Vragen en antwoorden – mei 2013

V. Hoeveel tv-interviews heeft Maitreya tot dusver in Rusland gegeven?
A. Tot nu toe acht in Rusland, dus 92 interviews in totaal. (Per 11 april 2013.)

V. 1) Is de respons op Maitreya’s interviews nog steeds positief? 2) Is Maitreya in Rusland ook voor de radio geïnterviewd? 3) Worden Maitreya’s interviews in heel Rusland uitgezonden? 4) Zijn er ook Russische interviews met Maitreya die Polen, de Baltische staten, voormalige Sovjet-republieken of Oostblok-landen hebben bereikt? 5) Zijn er Russische interviews met Maitreya uitgezonden op Russische zenders in het buitenland?
A. 1) Ja. 2) Nee. 3) Ja. 4) Voor zover wij weten niet. 5) Nee.

V. 1) Is de grote en groeiende kloof tussen rijk en arm in Rusland een factor waardoor juist Russen openstaan voor Maitreya’s denkbeelden over economische hervorming en samendelen? 2) Veel Russen verlangen terug naar de oude tijd toen het communisme heerste. Worden Maitreya’s denkbeelden als een terugkeer naar het communisme gezien?
A. 1) Ja, waarschijnlijk. 2) Door sommigen wel.

V. Heeft Maitreya interviews gegeven in Argentinië?
A. Nee.

V. Kunnen mensen die in Maitreya geloven Zijn denkbeelden channelen?
A. Nee, ik vrees van niet. Er zijn veel mensen die beweren da ze Maitreya ‘channelen’ en menen dat dat echt gebeurt, maar om boodschappen van Maitreya aan de wereld te kunnen doorgeven vereist een jarenlange training die uitmondt in het vermogen om Zijn overschaduwende aanwezigheid te ontvangen. Er bestaan zeven authentieke discipelen, alle in verschillende delen van de wereld, die door Maitreya gebruikt worden om Zijn energieën te verankeren. Het is dus niet zozeer een kwestie van het doorgeven van informatie of boodschappen, maar in de meeste gevallen eerder een kwestie van Hem vertegenwoordigen. Los van deze zeven discipelen zijn er veel mensen die ten onrechte denken dat zij Maitreya ‘channelen’, maar dat is niet zo. Dat is begoocheling.

V. Hoe gevaarlijk is Noord-Korea momenteel volgens u?
A. Noord-Korea is gevaarlijk omdat het jong is, zich machtig voelt en graag als machtig gezien wordt. Momenteel dreigt het volgens mij echter alleen maar.

V. Hoe moet de rest van de wereld volgens u met Noord-Korea omgaan? 1) Haar dreigementen negeren? 2) Meer sancties toepassen? 3) Handelsbesprekingen beginnen? 4) Hulp bieden? 5) Welke landen bevinden zich in de beste positie om toenadering tot Noord-Korea te zoeken?
A. 1) Nee. 2) Nee. 3) Ja. 4) Ja. 5) Zuid-Korea en China.

V. Hoeveel procent van de straling afkomstig van de ramp bij de kerncentrale in Fukushima (inclusief de straling die daar nog steeds vrijkomt) is door de Ruimtebroeders geneutraliseerd?
A. 60 Procent.

V. In hoeverre vormt de straling van de ramp bij Fukushima nog een gezondheidsrisico voor de bevolking van Japan, hetzij voor mensen die dicht bij Fukushima wonen dan wel voor mensen die verder weg wonen?
A. Er is nog steeds een gezondheidsrisico omdat circa 30 procent van de straling er nog is, hoewel dat van plaats tot plaats verschilt. Hoe dichter bij Fukushima, des te groter het risico.

V. In antwoord op vragen in Share International (mei 2011) over de ramp bij Fukushima zei u: “Tot dusver zijn er geen andere landen getroffen door de radioactieve straling vanuit Japan.” En: “Tot dusver zijn alleen de mensen in het noordoosten van Japan door de straling getroffen.” Echter, een bericht op de CommonDreams website stelt: “Volgens een nieuw onderzoek dat in de Open Journal of Pediatrics is gepubliceerd, hebben kinderen die tussen week 1 en week 16 na het begin van de ramp in Alaska, Californië, Hawaï, Oregon en Washington zijn geboren, 28 procent meer kans op congenitale hypothyreoïdie [CH; een aangeboren tekort aan schildklierhormonen] dan kinderen die in dezelfde periode een jaar eerder in die staten geboren zijn.” Zijn kinderen aan de Amerikaanse westkust inderdaad op deze manier door de ramp bij Fukushima getroffen, zoals het onderzoek lijkt uit te wijzen? Zo ja, zijn er ook elders kinderen door de ramp getroffen?
A. De Amerikaanse westkust is niet direct door de ramp bij Fukushima getroffen.

V. Kunt u de stralenstructuur en het punt in evolutie geven van Margaret Thatcher (1925-2013), de voormalig Britse premier?
A. Z: 2; P: 1 (6); M: 6 (1); A: 6 (2); F: 7 (1). IG: 1,7.

V. 1) Kunt u iets zeggen over Margaret Thatcher en haar nalatenschap? Sommigen bewonderen haar, anderen haten haar; het is, zoals sommige commentatoren zeggen, alsof ze het land gespleten heeft. Klopt dat? 2) Weer anderen menen dat ze de voormalige glorie van Groot-Brittannië hersteld heeft. Wat is daarvan waar? 3) Was zij een progressief denker of een verdeeldheid scheppende exponent van Vissen?
A. 1) Ja, volledig. 2) Dit is pure begoocheling. Brittannië was ooit “groot” en zal op een geheel andere manier weer groot worden. Het heeft een zeer bijzondere rol te spelen in het toekomstige verbond van de landen van de wereld. 3) Een verdeeldheid scheppende exponent van Vissen bij uitstek.

V. Er wordt gezegd dat de invloed van Margaret Thatcher ook nu nog, in het tweede decennium van de 21ste eeuw, gevoeld kan worden. Hoe?
A. Door de verdeeldheid in het Britse sociale stelsel dat zij tot stand heeft helpen brengen, waardoor ze het ten minste 50 jaar achteruitgezet heeft. Ze was even relevant en nuttig als het achterlijkste en meest bekrompen lid van de Amerikaanse republikeinse Tea Party. Ik citeer de beroemde actrice Glenda Jackson, die nu parlementslid is, die haar reactie op mevrouw Thatcher beter samenvatte dan ik zou kunnen: “Het thatcherisme heeft dit land de gruwelijkste sociale, economische en spirituele schade toegebracht.”

V. Margaret Thatcher leek een diepgeworteld egoïsme en materialisme aan te boren die tot dan toe niet in het Verenigd Koninkrijk aan de oppervlakte waren gekomen. Dat materialisme lijkt zich ook te hebben doorgezet nadat zij was afgetreden. Wat is uw mening hierover?
A. Dat materialisme is toegenomen nadat ze is afgetreden. Om het parlementslid Glenda Jackson verder te citeren: “De basis van het thatcherisme was dat alle dingen waarvan ik geleerd had dat het ondeugden waren … onder het thatcherisme deugden werden: hebzucht, egoïsme, geen bekommernis voor de zwakkeren.”

V. Ten tijde van haar ‘heerschappij’ leek Margaret Thatcher bijzonder machtig; achteraf bezien lijkt het alsof ze tot een ver verleden behoorde. Haar ideeën en opvattingen waren zo schadelijk dat het bijna is alsof je naar dinosauriërs kijkt. Wat is uw kijk op mevrouw Thatcher en dergelijke figuren?
A. Ze was een exponent van het verleden en verouderde waarden die de mensheid in de gevaarlijkste positie uit heel haar geschiedenis hebben gebracht.

V. Wat is de relatie tussen de verkiezing van de nieuwe paus en het proces van verschijning van Maitreya?
A. Geen.

V. Zijn er wonderen gebeurd tijdens de verkiezing en installatie van de nieuwe paus in maart 2013?
A. Nee.

V. Komt er een kanteling van de polen in de nabije toekomst?
A. Nee.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.