Maitreya’s prioriteiten – juni 2013

ALS-campagne richt zich tot leiders G-8
In de aanloop naar de topconferentie van de G-8 in Enniskillen (Noord-Ierland) op 17 en 18 juni 2013, wanneer Groot-Brittannië het voorzitterschap van de G-8 overneemt, organiseert de campagne ‘Genoeg voedsel voor iedereen ALS’ op 8 juni een bijeenkomst in het Londense Hyde Park en op 15 juni in de botanische tuinen van Belfast.
De ALS-campagne, die door Oxfam wordt geleid, is een coalitie van meer dan honderdvijftig liefdadigheidsinstellingen en religieuze groeperingen die proberen minister-president David Cameron en andere wereldleiders op de top van de G-8 te overreden het schandaal van wereldwijde honger te beëindigen – “het schandaal dat één op de acht mensen onvoldoende voedsel heeft… Zolang elke vijftien seconden een kind van honger omkomt, is dit werkelijk het stille onrecht van onze tijd,” aldus de actievoerders. “We kunnen een verandering teweegbrengen ALS we van de wereldleiders eisen noodhulp te verstrekken, een einde te maken aan belastingontduiking in de armste landen, landroof tegen te gaan en voedsel te verbouwen in plaats van biobrandstof.” (Bron: enoughfoodif.org) (Zie ook SI, maart 2013)

ALS maal vier
Er is genoeg voedsel voor iedereen:
ALS we genoeg hulp verstrekken om te voorkomen dat kinderen sterven van honger en de armste gezinnen helpen zichzelf te voeden
ALS regeringen een einde maken aan belastingontduiking van grote bedrijven in arme landen, zodat miljoenen mensen zichzelf van honger kunnen bevrijden
ALS we kunnen verhinderen dat arme boeren van hun land verdreven worden en ze gewassen kunnen verbouwen om mensen te voeden en niet voor biobrandstof
ALS regeringen en grote ondernemingen eerlijk en open zijn over hun handelingen die verhinderen dat mensen over voldoende voedsel kunnen beschikken. (Bron: Oxfam, VK)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.