Boekbespreking: Transmissie — een meditatie voor de Nieuwe Tijd

“Een geschenk van de Goden”
door Betsy Whitfill

Welke activiteit zou beter geschikt zijn voor de Waterman-beginselen van synthese en groepswerk dan een groepsmeditatie, open voor iedereen, waarmee spirituele energieën de wereld in worden gestuurd ten bate van allen? De handleiding tot deze activiteit voor Waterman is Benjamin Creme’s boek Transmissie — een meditatie voor het Nieuwe Tijdperk. Dit is een beginnershandboek voor degenen die gereed zijn om meditatie en dienstbaarheid onderdeel van hun leven te maken. Er hebben zich reeds vele Transmissie-meditatiegroepen geformeerd rondom Creme’s historische aankondiging dat de Wereldleraar – onder verschillende namen verwacht binnen alle tradities, religieus en niet-religieus – en Zijn Groep, de Meesters van Wijsheid, in de moderne wereld zijn teruggekeerd om ons te onderrichten. In deze groepen hebben mensen vanuit alle achtergronden een opstap gevonden naar een pad, het leven van dienstbaarheid voor de wereld, dat tegelijkertijd hun persoonlijke leven transformeert.
Voor degenen die deze informatie voor het eerst zien, bespreekt Creme onderwerpen als het bestaan van de Geestelijke Hiërarchie van Meesters; dat alles energie is op een of andere frequentie; dat er een immense kracht in gedachten schuilt, dat het leven in ritme en met discipline van waarde is; en dat er een zelfgecreëerd pad is dat zich voor de student kan openen. Aldus kan de lezer een nieuw brandpunt vinden op het innerlijke leven dat hij ontdekt. Door Transmissie-meditatie stelt men zichzelf op één lijn met zijn ziel, de innerlijke Meester. De drang om te mediteren, hoe zwak deze ook moge zijn, zegt Creme, is eigenlijk de roep van de ziel om contact met de man of vrouw in incarnatie en meditatie is de “koninklijke weg” naar het ontwikkelen van dat contact. Meer dan één persoon heeft gehuild van vreugde na het ontdekken en ervaren van deze unieke meditatie.
Voor degenen die bekend zijn met en geoefend in verschillende vormen van zelfverheffing door meditatie en yoga, presenteert Creme een unieke verrijking: meditatie als dienstbaarheid aan de wereld. Het lijkt ongelooflijk dat men kan mediteren en tegelijkertijd de wereld op krachtige en positieve wijze kan beïnvloeden, aangezien velen zich machteloos voelen tegenover de gebeurtenissen en ontwikkelingen die de wereld naar de ogenschijnlijke chaos van het leven van tegenwoordig hebben geleid. Maar, schrijft Creme, er is een Plan, en we kunnen allen helpen.

In het hoofdstuk “De aard van Transmissie” schrijft Creme dat de overdracht van energieën altijd plaatsvindt, door de gehele kosmos heen. Bij het beantwoorden van de vragen over de soorten energieën die in Transmissie-meditatie door de groepen heen gezonden worden, schrijft Creme dat het Maitreya is, de belichaming van Liefde op Aarde, Die de spirituele energieën van interplanetaire, extraplanetaire en hoger kosmische bronnen ontvangt en naar een of twee Meesters geleidt Die ze vervolgens op wetenschappelijk wijze door de chakra’s sturen van degenen die aan Transmissie-meditatie deelnemen. Aldus worden de krachtige spirituele energieën neergetransformeerd totdat zij geabsorbeerd en gebruikt kunnen worden door de mensheid als geheel, teneinde samen te komen in synthese en samen te werken om op verstandige wijze de problemen op te lossen en om de beginselen van Waterman, waarop de nieuwe beschaving gebouwd zal worden, op vreedzame wijze toe te passen. De Meesters weten hoeveel ieder individu aankan en passen de Transmissie daar op aan. Groepsleden hoeven enkel stil te zitten, samen de Grote Aanroep hardop uit te spreken en actief hun aandacht op het ajna-centrum tussen de wenkbrauwen gericht te houden. Hierdoor ligt de geestelijke groei, de groei in bewustzijn, van degenen die Transmissie-meditatie beoefenen, schrijft Creme, in heel reële zin veilig in handen van de Meesters Die meester-wetenschappers zijn. Het is, schrijft hij, een combinatie van Laya Yoga (de yoga van energieën, van de centra of chakra’s) en Karma Yoga (de yoga van dienstbaarheid) die serieuze deelnemers in staat stelt snelle vooruitgang te boeken. Transmissie-meditatie is een “broeikas” van geestelijke ontwikkeling.
De eenvoud van de aangeboden esoterische informatie in dit boek komt voort uit Creme’s voortdurende telepathische contact met zijn Meester, Die de vragen beantwoordt. Het was Creme’s Meester die in 1974 in Londen het initiatief nam voor de eerste Transmissie-meditatiegroep. Naast de lezingen om het publiek enigszins voor te bereiden op de wederverschijning van Maitreya en de Meesters, verzorgde Creme tijdens de vele decennia die hij over de hele wereld reisde tegelijk ook openbare Transmissie- meditaties, waarbij Maitreya hem en de aanwezigen overschaduwde. Mensen kwamen en ervoeren de energieën en velen vormden Transmissie-meditatiegroepen in hun eigen woonplaats. Vanzelfsprekend dienden de vragen zich snel aan: “Hoe lang te transmitteren?”; “Hoe behoud ik eenlijnigheid met mijn ziel?”; “Kunnen we Transmissie doen ongeacht onze geloofsovertuigingen?”; “Hoe gaat Transcendente Meditatie samen met Transmissie-meditatie?”, enzovoort. De vraag-en-antwoordstructuur stelt lezers in staat om antwoord te vinden op de meeste vragen die men zou kunnen stellen. Elke volgende uitgave werd uitgebreid met aanvullende vragen, waardoor er in het denken van de lezer geen onduidelijkheid kan bestaan over hoe men een Transmissie-meditatiegroep kan opzetten en daarin kan functioneren. Aangezien Creme mensen heeft aangemoedigd groepen van drie of meer personen te vormen en regelmatig voor dit doel bij elkaar te komen, is het lezen van deze inleiding van wezenlijk belang om dit werk te begrijpen en deze buitengewone mogelijkheid op waarde te schatten. Het boek is zó belangrijk dat de Engelse editie op de website van Share International (www.share-international. org) is geplaatst, waar bezoekers het gratis kunnen downloaden. Transmissie-meditatie, schrijft Benjamin Creme, is werkelijk “een geschenk van de goden”.

Benjamin Creme, Transmissie – een meditatie voor de Nieuwe Tijd, 1983, 4e herziene uitgave 2001, Share International/Nederland, Amsterdam, Londen, Los Angeles.

Betsy Whitfill heeft het bachelordiploma Filosofie van Wilson College, Chambersburg (Pennsylvania, VS) en is medewerker van Share International.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.