Het belang van eenheid

door de Meester —, via Benjamin Creme (12 januari 2013)

Wanneer de mensen terugblikken op deze tijd, zullen ze die zien als een tijd waarin we, tegelijkertijd, ieder aspect van ons wezen lieten zien, zowel verdiensten als fouten. Dit is natuurlijk niet verbazingwekkend, want mensen, waar dan ook, staan op verschillende punten op de evolutionaire ladder. Maar deze natuurlijke verschillen daargelaten, die door de tijd zelf zullen worden gereduceerd, ontbreekt het niettemin aan eenheid in benadering en een besef van de behoeften van allen.
Waarom moet dit zo zijn? Gedurende lange eeuwen ondersteunden de leringen van opeenvolgende godsdiensten en de grootheid van krachtige individuen een zekere eenheid in denken van de zich ontwikkelende mensheid. Er waren natuurlijk veel perioden van oorlog en onenigheid, maar de verenigende invloed van de grote religies bleef in zekere mate gehandhaafd. Tegenwoordig is individualiteit zó krachtig, wordt ze zozeer gewaardeerd en beloond, dat deze kostbare individualiteit ondanks haar talrijke verdiensten het grootste gevaar voor de mens is geworden.
Eenheid in de ware betekenis is nagenoeg teniet gedaan, zelfs, of wellicht in het bijzonder, op religieus gebied. Slechts enkelen zien instinctief, als vanzelfsprekend, de wezenlijke behoeften van alle mensen. Daarin schuilt het gevaar.
Door de beschavende krachten van Rechtvaardigheid en Vrijheid, echter, worden miljoenen mensen zich bewust van hun geboorterecht. Stapje voor stapje richt het denken van de mensen zich op de behoeften van allen. Dit druist natuurlijk in tegen de krachtige roep van individualiteit. Vandaar de buitengewone spanning en chaotische toestanden in de wereld van nu. De problemen, politiek en economisch, zijn in de grond van geestelijke aard, maar kunnen slechts op het politieke en economische vlak worden opgelost. Eenheid moet nagestreefd en geopenbaard worden. Anders zullen de spanningen die door de huidige toestanden teweeggebracht worden, de mensen tot de gevaarlijkste acties drijven. Om deze reden roept Maitreya op tot Eenheid, tot begrip van de behoeften van allen.
Vrede is van wezenlijk belang, maar kan alleen bereikt worden waar Rechtvaardigheid heerst. Voor haar welslagen behoeft Rechtvaardigheid, naar zal blijken, de kalme wateren van vertrouwen. Alleen samendelen is Maitreya’s remedie voor onze kwalen. Alleen samendelen zal de mensen, in vertrouwen, naar de tafel brengen waar Rechtvaardigheid bereikt en Vrede verzekerd zal worden.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.