekelijk. Zwakzinnigheid in de jeugd wijst op komende abnormaliteit in het hele verdere leven. (…)
Het is ontstellend wanneer datgene wat werkelijk het kostbaarste is in gevaar is! In het hele leven moet men tonen voorzichtig te zijn. Wanneer Ik u van tevoren waarschuw dat eenheid nodig is, dan wil Ik mogelijke explosies voorkómen. Te midden van vurige explosies moet men voortgaan alsof men op het strakke koord loopt.”
1) Verschaffen de maatschappelijke omstandigheden in Amerika niet ampele gelegenheden voor zulke ‘uitbarstingen’ zoals deze herhaalde tragedies? 2) Wat kunnen we in deze context verder nog leren over ‘eenheid’?
A. 1) Ja, beslist. 2) Het leven in Amerika, en natuurlijk niet alleen daar, kent geen fundamenteel besef van broederschap. Wedijver is er de basis van het leven. Het gevolg hiervan is de vorming van knopen van spanning die vroeg of laat onvermijdelijk tot uitbarsting moeten komen in zulke zinloze, ‘gestoorde’ tragedies.

V. Een engel die door de ruimte vliegt en door de Meester Jezus gevraagd wordt om Zich te laten filmen! Hoe weinig de meesten van ons weten over de aard van de werkelijkheid! Het interessante is dat de neurochirurg die in het afgelopen decembernummer van Share International een bijna-doodervaring had, precies beschreef wat de foto van de NASA liet zien: “vluchten van transparante, glitterende wezens vormden een boog in de lucht en lieten lange strepen na”. 1) Is de hemel altijd gevuld met onzichtbare wezens die tussen de planeten heen en weer vliegen? 2) Wijst het feit dat de engel gevolg gaf aan het verzoek van de Meester Jezus erop dat er een nieuwe fase in onze relatie met de deva-wereld is begonnen?
A. 1) Ja. 2) Nee.

V. 1) Vloog de engel die op het inlegvel te zien was daadwerkelijk naar de zon of leek dat maar zo? 2) ‘Vliegen’ engelen echt (d.w.z. met vleugels) of doorkruisen ze de ruimte gewoon? 3) In een filmpje op YouTube wordt beweerd dat een engel iemand die net gestorven is door het dak van een ziekenhuis naar de lucht daarboven begeleidt. Gebeurt dat meestal zo, even los van de vraag of deze video bedrog is of niet?
A. 1) Ja, hij vloog naar de zon. 2) Ze vliegen niet in die zin dat ze vleugels hebben, wat slechts een menselijk denkbeeld is. Deze Deva’s zijn enorme natuurkrachten, in dit geval half zo groot als de Aarde. 3) Dat is een al te letterlijke en fysieke verklaring, maar de mens verlaat het lichaam inderdaad via het chakra bovenop het hoofd.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.