Lezers schrijven – juni 2013

Meesterdrukker
Onze Transmissie-meditatiegroep in Westerlo (België) houdt op 2 juni 2013 een videovertoning van een van Benjamin Creme’s lezingen in Nagayo (Japan) uit 2010. Wanneer het gaat over computers en printers dan bezit ik alleen basiskennis. Ik weet niet hoe ik dingen moet versieren. Ik moest de flyers maken en ik maakte ze eenvoudig met alleen de benodigde informatie.
Toen ik de flyers uitprintte zag ik een vlek op het papier. Eerst was ik nogal uit mijn doen en dacht dat ik al dat papier verknoeid had en helemaal overnieuw moest beginnen, maar toen ik beter keek zag ik dat er diagonaal van linksonder naar rechtsboven in lichtere inkt geprint stond: “Samen Delen en Red de Wereld”.
Ik vraag me af of ik van Maitreya of een Meester hulp kreeg bij het printen van deze flyers?
P.D., België.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de boodschap op de flyers door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.

Twee brieven van dezelfde persoon

Uniek antwoord
1) Op 28 april 2013 kwam tijdens het Fiesta Broadway in het centrum van Los Angeles (Californië) een man naar de stand van Share International. Het was een Aziatische man, ongeveer 35 jaar oud. Hij begon vragen te stellen over wie Maitreya was en waarom hij in de wereld was. Terwijl we praatten, keek hij naar een poster met wonderen en vroeg me of ik meer wist van de rode vaars. [Zie SI, juli/augustus 1997.] Ik zei van niet en hij legde me het heel gedetailleerd uit, inclusief informatie over het joodse geloof. Wij praatten vermoedelijk 15 minuten over wonderen en andere godsdiensten als boeddhisme en islam. Toen vroeg hij of we andere foto’s van Maitreya hadden in andere gedaanten. Gelukkig hadden we foto’s bij de hand van eerdere bevestigde bezoeken van Maitreya uit Share International [zie het maartnummer van 2013]. Hij wees naar ieder van de foto’s en vroeg: “Geloof je dat dit Maitreya was?” En bij ieder antwoordde ik ja. Toen zei hij: “Misschien ben ik Maitreya en ben ik hier gekomen om je over wonderen te onderrichten.” Toen zei ik: “Bent u Maitreya?” Hij lachte alleen maar en zei niets. Dus vroeg ik weer: “Bent u Maitreya?”en weer gaf hij geen antwoord. We keken elkaar nog een ogenblik aan en ik zei weer: “Bent u Maitreya?” en hij zei: “Ja”. Toen liep hij weg. Was hij echt Maitreya?
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man inderdaad Maitreya was.

Herinnering aan het verleden
2) In augustus 2010 hield ik een garageverkoop in San Pedro (Californië). Terwijl ik aan het opruimen was en dozen wegzette, kwam er een man aan die belangstelling had voor enkele van mijn boeken. Er stonden vier grote dozen met boeken en hij ging onmiddellijk naar een boek over Sai Baba.
We praatten even over Sai Baba. Toen ging hij naar een doos met lege fotolijsten. Hij wees er een aan en toen ik die oppakte was hij niet leeg zoals ik dacht had, maar er zat een foto in van mijn ex-vrouw en die foto had ik al in 20 jaar niet meer gezien. Ik maakte een kleinerende grap over haar en hij zei: “Sommige dingen gebeuren met een reden.” Ik vond dat vreemd om tegen iemand te zeggen die hij net had ontmoet. Toen vroeg ik hem of er nog iets anders was wat hij wilde hebben, maar hij zei dat hij alleen wat balkjes van twee bij vier duim wilde. Ik had wat oude balken tegen het huis staan. Ik was van mijn stuk dat hij belangstelling had voor die 2,5 meter lange balken, want voor zover ik kon zien had hij geen mogelijkheid om ze te vervoeren. Zo betaalde hij een paar dollar voor de balken en begon de straat uit te lopen met die twee balken van 2,5 meter. Toen ik weer omkeek was hij verdwenen. Was hij een Meester?
S.W., Alhambra (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Festival van licht
Tijdens het weekeinde van 6 en 7 april 2013 stonden we met een kraam op het Festival van India in “the Meé” in Parijs, waar we ook twee lezingen en een Transmissie-meditatieworkshop gaven.
Tijdens onze lezing zat ik dicht bij de deur achterin de zaal en toen de lezing bijna was geëindigd, zag ik duidelijk een wit licht de zaal vullen. Ik vroeg me af wat het niet kon zijn, om te proberen erachter te komen wat het wel zou kunnen zijn. Het was een korte, maar intense ervaring, die me verscheidene dagen bijbleef. Het deed me denken aan het zichtbare licht wanneer Benjamin Creme wordt overschaduwd. Daarom dacht ik dat het een manifestatie van Maitreya was. De twee sprekers met wie ik erover praatte, zeiden dat zij het witte licht dat de zaal vulde, niet gezien hadden.
Ik zou echt heel graag weten of het publiek een zegening van Maitreya of een andere Meester kreeg. Wat was het? Heeft iedereen baat gehad van deze ervaring van licht?
M.A.A., Parijs (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het licht werd gemanifesteerd door de Meester Jezus en een Zegening was voor alle aanwezigen bij het festival.

Profetische waarschuwing
Een paar weken voor de orkaan Sandy was ik aan het winkelen in de plaatselijke kruidenierswinkel en had een ongewone ontmoeting. Bij elk gangpad dat ik wilde inslaan kwam ik een oudere heer tegen die mij steeds voor leek te zijn. Hij was klein en een beetje gezet en had een blozende Ierse gelaatskleur. Op een gegeven moment zei hij schertsend: “Volg je me?”, terwijl het toch echt precies omgekeerd leek. Ik lachte en grapte terug “Natuurlijk!” en we lachten allebei. Toen zei hij op ernstiger toon: “Wees voorzichtig met wie je volgt.” Dat advies bleef enige tijd bij me hangen en ik was er een beetje onthutst door.
Tijdens de storm in oktober 2012 logeerde ik bij mijn vriend. Toen de storm naderde, waren we erg besluiteloos over de vraag of we voorraden moesten inslaan om de storm te doorstaan of het bevel tot verplichte evacuatie opvolgen. Het idee was dat er eerder hevige stormen waren geweest en alles toen goed is gegaan. Ik volgde het voorbeeld van mijn vriend, dus gingen we voorraden inslaan en besloten te blijven. Wat later, nadat we het nieuws gezien hadden en buren zagen die evacueerden, besloten we ook te evacueren en laadden de auto’s vol. Toen zagen we weer een ander verslag dat de ernst van de naderende storm afzwakte, dus haalden we alles weer uit de auto’s en besloten het uit te zitten. Tegen die tijd verkeerde ik in grote verwarring. Die avond kwam een buurman op bezoek die aardig onverschrokken is en daar al eerder veel stormen had doorstaan, en hij was zichtbaar geschokt door het laatste nieuws. Hij kwam om ons er over te vertellen en dat hij had besloten om te evacueren. Mijn vriend zei dat we bleven. Ik was tegen die tijd aardig zenuwachtig. In de nacht voordat de storm toesloeg, werd ik steeds wakker met de terugkerende gedachte: “de oceaan komt, we moeten weg”. In de ochtend reden we het schiereiland rond en zagen hoe hoog het water al gerezen was, terwijl de storm nog niet eens op volle sterkte was. Op dat moment besloot ik: “Nu is het genoeg, we moeten weg” en drong er bij mijn vriend op aan om ook te gaan. Dus uiteindelijk laadden we de auto’s weer in en kwamen net op tijd weg voor het te laat zou zijn geweest.
Onderwijl klonken steeds die woorden in mijn hoofd: “Wees voorzichtig met wie je volgt.” Was de man in de kruidenierswinkel de Meester Jezus?
A.S., New York (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man in de kruidenierswinkel inderdaad de Meester Jezus was.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.