Lezers schrijven – juli/aug. 2013

Innerlijk weten
Onlangs stond ik in Los Angeles op de Latijns-Amerikaanse boeken- en uitgeversbeurs met een kraam van Share International. Een klein meisje en een oudere vrouw (misschien haar grootmoeder) kwamen naar de kraam en keken naar het kruis van licht en ander informatiemateriaal. Na een paar minuten met hen gepraat te hebben (ze waren tweetalig), maar zonder nog Maitreya als de Christus genoemd te hebben, bood ik hun de foto van Maitreya’s ‘hand’ aan en vertelde dat het verhaal er over op de achterkant staat. Het meisje zei dat ze de volgende zondag haar eerste Heilige Communie ging doen. Ik vertelde haar dat ik mijn eerste communie deed toen ik 12 jaar oud was. Hoe oud was zij? Ze zei dat ze zeven was. Ik feliciteerde haar en zei dat het geweldig was. Ze nam Maitreya’s ‘hand’ en zei iets tegen me. Ik kon haar niet verstaan, dus herhaalde ze het. Ik dacht dat ze naar de prijs vroeg en vertelde haar dat de kaart gratis was. Ze zei: “Nee,” en gebaarde me dichter bij haar te komen. Ik boog me voor over en zij wees naar de hand en zei: “Dit is de hand van Christus.” Ik was verbaasd en zei: “Ja, dat is zo, wat goed! Hoe wist je dat?” Ze wees alleen maar naar de ‘hand’ terwijl zij en de grootmoeder beiden naar me lachten, zich omdraaiden en wegliepen.
Waren zij Meesters? Misschien de Meester Jezus en een discipel van de Meester Jezus? Zo ja, dan is het voor zover ik me ervan bewust ben de eerste keer dat Jezus in het openbaar zegt dat Maitreya, niet hij, de echte Christus is. Het is belangrijk dat Hij deze verklaring geeft aan mensen zoals ik met een christelijke achtergrond.
D.L., Los Angeles (VS).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het ‘kleine meisje’ de Meester Jezus was en de ‘oudere vrouw’ een discipel van de Meester Jezus.

Goed gewerkt
Op 11 mei 2013 deed ik dienst als plaatsaanwijzer bij Michiko Ishikawa’s lezing in Osaka. De pauze was voorbij en even nadat het ‘vraag-en-antwoord’-gedeelte was begonnen, kwam iemand van het publiek de zaal uit naar de lobby en begon vriendschappelijk met een groepslid te praten dus ik nam aan dat ze elkaar kenden. Ik ordende het informatiemateriaal op de tafel een eindje verderop, zodat de mensen gemakkelijk zouden kunnen oppakken wat ze wilden meenemen. Toen kwam de man naar mij toe en zei: “Je hebt me iets goeds laten zien.” Ik vroeg hem wat hij daarmee bedoelde. Toen zei hij: “Het is de nuchtere manier waarop je werkt, met een lach, bedoel ik.” Ik zei: “Dat is het minste wat ik nu kan doen. Dus doe ik dat gewoon.” Nadat hij gezegd had : “Dat is goed en ik heb iets heel erg goeds gezien,” ging hij weg. Zijn opmerkingen maakten diepe indruk op me en daarom vroeg ik het groepslid dat met deze man had staan praten of hij een bekende van hem was. Hij zei nee, en dat de man zijn houding en die van de groepsleden had geprezen. Ik deed hetzelfde werk als ik ieder jaar bij de lezing doe, maar zijn opmerkingen bevestigden voor mij opnieuw dat eenvoudig werk gedaan met een glimlach en enthousiasme even belangrijk is als elk ander werk.
Was dit een bijzondere persoon?
S.M., Gifu (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Bescherming
Op 18 mei 2013, nadat ik Michiko Ishikawa als spreker had geïntroduceerd, ging ik bij de zijdeur van de zaal zitten. De stoelen van de vier of vijf rijen vooraan waren allemaal leeg en al gauw ging een jongeman vlak voor me zitten. In het flauwe licht in de zaal leek hij in de 30, had een donkere huidskleur en droeg een wit overhemd en zwarte broek. Zijn overhemd zag er versleten en nogal vies uit. Ik kon zijn gezicht niet zien maar ik dacht dat hij uit een Aziatisch land kwam. Hij had een witte hoofdtelefoon op en hield een draagbare CD-speler in zijn hand. Ik vond het vreemd dat hij tijdens de hele lezing zijn hoofdtelefoon op had. Toen ging hij op de rij lege stoelen liggen en begon een krakend geluid te maken terwijl hij zich bewoog. Mensen om hem heen keken nogal verstoord. Ik was een beetje bezorgd dat hij lawaai zou blijven maken.
Midden in de lezing waren er plotseling trillingen van een aardbeving, die de lezing een poosje stopzetten. Ik ging achter het toneel kijken of alles in orde was. Op de terugweg, terwijl ik de deur naar de zaal opende, zag ik de ogen van die man. Het was maar voor een ogenblik maar het stralende en de kracht van zijn blik overweldigden me. Zijn uiterlijke verschijning verdween meteen helemaal en alleen de kracht en de straling van zijn ogen maakten van binnen een diepe indruk.
De lezing werd hervat en verliep normaal, alsof er niets gebeurd was. Hij was daarna rustiger.
In het begin van het ‘vraag-en-antwoord’-gedeelte was hij er niet, maar later kwam hij terug naar dezelfde stoel en luisterde heel aandachtig, knikte en mompelde instemmend. De manier waarop hij zijn instemming en sympathie toonde leek niet op hoe een jongeman dat doet, maar eerder van een oudere wijze man. Maar hij had nog steeds de witte hoofdtelefoon op. De manier waarop hij zat leek erg trots en nogal arrogant, waarbij hij zijn armen over de rugleuningen van een aantal stoelen uitstrekte.
Toen ik de volgende dag mediteerde herinnerde ik me plotseling dat de manier waarop hij zat leek op de manier van Maitreya toen hij zes of zeven jaar geleden op de Japanse conferentie als een goede genius verscheen.
Was dit een bijzonder persoon?
M.M., Miyagi-ken, Japan.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was en dat Hij de aandacht van de toehoorders afleidde en hen rustig maakte voor de naderende aardbeving.

Geluidstherapie
Op 11 mei 2013 ging ik naar de lezing van Michiko Ishikawa in Osaka. Na het afspelen van de overschaduwing van Maitreya via de heer Creme op de video kocht ik de kaart van Maitreya’s ‘hand’ om mee naar huis te nemen. Terwijl ik omstreeks middernacht dank zegde en bad en over de pijn in mijn hart vertelde, hoorde ik buiten bij het raam bij de garage harde voetstappen. Het geluid was zo zwaar dat ik dacht dat het van een reusachtige man moest komen. Ik was niet angstig en kon er zelfs een waardige houding in voelen. Ik voelde dat het geluid van de stappen me troost en moed gaf, omdat ik me toen zo terneergeslagen voelde. Nadat het geluid was opgehouden ervoer ik zelfs nog een sterker gevoel van dankbaarheid en vreugde.
H.U., Osaka (Japan).
Kreeg ik toen bezoek van een bijzonder iemand?
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het geluid van voetstappen door de Meester Jezus werd gemaakt.

Geruststelling
Op 18 mei 2013 stond ik bij de uitgang van de metro om de weg te wijzen naar Michiko Ishikawa’s lezing, toen ik voelde dat iets mij heel snel van rechts naar links passeerde. Onmiddellijk draaide ik mijn gezicht naar links. En alsof ik het beeld in slow motion zag begon er langzaam, steeds duidelijker, de vorm van een mannenfiguur te verschijnen en toen merkte ik plotseling dat hij al rechts naast mij stond. Verrast als ik was in een situatie die ik nog nooit eerder had meegemaakt, staarde ik naar zijn gezicht. Ondanks mijn onbeleefde directe starende blik stond hij onverstoorbaar recht voor zich uit te kijken.
Alles wat ik van hem zou kunnen vertellen was dat hij doordringende ogen had en in de 30 was. Ik kon zijn nationaliteit niet raden. Op een heel mooie dag in mei waarop sommigen een overhemd met korte mouwen droegen, droeg hij een dikke jas.
Ik voelde me buitengewoon ongemakkelijk over hem en besloot terug naar de zaal te gaan. Toen ging hij vlak achter me lopen, zo dicht op me dat ik vanuit mijn ooghoek een glimp van hem kon opvangen. Ik voelde me bang. De hele weg vechtend met mijn angst bad ik Maitreya om me te beschermen.
Toen ik hem niet meer bij me voelde, draaide ik me om om te kijken. Hij stond op het punt de drukke weg over te steken, die voetgangers niet mogen oversteken. Ik was bezorgd, maar gelukkig had de kant van de weg die hij wilde oversteken helemaal geen verkeer, terwijl er op de andere weghelft zwaar verkeer was dat in tegengestelde richting reed. Toen hij de vluchtheuvel in het midden had bereikt, begon hij zich om en om en om te draaien alsof hij danste. Het zag eruit als een heel vrolijke dans en hij leek er bijzonder van te genieten. Toen zag hij er heel anders uit dan de strenge persoon die een poosje terug naast me had gestaan. Maar ik voelde me opgelucht dat hij me niet naar de zaal volgde.
Later vroeg ik me af waarom andere mensen zijn excentrieke gedrag niet opgemerkt hadden. Was ik de enige die hem gezien heeft? Werd ik getest op mijn moed om angst te overwinnen? Was dit een bijzondere persoon?
K.E., Tokio (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester in Tokio was.

Aanmoediging
Op 10 maart 2013 organiseerden we een openbare video-vertoning van de lezing die de heer Creme in 2010 in Nagoya had gegeven. Het evenement vond plaats in een bioscoop waar in 1998 de Olympische Winterspelen gehouden werden. Het was de eerste keer dat we zo’n bijeenkomst in Matsumoto hielden. Er waren ongeveer 35 mensen. Ik vond 35 mensen niet slecht voor de eerste keer. De bezoekers kregen bij de ingang wat folders en voor de video begon hadden sommige de folders doorgelezen. Onder hen een vrouw die fluisterde: “Dit is een van die godsdienstige bijeenkomsten, hè?”
Sinds de AUM Shinrikyo sekte in 1995 giftig chemisch gas in enkele metrostations gebruikte, hebben mensen in Japan de neiging alles wat godsdienstig is in verband te brengen met ‘gedachtencontrole’ en zijn ze heel erg op hun hoede. Als zij dus denken dat de bijeenkomst enige associatie met godsdienst heeft, komen ze liever niet.
Na de videolezing was er een kort ‘vraag-en-antwoord’-gedeelte, waarin ik het volgende zei: “Voor de vertoning begon hoorde ik iemand zeggen: “Dit is een van die godsdienstige bijeenkomsten, hè?” Ik zou het volgende willen zeggen in verband met die opmerking: een van de Meesters in de Hiërarchie, naar wie Benjamin Creme in zijn lezing verwijst, zegt dat mensen gewoonlijk aan godsdienst denken wanneer ze het woord “geestelijk” horen. Dit is niet hetzelfde. Andere terreinen dan het godsdienstige, zoals het politieke en economische kunnen ook ‘geestelijk’ zijn. Maar op het ogenblik zijn het politieke en economische terrein verre van geestelijk. Iedere dag komen er in het ene deel van de wereld duizenden kinderen om van de honger en in het andere deel, de ontwikkelde wereld, verkwisten de mensen meer dan driekwart van de hulpbronnen van de aarde. Dit is niet geestelijk… De reden waarom Maitreya in de wereld terugkeert, is niet om een nieuwe godsdienst te stichten, maar om ons te inspireren om rechtvaardigheid te creëren in deze onevenwichtige wereld en om ons te vertellen dat samendelen en rechtvaardigheid de enige manieren zijn om deze puinhoop te herstellen. Dank u voor uw aandacht.”
Na de vragen en antwoorden, toen we de zaal verlieten, kwam er een lange knappe jongeman van in de 30 met krullend haar naar me toe en zei beleefd: “Dank u voor uw uitleg.”
Ik vond het een beetje vreemd om zo’n dankbetuiging te krijgen. Op dat moment dacht ik dat het een gewone jongeman was, maar naarmate de dagen verstreken, begon ik me af te vragen wie hij was. Was hij een bijzondere persoon?
M.K., Nagoya (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester in Tokio was.

Vredige vibraties
Tijdens een recente reis naar India had ik in een tempel voor het beeld van Shankara een ervaring. Ik had juist een moment van ‘overgave’ meegemaakt bij een gebeurtenis die me op de proef stelde en ik bad tot God en de Meester Jezus dat ik zou proberen om me te blijven ‘overgeven’ op mijn geestelijk pad, toen me een paar minuten lang iets overkwam wat ik alleen maar kan beschrijven als voelbare vibraties van top tot teen en ik voelde me heel kalm en vredig. Het duurde ongeveer 5 minuten waarbij ik het meeste in mijn borststreek voelde. Kunt u mij vertellen wat er gebeurde?
R.W., Nederland.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ervaring voor het beeld een zegening van de Meester Jezus was.

 

Geachte redactie,
Eind mei 2013 deden we met het hele gezin een workshop makronen maken om te leren deze koeken te bereiden. Na het bakken, toen we de kokoskoeken omdraaiden, wachtte ons een verrassing: een afdruk van een hart in het baksel – wij hadden die vorm er niet in kunnen maken! Hoe is dat gebeurd?
N.H., Genève (Zwitserland).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de hartvorm in de makroon door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.