Tekenen van de tijd – mei 2013

“NASA Engel” op scherm Times Square

Als onderdeel van haar activiteiten om het publiek te informeren stuurt Share International geregeld persberichten naar de wereldmedia. Dat dit werk wel degelijk invloed heeft, werd bewezen door een groot reclamescherm op het gebouw van Reuters op Times Square in New York (VS), waarop de door de NASA gefilmde Deva of Engel werd getoond zoals die begin april 2013 door Share International VS in een persbericht naar het persbureau PR Newswire was gezonden. De afbeelding werd op 9 en 11 april vier keer op het scherm geprojecteerd met de tekst “Engel gefilmd door NASA”.
In het persbericht werd de informatie van Benjamin Creme verspreid over de twee buitengewone foto’s die door camera’s van de NASA werden gemaakt van een enorme engelachtige figuur die in de buurt van de zon zweefde. De foto hierboven werd genomen door een fotograaf van PR Newswire.

Paasteken
Een vrouw uit Florida denkt dat de ongewone tekens die zij op een goudvisvormig crackertje ontdekte, een “teken van God” zijn. Patti Burke uit Melbourne (Florida, VS) at rond Pasen 2013 Goldfish crackers, toen ze er een aantrof met dicht bij de kop van de vis een kruisvormige afdruk omgeven door een cirkel en nog een cirkel. “Toen ik deze pakte, wist ik dat hij bijzonder was,” zei ze. Er zat een kruis op en het had een kroonvormige cirkel erboven bij zijn kop. Iets wat ik bij al de Goldfish die ik gegeten heb nooit eerder heb gezien. Ik geloof dat het een teken is, een teken van God dat…Hij nog steeds iedere dag in ons leven is, en dat wil Hij aan zijn volk laten zien,” aldus Burke. “En het is iets wat juist hier met Pasen gebeurde.” Pepperidge Farm, het bedrijf dat de Goldfish crackertjes produceert, zegt dat het niet weet waardoor de ongewone tekens zijn ontstaan. (Bron: clickorlando.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een teken is dat door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

‘Ik geloof in engelen’
Op 3 februari 2013 besteedde het populaire religieuze programma ‘Songs of Praise’ van de BBC speciale aandacht aan verhalen over ervaringen met engelen, onder de titel ‘Ik geloof in Engelen’.
Eén daarvan was het bijzondere verhaal van Roy Godwin over een gebeurtenis die op een avond in december1981 plaatsvond. Toen hij met zijn vrouw en kinderen op een weg reed door een dicht bos, werd de auto van de heer Godwin frontaal aangereden door een tegenligger die aan het inhalen was. “Het was heel ernstig,” zei hij. “Het was duidelijk dat ik stervende was. Er was politie en een ambulance ter plaatse. Er kwam rook uit de voorkant van de auto en ze moesten iedereen eruit halen. Ze konden mij er niet uitkrijgen, omdat ik volkomen ingesloten zat.”
Terwijl hij wachtte uit zijn benarde positie te worden bevrijd, zag hij een figuur die naar hem toe kwam lopen: “Ik zat alleen in de auto. Plotseling kwam er door de duisternis een figuur en hij liep heel kalm en rechttoe rechtaan tussen de bomen door in het bos dat, zeker in die tijd, ondoordringbaar was met doornstruiken. Maar hij liep in een rechte lijn, direct naar de zijkant van de auto en klom naar binnen – de zitplaats was bedekt met gebroken glas maar hij zat daar gewoon…
“Hij droeg een jas met een capuchon die hij op had. Ik kon zijn gezicht niet zien. Hij legde meteen zijn arm om mijn schouder. Het voelde alsof ik op het elektriciteitsnet aangesloten werd. Die ongelooflijke kracht en energie stroomde voortdurend door me heen.”
Het ambulancepersoneel zei dat ze zijn gezin naar het ziekenhuis gingen brengen. Godwin vertelde: “Op dat moment klom deze persoon die naast me zat, uit de auto en zei, met krachtige en heldere stem: ‘Stop’.” De persoon sprak direct tot de politie en het ambulancepersoneel en zei: “Jullie moeten zijn vrouw naar hem toe brengen,” en dus brachten ze haar naar hem toe.  De persoon richtte zich toen tot Godwin: “Man, je moet weten dat je vrouw en kinderen en jullie als gezin weer samen zullen zijn en genezen, en als mensen je iets anders vertellen, moet je ze negeren.”
Toen de heer Godwin in het ziekenhuis arriveerde, werd hij onmiddellijk naar de operatiekamer gebracht. Hem werd gevraagd een formulier te tekenen voor toestemming om zijn linkervoet en onderbeen te amputeren: “Ik kon hun geen toestemming geven omdat alles wat ik horen kon, was: “Als mensen je iets anders vertellen, moet je ze negeren. Jij en je gezin zullen samen zijn en je zult genezen.’ Zodoende heb ik mijn voet niet laten amputeren en heb ik hem nu nog, en we maken het momenteel allemaal heel goed.”
Hij beschrijft hoe hij zich na de gebeurtenis begon af te vragen of alles een droom was geweest, maar een paar weken later bezocht de politie hem onverwacht. Ze zeiden dat ze twee vragen wilden stellen: “Gegeven de mate van schade aan de wagen wilden ze weten of ik een verklaring had voor het feit dat ik nog in leven was. En dan was hun tweede vraag over de figuur die met mij in de wagen was, die zo’n autoriteit uitstraalde dat zij zonder aarzelen gehoorzaamd hadden.
“Het lijkt alsof God een engel gezonden heeft om mij te helpen. Ik wist dat ik niet opgegeven was. Ik wist dat ik niet alleen was. Het was duidelijk dat God mij door de situatie heen geholpen heeft en ik voelde dat hij mij liefhad.” (Bron: BBC, Songs of Praise)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de vreemdeling met capuchon de Meester Jezus was.)

 

NASA — Een opname vanuit NASA’s Zonne- en heliosferisch observatorium (SOHO) in de ruimte toont een UFO die door de zonnecorona lijkt te vliegen. 6 Maart 2013 gepubliceerd via YouTube. (Bron: YouTube: StephenHannardADGUK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het reusachtige ruimtevaartuig van de planeet Mars afkomstig was.)

 

 

NASA — Opnamen van SOHO zijn in een video gebruikt die op 14 juni 2012 op YouTube werd geplaatst onder de titel “UFO creëert enorme zonneflits”. Drie ringvormige voorwerpen lijken geleidelijk in zicht te komen. Het voorwerp schijnt zich op te laden alvorens weg te vliegen. Terwijl het voorwerp voorbij de zon vliegt werd een zonnereactie waargenomen. Dit bewijst dat de ufo echt is — een duidelijke en afgebakende interactie tussen het voorwerp en de zon.” (Bron: YouTube: StephenHannardADGUK)
(Benjamin Creme’s Meester legt uit dat het voorwerp een ruimtevaartuig van Mars was. De veronderstelling dat “een zonnereactie werd waargenomen” is niet correct. Het ruimtevaartuig registreerde en berekende in feite een enorme afgifte van energie van de zon, die nu plaatsvindt en die wij op Aarde pas beginnen te voelen.)

Tekenen van Sai Baba en Swami Premananda
Sinds het overlijden van Sri Sathya Sai Baba op 24 april 2011 en van Swami Premananda op 21 februari 2011 verschijnen er in toenemende mate wonderbaarlijke materialisaties van vibuthi op hun foto’s, als doorlopende aanwijzing van hun voortdurende aanwezigheid.

De foto van Sai Baba in het gastenverblijf in Puttaparthi is, behalve Zijn gelaat, volledig bedekt met vibuthi. (Foto ingestuurd door S.L.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de school van Easwaramma in Puttaparthi, een van de vele scholen die door Sai Baba zijn gesticht, vinden sinds oktober 2012 voortdurende materialisaties van vibhuti plaats op een ceremoniële stoel en foto’s van Sai Baba. (Foto ingestuurd door S.L.)

 

 

 

 

Op een beeld van Swami Premananda vormt zich vibuthi tijdens Shivaratri, 8 februari 2013. (Foto uit het tijdschrift van Swami Premananda’s ashram.)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.