Waarheen nu?

door de Meester —, via Benjamin Creme (9 mei 2013)

Het wordt steeds duidelijker dat het economische stelsel van tegenwoordig niet langer werkt. Te veel mensen, miljoenen zelfs, worden uitgesloten van het recht op voldoende voedsel om in leven te blijven. Het productieve vermogen van deze planeet is enorm, maar de manieren van distributie zijn zo ontoereikend en oneerlijk dat miljoenen onnodig lijden en sterven. Mensen weten dat dit zo is, maar er wordt weinig gedaan om dit misdrijf te verhelpen.
Waarheen nu? Hoeveel langer moeten de armen op deze wijze lijden? Hoe lang kunnen de landen deze onrechtvaardigheid dulden voordat een immense catastrofe de wereld overspoelt?
Is het niet vreemd dat de mens nooit getracht heeft om deze eeuwigdurende tragische toestand recht te zetten, waarbij miljoenen lijden en sterven van armoede temidden van overvloed? De eenvoudigste oplossing is kennelijk nooit opgekomen bij degenen die in overvloedige welvaart leven. Waarom wordt de oplossing niet onthuld door simpele rechtvaardigheid? Dat de rijken de rijkdom die zij beheren, moeten delen is niet alleen verstandig en eerlijk, maar ook van wezenlijk belang voor de wereldvrede en het welzijn van allen, wil het voortbestaan van allen verzekerd zijn.
Vergis je niet, de mens moet gaan beseffen dat samendelen niet alleen een goed en rechtvaardig denkbeeld is, maar essentieel als de mensheid wil overleven. Alleen wijs en eerlijk samendelen zal de vrede brengen waar alle mensen naar verlangen. Want zonder samendelen zou er nooit vertrouwen ontstaan.
Wees ervan verzekerd dat Maitreya Zelf de mensen deze eenvoudige waarheid zal vertellen en hun ogen zal openen voor de voordelen die zullen volgen. Word een van Zijn vele werkers die de noodzaak van samendelen en rechtvaardigheid tot stand trachten te brengen. Vergeet niet dat geen mens afgescheiden en alleen is, dat alle mensen, bewust of niet, door onzichtbare banden met elkaar verbonden zijn op een lange reis van opeenvolgende openbaringen. Verzaak het pad van afgescheidenheid en help je broeders en zusters op weg.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.